Hlavní navigace

Jak proběhlo uživatelské testování webu Navrcholu.cz?

29. 11. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Autor: 29
Web monitoringu návštěvnosti Navrcholu.cz se dočkal uživatelského testování. To mělo za cíl odhalit nedostatky v jeho použitelnosti a definovat kroky, které jsou třeba k odstranění problémů. Protože testování provedlo konzultační centrum Dobrý web, patřící stejně jako Navrcholu.cz firmě Internet Info, mohly být výstupy z testování zveřejněny.

Cílem uživatelského testování je odhalit problémy, které uživatele při používání webu potkávají a na základě těchto zjištěných problémů doporučit konkrétní opatření k jejich odstranění. Investice do takového testování nemusí být vždy zanedbatelná, ale jelikož náprava zjištěných nedostatků může zvýšit obchodní úspěšnost webu, měla by se vyplatit. Podívejme se tedy na průběh a výsledky testování webu monitoringu návštěvnosti Navrcholu.cz.

Cílové skupiny a cíle testovaného webu

Před zahájením uživatelského testováním je nutné definovat cílové skupiny a cíle webu. V případě Navrcholu.cz jsou cílové skupiny následující:

 • Zájemce o monitoring návštěvnosti.
 • Uživatel monitoringu návštěvnosti.
 • Zájemce o informace týkající se návštěvnosti webů konkurence.
 • Zájemce o obecné informace poskytované Navrcholu.cz.

Cíle webu se z pohledu jednotlivých cílových skupin liší. Hlavní cíle webu Navrcholu.cz jsou tyto:

 • Přesvědčit návštěvníka, aby se zajímal o monitoring návštěvnosti svého webu.
 • Prodat zájemci o monitoring některý z placených tarifů.
 • Udržet uživatele monitoringu návštěvnosti, ideálně ho přimět k objednání vyššího tarifu.
 • Přesvědčit stávajícího uživatele služby, aby začal sledovat návštěvnost dalších svých webů, případně doporučil Navrcholu.cz dále.
 • Umožnit návštěvníkovi bezproblémově nalézt informace o monitoringu.
Místnost pro testování

Testovací místnost

Informace o testování

Testování proběhlo během října 2006 v sídle společnosti Internet Info, v malé kanceláři upravené pro tyto účely. Mimo videokamery posloužil k zaznamenávání činnosti uživatele speciální software, snímající pohyb kurzoru myši po obrazovce. Kromě testera byl v místnosti přítomen moderátor, který zadával testerovi úkoly, a také pozorovatel, který si mohl dělat poznámky o průběhu testování.

Testeři a jejich úkoly

Na základě výše uvedených cílů byly stanoveny profily ideálních testerů. Na základě těchto profilů bylo vybráno devět testerů, mezi kterými byli jak stávající uživatelé Navrcholu.cz, tak i uživatelé s téměř nulovým povědomím o této službě. Testování jednoho uživatele trvalo v průměru 45 minut – během této doby se pokoušel úspěšně dokončit následující úkoly:

 • na základě slepé mapy definovat zaměření webu,
 • nalézt kontakt na vedení služby a na technickou podporu,
 • vybrat si tarif,
 • zaregistrovat se,
 • změnit si heslo,
 • objednat monitoring návštěvnosti,
 • exportovat statistiky,
 • vytisknout statistiky,
 • prodloužit tarif,
 • změnit fakturačních údaje,
 • přidat dalšího uživatele, který bude mít přístup ke statistikám.

Na závěr byl testovaný uživatel vybídnut, aby na papír načrtl úvodní stránku webu. Bylo třeba také sledovat, jak na testovaného uživatele působí web jako celek, jak se na webu orientuje a jestli chápe význam jednotlivých statistik a rozdíly mezi nabízenými tarify.

Co jsme zjistili

Výsledky testování bohužel nedopadly pro Navrcholu.cz příliš dobře. Ukázalo se, že většina testerů má potíže zorientovat se na titulní stránce a získat základní informace o monitoringu návštěvnosti. Uživatelé nevěnují pozornost hlavnímu bloku s informacemi o monitoringu – několik testerů uvedlo, že tento blok považují za reklamní sdělení, a proto jej přehlížejí.

Dalším důležitým prvkem titulní stránky, kterému se nedostává přílišné pozornosti uživatelů, je odkaz na třicetidenní vyzkoušení monitoringu návštěvnosti zdarma. Možnost vyzkoušení zdarma hraje důležitou roli při rozhodování potenciálních zákazníků, proto by si tento odkaz zasloužil atraktivnější umístění.

Nepříliš dobře se testerům dařilo vyhledat na webu informace, potřebné pro dokončení jejich úkolů. Někteří zkoušeli využít vyhledávací políčko v záhlaví, avšak toto slouží pouze pro prohledávání katalogu stránek, aniž by toto omezení bylo někde zmíněno. Takové vyhledávání ale není příliš užitečné, proto bylo doporučeno jej ze záhlaví odstranit. Ideální by samozřejmě bylo fulltextové prohledávání celého webu, nikoliv katalogu stránek. Uživatelům se může takto omezené hledání jevit jako nefunkční, pokud nevrátí očekávaný výsledek.

Navrcholu.cz

Testovaná titulka Navrcholu.cz

Problémy nastaly také při registraci uživatele. Některým testerům nabídl systém automaticky již obsazená přihlašovací jména. Přihlášení uživatelé, kteří přešli z webu do uživatelského systému, byli nuceni se přihlásit znovu. Tyto nepříjemné chyby testované uživatele velmi zmátly a samozřejmě negativně ovlivňují důvěryhodnost webu jako celku.

Vyplnění formuláře pro přidání webu také neprobíhalo ideálně – uživatel není dopředu upozorněn na maximální povolený počet znaků v textových políčkách, takže pro některé uživatele bylo vyplňování formulářů velice frustrující.

Návrhu klíčových formulářů je třeba věnovat velkou pozornost – pokud bude jejich používání obtížné, uživatelé mohou zklamáni odejít a objednat službu jinde.

Mezi úkoly, se kterými uživatelé neměli problém, patří například tisk a export statistik nebo vygenerování nového hesla.

MMF24

Shrnutí

Většina uživatelů web zhodnotila jako nepřehledný a špatně použitelný. Ocenili by zejména větší propojení nápovědy se systémem a možnost snadnějšího pohybu po webu. Počkejme si tedy, zda se podaří všechny zjištěné nedostatky opravit a posunout tak službu Navrcholu.cz o něco dále před konkurenci.

Pokud vás zajímají veškeré podrobnosti o testování, včetně všech zjištěných nedostatků a doporučených opatření, je pro vás připravena případová studie a sestřih z průběhu testování.

Měly by být firemní weby častěji "testovány na lidech"?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor pracuje jako konzultant projektu Dobrý web....
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).