Hlavní navigace

Jak se bude digitální ČT rozšiřovat do dalších regionů?

27. 10. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Česká televize se snaží dohnat zpoždění v rozšiřování digitálního vysílání do dalších regionů České republiky. Ještě v letošním roce bude její veřejnoprávní multiplex se všemi čtyřmi programy ČT a sedmi stanicemi Českého rozhlasu pokrývat šedesát procent populace. Poslední diváci se pozemního digitálního signálu ČT dočkají v říjnu 2010, o více než rok dříve než u stávajících komerčních televizí. Kudy bude ČT postupovat, se můžete podívat na následujících mapách.

Plzeň – 28. července 2008

Z plzeňského vysílače Krašov začal veřejnoprávní multiplex vysílat koncem letošního července. Vysílací kanál 34 nevadil žádnému analogovému programu, a tak Kavčí hory nemusely na Krašově vypínat ČT 2. To se ale brzy změní, protože analogová ČT 2 by blokovala vysílací kanál pro další digitální síť, která bude obsahovat Novu a Primu. Veřejnoprávní multiplex z Krašova vysílá výkonem 100 kW.

Mux 1 - krok 1

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Střední Čechy a České Budějovice – 1. října 2008

Na hlavním středočeském vysílači Cukrák a jihočeské Kleti musela Česká televize nejprve vypnout analogové vysílání programu ČT 2. Na Cukráku šlo o kanál 53, na Kleti o kanál 49. Tyto kanály pak okamžitě využil veřejnoprávní multiplex. Jak z Cukráku, tak z Kleti tato síť vysílá výkonem 100 kW.

Mux 1 - krok 2

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, Domažlice, Cheb – 31. října 2008

Z hlavního pražského městského vysílače Žižkov začne veřejnoprávní multiplex vysílat nejpozději 31. října 2008. Využije vysílací kanál 53, na kterém nyní ze Žižkova žádná televize nevysílá, a společně s vysílačem Cukrák na tomto kanálu vytvoří jednofrekvenční síť. Zatímco na Cukráku vysílá veřejnoprávní multiplex s horizontální polarizací, na Žižkově použije polarizaci vertikální. Výkon Žižkova dosáhne 32 kW.

V Brně použije Česká televize pro svoje digitální vysílání vysílače Hády a Barvičova, na kterých vysílá už nyní v přechodném multiplexu A společně s Novou. Na obou vysílačích využije kanál 25, ovšem z Hád bude vysílat s horizontální polarizací a z Barvičovy vertikálně (u obou s výkonem 10 kW). Ze všech ostatních vysílačů kromě pražského Žižkova pak ČT bude vysílat vždy jen s horizontální polarizací.

V Ostravě zahájí ČT digitální vysílání z vysílače Slezská Ostrava na vodojemu Hladnov. Odtud už také digitálně vysílá v přechodném multiplexu A s Novou. Samostatná digitální síť ČT využije vysílací kanál 54 a bude vysílat výkonem 10 kW.

Na ústecké Bukové hoře využije veřejnoprávní multiplex kanál 33. Na tom ale nyní vysílá analogová ČT 2, kterou bude třeba nejprve vypnout. Digitální ČT pak ukončí vysílání v přechodném multiplexu A na kanálu 58 a spustí vlastní veřejnoprávní multiplex na kanálu 33 s výkonem 100 kW.

Také na Domažlicku již ČT digitálně vysílá v přechodném multiplexu A s Novou. Ten opustí a původně zde měla 31. října 2008 zahájit vysílání ve vlastní digitální síti na kanálu 34 výkonem 10 kW. Ke startu veřejnoprávního multiplexu zde ale došlo neplánovaně o týden dříve, 24. října. Od 31. října zahájí ČT digitální vysílání na chebském vysílači Zelená hora. Nejprve ale na něm vypne analogovou ČT 2 na kanále 36, aby tento kanál mohla využít pro veřejnoprávní multiplex s výkonem 20 kW.

Mux 1 - krok 3

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Sušice – 18. listopadu 2008

Na sušickém vysílači Svatobor využije digitální síť České televize vysílací kanál 49, stejný jako na blízkém vysílači Kleť. Kvůli startu veřejnoprávního multiplexu nebude třeba vypínat analogovou ČT 2, ta však skončí k poslednímu listopadu, aby nerušila vysílání komerčních televizí v další digitální síti z plzeňského vysílače Krašov. Ze Svatoboru bude ČT digitálně vysílat s výkonem 100 kW.

Mux 1 - krok 4

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Chomutov – 30. listopadu 2008

Z chomutovského vysílače Jedlová hora se veřejnoprávní multiplex přihlásí na kanále 33 a vytvoří tak jednofrekvenční síť s Bukovou horou, kde bude ČT digitálně vysílat rovněž na kanále 33. Den před jeho startem na Jedlové hoře skončí analogové vysílání programu ČT 2, ale nikoli proto, aby uvolnilo kanál pro digitální vysílání ČT, nýbrž aby nerušilo digitální vysílání Novy a Primy z plzeňského vysílače Krašov. Aby to nebylo tak jednoduché, ještě před vypnutím analogové ČT 2 si tento program prohodí vysílací kanál s analogovou ČT 1 (z původního kanálu 35 půjde na kanál 52). Veřejnoprávní multiplex bude z Jedlové hory vysílat výkonem 32 kW.

Mux 1 - krok 5

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Jáchymov – 15. prosince 2008

Zahájení digitálního vysílání České televize na Jáchymovsku bude velmi jednoduché. Na vysílači Klínovec kvůli němu není třeba vypínat žádnou analogovou televizi. Veřejnoprávní multiplex využije vysílací kanál 36 a vytvoří tak jednofrekvenční síť s blízkou Zelenou horou u Chebu. Z Klínovce bude vysílat výkonem 32 kW.

Mux 1 - krok 5

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Jihlava a Vimperk – 30. června 2009

Z hlavního vysílače na Vysočině, jihlavské Javořice, začne Česká televize digitálně vysílat na kanále 33 výkonem 100 kW. Před startem veřejnoprávního multiplexu nebude nutné vypínat analogovou ČT 2.

Rovněž na vimperském vysílači Mařský vrch nebude nutné kvůli digitálnímu vysílání vypínat analogovou ČT 2. Veřejnoprávní multiplex zde využije vysílací kanál 49 a vytvoří tak jednofrekvenční síť společně s hlavním jihočeským vysílačem Kleť a sušickým Svatoborem. Bude vysílat výkonem 20 kW.

Mux 1 - krok 6

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Liberec a Votice – 30. července 2009

Z libereckého Ještědu se digitální vysílání ČT ozve na kanálu 43 výkonem 50 kW. Před startem veřejnoprávního multiplexu ale bude nutné na stejném kanále ukončit analogové vysílání programu ČT 2.

Jiné to bude při spouštění veřejnoprávního multiplexu na středočeském vysílači Votice – Mezivrata. Tady nebude nutné před zahájením digitálního vysílání vypínat analogovou ČT 2, vysílací kanál 53 pro digitální síť je volný. Mezivrata pak vytvoří společně s Cukrákem a Žižkovem jednofrekvenční síť na tomto kanálu a budou vysílat výkonem 32 kW.

Mux 1 - krok 7

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Trutnov – 31. srpna 2009

Krkonošský vysílač Černá hora bude muset nejprve vypnout analogovou ČT 2 na kanále 40, aby ho obratem mohl využít veřejnoprávní multiplex. ČT odtud bude vysílat výkonem 100 kW.

Mux 1 - krok 8

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Brno Kojál – 30. listopadu 2009

Spouštění digitálního vysílání ČT na brněnském vysílači Kojál bude provázet hned několik složitých operací. Nejprve bude nutné uvolnit na Kojálu vysílací kanál 29. Na něm ale nyní vysílá analogová ČT 1, která se tedy bude muset prohodit s analogovou ČT 2 na kanále 46. Poté se analogová ČT 2 na kanále 29 vypne, aby na něm obratem mohl začít vysílat veřejnoprávní multiplex výkonem 100 kW. To ale není vše. Ke stejnému datu přejde veřejnoprávní multiplex na dalších brněnských vysílačích Hády a Barvičova z dosavadního kanálu 25 na kanál 29, aby mohly s Kojálem a později i Děvínem vytvořit jednofrekvenční síť.

Mux 1 - krok 9

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Ostrava Hošťálkovice, Pardubice, Děvín – 31. května 2010

Pokrytí digitálním signálem České televize na Ostravsku se zlepší spuštěním hlavního vysílače Hošťálkovice. Veřejnoprávní multiplex zde využije kanál 54, stejně jako na dalším ostravském vysílači Hladnov, s nímž stejně jako později s Lysou horou vytvoří jednofrekvenční síť. Hošťálkovice budou vysílat výkonem 100 kW.

Na pardubickém vysílači Krásné využije digitální ČT kanál 32. Veřejnoprávní multiplex poběží výkonem 100 kW a nebude kvůli němu nutné předčasně vypínat analogové vysílání ČT 2.

Také na jihomoravském Děvínu není třeba před startem veřejnoprávního multiplexu vypínat analogovou ČT 2. Digitální vysílání ČT zde poběží na kanále 29 výkonem 25 kW a vytvoří jednofrekvenční síť s třemi brněnskými vysílači: Kojálem, Hády a Barvičovou (reálně však spíše jen s Kojálem).

Mux 1 - krok 10

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Frýdek-Místek – 31. července 2010

Dalším severomoravským vysílačem veřejnoprávního multiplexu bude beskydská Lysá hora. ČT z ní bude digitálně vysílat na kanálu 54 výkonem 25 kW a vytvoří jednofrekvenční síť na stejném kanálu s ostravskými vysílači Hošťálkovice a Hladnov.

Mux 1 - krok 11

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Jeseník – 30. září 2010

Na Pradědu bude nutné před spuštěním veřejnoprávního multiplexu uvolnit vysílací kanál 36. Ten nyní využívá analogový program ČT 1. Proto se nejprve prohodí s analogovou ČT 2 na kanále 50, a poté analogová ČT 2 ukončí vysílání. Digitální síť ČT na kanále 36 bude z Pradědu vysílat maximálním výkonem 100 kW.

Mux 1 - krok 12

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Zlín a Valašské Klobouky – 30. října 2010

Na zlínském vysílači Tlustá hora ani na vysílači Ploštiny u Valašských Klobouků nebude třeba před zahájením digitálního vysílání ČT vypínat analogovou ČT 2. Veřejnoprávní multiplex využije na obou vysílačích kanál 33 a vytvoří tak jednofrekvenční síť. Z Tlusté hory bude vysílat výkonem 100 kW, z Ploštin 25 kW.

ux tip do článku

Mux 1 - krok 13

Zdroj: Česká televize; mapu kliknutím zvětšíte

Podrobné mapy pokrytí a technické detaily k veřejnoprávnímu multiplexu najdete na speciální stránce.

Uvítali byste podobné zpracování i u ostatních multiplexů?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).