Hlavní navigace

Jak vypadá IPTV?

31. 8. 2006
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: 29
Jaké je uživatelské rozhraní španělské IPTV služby Imagenio? Jak vypadá elektronický programový průvodce (EPG, Electronic Programming Guide), jak se vybírají živé televizní programy, jak jednotlivé pořady v rámci služeb Pay Per View, a jak v rámci služeb "na žádost"? Jak se platí a jak se přehrává již zaplacený obsah?

V tomto volném pokračování seriálu článků o IPTV (Internet Protocol Television) se již dostaneme k tomu, jak tato služba vlastně vypadá. Samozřejmě ne v tom smyslu, jak vypadají jednotlivé programy, pořady, film, klipy, či jak ještě nazvat vlastní obsah, který bude přes IPTV šířen. Dnes nám půjde o způsob ovládání této služby. Či, chcete-li, o její uživatelské rozhraní, které je prokládáno se samotným obsahem na televizní obrazovce. Ukážeme si tedy, jak vypadá elektronický programový průvodce (EPG), jak se prochází či hledá v nabídce dostupných programů (televizních kanálů), či co a jak se uživatelům nabízí v rámci nelineárních služeb, poskytovaných až na jejich žádost.

To, co si budeme ukazovat, ale nebude konkrétní podoba žádné tuzemské IPTV služby. Použité příklady ukazují službu Imagenio, provozovanou společností Telefónica ve Španělsku. Ovšem vzhledem k tomu, že v ČR se Telefónica O2 Czech Republic (TO2CR) chystá spustit svou IPTV službu na stejném technologickém základě, včetně stejného proprietárního middlewaru, lze předpokládat, že tato služba bude „vypadat“ velmi podobně, ne-li úplně stejně. To se ale samozřejmě netýká dalších IPTV služeb, které již jsou v Česku v provozu (ViaTV či 802.TV), nebo teprve chystané IPTV služby od Volného (podrobněji), která zase přejímá technické řešení mateřského Telecomu Austria. I když základní principy ovládání asi těžko budou jiné.

Elektronický programový průvodce, alias EPG (Electronic Programming Guide)

Elektronický programový průvodce je určitou elektronickou obdobou tištěných televizních programů, které vychází v časopisech a novinách a snaží se přinést informaci o tom, co na kterém programu dávají, resp. budou dávat, s výhledem na několik dnů dopředu. Zásadní nevýhodou těchto tištěných průvodců je ale omezený rozsah (musí se vejít do vyhrazeného počtu stran), absence interaktivity (není například z principu možné nějaké vyhledávání) a také nemožnost průběžné aktualizace.

Elektronické verze takto omezeny nejsou. Mohou být prakticky libovolně rozsáhlé a jít ve svém výhledu libovolně dopředu. Uživatelé nemusí sami listovat dlouhými seznamy, ale mohou využít vyhledávání a nechat si najít to, co je zajímá. Popisy jednotlivých pořadů mohou být v zásadě libovolně podrobné, mohou využívat i multimédií (fotografií, ev. videoklipů) a vše může být podle potřeby aktualizováno, například když dojde k nějakým neplánovaným posunům v programu.

Na následujícím obrázku vidíme „hlavní stránku“ elektronického programového průvodce služby Imagenio, která nabízí možnost zvolit si den a hodinu (první dvě řádky v menu) a procházet seznamem kanálů (třetí řádek) či přehledem pořadů vysílaných ve zvolený den a hodinu (čtvrtá řádka menu).

I,agenio 1

Hlavní menu EPG služby Imagenio

Pokud se divák rozhodne pro přehled kanálů, skrze třetí řádku menu se mu ukáže jejich seznam. Z něj si pak může vybrat ten, který ho zajímá.

Imagenio2

Přehled dostupných programů

Po navolení konkrétního kanálu EPG vypisuje pořady, které na tomto kanálu běží (kolem dříve navoleného data a hodiny).

Imagenio3

Co dávají na daném kanálu (kolem zvoleného data a hodiny)

Pokud diváka zajímá nějaký konkrétní pořad, EPG mu může nabídnout podrobnější informace o něm. Jak podrobné (a zda vůbec), to záleží na tvůrcích EPG a na jejich schopnosti naplnit ho relevantním obsahem. Následující tři obrázky ukazují, jak může takovýto popis (spíše méně podrobný) vypadat. Tyto obrázky byly snímány přímo z obrazovky, za ne zcela ideálních podmínek, a proto jejich kvalita také není ideální.

Imagenio4 Imagenio5 Imagenio6

Příklad detailnějšího popisu pořadu v rámci EPG

Ještě další možností, jak se dostat k přehledu pořadů, je zvolit v základním menu poslední nabídku, podle žánrů, resp. podle pořadů. Pak se divák dozví, „co kde právě dávají“ (resp. budou dávat ve zvolené době), viz následující obrázek, a opět má možnost si nechat zobrazit podrobnější informace o jednotlivých pořadech (pokud jsou k dispozici).

Imagenio7

Nabídka pořadů, běžících ve zvolené době na různých kanálech

Elektronického programového průvodce je možné kdykoli také zmenšit, aby nezabíral celou obrazovku, ale měl jen podobu jakési lišty přeložené přes právě přijímaný program. Obsah průvodce je pak ale pochopitelně redukován, prakticky jen na zobrazení jména právě probíhajícího pořadu, sledovaného kanálu, aktuálního času a „horkých kláves“ na dálkovém ovladači.

Imagenio8

Zmenšený programový průvodce

PPV (Pay Per View)

Španělská služba Imagenio nabízí vedle televizních (resp. video) kanálů také kanály rozhlasové (audio). Způsob, jakým jsou v rámci EPG popisovány, je obdobný tomu, jak jsou zde pojaty video kanály. Proto si „audio EPG“ ukazovat nebudeme a jen si připomeneme, že chystaná IPTV služba od TO2CR s největší pravděpodobností žádné audio kanály (zpočátku) nabízet nebude.

Stejně tak ale nová IPTV služba od TO2CR zřejmě nebude při svém startu ještě zahrnovat žádné dílčí služby charakteru PPV, které španělské Imagenio naopak nabízí (byť s tím také začalo až dodatečně a nikoli hned při svém spuštění). Připomeňme si, že služby PPV spočívají v možnosti sledovat konkrétní pořady za úplatu. Nejde o celé placené programy, resp. kanály placené na pravidelné měsíční bázi a obvykle zařazované do různých rozšířených nabídek (jako např. HBO apod.). Zde se skutečně platí za zhlédnutí každého jednotlivého pořadu, kterým je v případě Imagenia typicky fotbalový přenos.

Navíc, a to je další podstatný rys této služby, doba vysílání jednotlivých (placených) pořadů je pevně dána poskytovatelem této služby. V případě fotbalových zápasů to odpovídá době jejich konání (v případě přímých přenosů), ale může jít i o vysílání ze záznamu, jehož začátek také určuje vysílatel. Nejde tedy o služby charakteru „On Demand“ (na žádost), v rámci kterých si začátek určuje příjemce.

U španělského Imagenia se služby PPV, kvůli jejich zaměření na fotbalové zápasy, jmenují příznačně: Tribuna. Nabídku v rámci takovéto „fotbalové tribuny“ ukazuje následující obrázek. Na něm divák najde nejen výčet nabízených přenosů, ale také možnost získat o každém z nich podrobnější informace a dozvědět se cenu za možnost jeho zhlédnutí.

Imagenio9

Nabídka pořadů PPV

Například v květnu 2006 byla standardní cena jednotlivého zápasu místní fotbalové ligy v přímém přenosu 12 € (v rámci promo akce do konce letošní ligy jen 8 €). Tentýž zápas ze záznamu pak stál 8 € (promo cena 4 €). Předplatné na pět zápasů (kromě finále poháru) přišlo na 25 €. Viz následující obrázky.

Imagenio10 cena Imagenio11 cena

Ceny pořadů v rámci PPV

V rámci uživatelského rozhraní samozřejmě nemůže chybět možnost „zakoupení“ zvoleného pořadu (resp. zakoupení práva jej zhlédnout). Zde se může platit buď jednotlivě, za každý pořad jako takový, nebo na bázi předplatného, kdy uživatel nejprve zaplatí předplatné na několik zápasů, a pak je může čerpat. Při samotné koupi pak stačí správně zadat číselný PIN, jehož správným zadáním uživatel potvrzuje koupi. Pokud má uživatel v tuto chvíli nějaké dosud nevyčerpané předplatné, je pořad zaplacen z něj. Jinak se o příslušnou částku za jednotlivý pořad navýší měsíční účet daného uživatele, který mu posílá jeho poskytovatel.

Imagenio12

Zadání PINu (skrze dálkový ovladač)

Pokud proces proběhne správně (je zadán správný PIN), je koupě pořadu potvrzena a uživatel se ještě jednou dozví, kdy může zakoupený pořad sledovat – a také na jakém kanále.

Imagenio13

Informace o zakoupeném pořadu

Uživatel samozřejmě má možnost si kdykoli vypsat již zakoupené (a dosud neodvysílané) pořady.

Imagenio14

Přehled zakoupených pořadů PPV

Video na žádost

Pojďme nyní k další kategorii služeb, a to ke službám nelineárního charakteru. Tedy ke službám, které nemají předem dané (vysílatelem určené) vysílací schéma, ale o jejichž výběru a spuštění si rozhodují koncoví uživatelé sami. A jelikož jde povětšinou o služby spočívající v poskytnutí obsahu ve formě videa, jsou tyto služby známější spíše jako „video na žádost“ (VoD, Video on Demand).

Španělské Imagenio nabízí takovéto služby v sekci nazvané „videoclub“, a to v následujícím členění:

  • filmy (Cine),
  • zprávy, aktuality, reportáže (Noticias),
  • hudba – audioklipy, videoklipy, záznamy koncertů apod. (Musica),
  • televizní seriály (Series),
  • dokumenty (Documentales).

Tomu je pak uzpůsobeno i hlavní menu celé sekce „videclub“, které vidíte na následujícím obrázku.

Imagenio15

Struktura nabídky v sekci „videoclub“

V každé z dílčích sekcí je pak možné nalézt konkrétní nabídku, v různém členění. Například u filmů si můžete vybírat mezi dvacítkou doporučených titulů, mezi novinkami (premiérovými tituly), španělskými novinkami, ostatními filmy, ale také mezi filmy pouze pro dospělé.

Imagenio16

Hlavní členění nabídky filmů

Vybírat mezi nabízenými tituly v nabídce lze buď jednoduchým listováním, nebo podle abecedního uspořádání či podle žánrů.

Imagenio17

Nabídka premiérových titulů (novinek)

Imagenio18

Nabídka novinek podle abecedy

Pokud už si uživatel nějaký film vybere, má možnost se o něm dozvědět detailnější informace, viz následující obrázek: o jaký jde žánr, kde byl film natočen, v jakém roce atd.

Imagenio19

Informace o konkrétním titulu

Dále má uživatel možnost vydat se z této stránky – volbou barevných tlačítek na svém dálkovém ovladači – na stránku informující o ceně dotyčného titulu (zelené „precios“), zhlédnout případný trailer (žlutá) a také i eventuální další doplňky a bonusy (přes modré tlačítko „DVD“).

Tuto poslední možnost má ale jen v případě, kdy už si dotyčný titul zakoupil, přesněji když už si zaplatil práva na jeho zhlédnutí. To může učinit skrze červené tlačítko („comprar“).

Aktuální ceny se pohybují na úrovni 3 € za novinku (premiérový film), 1,5 € za ostatní („starší“) filmy a 5 € za filmy pouze pro dospělé. Vždy jde o cenu „za 24 hodin“, během kterých si uživatel může přehrát zakoupený titul, kolikrát chce, resp. stihne.

Inzerována je nabídka cca 300 titulů, což odpovídá tomu, co je avizováno i pro chystanou českou službu a její Videotéku. Pokud vás zajímá konkrétní výčet nabízených titulů, najdete jej i na Internetu.

Pokud jde o možnosti placení, ty jsou v zásadě stejné jako u služeb typu Pay Per View: buď z dříve pořízeného předplatného, nebo přes telefonní účet, přidáním příslušné částky. Stejné je i potvrzování objednávky skrze zadání správného nákupního PINu. Rozdíl je pouze u filmů pro dospělé, kde musí být zadán také „rodičovský PIN“, který by měl blokovat přístup dětí (a který nastavují rodiče).

Když už si uživatel nějaký film (či jiný videoobsah) na 24 hodin zaplatil, může si jej přehrávat stylem, který připomíná přehrávání z běžné videokazety a přehrávače: může přehrávání všelijak zastavovat, posouvat dopředu či dozadu atd. K dispozici má virtuální přehrávač, jehož ovládání vidíte ve spodní části následujícího obrázku

Imagenio20

Přehrávač videa na žádost

U některých filmů má uživatel po jejich zakoupení k dispozici ještě další obsah, obdobný tomu, co bývá k dispozici na DVD verzích příslušných titulů. Konkrétní možnosti a nabídka se ale liší titul od titulu. Někde jde například o možnost zvolit si jazykovou verzi titulků, jinde o možnost volby konkrétních sekvencí (scén), jako na následujícím obrázku.

Imagenio21

Příklad výběru scén u filmového titulu

Jak jsme si ale již uvedli výše, součástí „videoclubu“ (nabídky nelineárních služeb, resp. služeb obsahu na žádost) nejsou zdaleka jen filmy. Patří sem i audio a videoklipy různých žánrů, videodokumenty či zpravodajské relace a nechybí ani konečné i nekonečné televizní seriály. Jsou poskytovány za úplatu, která může mít dvě základní formy: za každý jednotlivý „kus“, obvykle s možností neomezeného přehrávání po dobu 24 hodin (stejně jako u filmů), nebo na bázi měsíčního předplatného.

Imagenio22

Nabídka zpravodajských relací

Varianta měsíčního předplatného se uplatňuje například u zpráv, resp. zpravodajských relací, které přijdou na 2 € měsíčně. Jen pro srovnání: v ČR nabízí tři celoplošné televizní stanice své zpravodajské relace na Internetu zcela zdarma, v přehledných archivech (a nejen své zprávy, ale i řadu dalších programů z vlastní produkce, ke kterým vlastní veškerá práva).

Imagenio23

Příklad nabídky zpravodajských relací

Na bázi měsíčního předplatného (ve výši 3 €) je řešena také nabídka dokumentárních pořadů z různých oblastí – historie, vědy, přírody, o cestování atd. Celkem by tato nabídka měla čítat na 200 titulů a její obsah si lze prohlédnout i na Internetu.

Kombinace obou variant zpoplatnění se používá u nabídky televizních seriálů. Na principu „za každý kus na 24 hodin“, a to 1,99 € za díl, jsou k dispozici dosud neodvysílané díly (týden před svým uvedením na obrazovce), zatímco starší díly jsou dostupné v rámci měsíčního předplatného (4 €).

Pokud jde o hudbu „na žádost“, ta je nabízena ve třech variantách:

  • audioklipy (služba MiRadio),
  • videoklipy (VideoClips),
  • (video)záznamy koncertů (Conciertos).
Imagenio24

Nabídka hudby na žádost

Content tip EARLY

U prvních dvou variant, kde jde o kratší celky (jednu skladbu, buď jen v audio podobě, nebo i s obrazem), je dostupné jen měsíční předplatné bez omezení počtu přehrání a titulů – ve výši 2 € za audioklipy, 3 € za videoklipy a 4,5 € za obě služby dohromady. V rámci služby Imagenio přitom uživatelé mohou vyhledávat v nabídce cca 40.000 audioklipů a videoklipů pomocí různých druhů vyhledávání (podle interpretů, podle žánrů atd.) a také si vytvářet vlastní seznamy oblíbených skladeb (playlisty) a ty si pak přehrávat.

U poslední varianty, videozáznamů celých koncertů, je používán pouze model zpoplatnění „za kus“, obvykle ve výši 3 € za možnost shlédnutí jednoho koncertu (po 24 hodin). Seznam nabízených titulů (koncertů) si můžete projít na Internetu.

Pořídíte si IPTV od Telefóniky, až bude k dispozici?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).