Hlavní navigace

Je nezávislý regulátor liknavý?

21. 9. 2001
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Alternativní operátoři a NIX.CZ vyslovují vážné obavy z postupu liberalizace našeho telekomunikačního trhu a kritizují regulátora (Český telekomunikační úřad) za pomalost, se kterou řeší vznikající spory. To nahrává dominantnímu operátorovi a ve svých důsledcích poškozuje zájmy zákazníků a zdravý rozvoj telekomunikačního trhu.

Ve světle nejnovějších událostí ve světě se to zdá být úplná věčnost, ale přesto to nejsou ani tři týdny ode dne, kdy Český telekomunikační úřad učinil další zásadní rozhodnutí a vydal své v pořadí již čtvrté cenové rozhodnutí č. 04/PROP/2001 (PDF). Jak jsem podrobněji popisoval zde na Lupě (v článku „ČTÚ rozhodl o Internetu“ ), jednalo se o dlouho očekávané rozhodnutí ohledně toho, jak si mají telekomunikační operátoři ve svých propojovacích dohodách vyřešit otázku poskytování přístupu k Internetu — přesněji jaké propojovací poplatky si mají navzájem platit. Úplně první reakce byly spíše neurčité, jasněji se o několik dní později vyjádřil až Contactel, který položil na stůl konkrétní číselné argumenty (viz článek „Velká hra o malé cifry“).

Včera pak celá kauza pokračovala dalším dějstvím – vydáním tiskové zprávy s výmluvným názvem:

Alternativní telekomunikační společnosti a Sdružení internetových poskytovatelů NIX.CZ, z.s.p.o. nesouhlasí s postupem ČTÚ 

V ní pak podepsané společnosti

vyslovily vážné obavy z postupu liberalizace trhu telekomunikačních služeb v České Republice a způsobu, jakým regulátor řeší rozpory s dominantním provozovatelem.

To je poměrně silné tvrzení a pokud se nemýlím, je první svého druhu, kdy alternativní operátoři otevřeně kritizují přímo nezávislého regulátora – kritik neutěšeného stavu našich telekomunikací a postupu dominantního operátora již bylo více, ale regulátor je takto ostřeji kritizován poprvé.

Za co je regulátor kritizován?

To, co alternativní operátoři konkrétně vytýkají regulátorovi, je především pomalost:

Opožděné vydávání cenových rozhodnutí pro nejrůznější telekomunikační služby blokuje propojovací jednání s Českým Telecomem a znemožňuje alternativním operátorům tyto služby efektivně poskytovat. Tím jsou poškozovány zájmy zákazníků a zdravý rozvoj telekomunikač­ního trhu.

ČTÚ vydává svá rozhodnutí mnohdy až po několika měsících od podání žádosti o rozhodnutí. Pozdní rozhodování ČTÚ jednoznačně zvýhodňuje dominantního provozovatele na úkor alternativních operátorů. Lhůty, ve kterých ČTÚ rozhoduje, jsou přitom mnohem delší než typické lhůty jiných správních úřadů.

Toto své tvrzení pak dokládají tím, že

Například uvedené cenové rozhodnutí [č. 04/PROP/2001(PDF) ze 4. září 2001] vzniklo v reakci na žádost o rozhodnutí sporu s Českým Telecomem (…) která byla podána 16.5.2001.

To skutečně odpovídá „reakční době“ téměř 4 měsíců. Zde je vhodné připomenout, že regulátorovi leží na stole sada dalších významných žádostí o rozhodnutí sporu, konkrétně v kauze propojovacích poplatků mezi operátory pevných a mobilních sítí. I na to včerejší tisková zpráva poukazuje a i zde hodnotí situaci jako „neuspokojivě řešenou“.

Konkrétním důsledkem nedostatečně rychlého a razantního postupu regulátora pak podle tiskové zprávy je skutečnost, že

nedostatek konkurence umožňuje situaci, aby ČESKÝ TELECOM, a.s. diktoval neúměrně vysoké ceny pro koncové uživatele. Jak dokládá porovnání se situací na liberalizovaných evropských trzích, český zákazník platí za přístup k internetu vysoké ceny, což brzdí použití a další rozvoj internetu.

Zde tisková zpráva očividně naráží na nedávný rozpor v interpretaci nejnovějších statistik OECD o nákladech na komutovaný přístup k Internetu — podstatu tohoto rozporu, jak jsem se snažil popsat v článku „Máme v ČR třetí nejlacinější Internet“. Řečeno v kostce: šlo o to, zda posuzovat ceny za připojení k Internetu v absolutních číslech nebo v přepočtu podle parity kupní síly. V prvním případě, který prosazuje Telecom, jsme třetí nejlacinější v zemích OECD. Ovšem v druhém případě, který naopak prosazují alternativní operátoři, jsme naopak druzí nejdražší!

Co tisková zpráva požaduje?

Tisková zpráva apeluje na regulátora, aby

při svém rozhodování opustil současnou praxi zbytečných průtahů, sledoval zájem zákazníků a podporoval spravedlivou soutěž v oboru telekomunikací.

To je zřejmě třeba vztáhnout k tomu, co tisková zpráva uvádí hned ve svém úvodu:

V souvislosti s nedávným cenovým rozhodnutím ČTÚ o propojení v oblasti internetu vyzvaly uvedené společnosti ČTÚ k urychlené korekci závažných chyb, kterých se regulační úřad zjevně dopustil při stanovení metodiky výpočtu provize pro poskytovatele internetových služeb.

Jaké „závažné chyby“ alternativní operátoři regulátorovi vyčítají, jsem se snažil podrobněji popsat v článku „Velká hra o malé cifry“, proto opět jen stručně: ve svém cenové rozhodnutí regulátor stanovil určitou metodiku, kterou pak aplikoval na konkrétní údaje (a vyšly mu konkrétní propojovací poplatky). Ty ale podle mínění alternativních operátorů (či alespoň Contactelu, který se jako jediný konkrétně vyjádřil) neodpovídají reálné skutečnosti, a v důsledku toho významně zkreslují celkový výsledek. Míra tohoto zkreslení je opravdu významná — podle propočtů Contactelu místo deklarovaných 40% podílů na výnosech dostávají alternativní operátoři od dominantního operátora za internetové hovory podíl v rozmezí od necelých 5 procent do cca 30 procent (u hodinového hovoru). Jednou z konkrétních příčin je například to, že regulátor vzal za základ pro výpočet minutovou cenu nekonečně dlouhého hovoru, kterou ale žádný skutečný hovor nikdy nedosáhne (je vždy dražší). Tím, koho toto zkreslení zvýhodňuje, je dominantní operátor, což tisková zpráva neopomíjí kritizovat:

Členové iniciativy požadují důsledné vyšetření záležitosti vydaného cenového rozhodnutí, neboť uvedené chyby jednoznačně a neoprávněně zvýhodňují ČESKÝ TELECOM, a.s.

Odkud vítr vane?

Po přečtení citované tiskové zprávy mne v první chvíli napadlo, že jde o reakci alternativních operátorů na zamítavý postoj regulátora, který se s nimi odmítnul bavit o požadovaném „vyjasnění“ rozhodnutí 04/PROP/2001. Jak se mi ale podařilo zjistit, jednání s regulátorem v kauze „vyjasnění“ ještě ani nezačala a samotná tisková zpráva je spíše odněkud opožděnou reakcí na prvotní rozhodnutí regulátora.

O důvodech určitého opoždění mohu jen spekulovat. Souviselo to s tragickými událostmi v USA, kdy se i u nás lidé věnovali jiným věcem než obvykle? Nebo to souvisí s nelehkým hledáním konsensu mezi alternativními operátory? Zde je zajímavé se podívat, kdo konkrétně je pod apelem na regulátora (ve formě citované tiskové zprávy) podepsán.

Z alternativních operátorů to je Contactel a eTel, za internetové providery Czech OnLine (resp. VideoOnLine), a dále sdružení NIX.CZ, z.s.p.o. Právě podpis peeringového sdružení NIX je docela zajímavý, protože NIX.CZ sdružuje kromě Czech OnLine mnoho dalších providerů, kteří nejsou pod tiskovou zprávou podepsáni — například i Internet OnLine, který je dceřinným subjektem Českého Telecomu.

Co v tiskové zprávě není

Dosavadní rozhodnutí regulátora mají jednu zajímavou vlastnost, o které se kritika v podobě tiskové zprávy nezmiňuje. Jde o to, že všechna tato rozhodnutí vyžadovala určité další „upřesnění“ či „další výklad“. Úplně první rozhodnutí, 01/PROP/2000 (PDF) z prosince loňského roku, které stanovilo metodiku výpočtu cen za propojení, nebyli operátoři schopni aplikovat, a tak to za ně musel udělat regulátor — svým druhým rozhodnutím, 02/PROP/2001 (PDF) z ledna 2001. Ani zde však nebylo ještě vše jasné, a tak následovalo „ujasňující“ rozhodnutí 03/PROP/2001 (PDF) z února, které vysvětlovalo, co přesně zahrnují ceny z předchozího rozhodnutí a co již nikoli.

Marketing Meeting balicek

Velmi zajímavé bylo i další rozhodnutí regulátora (veřejně nepublikované, popis zde), které řešilo spor mezi společnostmi GTS a Český Telecom a nahradilo jejich vzájemnou propojovací dohodu. Také zde však vznikly určité nejasnosti a obě strany interpretovaly verdikt ČTÚ jako „své vítězství“ (potvrzení vlastního stanoviska). Podrobněji viz tehdejší článek „GTS vs. Český Telecom: Vyhráli oba?“. Pokud je mi známo, následovala odvolání obou stran, ale rozuzlení celé kauzy mi známo není.

Nejnovější, v pořadí již čtvrté rozhodnutí regulátora (04/PROP/2001 o propojovacích poplatcích za Internet) tak možná jen dále pokračuje v určité rodící se tradici „rozhodnutí, která potřebují jisté dopracování“. To samo o sobě ještě nemusí být žádnou tragédií, je dobré mít na paměti, že jde o velmi složitou problematiku a že také regulátor se teprve „učí za pochodu“. Držme ale palce tomu, aby se „nezabetonoval“ v určité pozici, ale reagoval na dění na trhu, jednal se všemi operátory včetně dominantních a dařilo se mu rozhodovat především v zájmu nás, uživatelů telekomunikačních služeb.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).