Hlavní navigace

Jiří Hojgr: Placené televizní kanály hromadně osloví ISP a operátory IPTV, kteří je poskytují nelegálně

7. 10. 2014
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

„Chceme se dohodnout a podepsat řádné smlouvy. Pokud na to však někdo nebude slyšet, jsme připraveni věc předat advokátní kanceláři,“ popisuje koordinátor akce serveru DigiZone.cz

Zastupujete několik provozovatelů placených televizních kanálů při jednání s nelegálními poskytovateli jejich obsahu. Jak vlastně tahle aktivita vznikla, a bude zastřešena nějakou oficiální organizací nebo sdružením?

Nevyhrocoval bych to úplně na nelegální šíření, ale na využívání televizní služby a zlegálnění tohoto využívání. Domnívám se totiž, že někteří provideři možná ani netuší, že jsou s využíváním televizního vysílání spojeny nějaké zákony. Ale k vaší otázce, jak to celé vzniklo: momentálně jsme v takové koncové etapě přípravy před spuštěním. Zhruba před rokem jsme začali diskutovat s programmery o nějaké formě řešení zlegálnění televizní služby. Technologie totiž postupným vývojem umožnila řadě různých poskytovatelů internetových služeb automaticky přidávat i televizní programy a jaksi zapomněli na to, že by k tomu měli mít s někým uzavřenu smlouvu, že by k tomu měla být nastavena nějaká pravidla.

Když jsme o tom začali diskutovat, bavili jsme se o různých formách, jak by tato iniciativa či aktivita mohla být prezentována a mohla fungovat. Oslovil téměř všechny programmery v České republice, a po určitých peripetiích jsme se dobrali k tomu, že nejjednodušší bude ustanovit člověka, který bude tyto firmy zastupovat, bude jimi určitou formou zmocněn k jednání a zastupování vůči jednotlivých subjektům tak, jak předpokládáme dál pokračovat. V současné době s programmery prakticky dojednáváme nebo dokončujeme formu jejich účasti a smluvní podobu tohoto zastupování. Předpokládám, že v průběhu října bychom se mohli dobrat k tomu, že by tato aktivita začala oficiálně fungovat.

S kým a o čem pak budete vyjednávat?

Chceme oslovovat ty subjekty, které neoprávněně užívají televizní službu, tedy dostávají se nějakým neidentifikovatelným nebo těžce identifikovatelným způsobem k televizním programům, přibalují je jako přívěšek ke svému produktu, a prezentují to, že to je zadarmo. Chceme s nimi začít jednat o tom, aby začali fungovat podle pravidel tak, jak jsou nastavena pro převzaté televizní vysílání, protože prakticky o převzaté vysílání jde.

Takže spíš půjde o poskytovatele připojení k internetu, kteří kromě této služby nabízí i televizi jako bonus?

Mimo jiné půjde opravdu o ISP, ale i o další subjekty. Za svou praxi jsem se setkal i s několika poskytovateli IPTV, kteří nepostupovali vždy férově a zcela legálně. Takže i tyto společnosti chceme oslovovat.

A služby jako Uložto.cz, YouTube a další, kde se objevují pouze vybrané pořady a nikoli celé vysílání konkrétních placených televizních kanálů, vás nezajímají?

V první fázi chceme vyřešit oblast poskytovatelů lineárního vysílání. Jde nám o dvě základní věci: za prvé nás zajímá, jak získávají program nebo jeho stream, tedy odkud a jak. A druhá věc, která tak nějak vyplynula z vývoje v posledním zhruba roce nebo roce a půl, jsou doplňkové služby poskytované právě k televizní službě. Teprve až vyřešíme tyto dva velmi ožehavé body, posuneme se dál. Služby typu Uložto.cz a podobné jsou už v hledáčku České protipirátské unie (ČPU). Až tato naše aktivita dostane konkrétní podobu, poté přistoupíme k jednáním i s ČPÚ. Na jarní konferenci České asociace elektronických komunikací (ČAEK) jsem se setkal s její předsedkyní Markétou Prchalovou, prohodili jsme pár slov a shodli se na tom, že naše názory na tuto věc jsou velmi podobné. Jeden nebo dva z programmerů už mluvili také se zástupci této unie, takže předpokládám, že budeme spolupracovat.

Půjdete i po operátorech, kteří nabízejí televizní archivy a sledování televize zpětně prostřednictvím TimeShiftu?

To jsou právě ty doplňkové služby, o které nám jde v první řadě vedle klasického lineárního vysílání. Jak je zvykem, technologie jako vždy předběhla právo, a tyto služby by měly odpovídat tomu, k čemu má daný programmer vykoupena vysílací práva. Já jako konečný poskytovatel nemohu klientům nabízet archiv na 30 dnů, když provozovatel televize, jehož archiv u sebe shromažďuji, nemá na ty pořady nakoupena práva na 30 dnů, ale třeba jenom na týden. Konečný poskytovatel služby se pak bude muset rozhodnout a takzvaně blackoutovat tento program. Méně ožehavé to podle mě bude u filmových a dokumentárních kanálů, ale velmi velmi frekventovanou otázkou to bude třeba u sportovních kanálů – tam, kde jsou práva skutečně krátkodobá v řádu několika dní, protože pak se jede další závod, hraje se další kolo, jsou nějaké summary, apod.

Čili se může stát, že se ta vaše aktivita dotkne i operátorů, kteří mají vypořádány smlouvy s provozovateli placených kanálů pro jejich lineární vysílání, ale nikoli pro využívání televizního archivu a funkce TimeShift?

Ano, a jsou dvě možnosti, jak to budou tito operátoři řešit: buď se podřídí tomu, na jak dlouho má daná televize nakoupena vysílací práva pro dané pořady, a nebo se spojí s vlastníkem práv k těm pořadům a domluví se s ním na nákupu práv pro svoji síť. Vzhledem k cenám, jaké jsou u těchto pořadů nastaveny, se mi to ale jeví jako méně pravděpodobné. Spíš si myslím, že bude vhodnější se přizpůsobit těm právům a podmínkám tak, jak budou prodiskutovány s programmery.

Kdo všechno se k této iniciativě připojil? Na setkání kabelářů v Nymburce jste hovořil o Film Europe, Axocomu, Discovery Czech Republic či AMC Networks.

Nezmiňoval jsem je, tento seznam vznikl z panelové diskuse na konferenci v Nymburce. Oslovil jsem všechny programmery v České republice. V současné době jsou pro ně k dispozici smlouvy v českém a anglickém jazyce. Předpokládám, že do poloviny října by měly být tyto smlouvy odsouhlaseny, a teprve potom budu moci sdělit, kdo do toho skutečně jde a kdo ne. Ale jednám se všemi a všichni projevili zájem se do toho nějakým způsobem zapojit, nicméně musí počkat např. na rozhodnutí svých centrál. Tedy někteří. Část je připravena hned, někteří ale musí mít souhlas své centrály.

Oslovoval jste i největší české televizní skupiny Nova a Prima?

Nova a Prima v tom nejsou zahrnuty, to jsou celoplošné televize. Zatím jsme tuto aktivitu zúžili na poskytovatele placených programů, převážně zahraniční firmy. Ale jsou tam i čeští zástupci jako Film Europe, CS Film. Prostě jde o placené tematické programy. Ale nejsou v tom zahrnuty velké celoplošné televize jako je Prima, Nova, Barrandov, atd.

Právě tyto velké televize, konkrétně Nova a Prima, nyní požadují po kabelových, satelitních a IPTV operátorech platby za možnost zařazení jejich programů do placených nabídek. Krom jiného právě kvůli televizním archivům a TimeShiftu.

To je svým způsobem souběžná akce, bez účasti vznikající aktivity, protože jak říkám, my jsme před rokem začali diskutovat ve skupině placených kanálů. Původně to bylo o placených programech, o jejich získávání, o určitém slovním ujednání, uzavření, zastřešení smluv a prakticky v průběhu těchto diskusí naskočilo masivnější užívání doplňkových služeb jako je televizní archiv a TimeShift a další. A stalo se to i jedním z bodů, které chceme v rámci naší aktivity řešit.

Dlouhá léta jste působil na Nově jako manažer pro komunikaci s operátory sítí placené televize, nyní pro ni pracujete jako externí konzultant. Máte v rámci této své pozice na starosti i vyjednávání o zpoplatnění programů Novy pro kabelové, IPTV a satelitní společnosti?

Moje konzultační činnost je v rámci skupiny nových médií, zatímco tato aktivita je čistě moje soukromá, kdy jsem se nejprve zúčastnil velmi otevřené diskuse s programmery, v níž jsme se dobrali k tomu, že by bylo dobré dát se dohromady a postupovat nějakým způsobem společně. Jde to mimo moji konzultační činnost na Nově. Tam řeším průběžně zadávané úkoly.

Se subjekty, které porušují autorská práva vámi zastupovaných provozovatelů, se nejprve budete chtít dohodnout a uzavřít smlouvu. Dá se říci, v jakých řádech by se mohly pohybovat částky za měsíční licence na využívání tohoto obsahu? U různých provozovatelů to bude různé, ale půjde o desetitisíce nebo statisíce korun?

O cenách nebudu vůbec vyjednávat. Tím, že budu zastupovat jednotlivé programmery, moje role bude končit v okamžiku, kdy se daný subjekt dohodne s programmerem na jeho obchodních podmínkách a jeho standardní smlouvě. To je obchodní případ těch dvou subjektů, nikoli můj. Já ani nechci znát prodejní ceny a ceníky různých programmerů, oni je samozřejmě chápou jako svoje obchodní tajemství. Je zbytečné do toho v té první fázi zasahovat. Musím ale upozornit, že tato aktivita nechce zlikvidovat používání televizní služby u dalších forem využití, nýbrž nastavit stejná pravidla pro všechny poskytovatele. A to buď formou domluvy, objasnění některých problémů, souvislostí se zákony, co je možné a co už není možné, co už je za hranou a co by ten poskytovatel měl mít vyřešeno.

Když dohoda nebude možná a poskytovatel televizní služby neuslyší na smírné řešení a podepsání smlouvy, co bude následovat?

Bude osloven advokátní kanceláří, která ho vyzve k nápravě současného stavu.

Už máte vybranou nějakou konkrétní advokátní kancelář?

Ano, máme. Zatím ji ale nechci přímo prezentovat, protože ještě není dokončeno kolečko smluv s programmery, kteří se k této aktivitě přidají. Potom ji zveřejníme. Programmeři už ví, o koho se jedná, tato kancelář má praxi v autorském právu, kabelových televizích, apod.

Jak budete ty subjekty, které porušují autorská práva vašich klientů, vyhledávat?

V současné době mám k dispozici přehled asi 1200 subjektů v České republice, které poskytují nějaké elektronické služby a řada z nich k nim dodává i televizní vysílání. Pak jsou tu i někteří provozovatelé IPTV, kteří dodávají svůj produkt velkoobchodně do dalších sítí. A jde o to, aby tyto sítě byly buď pokryty právy od toho dodavatele, anebo, když bude IPTV provozována na jméno operátora dané sítě a na jeho účet, aby měl splněny podmínky pro převzaté televizní vysílání. To je cesta jejich oslovování.

Budete nějak rozlišovat „velké“ a „malé“ ryby? Bude vám stát za to vymáhání u nějakého malého poskytovatele s jednotlivými klienty? Stanovili jste si nějaký strop, od jakého počtu zákazníků takového nelegálního poskytovatele se vám to vyplatí?

V první fázi to rozlišovat nebudeme, protože se velmi těžko dostaneme k údajům o počtu domácností, které ten konkrétní poskytovatel pokrývá. Z těch 1200 provozovatelů se mi podařilo zjistit nějaké počty u řádově jednotlivých společností. Ono je jedno, jestli ji poskytují dvěma tisícům domácností, dvěma stovkám nebo dvaceti. Prostě nějakým způsobem si „vypomáhají“, byť je televize kritizována, jak její sledovanost obecně upadá, což je zvláštní, protože čas jejího sledování mírně roste. Mluví se o mladé generaci, která ji nesleduje. Ano, je to mladá generace, která sleduje spíš YouTube a podobné služby. Ale v okamžiku, kdy ta generace dospěje do stadia, kdy má rodinu, naskočí do pravidelného pracovního procesu, televize se stane určitým doplňkem a výplní tak, jako dříve rádio. To bývalo v domácnostech velice častou kulisou. V současné době tuto roli plní, podle mého názoru, televize.

Myslím si tedy, že by bylo dobré, aby všichni, od těch velkých až po menší, dodržovali určitá pravidla, protože se mi nelíbí, když někdo nedodržuje předpisy, úmluvy, určitá pravidla, a „zhodnocuje“ tím svůj produkt. Je zajímavé, že televizní služba je vždy nabízena jen k těm vyšším formám elektronických služeb, ne k té základní nabídce internetu. Vždy je to u té střední a vyšší. Takže je to asi podpora pro získání dalších klientů, případně nějaké objasnění stanovené ceny, proč je taková, jaká je. Pro všechny by mělo platit totéž, stejně jako pro kabelové nebo IPTV operátory od UPC a O2TV až po kabelovou televizi někde v Horní Dolní. Ti všichni musí ctít zákon o převzatém vysílání, autorský zákon, smlouvy s ochrannými svazy autorskými, apod.

A proč to má někdo dodržovat na padesáti nebo sto zásuvkách v obci, a proč to někdo jiný, třeba ve městě, kdo má sto zásuvek, dodržovat nemá a naopak se tím obohacuje? Nebo dokonce v tom městě jde proti kabelové nebo IP televizi, protože má danou službu „relativně“ levněji. Takže celé té aktivitě jde o to narovnat pravidla. Není naší snahou někoho likvidovat a osočovat, ale pouze narovnat pravidla, aby všichni „jezdili vpravo“ a neprojížděli na křižovatkách na červenou.

Policejní vyšetřování a následné soudní řízení se může táhnout. Neobáváte se, že tím budou provozovatelům naskakovat další náklady místo toho, aby touto iniciativou získali další příjmy?

Máme určitý model, kdy nejprve přijde oficiální oslovení, poté předání podnětu Policii ČR a v případě, že dojde k soudnímu řízení, předpokládám, že je velmi velmi malá pravděpodobnost, že by programmer takový spor prohrál. Takže je jasné, že on soudní výlohy platit nebude, bude je platit ten, kdo ho prohraje. A jestliže se nelegální poskytovatel rozhodne pro ten krok nedomluvit se dobrovolně, nespolupracovat a dál dělat něco, co není správné, nedá se nic dělat – rozhodl se tak on. Je to na každém, jakou cestu zvolí. Je to přesně o tom, jak jsem zmiňoval to ježdění vpravo a na červenou na křižovatkách. Pokud zvolí tuto cestu, půjde lidově řečeno „z hrušky dolů“.

Oslovil jste pouze firmy, které působí v České republice, nebo jste se zaměřil i na slovenský trh?

Oslovil jsem ty, které mají pobočky v České, případně Slovenské republice, protože se chceme soustředit na český, potažmo na slovenský trh. Jenom český nebo jenom slovenský trh kabelových televizí nebo IPTV je malý. Proto se tyto dva trhy berou dohromady. Obdobně je to v případě poskytovatelů internetu a využívání televizní služby. A s těmito všemi firmami jsem jednal.

Takže stejnou aktivitu rozjedete i na Slovensku?

Ano. V okamžiku, kdy se to rozběhne v České republice a budou uzavřeny smlouvy. Měl jsem už nějaké rozhovory se slovenskou Radou pro vysílání a retransmisi, s Regulačním úřadem na Slovensku a chceme tam tuto aktivitu rozjet taky. Je to i v zájmu programmerů, protože ti nefungují odděleně jenom pro Česko nebo jenom pro Slovensko, je to vždycky pro česko-slovenský trh najednou.

Do jaké míry při tom pátrání po subjektech, které porušují práva vašich klientů, budete spolupracovat s českou Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Českým telekomunikačním úřadem?

Zatím jsem jim naši aktivitu představoval při určité konzultaci. Dohodli jsme se na informační spolupráci, takže přijdu-li s konkrétním problémem, podle jejich zákonných možností mi RRTV nebo ČTÚ vyjde vstříc a bude řešit tyto konkrétní případy podle jejich zákonných možností. Není to o obecné spolupráci, ale o spolupráci na zcela konkrétních případech.

Budete si tedy ověřovat, zda konkrétní provozovatel má právo na převzaté vysílání.

Zda má vypořádána práva,, zda dodržuje všechno, co má, zda má registraci na RRTV, zda ji plní. Subjekt, který poskytuje televizní službu, nemůže existovat na trhu bez ničeho.

Inspirovali jste se při přípravě této aktivity někde v zahraničí? Funguje to už někde?

BRAND

Nevylučuji, že ano. Setkal jsem se s takovými kusými informacemi, ale nikde jsem se neinspiroval. Několik let se pohybuji v této branži a čirou náhodou, když jsem procházel nějaké materiály, jsem narazil právě na využívání televizní služby, nebo bych až řekl její zneužívání. Jsem člověk, který má rád pravidla, dohody a férové jednání. A ne podrazy na někoho druhého, ne něco, aby někdo někomu něco kradl. Protože dodávání televizní služby bez patřičných oprávnění je svým způsobem krádež. Když jsme loni na podzim začali diskutovat a začala se aktivita vyvíjet, vůbec jsem neváhal se do toho zapojit a říci ano, jsem člověk, který se na trhu nějakou dobu pohybuje, ví, o co jde a pojďme to společně rozjet.

Foto: Karel Choc, DigiZone.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).