Hlavní navigace

Jsou dvě třetiny uživatelů českého Internetu teenageři? Ne!

16. 11. 2000
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Minulý týden byly zveřejněny výsledky výzkumu Media Projekt Sdružení Gfk - TN Sofres - STEM/MARK za třetí čtvrtletí tohoto roku. Ačkoli tyto výsledky obsahují nepochybně zajímavé údaje, podstatně zajímavější skutečnosti se bohužel objevily na Českých novinách. Měly jen jednu vadu -- byly chybně interpretovány.

Článků věnujících se penetraci Internetu v České republice bylo v poslední době napsáno mnoho, nejinak tomu bylo i na Lupě. Z počátečního handrkování kolem výsledků jednotlivých průzkumů se brzy ukázalo, že neexistuje jejich ucelená metodika. Proto se jednotlivé agentury spojily, aby nalezly rozumnou a jednotnou metodiku měření.

Nalezení této metodiky však od počátku stěžoval fakt, že není v podstatě možné vyjádřit, kdo ještě je a kdo již není uživatelem Internetu. Brzy se proto vytvořily základní skupiny uživatelů rozdělené podle frekvence užívání Internetu na ty, kteří k němu přistupují:

  • denně
  • několikrát týdně
  • několikrát měsíčně
  • občasně (respektive mají zkušenost s Internetem)

Ukázalo se, že z marketingového hlediska je nejzajímavější skupina uživatelů, kteří přistupují k Internetu několikrát týdně. Problém uživatele Internetu však nestojí pouze v rovině frekvence využívání, ale také v rovině využívaných služeb, obecně však je za uživatele Internetu považován každý, kdo využívá některou z jeho služeb.

Vraťme se však již k samotnému výzkumu Media Projektu. Media Projekt je výzkum zabývající se mediálním chováním a spotřebními zvyklostmi obyvatel České republiky, který je realizován Sdružením Gfk – TN Sofres – STEM/MARK pro Sdružení komunikačních a mediálních organizací (SKMO). Jde o kontinuální výzkum zahrnující 30.000 rozhovorů s náhodně vybranými respondenty ve věku od 12 do 79 let. Kromě sledování úspěšnosti jednotlivých mediálních titulů však obsahuje také část, zabývající se výzkumem Internetu.

Podíváme-li se na výsledky za třetí čtvrtletí 2000 zjistíme, že počet uživatelů majících přístup k Internetu (respektive mající zkušenosti s Internetem) vzrostl na 19,7% populace ve věku od 12 do 79 let. Počet těchto uživatelů se tak proti prvnímu pololetí 2000 zvýšil přibližně o 1% z původních 18,6%. V absolutních hodnotách to znamená, že 1.689.000 obyvatel České republiky ve věku od 12 do 79 let již Internet někdy použilo, z nich pak 1.388.000 využívá Internet několikrát měsíčně.

K porovnání těchto výsledkků nám může sloužit společný průzkum společností Markent a Deloitte & Touche za září 2000. Srovnání je však poněkud problematické z důvodu rozdílných věkových skupin obyvatelstva, které jsou zkoumány. Zatímco Media Projekt zkoumá populaci ve věku od 12 do 79 let, internetový průzkum Markentu a Deloitte & Touche až od věku 18 let. Podle Jiřího Donáta z Deloitte & Touche by však měl být průzkum v budoucnu rozšířen také o nižší věkové kategorie. Podle průzkumu Markentu a Deloitte & Touche je uživatelů majících zkušenosti s Internetem 1.462.696, což je 19% populace ve věku 18 – 74 let. Z nich je pak 600.390 častými uživateli Internetu, tedy těmi, kteří používají Internet častěji než jednou týdně. Využijeme-li poznatků o věkovém rozvrstvení uživatelů Internetu a údajů ČSÚ o věkovém rozvrstvení obyvatel České republiky, docházíme u obou průzkumů přibližně ke stejným hodnotám.

Zmínili jsme věkové rozvrstvení uživatelů Internetu. Právě tato hodnota byla chybně (během včerejšího dne pak vyšla opravná zpráva) interpretována na Českých novinách a vycházelo z ní, že dvě třetiny uživatelů Internetu v České republice jsou teenageři, především pak, že 42% uživatelů je ve věku od 16 do 19 let. Ve skutečnosti však tato čísla nevyjadřovala podíl věkové skupiny na počtu uživatelů Internetu jako celku, ale podíl uživatelů Internetu v rámci jednotlivých věkových skupin obyvatel České republiky! Nikoli tedy 42% uživatelů Internetu je věku od 16 do 19 let, ale 42% obyvatel České republiky ve věku od 16 do 19 let využívá Internet. Myslíme zde skupiny uživatelů využívající Internet alespoň několikrát měsíčně. Podrobnosti udávájí následující dva grafy:

349

352

Je tedy vidět, že přístup k Internetu a jeho užívání je nejrozšířenější u populace ve věku od 16 do 19 let, což se dá vysvětlit především možností přístupu k Internetu ze školy, čehož využívá 78% uživatelů v tomto věku. Totéž platí o skupině ve věku od 12 do 15 let, kde je těchto uživatelů 67%. Naopak přístup z domova má pouze 8% procent uživatelů ve věku od 16 do 18 let, respektive 6% ve věku od 12 do 15 let. U vyšších věkových skupin pak přístup k Internetu ze školy nalezneme ve vyšší míře pochopitelně pouze u uživatelů ve věku od 20 do 29 let (30%), již zde však převažuje přístup z práce (53%). Celkový podíl jednotlivých způsobů připojení pak uvádí následují graf:

350

Porovnání výsledků s průzkumem Markentu a Deloitte & Touche nám stěžuje skutečnost, že jsou často sledovány (zveřejňovány) rozdílné údaje. V případě věkového rozložení uživatelů Internetu pak znovu fakt, že se pokaždé pracuje s jiným vzorkem obyvatelstva, což znamená v absolutních číslech rozdíl přesahující tři čtvrtě miliónu obyvatel. Přesto se zdá rozdíl (7% proti 13%) u věkové kategorie od 50 do 59 let příliš vysoký. Ještě horší srovnání nám pak přináší informace o místu přístupu k Internetu. Průzkum Markentu a Deloitte & Touche totiž rozlišuje pouze dvě skupiny – přístup doma a v práci. To však nic nemění na tom, že výsledky se s Media Projektem zcela rozcházejí. Údaje jsou pak uvedeny v následujících grafech:

346

344

351

Z dalších údajů jsou pak zajímavé především frekvence užití Internetu (Media Projekt) a využívání Internetu (Markent a Deloitte & Touche) podle místa připojení. Z průzkumu Markentu a Deloitte & Touche pak také vyplývá, že třetina dospělých obyvatel České republiky by s Internetem pracovat chtěla, ale nemá možnost přístupu k němu a téměř polovina obyvatel Internet nezná. V září pak podle stejného průzkumu také došlo k tomu, že se počet žen a mužů na českém Internetu konečně přiblížil a začíná se srovnávat se světovým průměrem a faktickým rozložením obou pohlaví ve společnosti. Přestože mají muži (55%) stále převahu, podíl žen (45%) se pravidelně zvyšuje a k vyrovnání zastoupení obou pohlaví na českém Internetu by mohlo dojít již v průběhu roku 2001.

345

cif 24 - early cena - média

343

Obsahem Media Projektu i průzkumu Markentu a Deloitte & Touche je samozřejmě podstatně více informací, a to především v jejich komerční podobě. Všechny zájemce bych proto odkázal na oba dokumenty (viz odkazy), případně přímo na jejich vydavatele. Myslím si, že průzkumy a výzkumy zabývající se Internetem učinily za dobu od svého vzniku značný pokrok, což je jistě potěšitelné. Především jsou již sledovány údaje, které mají určitou vypovídací hodnotu, a jednotlivé výzkumné agentury se již naučily formulovat a pokládat pro oblast Internetu vhodné otázky.

Věříte údajům výzkumných agentur v oblasti Internetu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Lupa. Jeho specializací jsou poskytovatelé připojení a technické aspekty Internetu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).