Hlavní navigace

Počet uživatelů Internetu v České republice

3. 5. 2000
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Čísel o českém Internetu je poslední dobou poměrně dost, leckterá agentura si pospíšila s výsledky svých výzkumů. Jejich věrohodnost je však bohužel často sporná. O to zajímavější je poslední průzkum společností Markent a Deloitte & Touche, ze kterého vycházejí poměrně rozumné údaje.

Díky Jiřímu Donátovi ze společnosti Deloitte & Touche máme k dispozici celou závěrečnou zprávu průzkumu, kterou na Lupě zveřejňujeme v kráceném znění. Výzkum byl prováděn na přelomu března a dubna a pracoval se vzorkem 2275 respondentů, pro vlastní vyhodnocení bylo po vyřazení chybně vyplněných dotazníků použito 2132 odpovědí. To je podstatně větší vzorek než u jiných obdobných průzkumů.

Průzkum rozděluje dospělou populaci v České republice na tři skupiny:

Častý uživatel Internetu – do této skupiny patří lidé, kteří používají Internet častěji než jednou týdně. Právě tato skupina je cílovou skupinou veškerých komerčních aktivit na Internetu, včetně prodeje reklamy a elektronických obchodů. Velikost této skupiny v české populaci činí 450 790 uživatelů, tedy 6% dospělé populace.

Příležitostný uživatel Internetu – do této skupiny spadají lidé, kteří přistupují na Internet nejvýše jednou týdně. Typickými představiteli příležitostných uživatelů jsou občasní návštěvníci internetových kaváren, knihoven, případně akcí a výstav, na kterých je k dispozici přístup k Internetu. Chování této skupiny je výrazně odlišné od chování skupiny první. V české populaci je celkem 751 300 příležitostných uživatelů, což reprezentuje 10% dospělé populace. Obyvatel, kteří přistupují k Internetu méně než jednou měsíčně, je v rámci této skupiny zanedbatelné množství. Celkový počet lidí, kteří se s Internetem aspoň jednou v životě setkali, tedy činí 1 202 090, neboli 16% dospělé populace.

Lidé bez zkušenosti s Internetem – do této skupiny patří všichni ostatní, tedy ta část dospělé populace, která s Internetem dosud nikdy nepracovala. Tato skupina je zatím největší a tvoří ji 6 307 920 obyvatel, tedy 84% dospělé populace.

Při srovnání těchto údajů s průzkumem provedeným před rokem se ukazuje, že mírně klesá podíl příležitostných uživatelů, ale výrazně se zvyšuje podíl frekventovaných uživatelů. Pokles ve skupině příležitostných uživatelů činí 9%, zatímco nárůst ve skupině častých uživatelů Internetu je plných 50%.

Podíl žen na uživatelích Internetu

Pokud jde o strukturu uživatelů Internetu podle pohlaví, výsledky průzkumu dokazují, že na českém Internetu dochází k výraznému nárůstu počtu žen. Zatímco v březnu 1999 činil podíl žen 29%, za jediný rok se tento podíl zvýšil na 36%. Český Internet tak následuje vývoj tohoto média v jiných zemích. Ukazuje se, že s růstem uživatelské základny Internetu se struktura jeho uživatelů přibližuje obecné demografické struktuře dané země. V zemích, kde je Internet více rozšířen, je podíl žen ještě výraznější; například ve Spojených státech již ženy na Internetu převažují. Lze tedy očekávat, že i nadále bude podíl žen na uživatelích českého Internetu výrazně růst.

1999 2000 1999 2000
Příležitostní uživatelé 826 430 751 300 11% 10%
Častí uživatelé 300 520 450 780 4% 6%

Z výzkumu – a zejména z uvedené tabulky – vyplývá jedna zajímavost, na kterou bych rád upozornil. Zatímco celkový počet uživatelů podle průzkumu meziročně vzrostl jen poměrně málo (v absolutních číslech o 75 tisíc, což je zhruba o 7 procent), výrazně se změnila intenzita využívání Internetu. Výrazné množství příležitostných uživatelů se totiž přelila do kategorie častých uživatelů, která vzrostla o plných 50 procent. Právě tato skupina je přitom pro český Internet tou klíčovou.

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Rozhodně tedy jde o pozitivní signál – a je otázkou, co je jeho příčinou. Osobně se domnívám, že za tento nárůst můžeme děkovat především pokračujícímu nárůstu kvalitního obecného obsahu v českém Internetu, přirozenému zvyšování povědomí o Internetu mezi lidmi, ale v neposlední řadě také tarifu Internet 99 (resp. 2000), který otevřel Internetu dveře do řady českých domácností.

Marek Antoš

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je někdejším šéfredaktorem serveru Lupa. V současné době už se psaní věnuje pouze v míře menší než malé, a to zásadně pro radost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).