Hlavní navigace

Klame Explorer své zákazníky?

13. 5. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Reálné spuštění registrací evropských domén .eu nelze očekávat dříve než v první polovině roku 2006, ovšem společnost Explorer už začala nabízet uživatelům předregistraci. Na to obratem firma Active24 reagovala upozorněním, že služby nabízející předregistraci jsou klamavé. Kdy bude tedy možné si doménu .eu předregistrovat závazně?
O evropské doméně se toho za mnoho let příprav již napsalo hodně, ovšem konečně se celý proces dostává do závěrečné fáze – evropský registrátor, společnost EURid (mimochodem od počátku května již na adrese www.eurid.eu), připravuje všechny potřebné právní a technické podmínky pro spuštění registrace. Časový plán je však zatím stanoven jen velmi přibližně, letos se očekává spuštění „sunrise period“ (ochranné lhůty), kdy budou moci své domény registrovat veřejné instituce a firmy, držící ochranné známky. Poté bude spuštěna všeobecná registrace, což se nedá očekávat dříve než v první polovině roku 2006.

Ovšem již nyní jsou nabízeny služby, které by měly umožnit zájemcům o evropské domény předregistrovat si kýženou doménu – v ČR to je server EvropskaDomena­.cz, který provozuje společnost Explorer. Ten umožňuje zdarma předregistrovat doménu, ovšem s nulovou zárukou, že bude registrace později opravdu provedena, což je na rozdíl od jiných registrátorů, nabízejících podobnou službu, uvedeno pouze v podmínkách na samostatné stránce (se kterými je nutno souhlasit), až po skončení registračního procesu je to výslovně uvedeno na „hlavní“ stránce.

Před několika dny vydala společnost Active24, která také nabízí služby registrace domén (dřívější Globe), tiskové prohlášení na téma předregistrace do­mén:

V posledních týdnech se na českém trhu registrací domén objevila nabídka údajné ‚předregistrace EU domény‘. Jak výslovně upozorňuje výhradní pověřený správce EU domény, organizace EURid na své stránce http://www.eu­rid.eu, žádná předregistrace EU domény v současné době není možná, a proto jsou dle názoru Active24 podobné nabídky vysoce klamavé a zájemce o EU domény vědomě uvádějí v omyl. Nikdo nemůže nyní provádět žádnou formu registrací ani údajných předregistrací EU domén.

Ne příliš dlouho na sebe dala čekat reakce provozovatelů služby Evropskadomena.cz, ve které ředitel společnosti Exporer, pan Jan Hájek, vyvrací toto prohlášení tím, že služby, které server Evropskedomeny.cz poskytuje, jsou výslovně negarantované (byť by toto upozornění mohlo být přímo na stránkách předregistračního procesu, nikoliv jen v podmínkách na samostatné stránce), a že je jen na uživateli, zda této služby využije. Na závěr prohlášení se Jan Hájek ještě trošku na oplátku obul do konkurence, když říká:

Aniž bychom považovali včera rozšířenou zprávu za víc než chabý pokus snížit popularitu bezplatných registrací na adrese www.EvropskaDo­mena.cz, s ohledem na naši důvěryhodnost jsme nuceni reagovat. Tvrzení, že naše nabídka je ‚vysoce klamavá‘, a obvinění z toho, že ‚zájemce o EU domény vědomě uvádíme v omyl‘ považujeme za trestný čin nekalé soutěže podle §149 zákona č. 140/1961 Sb. (Trestní zákon), a proto zvažujeme také podání trestního oznámení.

Pokud pomineme to, že původní tiskové prohlášení Active24 nikoho konkrétního nejmenuje, a je tedy otázka, jak se bude dokazovat, že byla míněna právě služba Evropskedomeny.cz, je asi vhodné vytknout společnosti Explorer to, že pro svou službu používá označení předregistrace – vzhledem k tomu, že samotná předregistrace nejen že nezakládá žádný právní nárok pro zisk domény, ale především ani pro ni v této podobě není žádná opora v pravidlech EURidu, bylo by správné použít spíše termín typu „vyjádření zájmu“ (například registrátor Joker.com používá termín pre-booking). Neboť, a to je již nyní podle pravidel EURidu jasné, takto vytvořené předregistrace nebude možné zahrnout do „ostrých“ předregistrací, takže z hlediska uživatele to ani fakticky nemůže být platná předregistrace. EURid již totiž definoval, kdy může platná předregistrace vzniknout.

Jak to bude s registrátory a předregistracemi

Pokud jsem vás v minulém odstavci trochu zmátl, pokusím se to nyní napravit. EURid již vydal pravidla pro zájemce o to, stát se registrátorem. Tím se může stát libovolný poskytovatel internetových služeb, který o to požádá, bude společností EURid akreditován a zaplatí „předplatné“ ve výši 10.000 euro (z této sumy se budou odečítat postupně poplatky za registrované domény).

Co je v daný okamžik velice důležité, je to, že celý proces akreditace registrátorů bude spuštěn nejdříve na konci května 2005, takže až poté vzniknou první akreditovaní registrátoři pro domény .eu. A teprve tito akreditovaní registrátoři budou moci spustit reálnou předregistraci, která však také nezakládá žádný právní nárok na zisk domény.

Předregistrací je dle EURidu míněno získávání předběžných objednávek na domény, které bude zatím registrátor shromažďovat u sebe, a v okamžiku, kdy bude spuštěn registrační systém EURidu, může tyto předregistace do systému vložit. Jak se píše přímo na stránkách EURidu, systém se při více požadavcích na jedno doménové jméno bude rozhodovat na principu „kdo dříve přijde“, podle všeho je míněno vložení do registračního systému EURidu. V pravidlech se totiž výslovně píše, že očekávaný vysoký počet požadavků při spuštění registračního systému vytvoří určitý efekt náhodnosti. Uvidíme, jak dobře na to bude EURid připraven a zda mu registrační systém pod záplavou požadavků nezkolabuje.

Pro náš případ je však důležitá větička, která říká, že pravidla, se kterými registrátor bude muset souhlasit, si vymiňují, že pouze předregistrace, o které bylo zákazníky požádáno po akreditaci registrátora, bude možné vložit do registračního systému. Z toho poměrně jasně vyplývá, že jakákoliv předregistrace pro doménu .eu není v současné době ničím jiným než pouhým vyjádřením zájmu, a pokud nebude chtít registrátor porušovat podmínky například tím, že u všech předregistrací přijatých před datem akreditace posune datum na hodnotu po akreditaci, bude muset uživatel stejně buď potvrdit svůj zájem, nebo případně požádat o předegistraci znovu. Dá se předpokládat, že konkurence podobných služeb si ohlídá, aby nebyly jen tak zahrnuty všechny předregistrace získané ještě před akreditací registrátora.

cif - debata 2

Z tohoto hlediska je tedy použití termínu „předregistrace“ u služby Evropskadomena.cz velice nadnesené, neboť si odporuje i s pravidly EURidu – opravdové předregistrace bude moci Explorer začít nabízet až po té, co se stane registrátorem. Kvůli vágní terminologii lze samozřejmě jen obtížně dokazovat, zda nabídka je či není klamavá, ovšem to, že až do akreditace Exploreru registrátorem evropských domén tyto předregistrace rozhodně nejsou žádnou formou závazné vůči provozovateli celého systému EURidu, je poměrně zjevné. Otázkou je, zda se jedná ze strany Exploreru o úmysl, nebo pouze o neznalost pravidel EURidu. Pro úplnost, server Evropskadomena.cz byl spuštěn 22. dubna, pravidla pro registrátory jsou k dispozici minimálně od počátku dubna.

Pokud máte zájem o registraci domény .eu, asi bude vhodné předregistraci provést až po té, co budou na trhu akreditovaní registrátoři, neboť pak nebudete muset opakovat tento krok znovu či případně potvrzovat trvající zájem, a budete vědět, že se jedná o akreditovaného registrátora. A bohužel ani tento krok vám nezaručí, že doménu opravdu získáte, pokud bude více zájemců, pouze se dostanete do osudí, ve kterém osud domény bude záležet v podstatě na náhodě.

Co si myslíte o předregistraci na Evropskadomena.cz?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).