Hlavní navigace

Komplexní přehled cen počítaných pevných linek

6. 12. 2000
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Po úvodním dílu našeho seriálu, který se zabýval nepočítanými pevnými linkami, dnes přinášíme porovnání cen počítaných pevných linek. V čem jsou tedy počítané linky výhodnější než nepočítané, na co je třeba dát pozor dříve než si je pořídíme a samozřejmě jaké jsou konkrétní nabídky na našem trhu?

S příchodem digitálních technologií nadešla doba, kdy začalo být možné zpoplatňovat služby podle jejich skutečného využití. Na této technologii jsou také postaveny počítané pevné linky, jejichž mottem je plaťte pouze za to, co skutečně využijete. Vznikly logickým vývojem z klasických pevných linek, které v rámci paušálního poplatku zahrnují jejich neomezené využívání. Pro řadu uživatelů je však toto zbytečným přepychem – požadují sice pevné připojení, nevyužijí však naplno možnost neomezeného přenosu. Objevily se tedy snahy nahradit klasický paušální způsob platby systémem jiným, který by zohledňoval užívání služby. Klasické platby podle doby užívání se ukazují jako zcela nevhodné a tendencí v digitálních sítích je platit za skutečné využívání. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je právě zpoplatňování podle objemu přenesených dat.

Celý systém s sebou přináší řadu výhod, ale také mnoho nevýhod. Hlavní výhodou jsou samozřejmě nižší náklady na počítanou pevnou linku, než je tomu u klasické pevné linky s neomezeným přenosem, což je umožněno tím, že platíme pouze za to, co skutečně přeneseme. To však může být také značná nevýhoda, pokud přenášíme velké množství dat, stává se pro nás počítaná pevná linka podstatně nákladnější než její nepočítaná varianta. Tento fakt je nutné si uvědomit. Kdy je tedy možné počítané pevné linky nasadit? Je to všude tam, kde můžeme zajistit kontrolu nad přenášenými daty! Typicky jde o připojení domácností a malých podniků. Pokud bychom přes počítanou linku připojili nekontrolovaně např. několik desítek počítačů v rámci firmy, mohli bychom se také dočkat nemilého překvapení. To však není jediná nástraha, která nás může potkat. Rozhodně se nevyplácí podceňovat nebezpečí, která na nás číhají zvenku. Pokud se např. rozhodneme provozovat v interní síti nějaký server přístupný z Internetu, musíme si uvědomit, že jeho provoz se nám také do přenesených dat započítává. Stejně tak dobře se můžeme stát terčem „žertu“, kdy nám některý jiný uživatel Internetu „nageneruje“ uměle provoz. Toto nebezpečí hrozí především, pokud některý z počítačů nebo aktivních prvků připojených k Internetu běží nonstop, proto je dobré používat firewall, nejlépe již na straně poskytovatele.

Z hlediska poskytovatelů jsou počítané pevné linky poměrně nepopulárním produktem, který vznikl jako snaha nalákat uživatele na nižší ceny než u klasických pevných linek. Je to ostatně pochopitelné, zatímco u nepočítané pevné linky může poskytovatel svoji konektivitu přizpůsobovat celkové kapacitě připojených zákazníků, u počítaných linek je situace podstatně složitější. Nelze totiž dopředu předpovědět, jak dalece bude daný uživatel linku využívat, což je pro poskytovatele velmi nepříjemné. Snaží se proto, aby uživatelé s vyšším přenosem využívali klasických pevných linek. Tato snaha se projevuje v nasazení cen, kdy počítané linky jsou výhodné pouze v případě malého využití. Dá se však předpokládat, že se do budoucna tento způsob účtování bude prosazovat stále více, především pak s nástupem technologií s vysokou přenosovou rychlostí jako jsou xDSL, kde není téměř možné nasadit paušální poplatek za neomezený přenos, který by byl uživatelům cenově přístupný.

Pokud jde o zpoplatňování, prosadil se u nás především cenový model skládající se ze dvou položek. Platby jsou prováděny pomocí standardního měsíčního paušálního poplatku, který obsahuje jistý objem přenesených dat. V případě, že tento objem překročíme, je nám účtován poplatek za každou další započatou jednotku dat přenesenou nad tímto limitem. Tento model zatím nalezneme u všech poskytovatelů, ačkoli nejde o jediný možný způsob.

Některé nabídky přináší poměrně významná vylepšení tohoto modelu. Standardně je do přenesených dat započítáván přenos oběma směry, tedy od i k uživateli. Pro poskytovatele je však zajímavý především přenos dat směrem k uživateli (download), tímto směrem totiž putuje naprostá většina dat. Proto Skynet započítává pouze provoz ve směru k uživateli a někteří další (Contactel, GIN, InWay) pouze ten ze směrů, kterým protekl větší objem dat, což je ve většině případů právě směr k uživateli. V krajním případě může tento způsob účtování znamenat úsporu až 50 procent, v praxi je však mnohem nižší. Dalším vylepšením je nezapočítávání dat směřujících do sítě poskytovatele (Contactel) a nezapočítávání dat mezi pobočkami firmy (World Online u varianty bez přenosové trasy). Tak lze využít linku např. právě pro komunikaci mezi pobočkami, nabídka Contactelu pak může ve spojení s trochou české vynalézavosti přinést zajímavé výsledky. Poněkud s podivem je, že zvýhodňování nočního (od 21:00 do 7:00 v pracovních dnech) přenosu se objevuje pouze v síti InWay, kde je mimo špičku započítáván až každý druhý přenesený MB, což může být zajímavé pro noční stahování. S ohledem na způsob počítání přenesených dat je nutné si uvědomit, že pokud si stáhneme z Internetu soubor o velikosti 1MB, neznamená to, že by nám byl započítán přenos 1MB! Ve skutečnosti to bude o něco více, protože protokol TCP/IP má jistou režii. Často je také využíváno známého triku, kdy 1MB je brán jako 1 000 000 bajtů, což však není pravda, protože 1MB je ve skutečnosti 1 048 576 bajtů. Většina poskytovatelů dnes již naštěstí poskytuje možnost sledování přenosu dat pomocí online statistik, takže neustále víme, kolik jsme přenesli dat a podle těchto statistik si také můžeme „seřídit“ vlastní měřidla.

V přehledu jsou znovu zahrnuti pouze členové peeringového sdružení NIX.CZ, a to pouze ti, kteří nabízejí připojení přes počítanou pevnou synchronní linku. Sledované hodnoty jsou tentokráte rychlosti 64kb/s, 256kb/s a 2Mb/s. V případě přenosu dat nad limit je jako standardní hodnota uváděno 100MB, pokud poskytovatel nabízí platbu po jiné jednotce, je to uvedeno v poznámkách. Vzhledem k tomu, že v několika případech jsou nabídky jednotlivých poskytovatelů podstatně složitější, zvolili jsme vždy tu možnost, která se nám zdála pro naše účely nejvhodnější. Tabulky (kromě rychlosti 2Mb/s) jsou rozděleny na linky bez datového okruhu a s ním. Jako příloha jsou pak uvedeny dvě tabulky – první udává ceny místních datových okruhů o rychlostech 64kb/s a 256kb/s od společností Aliatel, Český Telecom a GTS a druhá uvádí, do jakého datového přenosu jsou počítané pevné linky výhodnější než jejich nepočítané varianty, a to u rychlosti 64kb/s bez přihlédnutí k nepočítání přenosu některým směrem, levnějším nočním sazbám atd. Preferovány jsou v případě nabídky obou typů (s/bez datového okruhu) služeb nabídky bez datového okruhu.

Z nabídek významněji vybočuje snad pouze síť viaPraga, která působí pouze na území Prahy a nabízí služby počítaných pevných linek jako součást produktu viaEthernet, takže přenosová rychlost těchto linek je dána rychlostí služby. Tento produkt byl proto zařazen do jednotlivých nabídek s přihlédnutím k limitu přenesených dat v ceně.

Pokud se rozhodnete pro pořízení počítané pevné linky, je především nutné si vše dobře spočítat. Je také dobré položit si otázku, zda by nebylo výhodnější pořídit si nepočítanou linku se stejnou přenosovou kapacitou, případně s přenosovou kapacitou o řád nižší než má vámi vybraná počítaná linka.

64kb/s bez přenosové trasy

64 kbit/s

GB

Zřízení

Paušál/měs.

100MB nad limit

Pozn.

Contactel

1

9.000

4.990

390

F

EUROWEB

A

GIN

1

5.000

5.000

500

F

GTS

1

14.950

5.950

250

InWay

1

0

4.000

400

C,F

KPNQwest

A

Skynet

1

0

4.900

380

B,G

World Online

1

1.000

4.900

400

E

64kb/s s přenosovou trasou

64 kbit/s

GB

Zřízení

Paušál/měs.

100MB nad limit

Pozn.

EUROWEB

A

GTS

1

19.475

9.950

250

Internet OnLine

1

9.900

6.900

400

B,H

IPNET

1

0

8.500 (17.000)

200 (400)

D,I

KPNQwest

A

Nextra

1

9.900

9.500

250

Skynet

1

14.000

11.900

380

B,G

viaPraga

1

20.000

15.020

350

E,J

Video On Line

3

14.000

9.990

400

B,F

World Online

1

10.000

11.400

400

E

256kb/s bez přenosové trasy

256 kbit/s

GB

Zřízení

Paušál/měs.

100MB nad limit

Pozn.

Contactel

3

9.000

11.990

390

F

EUROWEB

A

InWay

2

0

12.300

400

C,F

KPNQwest

A

Skynet

3

0

12.900

350

B,G

World Online

1

1.000

8.900

400

E

256kb/s s pře­nosovou trasou

256 kbit/s

GB

Zřízení

Paušál/měs.

100MB nad limit

Pozn.

EUROWEB

A

Internet OnLine

1

14.900

20.900

400

H,I

KPNQwest

A

Nextra

1

9.900

18.500

250

Skynet

3

14.000

31.800

350

B,G

viaPraga

4

20.000

23.520

350

E,J

World Online

1

10.000

27.300

400

E

2Mb/s s přenosovou trasou (kromě InWay)

2 Mbit/s

GB

Zřízení

Paušál/měs.

100MB nad limit

Pozn.

GTS

10

35.475

44.950

250

InWay

8

0

53.000

400

F,C

Nextra

10

30.000

69.990

250

F

viaPraga

10

30.000

41.520

350

E,L

Legenda k poznámkám:
A) společnost upřednostňuje individuální jednání a nezveřejňuje ceník
B) data nad limit účtována po 1 MB
C) data nad limit účtována po 50 MB
D) data nad limit účtována po 500 MB
E) data nad limit účtována po 1 GB
F) počítá se větší z obou směrů přenosu dat
G) počítají se pouze data přenesená směrem k uživateli
H) pouze Frame-Relay, CIR poloviční než maximální rychlost, tj. 50%
I) promo cena platná do 31.12., standardní cena je uvedena v závorce
J) neomezená rychlost

Místní datové okruhy

CIF - osobnosti

64kb/s

Zřízení jednoho koncového bodu

Paušál/měs.

Aliatel

12.000

12.600

ČT STANDARD

7.000

7.000

ČT PREMIUM

7.000

9.800

GTS

12.000

9.280

256kb/s

Zřízení jednoho koncového bodu

Paušál/měs.

Aliatel

20.000

32.800

ČT STANDARD

7.000

18.900

ČT PREMIUM

7.000

26.460

GTS

13.000

25.390

Porovnání cen pevných linek

64 kbit/s

Maximální ještě výhodný přenos v GB/měs.

Contactel

3,5

GTS

4,2

Internet OnLine

2,75

InWay

3,2

IPNET

3,3

Nextra

5,5

Skynet

3,6

Video On Line

3,2

World Online

2

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Lupa. Jeho specializací jsou poskytovatelé připojení a technické aspekty Internetu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).