Hlavní navigace

Komplexní přehled cen nepočítaných pevných linek

29. 11. 2000
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Po půl roce opět přinášíme na Lupě cenový přehled nepočítaných pevný linek. Za tuto dobu došlo u řady poskytovatelů k výraznému zlevnění nabízených služeb. Jaké jsou tedy současné ceny u jednotlivých poskytovatelů a jak vypadá jejich srovnání? To jsou otázky, na které by měl pomoci odpovědět tento článek.

Je tomu přibližně pět měsíců, co na Lupě vyšel článek Komplexní přehled cen pevných linek. Protože je to již značná doba a žádosti o další podobný článek se vrší, rozhodli jsme se znovu napsat sérii článků zabývajících se cenovým porovnáním jednotlivých poskytovatelů. Postupem času byste se tak měli setkat s několika cenovými přehledy, jejichž snahou bude zmapovat částečně cenové nabídky nejvýznamnějších poskytovatelů v dané oblasti služeb. Prvním ze série těchto článků je komplexní cenový přehled pevných linek s neomezeným přenosem dat.

Ještě než se pustíme do samotného přehledu, chtěl bych připomenout, že sestavovaní podobných článků není autorsky právě z nejjednodušších a nejvděčnějších. Přestože se samozřejmě snažíme uvést vždy aktuální a platné údaje, může se stát, že se vloudí nepřesnost. Důvod je prostý, sami poskytovatelé často neposkytují aktuální údaje a jejich shánění bývá často problematické, není to tak ve všech případech, ale každý, kdo se do podobné činnosti někdy pustil, mi dá jistě zapravdu. Stejně tak není vždy možné postihnout všechny odlišnosti jednotlivých nabídek. Snahou podobných přehledů je skloubit co možná nejvíce údajů do (ještě) dostatečně přehledného celku (v našem případě to budou především tabulky), což má vždy nutně za následek zjednodušení. S přehledností souvisí také omezený počet sledovaných parametrů jednotlivých nabídek, není možné postihnout všechny typy služeb a domníváme se, že to není ani žádoucí. Poslední věcí související s neúplností přehledu je omezený soubor obsažených poskytovatelů. Vybrání těch největších a nejvýznamnějších bývá často velmi problematické, proto si budeme pomáhat dalšími kritérii.

Konkrétně v tomto přehledu omezíme sledovaný okruh poskytovatelů na členy peeringového sdružení NIX.CZ. Tím jsme samozřejmě nezískali všechny největší a nejvýznamnější poskytovatele, několik důležitých stále chybí a naopak několik méně významných naopak „přebývá“, přesto jde o poměrně vděčné kritérium. V přehledu pak nejsou zahrnuti CESNET (TEN-155), Radiomobil, Teleglobe a Tiscali. V prvním případě je to způsobeno omezeným potenciálním zákaznickým polem vycházejícím z akademického zaměření sítě a navíc ještě zvláštních cenových podmínek, které není možno do našeho modelu vhodně implementovat. Radiomobil služby pevného připojení k Internetu nenabízí a Tiscali budování své sítě do převzetí World OnLine pozastavila. Teleglobe pak není uveden, protože nabízí připojení až od rychlosti 512kb/s.

Sledovanou hodnotou byly pevné synchronní linky (nikoli bezdrátové – ne snad proto, že bychom je za pevné linky nepovažovali, ale protože jim bude věnován jeden z dalších přehledů) s neomezeným datovým přenosem, a to na rychlostech 64kb/s a 256kb/s. Pokud bylo možno, jsou uvedeny ceny pevných linek bez dodávky přenosové trasy, protože však některé firmy přenosovou trasu nabízejí jako standardní součást, nebylo možné uvést tímto způsobem všechny poskytovatele. Stejně tak dva poskytovatelé vybočují v typu nabízených služeb, protože standardní synchronní pevné linky nenabízejí – bylo nutné u nich uvést připojení pomocí Frame-Relay. V případě Global One pak bylo poněkud problémem stanovení cen, protože jsou standardně nabízeny v EURECH, takže bylo nutno tyto ceny přepočítat na Kč, a to podle středního kurzu ČNB pro 29.11. 2000 (1 EURO = 34,44 Kč). Všechny ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH:

64 kbit/s

Zřízení

Paušál/měs.

Pozn.

AT&T

C

Btnet

C

Contactel

9.000

12.990

EUROWEB

C

GIN

C

Global One

24.108

11.710

GTS

14.950

17.950

A

InWay

0

11.800

Internet OnLine

9.900

13.900

A,B

IPNET

0

13.250 (26.500)

A,D

KPNQwest

C

Nextra

9.900

20.900

A

Selfservis

16.900

19.900

A

Skynet

0

14.900

Speedbone

10.500

20.000

A,B

viaPraga

15.000

21.300

A

Video On Line

0

14.800

World Online

1.000

11.900

256 kbit/s

Zřízení

Paušál/měs.

Pozn.

AT&T

C

Btnet

C

Contactel

9.000

47.990

EUROWEB

C

GIN

C

Global One

24.108

28.998

GTS

14.950

49.950

A

InWay

0

28.500

Internet OnLine

14.900

45.900

A,B

IPNET

C

KPNQwest

C

Nextra

9.900

59.900

A

Selfservis

C

Skynet

0

42.900

Speedbone

10.500

40.000

A,B

viaPraga

24.000

47.480

A

Video On Line

0

52.400

World Online

1.000

37.900

Zephyr Telecom

14.400

50.800

A

Legenda k poznámkám:
A) v ceně je zahrnuto zřízení a pronájem digitálního okruhu
B) pouze Frame-Relay, CIR poloviční než maximální rychlost, tj. 50%
C) společnost upřednostňuje individuální jednání a nezveřejňuje ceník
D) promo cena platná do 30.11., standardní cena je uvedena v závorce

Jak je z tabulky názorně vidět, začíná se stále více prosazovat individuální sjednávání cen pevných linek. To se projevuje v menší či větší míře u většiny poskytovatelů a ceníkové ceny jsou často používány pouze jako výchozí hodnoty. Někteří poskytovatelé však nejsou ochotni zveřejňovat své ceny vůbec, což je způsobeno především snahou o ochranu vlastní obchodní strategie. Pro zákazníka je tento druh přístupu většinou výhodný, avšak v případě, že firma neposkytuje ani orientační cenové hladiny, značně mu tím ztěžuje výběr.

Ještě jednou bych se chtěl vrátit k jednotlivým nabídkám a v nich obsaženým službám. Snahou bylo uvést službu s co možná nejmenší přidanou hodnotou, tedy tu nejlevnější, případně službu co možná nejsrovnatelnější s konkurencí. Nejviditelnější je rozdíl v případě porovnávání nabídky s přenosovým okruhem a bez tohoto okruhu. Je nutno si uvědomit, že jde opravdu o dosti rozdílné hodnoty. Pokud tedy chceme porovnat všechny nabídky, je třeba přičíst cenu za pevný datový okruh o požadované kapacitě od jednoho z dodavatelů. Někteří poskytovatelé pak nabízejí možnost zřízení datového okruhu od jedné z telekomunikačních společností za výhodnějších podmínek než daná telekomunikační společnost standardně nabízí. Vzhledem k rozdílné nabídce datových služeb není možné přičíst k jednotlivým cenám cenu těchto okruhů, případně ji naopak odečíst. V některých případech také nemusí být nutné zřizovat datový okruh od některého z operátorů, ale je možno realizovat spoj vlastními prostředky. Mezi dodavatele datových okrůho patří především Český Telecom, Aliatel a GTS (kliknutím na název společnosti se dostanete přímo do jejich ceníku).

V případě Speedbone (Aliatel) a Internet OnLine (Český Telecom) nejde o klasický synchronní datový spoj, ale o Frame-Relay (FR). Zde rozlišujeme maximální prostupnost (EIR+CIR) a garantovanou propustnost (CIR). Poměr mezi těmito hodnotami bývá klasicky (CIR+EIR)/2=CIR, tedy garantovaná propustnost bývá poloviční než maximální propustnosti. Pokud tedy máme FR linku 64kb/s (kde (EIR+CIR)/CIR je rovno 64/32 kbps) může mít v krajním případě prostupnost pouze 32kb/s. To, jaká je skutečná prostupnost, záleží na konkrétní síti a bohužel nemáme možnost tuto hodnotu odhadnout. Některé společnosti pak nabízejí obě řešení, vzhledem k tomu, že Frame-Relay spoj bývá proti „stejně“ rychlému synchronnímu spoji levnější, jsou také ceny těchto služeb nižší.

Významné rozdíly mohou být v doplňkových službách k jednotlivým pevným linkám. Některé nabídky obsahují například router zdarma, což je nutné při porovnávání také zohlednit. Dalším neméně důležitým faktem je kvalita nabízených služeb. Některé společnosti na svých linkách poskytují jisté garance, ať již jde o agregaci zahraniční konektivity či dostupnost služby. Jako maličkosti pak působí doplňkové služby – provoz sekundárního name serveru, záložního mail serveru, provoz WWW serveru atd.

ebf 24 - tip duben

Mezi jednotlivými poskytovateli, kteří nabízejí své služby ve většině či dokonce všech velkých městech ČR, jsou dvě společnosti, které poskytují připojení pouze ve značně omezených lokalitách. Konkrétně jde o síť viaPraga společnosti Pragonet, která, jak z názvu vyplývá, operuje pouze na území Prahy a nabízí služby především v rámci své metropolitní optické sítě. Druhou společností je pak Selfservis, který nabízí služby v rámci své kabelové sítě provozované především na jižní Moravě.

Porovnání jednotlivých nabídek již ponecháme na čtenáři, který jistě zohlední své požadavky. Přestože jsme se snažili o co možná největší správnost údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní korektnost. V návaznosti na již získané zkušenosti z předešlých článků podobného ražení bych proto požádal každého, aby se snažil brát zřetel na to, co je mu předkládáno. Přesto uvítáme, pokud na jakoukoliv nepřesnost upozorní v rámci diskuse pod tímto článkem a přispějete tak k opravě či upřesnění uvedených údajů. Závěrem bych pak chtěl uvést, že v příštím pokračování našeho „minipřehledu“ bychom se měli věnovat synchronním počítaným pevným linkám.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Lupa. Jeho specializací jsou poskytovatelé připojení a technické aspekty Internetu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).