Hlavní navigace

Kraje vyzývají ČTÚ: moc se s tou digitalizací "nemažte"!

18. 1. 2008
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Dnes končí lhůta, do které mohou státní instituce, samospráva, operátoři digitálních sítí a provozovatelé televizního vysílání podávat připomínky k aktuálnímu návrhu Technického plánu přechodu na zemské digitální vysílání (TPP). Koncem příštího týdne zveřejní Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na svých internetových stránkách tabulku všech připomínek a zahájí jednání o úpravách TPP. O prvních reakcích na harmonogram digitalizace ve čtvrtek mluvil s novináři předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák.

Řada připomínek je tajná

Minulý týden proběhlo jednání s operátory sítí a vysílateli, na kterém někteří předali svoje připomínky k TPP. Jiní si nechali delší lhůtu na zpracování, informoval Dvořák na pravidelné snídani s novináři. Do čtvrtečního rána evidoval ČTÚ připomínky od Českých Radiokomunikací, Czech Digital Group, České televize, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, některých krajů a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zatím nám nedorazily připomínky od televizí Nova, Prima a také od Telefóniky O2, konstatoval předseda Rady ČTÚ. Termín pro podávání návrhů má vypršet ve čtvrtek nebo v pátek, jsou na to různé právní názory, dodal s tím, že mnoho připomínek nese označení obchodního tajemství, a jsou tedy neveřejné.

Jakmile bude mít ČTÚ kompletní sestavu připomínek, začne podle Dvořáka pracovat na úpravě TPP. Už nyní ale vyhodnocuje různé scénáře podle toho, kdo by se případně k harmonogramu zemské digitalizace přihlásil a kdo ne. V ideálním případě se přihlásí všichni. My ale pro jistotu počítáme s tím, že se jedna z velkých komerčních televizí (Nova nebo Prima, pozn. red.) k TPP nepřihlásí, říká. Zda se tak opravdu stane, bude hodně záležet na přístupu ČTÚ k zaslaným připomínkám. Z těch, které už na úřad dorazily, lze podle Dvořáka rozčlenit sporné body na čtyři základní okruhy: úpravy termínů spouštění jednotlivých kmitočtů a území, na kterém by měly vysílat jednotlivé multiplexy, technické připomínky, snaha nastavit jasné podmínky, za jakých bude možné vypnout analogové vysílání, a termín finálního vypnutí analogu v České republice.

Posune se termín vypnutí analogu?

Asi nejčastější připomínkou k návrhu TPP je podle Dvořáka změna termínu definitivního ukončení zemského analogového televizního vysílání. Dokument počítá s 10. říjnem 2010, v připomínkách se objevují data 2011 až 2012. Pozdější termín než rok 2012 jsem v nich neviděl, uvedl Dvořák a dodal, že úřad stále počítá spíše s rokem 2010. A to i přesto, že sám předseda Rady ČTÚ na jednom z předchozích setkání s novináři řekl, že osobně považuje za reálnější termín ukončení analogového vysílání rok 2011. Rozpor mezi tímto tvrzením a termínem uvedeným v TPP však Dvořák nechtěl na čtvrteční snídani s novináři komentovat. Připustil jen, že ČTÚ uvažuje o několika variantách úprav TPP s různými daty ukončení analogového vysílání.

Subjekt ČTÚ logo

Mapy zavádění zemské digitální televize podle návrhu TPP

Jak rychle chce Český telekomunikační úřad spouštět zemské digitální multiplexy, kde tyto sítě začnou vysílat nejdříve a jaké termíny vypínání analogových vysílačů obsahuje aktuální návrh Technického plánu přechodu na DVB-T? To vše se dozvíte v přehledných mapkách, které vychází z návrhu TPP, jež ještě neprošel připomínkovým řízením.

Chceme vládě v důvodové zprávě k TPP předložit co nejlepší informace, na jejichž základě by sama rozhodla, vysvětlil Dvořák. I když předseda Rady ČTÚ nechtěl být u připomínek jednotlivých subjektů k harmonogramu digitalizace příliš konkrétní, potvrdil informaci, že České Radiokomunikace nadále trvají na pomalejším postupu. Snažíme se v tabulkách jít maximálně vstříc, ale nikdo nemůže čekat, že bychom šli za termín, ke kterému jsme zmocněni, uvedl Dvořák. Některé subjekty podle něj žádají, aby TPP obsahoval také technické informace o vysílačích umístěných mimo území České republiky, jiné zase požadují přesný opak. Musíme si vyhodnotit, k čemu vůbec má ČTÚ a Národní koordinační skupina pro zavádění zemské digitální televize pravomoci, dodal.

Nový TPP na přelomu února a března

Pavel Dvořák

Upravený text TPP by měl být podle Dvořáka hotový na konci února nebo začátkem března, aby úřad stihnul původně deklarovaný březnový termín předání dokumentu vládě. Narozdíl od minulého návrhu TPP totiž tentokrát nejde o opatření obecné povahy, které vydává sám ČTÚ, ale dokument schválí přímo vláda, která ho vydá formou vlastního nařízení. Telekomunikační úřad je pouze jeho zpracovatelem a vládě ho doporučuje. Ještě předtím, než se harmonogram dostane na jednání kabinetu, jej ale projedná Legislativní rada vlády. Už na přípravě nového textu TPP však budeme spolupracovat s poradci Legislativní rady, abychom eliminovali případné potíže, uvedl předseda Rady ČTÚ.

Úpravu TPP by mohly zkomplikovat analogové komerční televize. Pokud by harmonogram digitalizace odmítla jedna z nich, šlo by podle Dvořáka TPP upravit a vydat, pokud by se tak ale rozhodly obě, tedy Nova i Prima, nastal by problém. V takovém případě si nejsem jistý, že by takové změny šly zapracovat do dnešního TPP, řekl. Co by se tedy dělo? Dvořák míní, že obstrukce ze strany komerčních televizí by vedla ke spuštění jediné celoplošné digitální sítě, a to veřejnoprávního multiplexu s programy České televize a Českého rozhlasu. Vedle ní by mohl vysílat i „komerční“ multiplex 4 provozovaný Telefónikou O2, ovšem s nižším pokrytím. To by ale vedlo k menší penetraci digitálních přijímačů a menší motivaci diváků přejít na digitální příjem televize, řekl předseda Rady ČTÚ.

Co když se přihlásí regiony a Prima ne?

Existuje však ještě jedna varianta, pro kterou nemá ČTÚ uspokojivé řešení. Totiž že se k TPP přihlásí regionální televize, které sdílí analogové kmitočty s televizí Prima, a sama Prima harmonogram digitalizace odmítne. Regiony i Prima totiž vysílají na společných frekvencích, a tak by to mělo fungovat i po přechodu do digitálních sítí. V tuto chvíli nevíme, co by se dělo. Celoplošné vysílání Primy totiž probíhá na frekvencích, které původně získal někdo jiný, a sdílí je tedy více subjektů. Pokud by jeden s plánem souhlasil a druhý ne, záleželo by na právním výkladu, co se bude dít. Sám si to netroufnu předvídat, prohlásil Pavel Dvořák. Naopak v případě veřejnoprávního multiplexu chce ČTÚ v blízké době iniciovat jednání, které by šlo nad rámec TPP.

TV ČT loga všech programů 2007

Veřejnoprávní multiplex: 2008 do Čech, 2009–10 na Moravu

Česká televize už má jasno, jak bude postupovat při zavádění veřejnoprávního multiplexu. Zemská digitální síť určená pro šíření současných čtyř programů ČT a sedmi okruhů Českého rozhlasu by měla začít vysílat v březnu 2008 na Plzeňsku. Do konce příštího roku pak chtějí Kavčí hory pokrýt většinu Čech, během let 2009 a 2010 střed republiky a Moravu. ČT se nechce při zavádění vlastní digitální sítě vázat na komerční televize. Jedinou výjimkou je vypínání analogového vysílání ČT 1, jež má zůstat v analogové podobě co nejdéle, aby mohla konkurovat Nově a Primě.

Česká televize chce začít vysílat ve vlastní digitální síti už letos v březnu. Prvním regionem s veřejnoprávním multiplexem má být Plzeňsko. Podle předběžných plánů by měl ještě letos následovat Jihočeský kraj, Sušicko, Praha, Středočeský a Ústecký kraj. Na přelomu letošního a příštího chce ČT svojí digitální sítí pokrývat kompletně Čechy, v letech 2009 až 2010 ji rozšíří na Moravu. Tak rychlý postup ČT dovoluje fakt, že veřejnoprávní multiplex využije analogové kmitočty po programu ČT 2, a tudíž není závislý na uvolňování frekvencí televizí Nova a Prima. Určité zdržení by ale mohlo způsobit výběrové řízení na technického provozovatele sítě, které právě probíhá a vůči jehož výsledku by se mohli ohradit neúspěšní účastníci.

Kraje chtějí, aby se digitalizovalo rychle

Kromě televizí, operátorů a ministerstev se ČTÚ snaží kvůli harmonogramu digitalizace komunikovat i s kraji. Zúčastnil jsem se jednání Asociace krajů ČR, kde jsme se domluvili, že po přijetí TPP připravíme pro každý kraj zvlášť speciální materiál se všemi podstatnými informacemi, prohlásil Dvořák. Předseda asociace Evžen Tošenovský tam vyjádřil přání, aby byl TPP uskutečněn v co nejkratším čase. Předseda rady telekomunikačního úřadu hejtmanům slíbil, že jakmile vláda dokument přijme, bude o něm zevrubně informovat začátkem dubna na královéhradecké konferenci věnované Internetu a státní správě. Nebylo to ale tak, že by na rychlou digitalizaci tlačili všichni hejtmani, dodal Dvořák.

Diskuse se zástupci krajů byla podle šéfa Rady ČTÚ limitovaná jejich vědomostmi: Ve chvíli, kdy jsem začal mluvit o MPEG-2 a MPEG-4, jsem pochopil, že se dostáváme do roviny, která je známá nám, co se digitalizaci věnujeme, ale už ne ostatním. Na stejné akci vystoupil také generální ředitel televize Nova Petr Dvořák. Narozdíl od svého jmenovce z ČTÚ však přesvědčoval hejtmany o nutnosti odsunout vypínání analogového vysílání na pozdější termíny. Celá diskuse se vedla ve smyslu, že my jsme ten lídr digitalizace a potřebujeme, aby se vypínalo později, parafrázoval šéfa Novy Pavel Dvořák. Hejtmany však ředitel Novy nepřesvědčil, trvají na co nejrychlejší digitalizaci.

Mobilní televize? Koncem roku, ale omezeně

DVB-H mobil

Mimo Technický plán přechodu chce ČTÚ řešit spouštění celoplošné digitální sítě pro mobilní televizi ve formátu DVB-H. Generální ředitel české pobočky T-Mobile Roland Mahler ve středu prohlásil, že jeho společnost počítá se zahájením komerčního provozu mobilní televize ke konci letošního roku. Předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák ve čtvrtek potvrdil, že se s Mahlerem začátkem tohoto týdne sešel a řeč přišla i na DVB-H. Bavili jsme se o plánech ČTÚ na letošní rok a mezi nimi bylo i DVB-H. Potvrdil jsem panu Mahlerovi, že ve třetím kvartálu letošního roku chceme vypsat výběrové řízení na operátora sítě pro DVB-H. O komerčním provozu této služby jsme se ale nebavili, uvedl Dvořák.

Pokud by se podařilo vybrat operátora pro síť DVB-H ještě v průběhu podzimu, mohl by komerční provoz mobilní televize začít do konce roku. Podle Dvořáka však rozhodně ne na celém území České republiky. Sestavíme harmonogram spouštění sítě DVB-H, který bude operovat s termíny vypínání analogových kmitočtů podle TPP. Začínala by určitě na omezeném území, uvedl Dvořák. Předsedovi Rady ČTÚ se rovněž nezamlouvá představa T-Mobilu, že by se sám ucházel o provozování této sítě, která bude společná pro všechny tři mobilní operátory. Vycházím z toho, že by tuto síť provozoval někdo jiný než obsah. Nejsem si jist, že pokud by tím operátorem byl T-Mobile, že by nám to antimonopolní úřad úplně baštil, dodal.

Kdo bude dělat největší potíže s přijímáním TPP?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.