Hlavní navigace

Které převaděče na severu Čech naruší signál z Německa

5. 7. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Ústí nad Labem Autor: 115393
23. července zahájí vysílání dva silné digitální vysílače v Německu poblíž severozápadní hranice České republiky. Televizní multiplexy šířené z Drážďan a Löbau způsobí problémy mnoha analogovým převaděčům v Ústeckém a Libereckém kraji. Přinášíme přehled problematických oblastí a vyjádření České televize, Českého telekomunikačního úřadu a Českých radiokomunikací, jak budou tento problém řešit.

Potíže nastanou hlavně programu ČT 1

Problém s analogovým příjmem televize by mohl nastat až u dvaceti menších převaděčů s výkonem několika málo wattů. Převážnou většinu problematických kanálů využívá Česká televize, konkrétně pak její první program. Nejčastější potíže nastanou u diváků, kteří sledují ČT 1 na kanálu 36, který budou využívat také oba digitální multiplexy z Drážďan a Löbau (německé vysílače pojedou výkonem 50 až 100kW). Dále budou rušeny kanály 27, 29 a 36. Nejvíce z nich, celkem čtrnáct, využívá na severu Čech právě ČT 1. Jeden připadá na program ČT 2 a pět jich v sekundární síti analogových vysílačů používá televize Nova (přesný výčet viz tabulka).

Digitální vysílání z Drážďan a Löbau není totožné s tím, které má postupně znemožnit analogový příjem televize Nova z hlavního severočeského vysílače Buková hora. Tamní 12. kanál naruší zemský digitální rozhlas z Německa, kvůli němuž už Nova musela upravit intenzitu i směřování analogového signálu z Bukové hory. Během léta a podzimu chce německá strana posílit výkon digitálních rozhlasových vysílačů na 12. kanále, a proto Nova potřebuje přejít v celé oblasti na zemské digitální vysílání. Náhradní analogový kanál z Bukové hory totiž není k dispozici. Červencové rušení se ale týká výhradně vysílačů menšího výkonu, tedy zmiňovaných převaděčů.

Seznam analogových převaděčů, které mohou být rušeny
Kanál Stanice Vysílač Okres Stanoviště Výkon ERP [W]
27
ČT 1 perex mini
Trmice Ústí nad Labem Předlice, Střížovický vrch 12
27
Nova perex mini
Hrobčice Teplice Hrobčice, pod Borenem 6
27
Nova perex mini
Hora Svaté Kateřiny Most Hora Svaté Kateřiny, 2 km JV od SO 28
27
Nova perex mini
Černá Studnice Jablonec nad Nisou vrch Černá Studnice 48
29
ČT 1 perex mini
Hrobčice Teplice Hrobčice, pod Borenem 6
29
ČT 1 perex mini
Mikulov Teplice vrch Bouřňák 10
36
ČT 1 perex mini
Olšinky Ústí nad Labem Olšinky, 2 km S od obce 7
36
ČT 1 perex mini
Kytlice Děčín Kytlice, u vodárny 7
36
ČT 1 perex mini
Malá Veleň Děčín Malá Veleň, Z okraj obce 7
36
ČT 1 perex mini
Modrá Děčín Modrá, Holý vrch 28
36
ČT 1 perex mini
Velký Šenov Děčín Lipová, Ječný vrch 18
36
Nova perex mini
Prysk Česká Lípa Prysk, Střední vrch 31
36
ČT 1 perex mini
Harcov Liberec Harcov, Sněhurčina 7
36
ČT 1 perex mini
Jindřichovice pod Smrkem Liberec Jindřichovice p.Sm., Hřebenáč 6
36
ČT 1 perex mini
Zlatá Olešnice Jablonec nad Nisou Zlatá Olešnice, Stanový 6
39
ČT 1 perex mini
Ústí nad Labem – Brná Ústí nad Labem u hřbitova, Vaňov 6
39
Nova perex mini
Ústí nad Labem – Všebořice Ústí nad Labem Ústí nad Labem, Klíše 19
39
ČT 1 perex mini
Děčín – Březiny Děčín Březiny, Z okraj sídliště 4
39
ČT 1 perex mini
Kamenický Šenov Česká Lípa Kamenický Šenov, panelák 4
39
ČT 2 perex mini
Zlatá Olešnice Jablonec nad Nisou Zlatá Olešnice, Stanový 19

Zdroj: České radiokomunikace, DXradio.cz

Všechny převaděče nebudou třeba

Buková hora

Na Bukovou horu je navázáno na šedesát různých analogových převaděčů, ale ne všechny budou třeba i pro zemské digitální vysílání. V některých místech se převaděče stavěly proto, že intenzita signálu nebyla dostatečná a staly se tak v podstatě dalším zdrojem tohoto signálu. A v některých lokalitách byly převaděče stavěny proto, že v terénu docházelo k odrazům signálu, což deformovalo analogový obraz na televizním přijímači. Tyto vlastnosti digitální signál nemá, takže některé převaděče nebudou potřeba, vysvětlil na semináři ČT před spuštěním digitálního vysílání z Bukové hory Jiří Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic Českých radiokomunikací.

Převaděče, které se stavěly kvůli odrazům analogového signálu, se podle Vykydala v digitální éře už nevyužijí. Pak ale samozřejmě budou existovat oblasti, kde některé obce alespoň dočasně nebudou na sto procent pokryty digitálním signálem. Nebude tak tomu třeba proto, že ty obce budou na okraji pásma dosahu vysílače a vzhledem k tomu, že signál může narazit na překážky a v některých oblastech se mohou objevit stíny, bude pro ně příjem digitálního vysílání zhoršený, varuje Vykydal. Právě v těchto místech, kam nedorazí digitální signál z hlavního vysílače Buková hora, chtějí Radiokomunikace postupně zprovoznit digitální převaděče a dokrývače.

Ale co analogové vysílání?

Diváky na severu Čech, které zatím nic nenutí přecházet na digitální příjem televize (termín vypnutí analogového vysílání z Bukové hory zatím neexistuje a o problémech, které nastanou s převaděči koncem tohoto měsíce, je zatím nikdo neinformoval), ale bude spíš zajímat, jak Radiokomunikace a samotné televize vyřeší rušení analogových převaděčů. Řešení je v podstatě dvojí: pokud bude v místě dostatečné pokrytí digitálním signálem z Bukové hory, pak považuji za nejvýhodnější doporučovat divákům přechod na DVB-T příjem. Pokud to touto cestou nebude možné zajistit, pak budeme s Český telekomunikačním úřadem (ČTÚ) a Radiokomunikacemi jednat o možnosti přeladění na náhradní analogový kmitočet, říká technický ředitel ČT Rudolf Pop.

Sasko DVB-T mapa pokrytí

Předpokládaný přeshraniční překryv zemské digitální televize z vysílačů Drážďany a Löbau, které budou spuštěny 23. července 2007. Zdroj: www.dvbt-mitteldeutschlan­d.de

Podle vedoucího projektu digitalizace ČT Pavla Hanuše by ale bylo výhodnější, kdyby diváci z takto postižených oblastí přecházeli na digitální příjem televize a nové analogové kanály se ani nehledaly. V místech, kde bude kvůli rušení problém naladit analogovou televizi, by měly vzniknout digitální převaděče. Na jejich zporovoznění se ale musí ČT dohodnout s ČTÚ a také s operátorem digitální sítě A, v níž veřejnoprávní televize vysílá, tedy s Radiokomuni­kacemi. Jiří Vykydal ujišťuje, že společnost má vytipované problematické lokality: Ty by se objevily na předních místech seznamu obcí, které mají být změřeny v rámci měření Radiokomunikací a ČTÚ, a tyto lokality poté, co dostaneme výsledky měření a budeme je analyzovat, budou ve spolupráci s ČTÚ a našimi zákazníky, tedy ČT a dalšími, řešeny.

Několik týdnů bez signálu?

Michal Frankl

V některých místech, třeba na Šluknovsku nebo poblíž Kamenického Šenova, tak diváci na krátko přijdou o možnost pozemního příjmu televize, a to jak analogové, tak digitální. Nepřijdou ale o všechny programy: výpadek se bude většinou týkat stanic ČT 1 a Nova. Že k němu docela jistě dojde, potvrdil začátkem tohoto týdne v rozhovoru pro digitální zpravodajskou stanici Českého rozhlasu Rádio Česko člen Rady ČTÚ Michal Frankl: Spíš to bude tak, že ty současné analogové programy budou v mnohem horší kvalitě, než byli diváci zvyklí. A ono to tak za několik týdnů bude. Někde by se mohly zcela ztratit.

Podle Frankla je nepochybné, že diváci, kteří si pořídí set-top-boxy pro příjem zemské digitální televize z Bukové hory, se těmto problémům vyhnou. Budou chytat v této chvíli čtyři programy ČT na frekvencích, které jsou mezinárodně zkoordinovány a kde ten problém rušení nevznikne. V nejbližších dnech se zřejmě jako pátý program přidá ještě Nova, ale tam jsou určité problémy v dohodě za cenu vysílání, zopakoval Frankl potíže Novy při jednání s Radiokomunikacemi o ceně za digitální vysílání z Bukové hory. Přechod na zemský digitální příjem televize ale nepomůže všem divákům z oblastí, které po 23. červenci přijdou o možnost sledovat některé analogové programy.

Radiokomunikace: počítáme i s analogem

Existují místa, jako například okolí Velkého Šenova a Šluknova, ale také Jablonce nad Nisou nebo Teplic, kde by zrušení signálu analogového převaděče znamenalo úplný výpadek zemského televizního signálu, protože digitální vysílání z Bukové hory zde nelze naladit. Mediální zástupce Radiokomunikací Pavel Kočiš ale slibuje, že operátor myslí i na ně: Tam, kde dosud není digitální pokrytí, je předpoklad, že by mohly být použity analogové prostředky, nejčastěji změna vysílacího kanálu. Nemusí to však být pravidlem, neboť stávající analogové převaděče jsou postaveny na vyvýšených místech, takže přestože se pokrytí regionu jeví jako nehomogenní, v místě převaděče může být signál dostatečný pro jeho další zpracování.

Radiokomunikace stejně jako ČT a ČTÚ nechtějí předbíhat a počkají na výsledky měření, podle nichž pak budou postupovat při řešení míst bez signálu. Na základě počítačového modelu byly označeny obce, kde potenciálně může dojít k rušení místního vysílání ze strany německého vysílání DVB-T. Po zahájení vysílání z Německa bude ve spolupráci s ČTÚ urychleně provedeno měření reálné situace, na základě kterého budou pro obce, kde se předpoklady potvrdí, navržena možná řešení problému, slibuje Kočiš. Všechny alternativy budou konzultovány s ČTÚ a provozovateli vysílání, dodal Kočiš pro server DigiZone.cz.

Písemná dohoda neexistuje

Rudolf Pop

Technický ředitel ČT Rudolf Pop potvrzuje, že existuje dohoda mezi televizí, ČTÚ a Radiokomunikacemi na měření problematických oblastí a teprve poté by mělo přijít řešení případných výpadků televizního signálu. Musíme znát nejprve vyhodnocení získané měřením pokrytí a zjištěním rušení. Co se týká Šluknovského výběžku, předběžně jsme již zahájili jednání se společností, která pro nás zajišťuje v severních Čechách provoz analogových převaděčů, o předložení nabídky na provoz převaděče DVB-T, a stejně tak oslovíme Radiokomunikace s požadavkem na předložení jejich řešení, uvedl Pop.

Při dokrývání digitálním signálem lze podle technického ředitele ČT postupovat dvojím způsobem: buď sítí sekundárních vysílačů, které by vysílaly na stejném kanálu jako Buková hora (K58) v jednofrekvenční síti, anebo vykrývacími kmitočty. Ty by ale musel provozovateli multiplexu udělit ČTÚ. Historicky ovšem víme, že je to jedna z nejkompliko­vanějších oblastí vzhledem ke koordinaci se zahraničím, varuje Pop. Písemná dohoda na urychleném řešení problematických oblastí podle technického ředitele ČT neexistuje, ale samy Radiokomunikace podle Popa už při jednání během letošního jara připouštěly, že v severních Čechách bude nutné použít digitální dokrývače.

cif 24 - early cena - média

Prioritou jsou větší města

Drážďany Lobau multiplexy

Jednalo se především o větší města, kde by se problém projevil pro větší počet diváků. Vzhledem k tomu, že prozatím nedochází k ukončení analogového vysílání (pokud toto ovšem nebude zarušené), bude problém řešen postupně, slibuje Pop. Z lokalit, které přijdou díky zahájení zemského digitálního televizního vysílání z Drážďan a Löbau o analogový příjem některých televizních programů, jsou největší některé čtvrti Ústí nad Labem, Děčína a také část Kamenického Šenova. Stejný problém se postupně dotkne i dalších oblastí v českém pohraničí, letos v říjnu například Karlovarska a Chebska.

Nejvíce jsou ohroženy sekundární sítě dokrývačů, které loňská konference v Ženevě neřešila. Ta se soustředila pouze na primární vysílače, vysvětlil na nedávné tiskové konferenci Novy k přechodu na zemské digitální vysílání její technický ředitel Ivo Ferkl. Pro obyvatele severních Čech ale nebude 23. červenec spojený jenom s rušením analogových převaděčů. Řada diváků bude moci díky set-top-boxu nebo integrovanému digitálnímu televizoru naladit dalších jedenáct televizních programů v němčině, včetně francouzsko-německého kulturního kanálu Arte.

Postihne vás rušení analogových převaděčů ČT 1, ČT 2 a Novy v severních Čechách?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).