Hlavní navigace

Mapy rozvoje multiplexu 2 podle Českých Radiokomunikací

29. 5. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Šestadvacet hlavních vysílačů místo třinácti, které uvádí Technický plán přechodu na zemské digitální vysílání (TPP), by měla využívat digitální televizní síť 2, provozovaná Českými Radiokomunikacemi. Firma ve středu poprvé veřejně prezentovala svoji vizi rozvoje tohoto multiplexu, který nyní vysílá jako dočasná digitální síť A s programy České televize, televize Nova a Českého rozhlasu. Server DigiZone.cz vám ji přináší v podobě přehledných map.

Co to je multiplex 2?

Digitální síť 2 je jedním ze tří plánovaných celoplošných multiplexů, tedy frekvencí pro digitální vysílání, určených výhradně pro šíření komerčních televizí. Provozovat ji budou České Radiokomunikace a síť jako taková již vysílá v Praze, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem a Domažlicích jako takzvaný dočasný multiplex A. Dočasný proto, že obsahuje jak veřejnoprávní televizní programy, tak komerční televizi Nova. Protože však veřejnoprávní České televizi a Českému rozhlasu zákonodárci přidělili jejich vlastní digitální síť (veřejnoprávní multiplex), musí programy ČT i ČRo z dočasného multiplexu A odejít a poté se z něj stane finální digitální síť 2.

Televize Nova by měla v této síti zůstat. Počítá s tím TPP, harmonogram zemské digitalizace schválený vládou, který vyšel 15. května ve Sbírce zákonů. Zda však Nova skutečně v tomto multiplexu zůstane, záleží na dohodě mezi touto televizí a ČRa jako operátorem sítě. Programy ČT a ČRo mají opustit multiplex A nejpozději letos v září, s výjimkou Ostravy, u které TPP počítá s pokračováním digitálního vysílání ČT a Novy ve společné síti až do dubna 2011. České Radiokomunikace ale naznačují, že se budou snažit uvolnit programové pozice ČT v dnešním multiplexu A na Ostravsku mnohem dříve, aby zde mohly šířit nové komerční televize.

Mux 2 - aktuální stav (květen 2008)

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Na následujících mapách se můžete podívat, jak by se mělo rozšiřovat pokrytí multiplexu 2 při spouštění jednotlivých primárních vysílačů. Mapy nezohledňují vysílače menšího výkonu, jde vyloženě jen o hlavní vysílače zařazené do Technického plánu přechodu (TPP) a další, doplněné Radiokomunikacemi. Pokrytí odpovídá teoretickým výpočtům a v praxi se může lišit.

Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, Domažlice – září 2008

Ve všech regionech, kde už dnes vysílá multiplex A, dojde od září ke změně programové nabídky (s výjimkou Ostravy) a zároveň k navýšení výkonů některých vysílačů. Například ze středočeského vysílače Cukrák by měl multiplex 2 na kanálu 25 vysílat výkonem 100 kW, na hlavním městském vysílači v Praze na Žižkově výkonem 50 kW. To se odrazí na výrazně lepším pokrytí metropole i regionu středních Čech. Vyšším výkonem má multiplex 2 (respektive dočasná síť A) vysílat od září také v Ostravě. U té ale Radiokomunikace zatím maximální plánovaný výkon nekomentovaly. V této fázi rozvoje pokryje digitální síť 2 celkem 45 procent území České republiky.

Mux 2 - fáze 1

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Plzeň – říjen 2008

Z hlavního plzeňského vysílače Krašov by měla digitální síť 2 s televizí Nova a dalšími komerčními televizemi začít vysílat letos v říjnu. Podle harmonogramu digitalizace využije vysílací kanál 48 při maximálním výkonu vysílače 100 kW. Plzeňský vysílač vyplní nepokryté území mezi dalšími digitálními vysílači tohoto multiplexu na Bukové hoře v severních Čechách a Vraním vrchu u Domažlic. Celkově digitální síť 2 pokryje 50 procent území České republiky.

Mux 2 - fáze 2

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Chomutov – prosinec 2008

První z původně neplánovaných hlavních vysílačů digitální sítě 2, který nezmiňuje vládou schválený harmonogram digitalizace. Vysílač Jedlová dokryje severní část Krušných hor a zvýší celkové pokrytí multiplexu 2 na 51 procent území České republiky. Vysílací kanál ani předpokládaný maximální výkon České Radiokomunikace nesdělily.

Mux 2 - fáze 3

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Votice, Mikulov – březen 2009

Další dva původně neplánované vysílače velkého výkonu Votice – Mezivrata a Mikulov – Děvín pokryjí území na rozmezí Středočeského, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a jižní část Jihomoravského kraje. Signál multiplexu 2 tak bude zachytitelný na 57 procentech území České republiky. Vysílací kanály ani předpokládané maximální výkony těchto dvou vysílačů České Radiokomunikace nesdělily.

Mux 2 - fáze 4

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Cheb – duben 2009

Spíš než o vysílač velkého výkonu půjde o dokrývač zařazený do sítě primárních vysílačů multiplexu 2. Chebský vysílač Zelená hora má dokrýt území Ašského výběžku, kam nedorazí signál plzeňského vysílače Krašov ani chomutovské Jedlové hory. Celkovém pokrytí multiplexu 2 poskočí jen o polovinu procenta na 57,5 procenta území České republiky. Vysílací kanál ani předpokládaný maximální výkon tohoto vysílače České Radiokomunikace nesdělily.

Mux 2 - fáze 5

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Jáchymov – červen 2009

Také jáchymovský vysílač Klínovec není mezi lokalitami, s nimiž pro hlavní vysílače multiplexu 2 počítá Technický plán přechodu a Radiokomunikace ho přidaly „navíc“. Stejně jako v případě Zelené hory u Chebu jde především o dokrytí problematické jižní části Krušných hor, takže celkové pokrytí multiplexu 2 stoupne o další pouhé půlprocento na 58 procent území České republiky. Vysílací kanál ani předpokládaný maximální výkon vysílače České Radiokomunikace nesdělily.

Mux 2 - fáze 6

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

České Budějovice – srpen 2009

Termín spuštění hlavního jihočeského vysílače Kleť uzpůsobily České Radiokomunikace požadavku Technického plánu přechodu. Multiplex 2 zde využije kanál 50 při maximálním možném výkonu 100 kW. Vysílací kanál 50 ale nebude pro tuto digitální síť definitivní, časem multiplex 2 přejde na kanál 39. Celkové pokrytí digitální sítě 2 stoupne na 62 procent území České republiky.

Mux 2 - fáze 7

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Sušice – září 2009

Naprosto stejný případ jako českobudějovický vysílač Kleť. Ze sušického Svatoboru bude multiplex 2 vysílat na kanálu 50, termín spuštění odpovídá termínu uváděnému v Technickém plánu přechodu jako nejpozdějšího data, ke kterému by zde měla digitální síť 2 začít vysílat. Maximální možný výkon vysílače určí Český telekomunikační úřad (ČTÚ) na základě dalších měření. Později se multiplex 2 na Svatoboru přesune z vysílacího kanálu 50 na kanál 39 (stejně jako na Kleti). Celkové pokrytí digitální sítě 2 stoupne na 63 procent území České republiky.

Mux 2 - fáze 8

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Pardubice, Vimperk – březen 2010

Tyto dva hlavní vysílače přidaly České Radiokomunikace navíc, Technický plán přechodu je pro multiplex 2 nezmiňuje. Pardubický vysílač Krásné pokryje západní a střední část Pardubického kraje, dokryje východní část Středočeského kraje, zasáhne jižní část Královéhradeckého kraje a severozápadní část Kraje Vysočina. Vimperský vysílač na Mařském vrchu dokryje část území jižních Čech, kam nedorazí signál ze sušického Svatoboru a Kleti. Vysílací kanály ani předpokládané maximální výkony těchto dvou vysílačů České Radiokomunikace nesdělily. Celkové pokrytí digitální sítě 2 stoupne na 71 procent území České republiky.

Mux 2 - fáze 9

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Jihlava – duben 2010

U jihlavského vysílače Javořice dodrží České Radiokomunikace termín uvedený v Technickém plánu přechodu. Multiplex 2 zde využije vysílací kanál 35 a diváci mohou počítat s maximálním výkonem 100 kW. Celkové pokrytí digitální sítě 2 stoupne na 74 procent území České republiky.

Mux 2 - fáze 10

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Liberec, Trutnov – srpen 2010

Dobrá zpráva pro liberecké diváky: České Radiokomunikace nakonec přece jenom zařadí vysílač Ještěd do základní sítě multiplexu 2 a neudělají z něj pouhý dokrývač. Spustí jej společně s trutnovským vysílačem Černá hora, přičemž s tím počítá i Technický plán přechodu (v jeho tabulkách se u Trutnova také hovoří jako o nejpozdějším termínu zahájení vysílání multiplexu 2 o srpnu 2010). Z Černé hory bude digitální síť 2 vysílat na kanálu 61 maximálním výkonem 100 kW, detaily ohledně vysílání z Ještědu České Radiokomunikace nesdělily. Spuštěním těchto dvou vysílačů stoupne pokrytí multiplexu 2 na 80 procent území České republiky.

Mux 2 - fáze 11

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Brno Kojál – září 2010

Jižní Moravu dokryje a střední Moravu z velké části pokryje multiplex 2 z brněnského vysílače Kojál na kanále 40 (s maximálním výkonem 100 kW). S tímto vysílačem počítá v základní sadě multiplexu 2 také Technický plán přechodu, jemuž se Radiokomunikace přizpůsobily i termínem zahájení vysílání této digitální sítě (září 2010 je v TPP nejpozdějším možným termínem pro její start). Celkové pokrytí digitální sítě 2 stoupne spuštěním Kojálu na 89 procent území České republiky.

Mux 2 - fáze 12

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Ostrava, Frýdek-Místek – duben 2011

Na duben 2011 naplánovaly České Radiokomunikace stěhování svého ostravského multiplexu z vysílače Slezská Ostrava na výkonnější Hošťálkovice. Ve stejném termínu spustí další hlavní vysílač multiplexu 2, který není součástí TPP – Lysou horu u Frýdku – Místku. Z Hošťákovic bude digitální síť 2 vysílat na kanále 37 maximálním výkonem 100 kW, u Lysé hory Radiokomunikace podrobnosti neuvádějí. Spuštěním těchto dvou vysílačů stoupne pokrytí multiplexu 2 na 95 procent území České republiky.

Mux 2 - fáze 13

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Zlín, Valašské Klobouky – říjen 2011

Rovněž na Zlínsku použijí České Radiokomunikace hned dva hlavní vysílače. Vedle Tlusté hory, obsažené v TPP (oproti TPP ji Radiokomunikace spustí o měsíc dříve), půjde o vysílač Valašské Klobouky – Ploštiny. Z Tlusté hory bude multiplex 2 vysílat na kanále 49 maximálním výkonem 100 kW, u Ploštiny zatím Radiokomunikace vysílací kanál ani plánovaný výkon nesdělily. Spuštěním těchto dvou vysílačů stoupne pokrytí multiplexu 2 na 97 procent území České republiky.

Mux 2 - fáze 14

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

MMF23 tip3

Jeseník – listopad 2011

Vůbec posledním regionem, kam se rozšíří zemské digitální vysílání multiplexu 2, bude Jeseník. Z vysílače Praděd jej diváci naladí na kanálu 53, a digitální síť 2 tu bude vysílat maximálním výkonem 100 kW. Pokud České Radiokomunikace skutečně zahájí digitální vysílání z Pradědu až v listopadu 2011, o měsíc překročí termín uvedený v TPP jako nejpozdější možné datum startu multiplexu 2 v této oblasti. Spuštěním tohoto vysílače stoupne pokrytí multiplexu 2 na konečných 99,6 procenta území České republiky.

Mux 2 - fáze 15

Zdroj: České Radiokomunikace (kliknutím můžete mapu zvětšit)

Vítáte plánované rozšíření počtu hlavních vysílačů multiplexu 2?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).