Hlavní navigace

Markíza trvá na vyřazení z programových nabídek v Česku. Co na to operátoři?

21. 7. 2011
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Začátkem letošního června obdrželi kabeloví, IPTV a satelitní operátoři v České republice dopis od provozovatele nejsledovanější slovenské televize Markíza, v němž je advokátka společnosti Markíza-Slovakia Zuzana Zlámalová vyzývá k ukončení šíření programů televize Markíza a TV Doma. V dopise z 31. května, který má server DigiZone.cz k dispozici, žádá stažení programů televize Markíza z nabídek všech českých televizních služeb do poloviny června, jinak hrozí právními kroky. Jak na tento dopis reagovali čeští operátoři? Server DigiZone.cz zjišťoval podrobnosti.

Vyřaďte nás, žádá Markíza. Nemůžeme vysílat v Česku

Slovenské televize jsou vítaným zpestřením programových nabídek většiny kabelových, IPTV a satelitních služeb v České republice. Před lety je nabízelo jen několik společností, postupně se ale „otrkaly“ i další a nyní spíše převažují firmy, které slovenské programy ve svojí nabídce nemají. Problém je ale v tom, že slovenské televize na území České republiky vysílat nemohou, protože nemají vypořádána práva pro vysílané pořady mimo území Slovenska. Vysílá-li tedy například Markíza zahraniční filmy nebo seriály, nakupuje si práva pro jejich odvysílání pouze na Slovensku a pokud je mohou sledovat i diváci v Česku, dochází k poškozování majitele práv k těmto filmům či seriálům.

Tento problém slovenské televize zatím příliš neřešily, protože na ně majitelé práv netlačili. Snad s jedinou výjimkou, kterou byl sportovní kanál veřejnoprávní Slovenské televize Trojka, který se téměř u žádného českého operátora neobjevil – práva pro sportovní přenosy si prostě jejich majitelé hlídají lépe, protože jde o opravdu velký byznys. Markíza se „probudila“ po mnoha letech a v dopise, který má server DigiZone.cz k dispozici, českým operátorům argumentuje právě problémovými právy pro akviziční pořady. „Smlouvy, které společnost Markíza-Slovakia uzavírá, nebo má uzavřeny s distributory audiovizuálních děl vysílaných v rámci programů Markíza, neumožňují šíření programů Markíza mimo území Slovenské republiky,“ upozorňuje v něm.

TV Markíza - dopis českým operátorům, 31.5.2011

Dopis, v němž televize Markíza žádá české televizní operátory, aby ji stáhli ze svých nabídek (kliknutím obrázek zvětšíte)

Nedali jsme nikomu souhlas, namítá televize

Markíza v dopise kabelovým, IPTV a satelitním společnostem argumentuje také tím, že nikdy nikomu v České republice nedala souhlas s šířením svých programů na území tohoto státu. Podle našich informací jsou některé z programů Markíza bez jakéhokoli předcházejícího souhlasu společnosti Markíza-Slovakia šířeny v nabídce televizních programů vaší společností, distribuovaných na území České republiky. Podle ustanovení paragrafu 68 ods. 2 zákona o autorském právu a právech souvisejících a autorským právem (autorský zákon), v platném znění, patří společnosti Markíza-Slovakia, jako vysílateli programů Markíza, výlučné právo udělit souhlas s jejich užívání. Máme za to, že takový souhlas pro území České republiky udělen nebyl a ani nemůže být udělen, obrací se Markíza v dopise na české operátory.

Potíž je v tom, že na rozdíl od Slovenska, kde už delší dobu platí pro kabelové a satelitní společnosti povinnost prokázat se při přebírání zahraničních televizí do jejich programových nabídek písemným souhlasem provozovatelů těchto programů, v Česku žádná taková povinnost zatím neexistuje. Takže slovenská kabelová společnost, pokud chce do svojí nabídky zařadit třeba televizi Prima, musí nejprve získat písemné svolení od Primy, s tím zajít na slovenskou Radu pro vysílání a retransmisi a požádat o rozšíření registrace převzatého vysílání o program Prima (příklad je to čistě hypotetický, protože konkrétně Prima s šířením vlastního programu na Slovensku nesouhlasí a loni tam podnikla stejné kroky jako letos Markíza v Česku). V Česku stačí zažádat o rozšíření registrace, souhlas televize není třeba.

Markíza studio

Televize Markíza je na Slovensku nejsledovanější, u nás patří k častým alternativám vůči českým programům

Vypněte nás do 15. června, jinak bude žaloba

Dopis od Markízy je poměrně nesmlouvaný. V případě, že se v programové nabídce vaší společnosti nachází některé z programů Markíza, vás tímto s odkazem na výše uvedené žádám o okamžité ukončení jejich neoprávněného šíření na území České republiky, žádá v něm advokátka Zuzana Zlámalová. V případě, že z vaší strany nedojde k ukončení šíření programů Markíza nejpozději k 15.6.2011, bude společnost Markíza-Slovakia nucena podniknout všechny dostupné právní kroky nevyhnutné k zjednání nápravy protiprávního stavu, varuje. Jenže víc než měsíc po uplynutí dané lhůty se se společnostmi, které šíří Markízu v České republice, vůbec nic neděje a většinou ji vysílají bez problémů dál.

Existují však výjimky. Vámi zmiňovaný dopis jsme obdrželi také a na základě této výzvy jsme museli ukončit šíření zmiňovaných programů v naší nabídce pro zákazníky, odpověděl na dotaz serveru DigiZone.cz Radim Huvar ze společnosti Miramo, která provozuje Kabelovou televizi Studénka na severní Moravě. Také Telefónica jakožto provozovatel největší IPTV služby v tuzemsku, O2TV, dopis od Markízy obdržela, ale zatím se stažením Markízy z programové nabídky vyčkává. Dopis jsme obdrželi a v tuto chvíli s právním oddělením analyzujeme další kroky, potvrdila Blanka Vokounová z tiskového oddělení Telefóniky. Kabelová televize Kopřivnice pro jistotu Markízu ani do své nabídky nezařadila.

O2TV menu

O2TV přiznává, že jim přišel dopis od Markízy, zatím ho prý ale zkoumají právníci

Satelitní služby: my nic, to naši zákazníci

Lišácky se k zařazení televize Markíza a jejího ženského kanálu TV Doma postavily dvě největší české satelitní služby Skylink a CS Link. Obě nabízejí svoje služby jak v České republice, tak na Slovensku. Zákazník si musí na jejich přístupové kartě navolit region, pro který ji používá (Českou republiku nebo Slovensko) a podle toho se mu aktivuje nabídka pro tu či onu zemi. Jenže nikdo už nemůže kontrolovat, zda divák mezi těmito regiony nepřepíná, a nesleduje tak v České republice nabídku určenou pro Slovensko. A například CS Link na svém webu uvádí Markízu, ale i TV Doma a další slovenské programy jako součást svojí základní bezplatné programové nabídky.

Skylink má na webu obdobnou informaci, u slovenských programů má ale poznámku, že jsou určeny výhradně pro území Slovenska. Proč je ale uvádí ve výčtu základnách bezplatných programů na svém českém webu s českými nabídkami pro české zákazníky, zůstává záhadou. Televizní programy Markíza a TV Doma nejsou součástí programové nabídky Skylinku pro Českou republiku, namítá výkonný ředitel Skylinku Jaromír Glisník. Stejně jako ostatní satelitní operátoři však nejsme schopni konkrétní kartu lokalizovat. Technickými prostředky se tedy nedá zabránit tomu, aby zákazník, který deklaroval, že bude kartu užívat na území Slovenska, sledoval programy v jiném státě, přiznává.

TV Markíza - základní nabídka Skylink

Satelitní služba Skylink sice uvádí Markízu na svém webu jako součást základní bezplatné programové nabídky, ale rovnou upozorňuje, že to platí pouze pro území Slovenska

Stejně argumentuje i mluvčí společnosti T-Mobile Česká republika Martina Kemrová. Jejich satelitní T-Mobile televize je ale vlastně na růžovo přebarvený Skylink, takže ani jiné vysvětlení dát nemůže. Z podmínek, za kterých je zákazníkům poskytována služba T-Mobile Televize je zřejmé, že programy mohou podléhat územnímu omezení. Toto je i případ programu TV Markíza a zákazník je povinen územní omezení respektovat. Z důvodu principu šíření satelitního signálu, a s ohledem na skutečnost, že je služba založena na česko-slovenské technologické platformě, však nejsme schopni signál fyzicky blokovat, říká Kemrová. Satelitní služby UPC Direct a Digi TV na toto téma pro jistotu raději vůbec nekomunikují.

TV Markíza - základní nabídka CS Link

Satelitní služba CS Link na „první dobrou“ zákazníky na webu vůbec neinformuje, že slovenské programy v základní bezplatné nabídce nejsou určeny divákům v České republice

Kabelovky: je to terestrický překryv na naše území

Jinou fintu používají české kabelové společnosti, tedy alespoň ty, jejichž rozvody zasahují na území, kde lze televizi Markíza naladit díky překryvu pozemního signálu ze Slovenska. Právě překryvem vysvětlovala před lety zařazení Markízy do své programové nabídky největší česká kabelová společnost UPC. Signál Markízy údajně „nabere“ v místě překryvu a potom si ho už distribuuje dál prostřednictvím vlastní kabelové sítě třeba až do Chebu. Dnes se už k tomuto právnímu výkladu UPC nehlásí, její mluvčí František Malina nechtěl dopis s požadavkem nejsledovanější slovenské televize vůbec komentovat. Vztahy s obchodními partnery považujeme za důvěrné a proto se k nim zásadně nevyjadřujeme, vysvětlil.

Jenže jakým obchodním partnerem by měla být televize Markíza, když ve svém dopise tvrdí, že žádné české kabelové společnosti souhlas s šířením svých programů neposkytla? Buď tedy nějaký obchodní vztah existuje a Markíza jej zamlčuje, aby se zbytečně nevystavovala riziku soudních sporů s majiteli práv pro akviziční pořady, nebo si vymýšlí UPC. V obou případech na tom někdo tratí a je porušován autorský zákon. Markízu, a v některých případech i TV Doma, nabízí ale i celá řada dalších českých kabelovek, z nichž se kromě Kabelové televize Studénka k žádosti o vyřazení těchto programů z nabídek nevyjádřila vůbec žádná. Ne vždy by přitom tyto firmy mohly hrát na „terestrický překryv“ ze Slovenska, protože jejich sítě na území, kde se dá Markíza naladit na anténu, nedosahují.

TV Markíza - základní nabídka UPC ČR

Takto nabízí největší česká kabelová společnost UPC slovenské programy včetně Markízy v základním programovém balíčku svojí digitální kabelové televize

Vadí to Markíze, nebo spíš Nově? A nejsou to jen zadní vrátka?

Poměrně radikální postup Markízy z přelomu května a června později ztratil na razanci a televize momentálně nekomunikuje, jak bude ve svém tažení za vyřazování svých programů z českých televizních nabídek postupovat. Nabízí se tedy otázka – když už Markíza v Česku vysílá přes kabel a satelit tolik let a dosud jí to nevadilo – co je pravým důvodem tohoto náhlého požadavku. Vysvětlení může být hned několik. Buď jde zmíněná o zadní vrátka vůči majitelům práv pro nakoupené akviziční pořady, kteří by mohli po Markíze chtít doplatky za jejich šíření v České republice, nebo také snahu majitele Markízy, kterému patří i česká televize Nova, minimalizovat dopad konkurence na sledovanost jeho českých programů.

Markíza je mezi českými diváky poměrně dost oblíbená. Sice se nedá přesně zjistit, jakou tu má sledovanost, protože si neplatí průzkum pomocí peoplemetrů, jeho realizátor ale v pravidelných měsíčních monitorovacích zprávách sestavuje žebříčky deseti nejžádanějších televizí mimo nejsledovanější české programy. V této desítce Markíza, stejně jako její konkurentka Joj, nikdy nechybí. Za letošní červen se Markíza v tomto žebříčku umístila na šestém místě mezi sportovním kanálem ČT 4 a ženskou stanicí Prima love. Podle toho lze odvodit, že by se podíl Markízy na dospělém publiku v České republice mohl pohybovat okolo, ale i nad hodnotou jednoho procenta.

ATO - červen 2011 - TOP 10 stanic mimo 4 hlavní

Vyřazení žádala i televize Joj. Marně

Stejnou žádost jako nyní televize Markíza zasílala českým televizním operátorům už přede dvěma lety její konkurentka Joj. Nutno říct, že se stejným „úspěchem“ jako Markíza. Satelitní služby Skylink a CS Link se vymluvily na regionalitu svých karet a povinnost zákazníků aktivovat si na nich nabídku pro region, v němž ji sledují. Kabelovky buď mlčely, nebo argumentovaly terestrickým překryvem televize Joj na území České republiky. Výsledek? Dnes už naladíte v Česku po satelitu nebo kabelu nejen hlavní program televize Joj, ale i její tematickou stanici Joj Plus a obě patří mezi desítku menších televizí, které jsou mezi českými diváky nejvíce žádané. Čili dohromady může jít o další jedno až dvě procenta podílu na dospělém publiku.

Tipy C

Když se k těmto dvěma komerčním televizím přidají ještě dva programy veřejnoprávní Slovenské televize, které řeší naprosto stejný problém jako Markíza a Joj, může se lehce stát, že z téměř desetiprocentního koláče sledovanosti, který si na českém televizním trhu ukrajují „ostatní televize“ patří třetina až polovina právě slovenským televizím. To je už výkon, který se rovná sledovanosti Primy Cool. Kvůli takovému počtu diváků a až šesti alternativním plnoformátovým televizím ve slovenštině, kterým čeští diváci bez problémů rozumí, se už vyplatí, aby velké české komerční televize tlačily na ty slovenské, ať se z českého trhu honem rychle stáhnou.

TV Joj - dopis českým operátorům, 5.6.2009

Dopis, který posílala v červnu 2009 českým televizním operátorům slovenská televize Joj (obrázek kliknutím zvětšíte)

Kterou komerční slovenskou televizi sledujete v Česku nejčastěji?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).