Hlavní navigace

Microsoft vám pomůže vyřešit svůj pirátský problém

24. 9. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Výrobce Windows začal zkušebně zjišťovat u náhodně vybraných uživatelů svého Download Centra platnost licence pro operační systém. Nasazení tvrdší linie Microsoft zaobaluje do tvrzení o lepších službách zákazníkům, uživatele systémů, vyhodnocené jako pirátské, však zatím nijak postihovat nehodlá.
Download Center je (jak název napovídá) webová centrála Microsoftu pro stahování vybraných programů, jejich doplňků a updatů. Dosud byla volně přístupná a spolu se službou Windows Update představovala hlavní možnost uživatelů Windows a dalších produktů Microsoftu jak se dostat k záplatám programů. Tomu dost možná bude brzy konec: Microsoft se rozhodl pro nelegální vlastníky Windows tento přístup omezit. V horizontu několika měsíců (pro české uživatele pravděpodobně o něco později) bude Download Center rozlišovat mezi legitimními a pirátskými kopiemi Windows a dle toho strukturovat svoji nabídku.

Zkušební provoz ověřovací procedury (pod názvem „Genuine advantage“, tedy něco jako „skutečná výhoda“) na mezinárodní verzi serveru prozatím jen náhodně zvoleným požadavkům na stažení softwaru dává na vybranou, zda chtějí nechat systém ověřit licenční kód svých Windows. Pokud odmítnou (nechtějí či nemohou) test provést, „pustí“ je bez omezení k požadovaném downloadu. Bylo by však naivní se domnívat, že takto bude vypadat provoz Download Centra i po skončení testovacího provozu. Microsoft podle všeho testuje především ochotu uživatelů nechat si „posvítit“ na svůj systém. Variant, které mohou následovat, je více. Podle představitelů Microsoftu je cílem nového přístupu k uživatelům zvýhodnění platících zákazníků, avšak úplné „odříznutí“ těch ostatních zatím nikdo oficiálně nepotvrdil.

Dobrý den, technická kontrola – předložte občanku, řidičák…

Podle stránek Microsoftu probíhá v současné době ověřování tak, že předtím, než vám systém nabídne některý soubor ke stažení, zeptá se vás, zda jste ochotni nechat si prověřit legálnost Windows. Pro provedení tohoto testu budete muset spustit kód ActiveX, který vám předloží. Ten zjistí licenční řetězec, na který jste Windows při instalaci registrovali, a porovná ho spolu s dalšími údaji s databází Microsoftu, kde jsou uložena prokazatelně kompromitovaná čísla licencí.

Informace pro validační proces se získávají ze dvou zdrojů: analýzou některých systémových údajů a dotazy uživatele. Úplný seznam zjišťovaných dat je obsažen v následujících dvou tabulkách:

Analýza systémových informací

Typ dat Účel použití
OEM product key Navigace, potvrzení dat od uživatele, demografické statistiky
PC Manufacturer Navigace, potvrzení dat od uživatele, demografické statistiky
OS version Demografické statistiky
PID/SID Demografické statistiky
BIOS info(make, ver, date) Navigace, potvrzení dat od uživatele, demografické statistiky
BIOS MD5 Checksum Demografické statistiky

Dotazy na uživatele

Typ dat Důvod zjišťování
Home/small/en­terprise business Navigace, demografické statistiky
Značka PC Navigace, demografické statistiky
Město, kde bylo PC pořízeno Demografické statistiky
Země/region, kde bylo PC pořízeno Navigace, demografické statistiky
Místo, kde bylo PC pořízeno Demografické statistiky

„Navigací“ je zde myšleno řízení posloupnosti stránek, které se uživateli v průběhu validace a snad i dále budou zobrazovat (Microsoft na svých stránkách používá výraz „web page flow“). Demografické statistiky mohou být pro výrobce softwaru možná zajímavou informací, ovšem četnost tohoto důvodu při obhajování „dohledu“ nad uživateli mírně svádí k zamyšlení – není pro Microsoft spíše zajímavé vědět, ve kterých to krajích je více registrací kompromitovaných licencí? Každopádně dotazy, zodpovídané návštěvníky Download Centra, lze těžko považovat za průlom do jejich soukromí. Zajímavý může být jen poznatek, že jejich pravdivost do jisté míry ověřuje předchozí procedura analýzy systémových informací (viz údaje s účelem „potvrzení dat od uživatele“). Microsoft si je zjevně dobře vědom zvyku lidí nevyplňovat povinné formuláře zcela podle pravdy; značka počítače je bezesporu z hlediska legálnosti Windows podřadná, avšak snaha uživatele vyhnout se této odpovědi je podle všeho pro Microsoft podezřelá.

Co tím sledují?

Na první pohled se může zdát, že omezování přístupu pirátů k software, který je tak jako tak nabízen zdarma, poněkud postrádá logiku. Vše je však o trochu komplikovanější. Microsoft je v posledních měsících nucen čelit stále méně zanedbatelnější konkurenci operačních systémů na bázi Linuxu a každá kopie Windows, za kterou neutržil ani dolar, mu působí nemilé potíže (už jen proto, že lidé, kteří za Windows nezaplatili, zřejmě více ochotně a s menší lítostí přejdou na jiný systém). Je proto logické, že se rozhodl podpořit dobrý obraz legálního softwaru bonusovými výhodami. Předběžné zprávy hovoří kromě updatů i o nových funkcích programů.

Na druhou stranu – není pravděpodobné, že by Microsoft sáhl k úplnému odříznutí podpory nelegálních uživatelů v tom smyslu, že by kopiím Windows, vyhodnoceným jako pirátské, odepřel možnost stažení bezpečnostních záplat. Důvodem přitom nemusí být ani tak často zmiňované bezpečnostní hledisko, podle kterého by si tato firma nedovolila „nechat šířit“ viry z počítačů s neopravenými Windows. Pro Microsoft je totiž bezpochyby užitečnější nelegální uživatel Windows než legální majitel Linuxu. Nakonec, není to poprvé, kdy sáhl k ověřování licencí operačního systému – většina prodaných Windows XP vyžadují při své instalaci takzvanou aktivaci, tedy kontrolu legitimního čísla licence. Nedávno uvedený Service Pack 2 měl původně být k dispozici jen legálním uživatelům, avšak později bylo od tohoto záměru upuštěno.

MM_SS3

Tuto domněnku pak potvrzují i další rysy aktuální podoby „Skutečné výhody.“ V již zmíněném FAQ k Windows Genuine Advantage lze najít zmínku, že ověřování budou podléhat jen systémy Windows 2000 a XP. Starší verze Windows 95, NT 4.0 se service packem 2 a starší se ke „zvýhodněným“ produktům Microsoftu nedostanou, jelikož nejsou kompatibliní s validačním procesem (zde se má zřejmě na mysli jeho fáze, kdy ActiveX komponenta zjišťuje systémové informace). To lze chápat jako určitou marketingovou podporu novým operačním systémům, avšak – přes počet těchto starších kopií Windows, které asi ve světě běží – dovolil by si je Microsoft ponechat bez záplat?

Otázky vyvolává i postavení uživatelů, kteří nemají počítač připojený k Internetu (pro čtenáře Lupy možná zvláštní představa, avšak realita zatím zdaleka není plně „online“) a kteří si doposud záplaty obstarávali přes připojené počítače pracovní či svých známých. Ne všechny opravy totiž odstraňují jen rizika, související s Internetem, a zvláště bonusová vylepšení programů by jim mohla chybět. Zároveň však pokud Microsoft ponechá jako přístupnou možnost updatů prostřednictvím volně šiřitelných CD (přikládaných k časopisům, apod.), ztratil by tento antipirátský počin velkou část svého deklarovaného smyslu.

Používáte legální Windows?

Autor článku

Autor je ředitelem médií vydavatelství Internet Info. V letech 2005 - 2008 působil jako šéfredaktor serveru Lupa.cz. Vystudoval Fakultu informatiky MU a Fakultu sociálních věd UK. Online komunikaci se věnuje i na svém blogu www.alesmiklik.cz.