Hlavní navigace

Ministerstvo průmyslu vypořádalo připomínky k TPP. Regionální vysílání vyřeší druhá diginovela

28. 6. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: jacomoDP / Depositphotos
Naprostou většinu připomínek k technickému plánu přechodu na DVB-T2 jeho autoři akceptovali a zapracovali do jeho návrhu. Naopak odmítli takřka všechny připomínky vznesené asociací satelitních operátorů.

Návrh technického plánu přechodu na nový standard zemského televizního vysílání DVB-T2 úspěšně prošel připomínkovým řízením. Jediným subjektem, jehož připomínky ministerstvo průmyslu v naprosté většině neakceptovalo, je Česká asociace satelitních operátorů. Jejich souhrnu se budeme věnovat v některém z dalších článků.

PŘEČTĚTE SI PŘIPOMÍNKY ČASO K NÁVRHU TPP

Kdy se vypne DVB-T?

K dalším neakceptovaným připomínkám patří námitka Českého telekomunikačního úřadu, upozorňující, že termín 30. červen 2020 musí být podle názoru ČTÚ závazný pro ukončení zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T pro všechny vysílače ve stávajících vysílacích sítích.

PŘEČTĚTE SI TECHNICKÝ PLÁN PŘECHODU NA DVB-T2

Jak v reakci upozorňuje ministerstvo průmyslu a obchodu, cílem procesu přechodu na DVB-T2 je uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz v termínu podle Evropského rozhodnutí. Ukončení vysílání v DVB-T není tedy primárním cílem procesu, ale pouze jeho nástrojem. 

Podle autorů technického plánu přechodu je nutno jednoznačně stanovit ukončení vysílání zemského digitálního vysílání prostřednictvím vysílačů využívajících rádiové kanály z pásma 700 MHz (tj. 694 až 790 MHz) a zajistit tak jejich uvolnění v souladu s Evropským rozhodnutím a úplným ukončením šíření digitálních multiplexů ve standardu DVB-T. To je termín 30. června 2020.

Ukončení šíření digitálních multiplexů ve standardu DVB-T je definováno k 1. únoru 2021, tedy k nejzazšímu novelou zákona stanovenému termínu. Technické a provozní podmínky procesu přechodu nevyžadují vypnutí všech vysílačů v DVB-T vysílajících prostřednictvím rádiových kanálů ke stejnému termínu, jako je termín uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz. Celý proces předpokládá, že v průběhu období od 30. června 2020 do 1. února 2021 bude doplňováno pokrytí přepnutím či zapnutím vysílačů malého výkonu tak, aby bylo dosaženo plánovaného pokrytí, píše se v odůvodnění.

Důvodem je podle ministerstva průmyslu zejména zajištění dokončení celého procesu přechodu na standard DVB-T2 i v územích a lokalitách, pokrývaných signálem vysílači malého výkonu, které nebude možno z těch či oněch důvodů převést již v období do 30. června 2020.

Regionální odpojováky vyřeší druhá diginovela

Neakceptovanou se stala i připomínka Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, který upozornil, že v návrhu technického plánu přechodu není stanoveno, jakým způsobem a u jakého subjektu mají provozovatelé regionálního televizního vysílání projevit zájem o vysílání v předmětných přechodových a finálních sítích a dále jaký subjekt, jakým způsobem a za jakých podmínek by měl toto zemské televizní vysílání provozovatelům regionálního televizního vysílání umožnit šířit

Podle názoru ministerstva ale zmocnění k obsahu technického plánu přechodu na DVB-T2 neumožňuje v tomto předpisu podrobně řešit problematiku regionálního televizního vysílání. Vysílání regionálních provozovatelů televizního vysílání je v případě souběhu řešeno jako převzaté vysílání. Podle vládní Strategie rozvoje zemského televizního vysílání by řešení mělo být obsahem tzv. druhé diginovely, píše se v odůvodnění pro neakceptaci vznesené připomínky.

Ministerstvo dále upozorňuje, že podle stávající platné přílohy k plánu využití rádiového spektra bude regionální vysílání, založené na vydaných individuálních oprávněních, k 30. červnu 2019 ukončeno. Znamená to také, že z hlediska aktuálního platného právního rámce takové vysílání již nebude nutno umisťovat ve finálních sítích DVB-T2, říká ministerstvo.

Přiznává ale, že je více než zřejmé, že problematiku regionálního vysílání po dokončení přechodu na DVB-T2 po roce 2020 bude nutno řešit již v předstihu po přijetí Technického plánu přechodu na DVB-T2 v rámci přípravy tzv. druhé diginovely.

Náklady stanovila strategie

Podrobně jsme se věnovali i nákladům, které s přechodem na DVB-T2 ponesou jednotlivé resorty. Zapříčinila to připomínka ministerstva spravedlnosti, které požadovalo do odůvodnění technického plánu přechodu doplnit a specifikovat finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. V jeho odůvodnění se pouze uvádí, že „se nepředpokládá výrazný dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“.

Podle resortu spravedlnosti ale zcela chybí vyčíslení nákladů na pořízení set-top boxů, úpravu televizních rozvodů či případné pořízení nových televizorů z veřejných rozpočtů, které bude nutné v souvislosti s přechodem financovat.
Jenom co se týče resortu Ministerstva spravedlnosti, náklady na pořízení set-top boxů do televizorů a úpravy televizních rozvodů pro Vězeňskou službu činí odhadem 6,3 milionu korun, píše se v citované připomínce.

CIF 24 - tip - superearly cena

STRATEGIE ROZVOJE ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

Tuto připomínku tvůrci technického plánu přechodu také neakceptovali s tím, že návrh nařízení vlády je technický prováděcí právní předpis, kterým se stanoví technické podmínky procesu přechodu, a zhodnocení nákladů bylo provedeno v rámci Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání a zákona o elektronických komunikacích.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Od roku 2016 do února 2019 vedl DigiZone.cz. Do redakce přišel z týdeníku Marketing & Media. V minulosti působil jako marketingový manažer Českého rozhlasu, redaktor týdeníku Strategie nebo reportér pořadu Občanské judo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).