Hlavní navigace

Mozilla Thunderbird – nové pojetí emailu, nebo výkřik do prázdna?

15. 12. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

[Oživeno] Před nedávnem rozbouřilo klidné vody (nejen) českého Internetu uvedení plné verze alternativního prohlížeče Mozilla Firefox. Nyní se o podobně hlasitý nástup pokouší jeho poštovní sourozenec, Mozilla Thunderbird. Můžeme od něj čekat podobný náskok nad Outlookem, jaký má Firefox nad Internet Explorerem? Nebo máme u Outlooku zůstat i nadále?

Mozilla Thunderbird je open-source poštovní a RSS klient. Podobně jako Firefox, i Thunderbird vychází z komunikačního balíku Mozilla, je vlastně jeho odštěpenou komponentou, která se začala vyvíjet vlastním směrem s novou vývojářskou komunitou, a poskytla tak časem novou kvalitu. S Thunderbirdem se můžeme setkávat již mnoho měsíců, nyní však jeho existence vstupuje do nové fáze. Byla totiž uvolněna první „oficiální“ verze tohoto programu. Jaký je Thunderbird? Je pošta s ním o něco lepší než pošta s jiným klientem? Je použitelný? A má smysl jej používat? Pokusíme se na tyto otázky odpovědět.

Jiný boj

Mozilla Firefox je přímým konkurentem Internet Exploreru. Je to plnohodnotný webový prohlížeč s množstvím příjemných funkcí, jako je populární „tabbed browsing“ nebo kontrola vyskakovacích oken. Naproti tomu Thunderbird (TB) představuje výzvu jinému produktu společnosti Microsoft, a sice aplikaci Outlook Express. Ta je součástí „balíku“ Internet Exploreru (IE), avšak funguje jako samostatný program. Thunderbird je naproti tomu zcela samostatnou aplikací. Kombinuje v sobě funkcionalitu několika různých programů: emailového klienta, RSS čtečky (v tomto ohledu se překrývá s Firefoxem) a programu pro práci s diskusními servery typu NNTP. Zatímco Firefox je IE jednoznačně výzvou, protože nabízí mnohem více, než může bez doplňků dát uživateli on, v případě Thunderbirdu to tak jednoznačné není. Outlook Express je aplikace velmi silně závislá na svém mateřském Exploreru. To znamená mimo jiné tolik, že dědí naprostou většinu jeho problémů a bezpečnostních mezer, přinejmenším pokud jde o zobrazování emailů v HTML. V dalších ohledech, jako je práce s poštovními účty nebo diskusními příspěvky, se však jedná o aplikaci propracovanou a vcelku bezproblémovou. Thunderbird tedy přichází na svět bez výhody, která byla a stále je vlastní jeho sourozenci Firefoxu. Pojďme se na něj ale blíže podívat.

Jak to vypadá?

Podobně jako Firefox je i Thunderbird multiplatformní aplikací, budeme se nyní zabývat pouze její verzí pro Windows. Instalační soubor má necelých šest megabajtů. Jeho zavádění probíhá zcela analogicky jako v případě jiných podobných aplikací. Po spuštění následuje konfigurace výchozího účtu, zajímavostí je, že si můžeme vybrat, kam a jakým způsobem se mají ukládat jeho data, tedy stažené zprávy. Podporovány jsou protokoly POP3 a IMAP4, což představuje dostatečné pokrytí nejčastěji využívaných poštovních služeb. Thunderbird umí, podobně jako Outlook Express (OE), pracovat s více emailovými účty zároveň, přičemž jeden z nich musí být nastaven jako implicitní. Naproti tomu práce s profilací uživatelů není tak dobrá jako v případě OE, nicméně ruku na srdce, kolik uživatelů OE její možnosti skutečně aktivně využije? Pokud jde o vzhled a ovládání, je TB velmi podobný OE, ačkoliv z jeho možností je patrno, že se tvůrci inspirovali i „velkým“ Outlookem 2003. Je totiž možné přepnout zobrazení zpráv do pro něj typické podoby seznamu složek, zpráv a svislého náhledu dané zprávy.

1452

Velmi podobně to vypadá i v dalších dialozích, jako je psaní či plnohodnotné čtení zprávy. Thunderbird umí pracovat s poštou ve všech běžných formátech včetně HTML, většinu zpráv zobrazuje korektně. Všechny ostatní části a funkce jsou přesně tam, kde byste je čekali, ovládání a práce s programem je tedy naprosto intuitivní. Přesněji, naprosto odvozená od Microsoftu, stejně jako od dalších, starších emailových klientů. Můžeme tak vytvářet vlastní složky v rámci účtu, filtrovat do nich zprávy, ale také je seskupovat podle daných pravidel a dále s nimi pracovat. Velmi výhodné je i to, že TB umožňuje pracovat se všemi podporovanými typy komunikace, tedy s emailem, konferencemi a RSS, v rámci jednoho rozhraní. Co to znamená? Že pokud jste dodneška používali Outlook Express a separátně například FeedReader, nyní již vystačíte pouze s jedinou aplikací, protože ta vám spolehlivě zajistí funkcionalitu obou předchozích.

SPAM? Máme!

Mozilla Thunderbird obsahuje adaptivní filtr nevyžádané pošty. To znamená, že uživatel musí nejprve sám definovat pomocí označování jednotlivých zpráv, co nevyžádaná pošta je a co není. Následně je poštovní klient schopen již nevyžádané zprávy rozpoznávat sám. Tento systém se používá i v dalších emailových aplikacích, nicméně v tomto případě by se dalo říct, že je doveden k určité dokonalosti.

Thunderbird také podporuje zabezpečení, a to jak aktivní formou podepisování a šifrování pošty prostřednictvím standardních certifikátů, tak i pasivní. Mezi ni patří schopnost nestahovat obrázky a aktivní prvky ve zprávách (opět á la Outlook 2003), pokud to není uživatelem explicitně dovoleno, a podobně nakládat i s dalšími, potenciálně nebezpečnými komponentami, které se mohou v poště vyskytnout. Systém pluginů navíc umožňuje tuto funkcionalitu ještě rozšířit.

Hezký a funkční

Thunderbird 1.0 je možné, podobně jako ostatní produkty Mozilla foundation, skinovat, tedy měnit jejich vzhled. Již výchozí schéma je ale, řekl bych, velmi přijatelné a použitelné. Mezi další doplňkové funkce, které v něm můžeme najít, patří schopnost vyhledávat aktualizace (v případě produktů Mozilla obvykle nepříliš kvalitní), funkce importu nastavení a účtů z jiných aplikací, především z Outlooků, a několik dalších malých příjemností. Thunderbird je poměrně stabilní aplikací, ačkoliv nezastírám, že při navození extrémní situace se jej přivést k pádu podařilo.

Cesta k dokonalosti začala?

Kromě občasných, i když výjimečných pádů se také stává, že Thunderbird zapomíná své nastavení. Přesto se ve verzi 1.0 jedná o univerzálního a velmi kvalitního poštovního/dis­kusního/RSS klienta, který je Outlook Expressu více než rovným soupeřem. Jeho jedinou nevýhodou tak je, že není předinstalován přímo ve Windows a že (prozatím) není k dispozici česká mutace. Na adrese www.czilla.cz se nicméně očekává v nejbližší době.

15. 12. 18:06, Aleš Miklík – Oprava: Ve skutečnosti již je česká verze Thunderbirdu k dispozici na stránkách CZilly. Jejím autorům i čtenářům se za toto opomenutí omlouváme.

Cloud 22 temata

Mozilla Thunderbird není poštovním programem pro uživatele, kteří využívají groupware, a nebo pro ty, kteří potřebují klasického „tlustého“ poštovního klienta s mnoha dalšími funkcemi. To znamená, že pokud najdete upotřebení pro většinu možností nabízených Outlookem 2003 nebo Lotus Notes, pak Thunderbird určitě není pro vás. Nicméně pro ty, kteří pracují převážně s Outlook Expresem, by mohl být zajímavou alternativou, pokud by rádi používali ze stejného programu i RSS a chtěli mít adaptivní antispamový filtr. Prohlížecí část Thunderbirdu je založena na jádře Mozilly, tedy Gecku. To znamená, že není náchylná k chybám Internet Exploreru, a ačkoliv jsou doplňkové bezpečnostní funkce do značné míry opsány z Outlooku 2003, aplikace jako taková by měla vynikat vyšší úrovní bezpečnosti než chronicky nemocné programy Microsoftu.

Krátce řečeno, Mozilla Thunderbird je zde a stojí za to si jej alespoň vyzkoušet. Je konec konců zadarmo.

Anketa

Jakého emailového klienta používáte?