Hlavní navigace

Mr.Lin(x) změnil pravidla hry

13. 3. 2001
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

8. března byla zveřejněna nová pravidla výměnného reklamního systému Mr.Lin(x). Ačkoli většina dosud vydaných komentářů byla velmi negativní, podle čerstvých ohlasů uživatelů se jedná o horoucně očekávaný krok, který zajistí udržení konkurenceschopnosti tohoto reklamního systému s jeho největším rivalem.

Nová pravidla byla zveřejněna na webu společnosti a zároveň o nich byli informováni členové výměnného systému. Změněné a doplněné pasáže jsou oproti starým pro lepší orientaci zvýrazněny kurzívou. Celkově se jedná o sedm změn přímo v pravidlech, čtyři v kodexu a jednu v závěrečném ustanovení.

Všechny změny mají společnou myšlenku, a to zlepšit ochranu systému před nekalým postupem jeho členů. O názor jsme požádali Jiřího Lahvičku z MSN.Atlas: „Tyto kroky Linxe musely logicky následovat po podobných opatřeních BillBoardu, neměl-li se dále prohlubovat rozdíl v kvalitách ploch v obou sítích.“ S Lahvičkovým názorem se ztotožňují i další komentátoři; reklamní systém BillBoard zavedl již před časem podobná opatření, na která se nyní Mr.Lin(x) de facto také přistupuje.

Konec bratří v triku?

Pravděpodobně nejviditelnějším a nejlépe hodnoceným zásahem je upřesnění zákazu klamavé reklamy (kodex #6). Ta je v bannerové reklamě reprezentována především tzv. trikovými bannery, které využívají grafických prvků operačního systému k oklamání recipienta. Nutno ovšem podotknout, že ani nynější pravidla nezakazují fake bannery zcela:

Reklama nesmí používat informace nebo být vyhotovena tak, že nelze žádným znakem nebo slovní informací rozlišit reklamní banner od jiné informace („fake“ banner). V reklamním banneru nesmí být užito vyobrazení vzhledu programů nebo aplikací (např. informační okno aplikace, chybová hlášení,…) tak, aniž by se nedalo rozeznat, že se jedná o reklamu (např. identifikací odkazu; URL).

Nově přidaná pasáž tedy upřesňuje pojem klamavé reklamy, ale zároveň nabízí řešení, jak opatření obejít. „K tomu, abyste tuto formu reklamy mohli nadále používat, musíte někam do růžku banneru napsat URL, a vše je zase v pohodě :-),“ poznamenává k tomu Jiří Lahvička.

Otázkou také je, zda musí být taková informace zobrazena ve všech oknech animovaného banneru, jak dlouho musí být na obrazovce rozlišující informace zobrazena, případně kolik vteřin po načtení banneru se musí zobrazit nejpozději. Nabízí se pochybnost, zda by lepší službu neučinil požadavek, aby byla reklamní plocha v layoutu stránky výrazně odlišena od běžného obsahu a výslovně označena nápisem REKLAMA, což je jistě požadavek, kterému mohou, a ve vlastním zájmu by měli, autoři hostitelských stránek vyhovět (mimo jiné to předpokládá reklamní etika).

Dohráno

Slušní uživatelé reklamního systému uvítají zamezení generátorů impresí, které Mr.Lin(x) zavádí článkem #3 pravidel. Oproti BillBoardu jde v omezení ještě o trochu dál, a tak není možné vkládat reklamu nejen do automaticky reloadovaných stran a síťových her, ale ani do aplikací typu AdWare nebo do HTML aplikací, které vyvolávají přechody mezi stránkami bez uživatelského vstupu. (BillBoard se o AdWare přímo nezmiňuje a trvá pouze na pěti minutách statičnosti stránky.)

V současné době si nedovedu představit žádný automatizovaný systém, který by mohl kontrolovat dodržování zákazu generování impresí, protože z vlastní zkušenosti vím o několika serverech, kde je tato metoda použita. Zvláště jedná-li se o frameset, kde je obměňován pouze jediný rám a reklama se mění bez uživatelského zásahu po uplynutí časového úseku. Vzhledem k vymoženostem JavaScriptu a možnosti operovat s obsahem dokumentu z jiného aplikačního okna pravděpodobně neexistuje možnost, jak takový timeout odhalit.

Každopádně opět jde o krok správným směrem, který uživatelé ocení a zároveň posílí důvěru komerčních inzerentů v tento systém, protože v generátorech impresí se ztrácí ohromné množství reklamy. S tímto stanoviskem souhlasí i Jiří Lahvička, když říká: „Změna jednoznačně prospěje seriózním serverům — jde o <<kladivo>> na pouhé generátory impresí s mizivou CTR (často méně než 0,1 %), ať už jde o on-line hry typu Red Dragon, databáze vtipů, obsahujicí víc bannerů než obsahu, apod.“ Krátkodobě se tento zákaz může projevit i ve výsledcích iAuditu.

Omezení svobodného obchodu

Poslední výrazný zásah v pravidlech (bod #11) se týká možnosti členů obchodovat s naspořenými kredity. Vzhledem k tomu, že provozovatel systému využívá prodej volné kapacity systému (cca 20 %) jako hlavní zdroj příjmu, přistoupil k tomuto kroku patrně na ochranu svých obchodních cílů. Ať se to uživatelům systému líbí nebo ne, jedná se o zcela legální postup, který se ve svém výsledku pozitivně projeví i u benefitu členů systému.

11) Vlastnost rekl.systému Mr.Lin(x) spoření kreditů slouží pro realizaci reklamních kampaní na aktivity (www stránky, vlastní služby na internetu) člena, jehož registrované servery v Mr.Lin(x) byli zdrojem těchto naspořených kreditů. Naspořené kredity systému Mr.Lin(x) nesmí být nabízeny třetím stranám. Kampaň z naspořených kreditů na plochách ostatních členských serverů nesmí být ve prospěch třetích stran nebo s odkazem z banneru na servery, které nejsou spravovány členem. [redakčně kráceno]

Důvod k tomuto postupu byl několikrát vysvětlen v konferenci reklama@nawebu.cz a kromě ochrany kurzu kredit : koruna, který především vinou generátorů impresí neodpovídal skutečné hodnotě imprese, k němu vedly i další systémové kroky. V současné době tedy opět reklamní systém pro členy funguje pouze jako výměnný.

Znovu si neodpustím impertineci: členové reklamního systému mohou URL nasměrovat na vlastní web, čímž vyhoví požadavku pravidel, avšak poté mohou s příchozím uživatelem nakládat libovolně, a třeba ho i přesměrovat na server ve správě třetí osoby. Za takto zprostředkované přístupy může člen systému opět inkasovat skutečné finanční prostředky, aniž by se o tom provozovatel jakkoli mohl dozvědět, protože pravidla neomezují chování cílových stránek.

Dal-li se tedy milion impresí před změnou pravidel pořídit v aukci za 2 až 10.000 korun, pak nyní prostě uživatel sepíše s inzerentem smlouvu, kde se zaváže, že v systému Mr.Lin(x) spustí reklamu na svůj server, přičemž inzerent se zaváže k dodání reklamního banneru. Člen systému pak nastaví přesměrování z vlastního serveru na stránky inzerenta, a vše zůstane při starém.

Zdánlivě bezvýchodnou situaci by mohl vyřešit systém odkupu impresí za minimální garantovanou hodnotu (např. 50 korun za 1.000 kreditů), které by pak provozovatel mohl dále zhodnocovat dle vlastní úvahy. Systém by také mohl pracovat na principu dohledové aukce, kde by její provozovatel stanovil nejnižší cenu imprese a členové systému by mohli do aukce vložit část svých naspořených kreditů.

Zároveň by mohlo platit pravidlo, že odprodat mohou členové maximálně 30 % (nebo jiný počet) naspořených kreditů za jeden rok. Podle mých informací ovšem provozovatel žádný takový systém nepřipravuje (pokud se mýlím, opravte mě), a je tu tedy určitá šance pro další subjekty, které by chtěly vstoupit do hry.

Omezení volné směnitelnosti není dle předchozích vyjádření Pavla Illichmanna (Mr.Lin(x)) v zmíněné konferenci motivováno pouze ochranou výše příjmů z reklamy. Lze tedy předpokládat, že za rozhodnutím stojí také ochrana zájmů těch členů, kteří do systému vstoupili především proto, aby získali možnost propagovat vlastní nekomerční aktivity a očekávají od systému, že na jejich stránkách bude zobrazovat především reklamy ostatních členů.

Možnost prodeje kreditů doprovázená snižováním kurzu ke koruně se projevovala v neochotě členů systému zadávat do systému vlastní kampaně. Reálně tedy hrozilo, že volné kapacity systému nebude čím saturovat a systém se rozloží. I proto lze jen souhlasit se zamezením volné směnitelnosti kreditů.

MMF24

Závěrem

Celkově se dá říci, že nová pravidla Mr.Lin(x)ovi a jeho uživatelům mohou jen prospět. Aby se však neproměnila jen v kus bezcenného HTML kódu s pravopisnými chybami a překlepy, bude nutné důsledně uplatňovat zvláště ta nová ustanovení, která dávají provozovateli systému významné exekutivní pravomoci. Kromě jiného provozovatel nyní již nemusí členům jejich nesoulad s pravidly prokazovat a je oprávněn okamžitě zasáhnout a třeba i odejmout naspořené kredity bez náhrady.

Předpokládám, že právě silné výkonné právo provozovatele bude podrobeno křížové palbě námitek z řad členů, nám nezbývá než věřit, že jde jen o přechodné ustanovení, neb jde o bezprecedentní omezení práv členů systému.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se zabývá výkonovým marketingem na internetu. Pracoval pro Advertures, Dobrý web a Outrider. Martin byl dříve redaktorem Lupy a dalších periodik o IT.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).