Hlavní navigace

Na návštěvě u... Public TV, skromné televize s kvalitními filmy

21. 3. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Public TV zahájila vysílání v červnu loňského roku jako publicisticko-filmový kanál. Nejprve úzce spolupracovala s Československou filmovou společností a Regionální televizní agenturou (RTA), ale v současnosti začíná pracovat i na svých pořadech. Prvními vlaštovkami jsou pořady TV Café a Auto Mag. Televize se však chce osamostatnit úplně a bude-li to možné, vyrábět pouze tvorbu vlastní. Jak funguje kanál, který má všeho všudy pár místností? Přečtěte si další díl "Na návštěvě u...".

O Public TV

Public TV je televize, která funguje relativně krátkou dobu. Dá se říci, že v současné době se rozbíhá jakoby z nultého ročníku do plného provozu. Kanál nabírá zaměstnance a rozšiřuje svůj tým. Vysílání Public TV funguje v Praze a středních Čechách v digitálním pozemním multiplexu B a na satelitu v platformě CS Link prostřednictvím karet Gital a v budoucnu také Trade and Technology (filmy jsou kódovány systémem CryptoWorks). Co se týká rozšiřování týmu, televize aktuálně přibrala novou dramaturgyni a postupně se rozšiřuje interní technický tým. Dále bude kanál nabírat studiového technika, aby byl lépe pokryt provoz televizního studia. Střihače, kameramany a další podobné pozice si televize najímá externě. V současné době se tedy obsazují klíčové pozice pro provoz.

Public TV recepce

Recepce Public TV; foto: Lukáš Polák, DigiZone.cz

Co se týká vysílání Public TV v DVB-T, televize v současné době využívá možnosti, že zde může být šířena jako převzatý program. Dokud zde tedy budou volné programové pozice, není podle šéfdramaturga Lukáše Vítka důvod k panice. Díky tomu, že se digitalizace terestrického vysílání kvůli různým průtahům zdržela, nahrála situace satelitnímu šíření, a na to bude především Public TV spoléhat – vlastně již spoléhá. Další cestou by mohla být i IPTV. Nikdo si však podle Vítka v současné době netroufá říci, jaká z cest bude v budoucnosti optimální.

Na obrazovku Public TV se dostala také jedna ze známých tváří. Tou je Eva Ajchmajerová, která se už dříve objevila na obrazovce Novy, Primy nebo Óčka. Na Public TV moderuje první interní pořad, kterým je TV Café. Lukáš Vítek nechtěl prozradit, zda probíhají jednání i s některými dalšími populárními osobami, ovšem nevyloučil, že se mohou na obrazovce objevit.

Prohlídka televize

Televize jako taková je velmi malá. Public TV sídlí přímo v centru Prahy v budově Strojexportu na Václavském náměstí. Do jejího sídla se dostanete z pasáže kina Blaník. Stačí se nahlásit na recepci a vyjet do sedmého patra. Odtud se pak vydáte k proskleným dveřím vlevo a jste na místě. Samotný kanál má pouze několik místností. Jak říká šéfdramaturg televize, jsou zde kancelářské prostory, maskérna s kostymérnou, recepce, režie a studio. Kancelářské prostory a maskérna se nachází nalevo od recepce, režie a studio napravo.

Public TV režie

Režie Public TV; foto: Lukáš Polák, DigiZone.cz

Co se týká odbavovacího pracoviště, to televize samotná nemá. Nachází se mimo budovu, uplink je na Kavčích horách. Veškerý program běží ze záznamu na diskových polích. Rozšiřování programu však nutí vedení kanálu zřídit vlastní odbavovací pracoviště. Na softwarovou a hardwarovou část vysílání je najatá externí firma. Odbavování je tedy čistě technologická záležitost a diváci se nesetkají s tím, co znají z jiných televizí – techniky, kteří sedí u obrazovek a odbavují vstupy z jednotlivých studií.

KL22 hlasovani

Public TV studio

Studio Public TV, pořad TV Café; foto: archiv Public TV

Samotné natáčecí prostory jsou pouze jedna místnost, která se nachází hned vedle režie. V její levé části se nachází kulisa pro pořad TV Café a v pravé části bylo zrovna postaveno pozadí pro dotáčení Auto Magu, což je motoristický magazín. Kromě nich vysílá televize dále např. pořad Expati – jeden den s… nebo návštěvy různých koutů světa. V současné době si také připravuje sama Středočeský magazín a zpravodajství z Prahy, zbytek pro ni dodává Regionální televizní agentura (RTA) a Československá filmová společnost (pořad DVD Aréna).

Rozhovor s Luďkem Vinšem o Public TV

Co motivovalo Strojexport k založení vlastní satelitní televize Public TV?

Strojexport je podnikem zahraničního obchodu, a tím bylo naše podnikání od počátku dané. Po listopadu 1989 se na tom téměř nic nezměnilo, pokud se týká kontaktů se zahraničím, ale úplně se změnila situace v České republice. Hledali jsme proto možnosti, jak se prezentovat navenek a jak prezentovat naše partnery. Napadla nás myšlenka, že bychom v rámci digitalizace mohli vstoupit na mediální trh a využívat svůj vliv i informace z trhů, na kterých se pohybujeme. Dalším motivem byla poptávka zahraničních firem a finančních skupin po možnosti prezentovat se v České republice. V tu chvíli jsme si řekli, že satelitní televize by mohla být tou pravou investicí.

Luděk Vinš

Čili těmto skupinám chcete věnovat prostor ve vysílání Public TV, a ony se budou jejím prostřednictvím prezentovat.

Ano, mohou tímto způsobem získat určitý vliv na Českou republiku. Myslím, že možností, které nám toto médium dává, je docela dost. Nejde jenom o holou informaci, co se děje v České republice, ale také, co se chystá, co by bylo dobré udělat, trošičku jde i o snahu ovlivňovat myšlení lidí…

Takže by to mělo být spíš vlivové médium než televize, která by vám měla vydělávat peníze?

Každý podnikatel, který vstupuje do jakéhokoli obchodu, chce vydělat. Vložíte nějakou investici a potom tyto peníze chcete získat zpátky a mít z toho profit. Nejenom vliv.

Vliv se sice nedá spočítat, přesto se dá považovat za určitý způsob zisku. Rozhodně není zanedbatelný.

Ano, samozřejmě. Jednou součástí programu televize budou informace o tom, co se děje v České republice a samozřejmě předpokládáme, že budou existovat určité stránky, které lze prostřednictvím digitální technologie nastavit, my jim říkáme „červené puntíky“, a když si na ně divák klikne, otevře se mu interaktivní menu, které může ukázat, co všechno tato televize nabízí. V tom vidíme největší přínos Public TV. A ti, co o to budou stát, se mohou na těchto stránkách ukázat. Samozřejmě také předpokládáme, že bychom otevřeli nějaké prostředí, platformu nebo spíš portál, kde by se tyto informace vyměňovaly v osobním styku.

Vysílací licenci jste získali na publicistický kanál. Teď říkáte, že ho budete používat jako vlivové médium. Pak se ale můžete dostat do střetu s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, protože takový koncept by nemusel odpovídat nestrannému a objektivnímu informování. Oddělíte „propagační“ vysílání od regulérního obsahu?

Z vaší strany to je jistě logická a správná otázka. Vliv, kterým chceme působit na vnitřní obchod, se bude odehrávat na oddělených stránkách, tedy v tom interaktivním menu. Publicistické pořady, které chceme připravovat, ať už to je otázka kandidatury Prahy na pořádání olympiády nebo otázky okolo umístění amerického radaru do Brd, by těžko mohly pomáhat v nějakém obchodu. Trvám na tom, aby tyto věci byly naprosto oddělené. Divák není hloupý. Když se dívá na televizi, velmi jednoduše pozná, jestli jím manipulujete. Kdybychom diváky manipulovali, dříve nebo později by nás vypnuli. Myslím si, že médií, které se snaží váš zájem směřovat určitým směrem, je už tolik, že by náš hlavní program měl být nezávislý.

Celý rozhovor s předsedou představenstva Strojexportu a prezidentem servisní společnosti PublicCom si můžete přečíst zde na Digizone.

Máte možnost sledovat Public TV?

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.