Hlavní navigace

Public TV, šestý televizní program v multiplexu B

13. 7. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Od středy 11. července vysílá prostřednictvím pražského a středočeského digitálního multiplexu B na kanálu 46 opět šest televizních programů. Síť provozovaná společností Czech Digital Group (CDG) se rozšířila o novou českou stanici Public TV, dostupnou zatím jen prostřednictvím satelitní služby CS Link. Šest televizí vysílalo prostřednictvím multiplexu B naposledy letos v lednu, kdy ho opustil slovenský zpravodajský kanál TA 3.

Filmy, diskuse a regionální zprávy

Public TV není zase tolik originálním programem. Stanice, kterou provozuje společnost Totalpress z mediální divize Strojexportu a může se pochlubit vlastním studiem na Václavském náměstí v Praze, většinu programu nakupuje od externích dodavatelů. Ať už jde o starší české i zahraniční filmy, které pro ni zajišťuje Československá filmová společnost, provozovatel placeného satelitního a kabelového kanálu CS Film, nebo regionální zpravodajství, publicistiku a diskusní pořady dodávané studii Regionální televizní agentury (RTA), které se objevuje i v regionálních vstupech RTA do celostátního vysílání televize Prima.

Za Public TV stojí Jan Vít, bývalý a historicky první programový ředitel televize Nova, který svého času, ještě před vyhlášením prvního licenčního řízení na pozemní digitální televize, pracoval společně s dnešní programovou ředitelkou České televize Kateřinou Fričovou na projektu „veřejnoprávně-komerční“ stanice Via TV (dříve Regio). Fričová tehdy prohlašovala, že na krytí nákladů mají přislíbené prostředky ve výši přes jednu miliardu korun od nejmenovaného amerického finančního fondu. Angažmá Jana Víta ve skupině Strojexport a prohlášení servisní organizace Public TV, že by v dohledné době ráda koupila filmový kanál CS Film, ale naznačuje, že prostředky mohly být spíše domácího původu.

„Jde nám hlavně o interaktivitu“

Public TV screeshot 1

Public TV začíná jako televize klasická, ale tiše se chápe jako nosič možných interaktivních aplikací, případně dalších digitálních extenzí, prohlásil Jan Vít v polovině června v rozhovoru pro DigiZone.cz. Kromě satelitního vysílání, pro které získala Public TV licenci začátkem letošního dubna, uvažuje o IPTV jako nejvhodnější platformě pro využití interaktivních aplikací, ale také o kabelovém vysílání. Sama přitom požádala pouze o rozšíření licence o experimentální zemské digitální vysílání, takže ve všech dalších platformách nebude vysílat na vlastní licenci, ale formou registrace operátora jako převzatý program.

Také do zemského digitálního multiplexu B se Public TV nedostala na základě vlastní licence, ale díky souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) s rozšířením experimentální licence operátora sítě, společnosti CDG. Představenstvu této firmy předsedá Leoš Pohl, který je také polovičním majitelem Československé filmové společnosti, provozující CS Film, takže jednání o zařazení Public TV do multiplexu B se nesla v přátelském a hlavně rychlém duchu. Byť jejich hlavní náplní byla, stejně jako u zařazení Novy do severočeské mutace multiplexu A, cena za šíření signálu. Faktem je, že od udělení licence stačil Public TV pouhý měsíc pro zahájení zkušebního vysílání na satelitu a další dva, aby se objevila v zemské digitální síti.

Digitální svět

Základní informace o programu Public TV

Public TV začala vysílat 1. června 2007 ve 20 hodin. Vysílá na platformě CS Link, na družici Astra 1D, měla by se objevit i v základní nabídce IPTV od CS Linku (více zde). Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila 15. 5. 2007 dvanáctiletou licenci na provozování Public TV v Česku a na Slovensku (viz licenční podmínky – PDF, 531 kB) společnosti Totalpress. Public TV „hledá niku v domácích médiích, která usilují o veřejnou službu, respektive zapojují se do procesu liberalizace veřejné služby“ (viz Profil Public TV – DOC, 39 kB a Programová charta Public TV – DOC, 30 kB). S využitím doprovodných multimediálních aplikací v digitálních sítích a ve spolupráci s ministerstvy, krajskými či obecními úřady chce napomoci interaktivní komunikaci státních institucí s občany. Chystá pro tento účel i video on-demand. Zatím vysílá hlavně regionální příspěvky dodávané RTA. Každý den od 22.00 hodin dává jeden film v premiéře (druhý den odpoledne od 18.00 hodin jej reprízuje); vyjma filmů je vysílání Public TV na satelitu nekódované.

Další odbytiště pro regionální studia RTA

Svou programovou orientací chceme napomáhat komunikaci státu s občany, ale i samotných struktur občanské společnosti mezi sebou, to vše s ambicí sehrát ve společnosti jako médium integrační roli, prohlásil ve zmíněném rozhovoru pro DigZone.cz programový šéf Public TV Jan Vít. Zatím se však regionální vysílání této stanice omezuje na pasivně přebírané pořady od regionálních studií RTA, které mají s Public TV společné pouze logo v pravém horním rohu obrazovky. Moderátoři diskusí i zpravodajství se hlásí jako „redaktoři RTA“ a diskuse s hosty dne probíhají ve „studiu RTA“. Pro majitele RTA Jaroslava Berku to je jistě další zajímavý zdroj příjmů, pro Public TV trošku obnošený kabát.

Pro osvěžení paměti si shrňme, kde všude už RTA vysílá a s kým spolupracuje. Kromě Public TV vysílá tytéž zpravodajské relace a diskusní pořady také na analogových kmitočtech sdílených Primou, a to rovnou v šesti krajích České republiky. RTA dodává zpravodajství z České republiky veřejnoprávní Slovenské televizi (STV), kterou řídí Radim Hreha, bývalý ředitel zpravodajství serveru Česká média, který patří majiteli RTA Jaroslavu Berkovi. RTA je také exkluzivním obchodním zástupcem STV v České republice. Nesestříhané materiály z regionů poskytuje RTA také zpravodajství České televize, jednotlivé příspěvky prodává Televizním novinám na Nově a sledovat ji lze také přes internet.

Co říkají licenční podmínky Public TV?

Public TV screeshot 2

Ale zpět k Public TV. Televize zatím vysílá zkušebně, na což také upozorňuje viditelným titulkem v levém horním rohu obrazovky. Provozovatel se tak zřejmě chce vyhnout problémům, protože přebírání pořadů regionálních studií RTA je v rozporu s jeho licenčními podmínkami. V licenci Public TV se totiž praví: Žádná část programu nebude přebírána od jiného provozovatele vysílání. Sama RTA sice provozovatelem vysílání není (nepočítáme-li licenci pro digitální vysílání, kterou zpochybnil soud), ovládá ale regionální studia, která vysílají na společných frekvencích s Primou a jejichž pořady se právě objevují na Public TV.

Program má vysílat 24 hodin denně, většinu vysílacího času však zabírají reprízy už jednou odvysílaných rozhovorů nebo zpráv od studií RTA. Televize se charakterizuje jako „infotainmentová“, informační s prvky zábavy a s důrazem na region. Informační bloky mají být aktualizované alespoň dvakrát denně a tematické diskusní bloky se mají týkat politiky, kultury a hospodářství. Public TV v licenci slibuje komponované večery věnované české kultuře, a to nejen filmu, ale také divadlu, koncertům a dalším významným kulturním událostem. Pořady mají být proložené reklamními bloky, jako u klasické komerční televize.

Divácké ankety prostřednictvím ovladače

Jan Vít v rozhovoru pro DigiZone.cz připustil, že Public TV teprve začíná a veškeré zpravodajství a publicistika jsou založeny na přebíraných pořadech od RTA. Stanice chce ale do budoucna pořádat i vlastní diskusní relace s možností „lidového plebiscitu“, kdy by diváci prostřednictvím dálkového ovladače a zpětného kanálu mohli hlasovat v anketách a malých referendech. Na digitalizaci nás vždycky zajímalo, že s ní jakoby mizel klasický manipulativní rozměr médií, kdy se z nějakého centra nějakému víceméně pasivnímu příjemci posílá nějaké message. V digitálním mediálním světě je každý příjemce sdělení zároveň jeho původcem. Může si je vyměňovat, kombinovat, rekomponovat. Právě zde zřetelně vystupují do popředí regiony, vysvětlil Vít.

Zajímají nás specifické regionální útvary – nejen krajské a obecní exekutivy, ale i regionální univerzity, specifické regionální komunity, regiony vůbec, v té míře, jak svou medializaci chápou jako výraz vlastní identity, posilování emancipace vůči jakémukoli centru, dodal Vít a naznačil tím další rozměr projektu Public TV – tedy snahu o jakousi alternativu zatím jediné veřejnoprávní televize v České republice. Public TV má ambici otevřít diskusi o službě veřejnosti a podělit se o ni s Českou televizí, a to zřejmě i z hlediska financování některých pořadů. Tak to funguje třeba v Británii: koncesionářské poplatky neputují pouze do BBC, ale všem provozovatelům, kteří se podílí na službě veřejnosti.

Filmy na satelitu zakódované, v DVB-T ne

Filmy, které pro Public TV zajišťuje Československá filmová společnost, a které stanice vysílá v premiéře vždy od 22 hodin večer a v repríze následující den od 18 hodin, jsou v satelitní službě CS Link zakódované. V pozemním multiplexu B vysílá Public TV celá nekódovaně, protože u této formy vysílání nehrozí, že dojde k porušení vysílacích práv, nakoupených jenom pro území České republiky. Proto také majitelé satelitních přijímačů bez dekódovacích karet k CS Linku mohou přijímat pouze tu část programu Public TV, která obsahuje přebírané pořady od regionálních studií RTA. S kartami od společnosti Gital (druhý distributor, firma Trade and Technology, Public TV zatím nenabízí) lze sledovat i filmy.

Mapa pokrytí

Mapa pokrytí a technické parametry multiplexu B

Public TV vysílá od středy 11. července 2007 také prostřednictvím zemské digitální sítě B v Praze a části středních Čech (technické parametry multiplexu). Toto vysílání lze naladit na kanálu 46 ze tří pražských vysílačů, z nichž nejsilnější (Strahov) vysílá výkonem 10 kW (mapa pokrytí). Pozemní digitální vysílání Public TV je zkušební, stanice nemá příslušnou licenci, a tudíž může tento experiment kdykoli skončit. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by se současné složení multiplexu B do konce letošního roku mělo měnit.

Zajímavé je, že tým Public TV zatím tvoří včetně Jana Víta pouze tři lidé, což je stejný počet „zaměstnanců“ jako u spřáteleného satelitního a kabelového kanálu CS Film. I tato stanice funguje v podstatě jen na principu odbavovacího pracoviště, kde příslušný člověk kontroluje, zda se vysílá to, co se podle programu vysílat má, případně mění kazety a zajišťuje záložní vysílání. Vlastní tvorbu včetně zpravodajství chce Public TV rozjet až ve chvíli, kdy dodělá vlastní televizní studio v budově Stojexportu na Václavském náměstí. Nyní se veškeré vysílání Public TV odbavuje přes RTA a potom přes FTP umístěné u společnosti Tera Broadcasting System.

CIF23

Jak naladit Public TV v multiplexu B

Aby divák v Praze nebo ve středních Čechách, který přijímá digitální televizi pozemně, mohl sledovat i Public TV, musí splnit dvě podmínky: musí se nacházet v místě s možností příjmu multiplexu B, který vysílá na kanále 46 z pražských vysílačů Strahov (10 kW), Ládví (5 kW) a Zelený Pruh (4 kW), a musí znovu spustit automatické ladění programů, aby se mu načetla aktuální programová nabídka dostupná v místě příjmu digitální televize. Pokud divák toto ladění neprovede, Public TV nebude moci sledovat, protože jeho set-top-box snímá programy, které byly dostupné ve chvíli, kdy je jeho prostřednictvím naposledy naskenoval.

Public TV vysílá v multiplexu B průměrným datovým tokem 3 Mbit/s, z něhož 2,9 Mbit/s připadá na obraz a pouhých 96 kbit/s na zvuk, který jede narozdíl od dalších pěti televizních programů v této síti pouze mono. Kromě pražského digitálního experimentu a satelitní služby CS Link se má Public TV objevit také v programové nabídce několika kabelových operátorů. RRTV už schválila její zařazení do nabídek společností UPC a F.C.A. Zařazení do sítí UPC záleží na výsledcích jednání, jejichž výsledek zatím není vůbec jistý. Rozhodně to ale není otázka dnů nebo týdnů, řekl serveru DigiZone.cz mluvčí UPC František Malina.

Líbí se vám programová náplň Public TV?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).