Hlavní navigace

Neblahé vlny z Vatikánu

29. 12. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 29
Vánoce jako zajímavá kombinace křesťanských a pohanských oslav jsou za námi, nový rok a čas na ohlédnutí ještě nenastal. Dnešní technické téma je proto současně aktuální i nadčasové: týká se jak příznivců, tak odpůrců rádiových vln, a to i těch, které vysílá Rádio Vatikán.

S přelomem roku se naskýtá řada témat, která by měla završit běh roku končícího a předznamenat (předpovědět) dění roku následujícího. Ale i mezi technickými tématy se najdou taková, která se alespoň poněkud vzdáleně týkají křesťanského základu vánočních svátků a dnešních mluvčích velké části křesťanstva, tedy katolického pojetí evangelismu využívajícího moderní technologie. A jak se ukazuje, není ani katolické rádio tak docela bez hříchu: ponechme stranou obsah a soustřeďme se na způsob vysílání Rádia Vatikán.

Andělský zástup… antén

Vysoce výkonné antény vatikánského rádia totiž již nějaký čas vyvolávají naléhavé otázky ohledně svého potenciálního neblahého působení na lidské zdraví, tedy možné účinky vyvolávající rakovinu. Vysílací platformu Rádia Vatikán 25 kilometrů severně od Říma tvoří dvě desítky velmi výkonných základnových stanic s lesem antén.

Středněvlnné vysílače pokrývají celou Itálii, krátkovlnné vysílače pak posílají do celého světa relace z Vatikánu v nejrůznějších jazycích (celkem 40). Zatímco dva středněvlnné vysílače pracují bez přerušení, pouze dva ze 27 krátkovlnných vysílačů pracují nepřetržitě, jinak totiž vysílají jen v určený čas pro daný region. Co je náplní vatikánského rozhlasu? Samozřejmě proslovy papeže, mše, zprávy z vatikánského dění a řada dalších katolických akcí. Vatikánské rádio je pro aktivní katolické křesťany podobně důležité, jako byla pro Čechy Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky v dobách minulých.

Vatikán - vlny

Jakkoli ale obsah může být pro určitou část obyvatelstva zeměkoule důležitý, ti, kdo žijí v okolí vysílačů, už tak nadšení nejsou technickou stránkou vysílání. S výkonem vysílačů 600 kW se totiž v blízkosti žijící občané obávají o to nejdůležitější, o své zdraví. Antény byly na místě zvaném Santa Maria di Galeria postaveny na ploše 3,9 čtverečních kilometrů v roce 1951. Jenže v té době byla celá oblast celkem pustý venkov. Ovšem za posledních pár desítek let se v okolí vybudovala zástavba, kde v současnosti žije kolem 60 tisíc obyvatel.

Vatikán nakonec před soudem

Před několika lety se právě v této oblasti objevily případy dětské leukémie, které se poprvé začaly přičítat právě účinkům silného elektromagnetického pole generovaného anténami patřícími Vatikánu. Případů rakoviny v nejbližším okolí antén není ovšem o tolik více, aby byl jejich počet statisticky významný při porovnávání s výskytem jinde. Nicméně měření nařízená ministrem pro životní prostředí jednoznačně ukázala porušení italských předpisů pro vysílací výkon, které jsou přísnější než jinde ve světě.

Místní se ovšem nedočkají uzavření vysílacího komplexu, které požadovali v roce 2000. Italský ministr životního prostředí v jednu chvíli dokonce hrozil Vatikánu odpojením elektrické energie. Rádio Vatikán tehdy zareagovalo omezením vysílacího času a přesunutím některých vysílání jinam.

O dva roky později samozřejmě vyvstala nevyhnutelná situace, kdy se zpochybnilo, zda italská jurisdikce může dosáhnout na vysílače patřící jinému státu, nezávislému státu Vatikán. V roce 2003 Nejvyšší soud toto přehodnotil a následně italský soud odsoudil dva vatikánské představitele, kardinála a kněze, k deseti dnům ve vězení za „nebezpečnou spršku“, tedy účinek elektromagnetického záření. Obvinění se zakládalo nejen na překročení vysílacích limitů, ale i prokázání určité kauzální souvislosti mezi vzdáleností od antén vysílačů a výskytem leukémie. Zástupci místních komunit a ochránci životního prostředí na Vatikánu s největší pravděpodobností vysoudí i odškodnění v rámci dalších soudních řízení.

Vatikán - vlny

Průzkum římského hygienického úřadu provedený v roce 2002 na popud místní správy ukázal, že výskyt leukémie v dané oblasti kolem antén v letech 1987 až 1998 dosahuje dvojnásobného počtu, než odpovídá italskému průměru. Výsledky průzkumu, který prokázal počet osmi případů místo průměrných 3,7 na populaci čítající 60 tisíc obyvatel, publikoval American Journal of Epidemiology. Zatímco pro statistiky to nic moc neznamená, pro veřejnost (nejen katolickou), jsou tyto výsledky krajně znepokojivé.

Mnohými pozorovateli je rozhodnutí italského soudu považováno za předčasné (a nepříliš šťastné jako potenciální precedens). Odpůrci verdiktu soudu ale rozhodně nežijí v nejbližším okolí vysílačů…A co na to Vatikán? Tomu se samozřejmě obvinění a zejména výsledný rozsudek nelíbí, brání se v tisku a hodlá se odvolat.

Autoritativní studie vlivů EMF

O vlivech EMF (ElectroMagnetic Field) se na těchto stránkách již psalo, např. ve dva roky starém článku Elektrosmog a bezdrátová komunikace. V Evropě v loňském roce vznikla iniciativa EMF-NET (ElectroMagnetic Fields Network), která má za úkol koordinovat, vyhodnocovat a (pokud možno správně) interpretovat výsledky výzkumu vlivů neionizujících magnetických polí na zdraví, zejména v souvislosti s používáním mobilních telefonů. Členy EMF-NET jsou přední vědecké týmy pracující v EU anebo podílející se na společných výzkumných projektech spolufinancovaných Evropskou komisí.

Studie prováděné v posledních letech na mnoha místech světa různými odborníky prostě jednoznačně neprokázaly souvislost mezi elektromagnetickým zářením vyvolaným rádiovým vysíláním a vznikem rakoviny u lidí v blízkém okolí. Jeden z přehledů epidemiologických studií zkoumajících dopad elektromagnetického vlnění na zdraví člověka vypracoval panel expertů ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Studie se vztahovala na všechny zdroje rádiových vln, od mobilních telefonů po základnové stanice. Výsledky jsou (stále) neprůkazné.

BRANDstorming tip2

Podobně dopadly i další studie, které se především zaměřují na vliv používání mobilních telefonů na zdraví člověka, protože mobilní telefony mají zřejmě mnohem výraznější (negativní) vliv. Nedávno jednu z nich publikoval British Journal of Cancer a provedli ji vědci z uznávaného ústavu pro výzkum rakoviny v Londýně. Studie provedená v pěti evropských zemích (Velká Británie, Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko) neprokázala žádnou souvislost mezi zhoubným tumorem mozku (akustický neurom – nádor na nervu spojujícím vnitřní ucho s mozkem) a dobou používání mobilního telefonu. Průzkum byl proveden mezi více jak čtyřmi tisíci lidmi, z nichž 678 trpí akustickým neuromem. Jejich používání mobilního telefonu se porovnávalo se zvyky větší skupiny lidí, u nichž se rakovina neprojevila.

Výsledek však zůstává otevřený, protože studie se týkala období deseti let mobilní revoluce; nikdo tedy neví, jak se vliv projeví po delší době. Prvních deset let je tedy bez výrazných negativních účinků. Ale dlouhodobá, trvalá a dobrovolná elektromagnetická koupel asi nikomu zvlášť neprospěje…

Překvapuje vás, že nedodržování bezpečnostních opatření při rádiovém vysílání se týká i Vatikánu?

Autor článku

Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA je nezávislá síťová specialistka. Okusila český, španělský i kanadský vzdělávací systém. Vedla kurzy v 7 zemích a ve 4 jazycích, školila on-line pro UCLA.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).