Hlavní navigace

Nižší cena české domény vyhnala vzhůru počty registrací

23. 10. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Kdybychom mohli měřit národní informační gramotnost počtem registrovaných domén .cz, pak jsme během posledního měsíce buď zmoudřeli, nebo nás osvítilo. Bohužel ve zmoudření doufat nemůžeme, pouze trh domén se trochu otřásl. Příčinou byly úpravy cen po říjnovém přechodu na nový registrační systém. Kteří registrátoři zatím získali nejvíce nových zákazníků?

A každý bude mít doménu…

Tato vizionářská slova pronesená v průběhu „kuloárních debat“ – pamatuji-li si je správně – někdy na přelomu let 2004–5 mne naplňovala směsicí optimismu a zamlčeného přesvědčení, že jejich autor, jinak uznávaný odborník na problematiku českého Internetu, to se svým „životabudičem na tři“ pro dnešní den přehnal. Cena tuzemské domény 2. řádu už sice dávno nenutila průměrnou firmu nebo obzvláště zapáleného člověka do používání potupně dlouhých URL adres a e-mailů s viditelným přívlastkem bezplatné služby, ale prorocká slova obsahující absolutní kategorie typu „každý“ stále ještě vyznívala jako něco přinejmenším nepatřičného. Pohled do nabídek provozovatelů webhostingu a registrátorů totiž zcela jasně ukazoval, že za vlastní doménu je potřeba zaplatit částku nabádající k tomu, aby si její pořízení kupující několikrát promyslel.

Nová generace

Po přibližně roce a půl příprav a stavby provedl prvního října letošního roku správce národní domény – sdružení CZ.NIC – přechod na nový registrační systém (detaily získáte např. v článku Jak funguje nový registrační systém domény .cz? či v rozhovoru s provozním ředitelem sdružení). Ze stávajícího systému DSD (Distribuovaná správa Domén) byl proveden upgrade na DSDng, kde nový přívlastek znamená „novou generaci“. CZ.NIC je centrálním správcem národní domény, ke kterému se odkazují a jehož služeb využívají všichni registrátoři. Vede záznamy o všech doménách v prostoru .cz, stará se o jejich korektní zavádění do DNS a v případě potřeby jejich zrušení to také provádí. Jeho centrální systém je doslova a do písmene srdcem názvového systému českého Internetu, a proto je třeba mu věnovat patřičnou pozornost. CZ.NIC se svými náklady z nemalé části podílí na cenách domén, respektive na poplatcích, které jsou vybírány v souvislosti s jejich registrací a údržbou.

Technická změna na straně správce domény, jakkoliv důležitá, mohla nechat uživatele – majitele domén v klidu, neboť se jich přímo netýká. Žádný uživatel ani majitel domény nepřichází se systémem CZ.NIC do přímého kontaktu, pro většinu z nich je existence takového systému prakticky utajena. Nicméně protože se, jak již bylo řečeno, správce domény podílí z nemalé části na její ceně a použité řešení pro řízení domén je důležitou složkou jeho nákladů, bylo předem jasné, že se změna pozitivně projeví na koncové ceně pro zákazníka.

Předchozí verze registračního systému (DSD) nebyla v přímém vlastnictví sdružení CZ.NIC, ale toto jej a jeho provoz outsourcovalo od společnosti T-Systems PragoNet. Jeho provoz začal v roce 2003 a smlouva o outsourcingu vypršela letos, právě 30. září. Přechod na nový systém DSDng, nyní již plně pod kontrolou a ve vlastnictví správce domény, znamenal mimo jiné také výrazné snížení jeho nákladů.

O chystané malé revoluci se vědělo již dávno. CZ.NIC uvažoval o změnách někdy od roku 2005, nová verze systému se pak vyvíjela a testovala poměrně dlouhou dobu, neboť jde skutečně o klíčové řešení, na jehož spolehlivosti stojí nejen veškerá činnosti CZ.NICu, ale také veškeré české domény. Přes náročnost a množství rizik dopadl přechod na výbornou a od 1. října vše probíhá v režii správce národní domény bez externích partnerů a jejich nákladů.

Stejně tak se vědělo, že chystaná změna přinese malé zemětřesení v cenách domén. Na přechod se svými nabídkami připravovali provozovatelé webhostingu, kteří jsou současně registrátory – subjekty, pomocí kterých si koncoví zákazníci zřizují a platí své domény. Pokud je nám známo, samotní zákazníci byli o chystaných změnách informováni, ale nikde se nevedla extenzivní reklamní kampaň.

Cena registrace domény klesla. Nemá smysl se zde zabývat velkoobchodními nabídkami a finančními toky mezi CZ.NIC a jednotlivými registrátory, protože podstatné je, kolik zaplatí zákazník. Celkově bychom mohli říct, že se očekával a také nastal pokles v řádu stokorun, což je už poměrně dost. Jak vidno, zákazník by se o technické změny systému, se kterým nepřijde do kontaktu, ale který se stará o registraci jeho domény, přece jen zajímat měl.

Tip: porovnejte si aktuální ceny národní domény všech akreditovaných registrátorů v naší doménové centrále.

Nové domény

Tři dny před uvedením nového systému do provozu byly z technických důvodů (kvůli migraci) zastaveny registrace nových domén. V den uvedení do provozu, tedy 1. října, pak byla zaznamenána špička, kdy počet nových registrací domén překročil hranici dvanácti set. Tento nával je srovnatelný pouze se začátkem nového roku, kdy je zájem o domény logicky předvídatelný z důvodu startu nových projektů, registrace nových firem a obdobných činností souvisejících s „novým začátkem“.

vývoj počtu registrace domén .CZ

Zdroj dat: CZ.NIC, červeně je označeno datum spuštění nového registračního systému

Tento graf jsme získali ze statistik uváděných sdružením CZ.NIC na jeho stránkách a zachycuje přírůstek nových domén od 1. ledna do 22. října 2007 (zdrojová data najdete na stránkách CZ.NICu). Všimněme si toho, že registrace se pohybují v krátkých cyklech, kdy občas dochází k lokálním špičkám a pravidelně k obdobím relativní latence. Špička z 1. října je unikátní, zvláště vezmeme-li v úvahu, že po ní následovalo relativně stálé období zvýšeného zájmu o nové domény. Jeden měsíc je stále relativně krátká doba k hodnocení, ale přesto si je troufněme udělat: nový systém, a tedy i výrazné snížení ceny domén, vedly k prudkému nárůstu nových registrací. Zatímco onu špičku bychom totiž také mohli interpretovat jako kompenzaci třídenního výpadku a nemožnosti registrovat, to, co následuje po ní, takto v žádném případě nezdůvodníme, a jde tedy o důsledek snížení cen. Otázka zní: jedná se o důsledek krátkodobý, či dlouhodobý? Osobně se spíše domnívám, že krátkodobý, a i když mám zatím příliš málo informací k tomu, abych to dokázal, klidně bych se i vsadil.

První říjen nepřinesl pouze rekordní zájem o nové domény. Došlo také k obrovskému nárůstu domén v tzv. ochranné lhůtě. Tato lhůta je období, kdy po skončení platnosti domény ještě není název uvolněn dalšímu zájemci, ale stávající majitel má možnost ji prodloužit. Nárůst z přibližně dvou set domén na mnohatisícové množství souvisí s přechodem na nový systém, jak nám potvrdil výkonný ředitel CZ.NICu Ondřej Filip: „Oproti původnímu systému jsme maličko pozměnili metodiku. Momentálně počítáme domény v ochranné lhůtě jako všechny domény ‚po expiraci‘ a ‚před zrušením‘. Pragonet počítal jen ty, co nejsou v zóně, což je o 30 dnů méně.“

V ochranné lhůtě

Zdroj dat: CZ.NIC

Registrátoři

Společnost Ignum, podle našich žebříčků webhosterů česká trojka, si pochvaluje nárůst počtu registrovaných domén (zlevnila pro běžného zákazníka o cca 200 korun). Od počátku měsíce října bylo u společnosti Ignum nově zaregistrováno více než 2 000 domén .cz, říká oficiální tisková zpráva a dodává, že takto významný nárůst počtu registrovaných domén .cz je přičítán především snížení velkoobchodní ceny domény .cz sdružením CZ.NIC, správcem národní domény .cz, na které společnost Ignum reagovala zlevněním registrací pro zákazníky, což vcelku potvrzuje naši hypotézu. Polepšil si také vůbec největší hosting, P.E.S Consulting, a to k 22. říjnu o 1774 domén, Active24 (o 1222) a Zoner Software (o 499 nových domén). Z dané statistiky vyplývá, že i když na snížení cen provozovatelé hostingu skutečně vydělali, platí, že zatímco větší firmy získaly ještě více zákazníků, pro relativně méně významné registrátory nový systém (a podmínky) podstatný nárůst obratu prozatím neznamenal a dokonce se můžeme setkat i s úbytkem registrací.

Kdo doménu chtěl…

Už ji má, říká možná onen vizionář a nejspíše má pravdu. Nárůst domén, a ten je bez ohledu na nové systémy a sezónní výkyvy dlouhodobým faktem.

Vývoj počtu domén

Zdroj dat: CZ.NIC

To ale znamená, že všechna lukrativní doménová jména jsou obsazena a spolu s nimi mnoho takových, které sice lukrativní nejsou, ale ti, kteří by si na ně dělali zálusk, je prostě neuvidí. Takový je život a je to jev, který souvisí daleko spíše s vývojem Internetu a naší společnosti než s veškerými registračními systémy. V každém případě ale výměna registračního systému CZ.NIC a s tím spojený nárůst domén ukázal, že dříve luxusní a předražené zboží je dnes už doopravdy pro každého. Není luxus mít svou doménu 2. úrovně. Luxus brzy bude, aby se ta vaše jmenovala doopravdy po vás.

Máte už zaregistrovanou svou doménu?

Autor článku

Autor je sociolog, odborný publicista, poradce, a lektor.