Hlavní navigace

Na kolik vás přijde evropská doména?

7. 4. 2006
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
Uvažujete o registraci evropské domény? Období Sunrise již skončilo a dnes bude zahájena volná fáze, tedy registrace bez jakýchkoli omezení pro širokou veřejnost. Podívali jsme se na ceny u jednotlivých registrátorů a zjišťovali, zda chystají pro své zákazníky nějaké výhodné akce.

Dnes, přesně v 11 hodin, bude zahájena třetí fáze registrací domény .eu. Tzv. Landrush neboli volná fáze registrací následuje po dvou obdobích Sunrise, která měla zajistit přednostní právo registrace evropské domény pro veřejné instituce, držitele ochranných známek a zájemce o domény shodné s názvem výrobku, služby nebo organizace. EURid tím samozřejmě sledoval zejména zamezení aktivit různých spekulantů, kteří by se rozhodli skupovat domény obsahující název společnosti, veřejné instituce či výrobku a poté je zmiňovaným subjektům obratem prodávali s obrovským ziskem.

Volná fáze žádná faktická omezení nemá, a tak si můžete zaregistrovat jakoukoli doménu, praktickou podmínkou je pouze skutečnost, že požadovaná doména bude ve chvíli vaší žádosti neregistrována jiným subjektem v předchozích fázích. Jména, na které byla podána žádost v průběhu Sunrise period, totiž budou po zahájení volné fáze registrace blokována, a to až do doby, než k nim bude dodána potřebná dokumentace nutná k přidělení domény. K aktivaci domény pak dojde za 45 dní od úspěšné validace. Pokud žadatel do určitého termínu dokumentaci nedodá, bude doména automaticky „uvolněna“ do volné registrace.

Podle ministerstva informatiky bylo v rámci období Sunrise period přijato přes 340 tisíc žádostí, žádalo se o více než 242 tisíc doménových jmen, schváleno bylo 53 tisíc, zamítnuto 14 tisíc a 84 tisíc doménových jmen propadlo (tzn. nebyla zaslána potvrzující dokumentace).

V České republice pak bylo schváleno pro veřejné instituce 179 domén, 166 bylo zamítnuto a 137 propadlo.

Kladně vyřízená žádost závisí především na schopnosti registrátora dostatečně rychle zpracovat registraci a odeslat jí do EURidu. Pokud by totiž o identickou doménu požádali dva zákazníci v totožný okamžik, ale každý u jiného registrátora, byla by rychlost rozhodujícím kritériem pro úspěšnou registraci.

Rychlost a maximální využití podmínek stanovených EURidem pro příjem registrací bude stát za případným úspěchem či neúspěchem toho kterého registrátora, zejména v okamžiku oficiálního spuštění třetí fáze a v několika následujících hodinách. V ten samý okamžik bude totiž usilovat o registrace domén na 1500 registrátorů z různých zemí Evropy, ale i z ostatních částí světa. A boj nevypukne jen mezi registrátory, kteří se budou snažit ukrojit z koláče evropských domén ten největší, nebo alespoň větší kus a maximalizovat tak své zisky. Současně bude fungovat určitá rivalita a hlavně nejistota mezi zákazníky, kteří zatím netuší, na jakém místě se jejich objednávka nachází (všichni registrátoři musí podle pravidel zvolit při odesílání registrací taktiku – kdo objednal dřív, bude také dříve odeslán do EURidu) a zda se právě jejich registrátorovi podaří požadovanou doménu uchvátit dříve než ostatním.

Žádný z registrátorů si tedy nemůže dovolit být na spuštění třetí fáze nepřipraven, a tak všichni svorně jako jeden muž tvrdí, že se zaměřili na optimalizaci systémů pro maximální zkrácení doby odbytu jednotlivých registrací v rámci technických možností systémů EURid. Většina registrátorů také tvrdí, že využijí své zkušenosti s registracemi z předchozích fází a že pokud nějaké problémy nastanou, budou spíše na straně EURidu, který by nemusel očekávaný nápor zvládnout, a doba nutná k přijetí jedné registrace by se mohla neúměrně prodloužit.

Jana Třísková, Marketing a PR Manager společnosti Active 24, říká: Celé naše technické oddělení se na registrační nával pečlivě připravilo. K přípravě jsme využili jednak zkušeností z 1. a 2. fáze Sunrise, tak i znalostí kolegů ze sesterských organizací v rámci skupiny Active 24.

Jan Hájek, ředitel společnosti Explorer, je přesvědčen, že systémy společnosti jsou připraveny a důkladně otestovány, a to jak z předchozích fází (Sunrise period 1 a 2), tak i na testovacích serverech EURidu. Neopomene také zdůraznit, že jeho společnost disponuje systémem, který umožní registrovat až čtyřnásobnou rychlostí ve srovnání s „běžným“ registrátorem. Tomuto prohlášení jsme se na Lupě věnovali minulý týden. Názory na to, zda se tento systém v praxi osvědčí, nebo funkční nebude, se však rozcházejí.

Stanislava Beyerová, tisková mluvčí společnosti Czech On Line, je však vůči podobným marketingovým prohlášením nekompromisní. Tito registrátoři si dobře uvědomují, že klamou zákazníky. Registrační systém neumožňuje začít s jinou objednávkou dříve, než je dokončena předchozí. Vždy při startu nové fáze dochází k zahlcení systému EURid a jeho odezvy jsou cca 15 sekund. Tudíž není technicky možné poslat více než jednu doménu za oněch cca 15 sekund. Rovněž nelze využít jiného registrátora a poslat část žádostí přes něj. Jednalo by se o přímé porušení pravidel a podmínek EURidu, který striktně požaduje, aby registrátor zasílal domény v tom pořadí, jak je přijal od zákazníků.

Poslední argument je však trochu problematický, protože obdobnou taktiku, jako zvolil Explorer, volí i registrátoři v zahraničí: například v sousedním Německu či Rakousku. Nakolik se tedy jedná o porušení pravidel EURidu, není v tuto chvíli zcela jasné.

Milan Chvojka, ze společnosti Ignum, sice tvrdí, že jsou na registrace ve volné fázi po zkušenostech ze dvou předchozích připraveni lépe než kdykoli předtím, a je přesvědčen – stejně jako všichni ostatní registrátoři – o vysoké úspěšnosti při vyřizování žádostí. Ovšem jako jediný z oslovených si udržel nad celou problematikou určitý nadhled, když připustil, že to, jak byl kdo ve skutečnosti připraven, ukážou až výsledky.

Cenové srovnání

V České republice je v současné době 15 akreditovaných registrátorů, kteří jsou oprávněni EURidem k provádění registrací evropské domény. Patří mezi ně i veřejně obchodovatelná společnost Korejzová a spol., která ve skutečnosti žádné domény nenabízí (jedná se totiž o advokátní a patentovou kancelář), a společnost Plazík, s.r.o. působící jako zmiňovaný „podpůrný registrátor“ například pro Explorer. Lze se domnívat, že advokátní kancelář Korejzová a spol. je v seznamu akreditovaných registrátorů ze stejného či velmi podobného důvodu.

Nabídky registrátorů se pohybují v rozmezí od 411 do 595 korun. Ale na trhu je i nabídka desetkrát dražší, a to od společnosti EuroHost, s.r.o., spřízněné se Zoner Softwarem. Za registrací, která přijde bratru na lidových 5950 korun, se údajně skrývá velmi vysoká úspěšnost při registracích domén zejména v období těsně po startu volné fáze. Logiku to má, za takovou cenu si totiž doménu objedná jen velmi malý počet zákazníků, a získají tak lepší pořadí než u konkurence. Ale ani v tomto případě není jistota, že se všechny objednané domény podaří zaregistrovat. Šance sice mohou být vyšší, ale je otázkou, o kolik jsou vyšší než u ostatních registrátorů, a zda se tedy několikanásobně vyšší investice vyplatí. Služba nejspíše po prvních dnech volné registrace ale skončí, protože podmínky, které jí zaručí alespoň nějaký příliv zákazníků, nebudou nadále aktuální.

Oslovení registrátoři nepočítají v nejbližší době se snižováním ceny za registraci evropské domény. Někteří připravují výhodné cenové akce, ale podrobnosti nebyli ochotni sdělit. Lze ale očekávat, že se bude jednat spíše o možnost využívat při zaregistrování evropské domény některých doplňkových služeb, jako příklad můžeme uvést zvýhodněnou ceny webhostingu, pokud budou služby objednány současně, nebo naopak. Očekávat nějaké razantní zlevnění pouze registrace domény není na místě.

Ceny registrací evropské domény po 7. dubnu 2006
Registrátor Cena registrace na jeden rok
Internet CZ, a.s. 411 korun
WinSoft Company, s.r.o. 411 korun
Explorer, a.s. 415 korun
Miramo, spol. s r.o. 415 korun
Active 24, s.r.o. 415 korun
Ignum, s.r.o. 417 korun
General Registry, s.r.o. 464 korun
One.cz, s.r.o. 475 korun
THINline interactive, s.r.o. 500 korun
Zoner software, s.r.o. 534 korun
Volný (Czech On Line, a.s.) 594 korun *
Český Telecom, a.s. 595 korun
EuroHost, s.r.o. 5950 korun

* vedení domény na 1 rok 475 korun, registrace domény 119 korun

Ceny jsou včetně DPH a zaokrouhleny dle matematických pravidel na celá čísla.

Jak to vypadá s množstvím žádostí o registrace evropských domén na českém trhu a jak se bude zájem o doménu .eu vyvíjet? Registrátoři se shodují, že do volné fáze už jen z předběžných registrací půjde mnohem více žádostí, než tomu bylo u Sunrise period. Například Zoner software nyní eviduje více než 5000 požadavků na doménu .eu, Czech On Line zaznamenal pětinásobný růst oproti Sunrise period.

O velkém zájmu o volné registrace svědčí tisíce žádostí, které mají registrátoři připravené k odeslání na 7. dubna. Po tomto návalu očekáváme období zvýšeného zájmu podporované publicitou tématu .eu domén, v delším časovém horizontu předpokládáme opadnutí zájmu na úroveň ostatních nadnárodních domén, říká Jana Třísková z Active 24.

MM socky3

Milan Chvojka ze společnosti Ignum si myslí, že zájem o evropskou doménu bude klesat pouze pozvolna. Zajímavé bude také pozorovat vliv zájmu o .eu doménu na počet registrací národní domény .cz a velmi populárních generických domén. Evropská doména může své české sestře konkurovat nižší cenou a naproti tomu generickým doménám může konkurovat svou atraktivností.

Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Nicméně pokud si tento článek čtete v den jeho vydání, držte českým registrátorům palce, ať se jim podaří z koláče evropských domén ukousnout co možná největší sousto.

Žádáte o registraci .eu domény?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.