Hlavní navigace

Poslední kolo závodu o domény .eu: registrátoři taktizují

31. 3. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Autor: 29
Datum zahájení volné registrace evropských domén se blíží a registrátoři začínají tahat mediální trumfy z rukávů. Společnost Explorer oznámila, že bude žádosti o domény podávat čtyřikrát rychleji než "běžný registrátor". Je to pouze trik na získání dalších zákazníků? Co si myslí konkurenti? A jak se k věci staví EURid?

Veřejná fáze registrace domén s koncovkou .eu začíná v pátek 7. dubna, a to přesně v 11:00. Zatímco v prvním období Sunrise měli šanci pouze držitelé ochranných známek a veřejné instituce, ve druhém pak zájemci o jména shodná s názvem organizace, výrobku nebo služby, nadcházející Landrush (doslova „hon na pozemky“) už nemá zásadnější omezení a každý si v něm může požádat téměř o cokoli. Velký počet potenciálních zájemců, to je také velký prostor k výdělku pro ty, kteří domény budou registrovat. Ale jen v případě, že budou úspěšní a podaří se jim prosadit v početné konkurenci.

V pondělí 27. března vydala společnost Explorer tiskovou zprávu, ve které inzeruje až čtyřikrát rychlejší registrování doménových jmen. Už perex zprávy navozuje patřičné drama: Po ukončení fázované registrace začne 7. dubna 2006 skutečná bitva registračních robotů o to, který registrátor získá pro své zákazníky žádané domény .eu. Jak z textu prohlášení dále vyplývá, Explorer přichází do následující bitvy vyzbrojen až čtyřikrát lépe než běžný registrátor. Když Lupa.cz poslala zprávu i s doplňujícími otázkami na adresu EURidu, dostalo se jí mj. komentáře: Výraz ‚běžný registrátor‘ vyvolává asociace s výrazem ‚běžný prací prášek‘, tak dobře známým z reklam. Připomeňme si však, že na rozdíl od pracích prostředků můžeme subjekt s oprávněním na registraci domén .eu poměrně dobře definovat. V tom případě jsou ale běžnými všichni, alespoň teoreticky.

Pravidla pro registrátory

Běžný registrátor domén .eu má možnost odeslat na servery rejstříku EURid jednu registraci z jednoho serveru/IP adresy za sekundu, tolik informace ze zmíněné tiskové zprávy. Je sice přesná, ale neúplná. Pravidla pro registrátory, jak je EURid stanovil a tlumočil Lupě, jsou následující:

  • Každý registrátor může mít současně otevřeno pouze jedno spojení se sytémem EURidu. Navíc při pokusu o další (paralelní) spojení je dříve otevřené spojení uzavřeno a registrátor dostane „tresný bod“.
  • Každý registrátor má povolen jen jeden pokus o spojení za sekundu z jedné IP adresy.
  • Každý registrátor může specifikovat až pět IP adres, ze kterých bude odesílat žádosti o doménová jména.
  • Po každém úspěšném zaslání příkazu na registraci domény je spojení s EURidem ukončeno a registrátor ho musí navázat znovu.

Všimněte si, že zatímco slovo „každý“ se vyskytuje ve všech bodech podmínek, slovo „běžný“ tu čtenář nenalezne a Explorer ho jen účelově využil. Tisková zpráva obsahuje dokonce větu (ne jednu), která je na vytržení jediného bodu založená: Ve své podstatě to znamená, že za dobu, za kterou běžný registrátor zaregistruje 500 domén, Exploreru se povede pro své zákazníky registrovat 2000 domén. Tento výrok je zavádějící. Nikdo Exploreru totiž nemůže zaručit, že přes čtyřnásobně větší snahu naváže se servery EURidu čtyřikrát více úspěšných spojení. A každé navázané spojení také nutně nemusí znamenat úspěšnou registraci doménového jména – třeba si ho už zaregistroval někdo dříve. Přestaňme ale tiskovou zprávu, firemní PR sdělení určené novinářům a jejich čtenářům, cupovat na kousíčky. Zaměřme se raději na skutečnosti, ze kterých vychází.

Za jedinou sekundu až pět registrovaných domén

Na první pohled by se možná zdálo, že každý z registrátorů může za sekundu prosadit u EURidu pouze jednu doménu. Může sice používat až pět IP adres, ale žádné si v jeden moment nesmějí konkurovat. Výhoda funguje tedy jen pro případ, kdy základní adresa přestane fungovat, ne? Dokud jsem uvažoval pouze v dělení času na sekundu, myslel jsem si to samé. Explorer chce ale využít faktu větší rozdrobitelnosti času a uzavírat během jediné sekundy postupně spojení několik, každé z jiné IP adresy. EURid tuto možnost potvrzuje: Skutečně, každý registrátor může podat až pět žádostí za sekundu, pokud specifikoval oněch maximálních pět IP adres a pokud spojení, systém atd. jsou dostatečně rychlé, aby stihnul navázat spojení, poslat příkaz, dostat odezvu a zavřít spojení během 0,2 sekundy. Poté může navázat spojení z další IP adresy.

V mediálním prohlášení společnosti Explorer mě ve světle uvedených skutečností zaujala zmínka, podle které firma spojila síly s dalším registrátorem a výsledkem by mělo být dvojnásobné zrychlení. Napadla mne hned dvě „proč?“. Proč Explorer nevyužije lépe vlastní kapacitu IP adres a místo ze dvou neodesílá požadavky sám ze čtyř (nebo i pěti)? Proč by mělo firmě pomoci partnerství s někým dalším, který bude mít vlastní frontu zákazníků? Jana Hájka, ředitele společnosti, jsem se zeptal při té příležitosti, i kdo je oním spolupracujícím subjektem: Jedná se o registrátora Plazík, s.r.o., který získal registrátorský status v únoru letošního roku, a to čistě pro účely vytvoření společného registračního systému s registrátorem Explorer. Tento postup je v zahraničí běžný a jeho cílem je snaha získat pro zákazníky největší počet domén .eu. Dozvěděl jsem se, že Plazík žádné vlastní zákazníky nemá. Pořád mi ale vrtaly hlavou ty nevyužité IP adresy. Jan Hájek mi věc vysvětlil – firma použije dvě adresy na odesílání, další dvě si drží připraveny jako zálohu na jiném serveru a pátou má pro jistotu nachystanou v jiné serverovně. Plazík dělá totéž, a ve výsledku je tedy na zasílání čtyř požadavků za sekundu připravena i záložní varianta.

Jaký je postoj konkurence?

S tiskovou zprávou Exploreru obeslala Lupa.cz pět největších registrátorů podle pořadí v doménové databázi na jejím serveru. Každému položila tyto otázky:

  • Myslíte, že koncepce inzerovaná společností Explorer skutečně zafunguje?
  • Chystá i Vaše společnost zrychlené registrace na stejném principu?

Reakce jednotlivých firem se někdy lišily zajímavým způsobem. Například Jana Třísková, Marketing a PR Manager společnosti Active 24, Lupě napsala: Jsme přesvědčeni, že koncepce prezentovaná společností Explorer nezafunguje, protože platí obecný princip omezující počet registrací na jeden požadavek za sekundu… Prakticky mechanismus sice umožňuje, že za jednu sekundu může registrátor teoreticky poslat neomezené množství požadavků na registraci s využitím všech pěti IP adres, které má k dispozici. Po deseti sekundách se však požadavky sčítají a za nadbytečné je registrátor penalizován nepřijímáním dalších požadavků v následujícím časovém úseku. V konečném důsledku se tedy nepodaří zaregistrovat více domén než jednu za sekundu, a v delším než desetisekundovém úseku tedy k žádnému zrychlení nedojde.

Petr Komárek, manažer internetových služeb Zoner software, má názor opačný: Uvedená koncepce je možná a my sami podobný systém máme. Je však nutné říci, že registrace domény během sekundy při počtu 1500 registrátorů bude prakticky nereálná. Ale rozhodně systém umožní lépe využít připojení a vyřízení jednotlivé žádosti. Ke koncepci Exploreru je skeptický jednatel General Registry, Martin Ambrož, naopak Milan Chvojka ze společnosti Ignum vidí tento princip jako reálný a sám podotýká, že jeho firma bude jednat podobně.

Někde na pomezí se se svým míněním nachází Petr ŠťastnýForpsi: Je sice pravda, že lze pro spojení využívat více IP adres (až pět na registrátora) a jedna IP adresa se může spojit nejvýše jednou za sekundu, ale platí ještě jedno pravidlo: jeden registrátor může mít do registru současně jen jedno spojení. Pokud se stejný registrátor spojí z jiné IP, aktivní spojení je násilně přerušeno. To znamená, že když se jim budou dařit dvě spojení za sekundu – tedy pokud se během sekundy spojí, zaregistrují, spojí a zaregistrují – mohou být úspěšní. Ale to nebude vůbec fungovat na začátku registrací.

Závod, nebo loterie?

Největší překážkou bude odezva serveru EURidu, na tom se shodli všichni oslovení. Ředitel General Registry Martin Ambrož problematiku vyčíslil: V prvních patnácti minutách Sunrise II EURid přijal 27.949 žádostí o registraci domén. Za první hodinu to bylo 71.235 přijatých žádostí. Z uvedených čísel vyplývá, že rychlost přijímání žádostí EURidu byla někde mezi 30 až 60 žádostmi za sekundu. Tehdy soupeřilo zhruba 900 registrátorů. Petr Šťastný z Forpsi má prognózu i pro Landrush, ve kterém bude zápolit o dvě třetiny více subjektů než v předchozím období: V druhé fázi Sunrise byly odezvy EURidu mnohavteřinové, a 7. dubna to bude zcela jistě ještě horší. Pokud se všech 1500 registrátorů bude snažit registrovat najednou, bude odpověď na jednu doménu až 25 sekund + režie na spojení a přihlášení. Zlepší se to až ve chvíli, kdy už někteří registrátoři nebudou mít co posílat. Tudíž při odpovědích delších než jedna sekunda se výhoda více IP adres zcela ztrácí a na rychlosti se nic nemění.

Explorer doufá, že odezva EURidu bude v období Landrush lepší. Oficiální vyjádření ho proto zarmoutí: Systém byl původně optimalizován na zvládnutí 20 žádostí za sekundu, ale zkušenost nás poučila o tom, že zvládne až 60 žádostí za sekundu bez viditelných následků. Pokud si uděláme vlastní kalkulaci, do které zahrneme předpoklad maximálního souběžného počtu dotazů za jednu sekundu od všech registrátorů (1500 subjektů, každý z pěti IP adres), dojdeme k poměru 1:125. Taková je šance na úspěšné navázání spojení pro jeden pokus. Číslo loterie o domény .eu je ale fakticky nižší, protože celou pětici nebude využívat každý. Můžeme si ale registrátory rozdělit na „ovečky“, které se spokojí s jedním dotazem za sekundu, a „vlky“, kteří zkusí štěstí vícekrát. Nikde není psáno, že si vlci ukousnou z evropského doménového prostoru více, než spasou ovce. Větší snaha jim dává ovšem aspoň teoreticky lepší šanci.

ebf - tip - debata

Z Lupou oslovených by se mezi vlky řadil kromě Exploreru také Zoner software, který chce navíc využít partnerství s odnoží na Slovensku, dále Ignum a překvapivě i Active 24, která většímu počtu dotazů sice nevěří, ale sází na svůj nadnárodní charakter a chce dotazy pro české domény pokládat i z mateřské a sesterské společnosti. Za rychlonohou ovci můžeme považovat Forpsi, která ústy Petra Štastného prohlásila: Naše společnost má taktéž vyvinuty optimalizace a vylepšení pro co nejrychlejší vyřizování registrací, jelikož je to v našem zájmu. Ale vymýšlet si, že to bude čtyřikrát rychlejší, nebudeme. Ovcí obyčejnou pak může být General Registry, který podle Martina Ambrože tvrdí: EURid sice neumožňuje navazovat z jedné IP adresy více TCP/IP spojení než jedno za sekundu, ale to nemá význam řešit při jeho nízké rychlosti zpracování požadavku.

A jedno pádné vyjádření na závěr. Jeho autorem je Petr Komárek ze Zoner software: Co nabízí Explorer a co budeme praktikovat i my (sdružování registrátorů pro společnou frontu, pozn. autora), to je v zahraničí zcela standardní. Pokud se to nějakému jinému českému registrátorovi nebude líbit, je to pouze jeho krátkozrakost a neschopnost. Zde už totiž půjde opravdu ne o naše zisky, ale o našeho zákazníka! Název pro 7. duben – Landrush, tedy ‚hon na pozemky‘ – vypovídá dost sám o sobě.

Kolik žádostí se EURidu pořadí vyřizovat během každé sekundy prvních minut po zahájení registrace?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor pracuje ve zpravodajství televize Z1. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy vystudoval žurnalistika a mediální studia.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).