Hlavní navigace

Nova a Prima mohou dostat druhou kompenzaci až po vypnutí analogu. A jen možná

21. 5. 2007
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 115393
21. 5. 2007

Návrh legislativních změn souvisejících s digitalizací [PDF, 145 kB], který v pátek představilo Ministerstvo vnitra a informatiky a Ministerstvo kultury, dává televizím Nova a Prima šanci získat až dvě další programové licence. Média přitom ale nezdůrazňují, kdy ke kompenzacím dojde a mezi řádky se předpokládá, že komerční televize dostanou nové oprávnění záhy po učinění závazku dodržovat Technický plán přechodu (TPP). To je pravda ale jen z poloviny.

Představený návrh pracuje s jasnými termíny, které udílení kompenzačních licencí doprovázejí. Jakmile a pokud digitální novela vstoupí v současném znění v platnost, mají Nova s Primou 60 dní na to, aby Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) doručily svůj bezpodmínečný souhlas k návratu souboru technických parametrů, tedy analogových kmitočtů podle TPP. Po vyslovení tohoto souhlasu jim vzniká nárok buď na jednu, nebo na dvě kompenzační licence. První varianta se váže k závazku vrátit kmitočty do 10. října 2010, druhá navracení přibližuje do 9. září 2009.

Když Nova a Prima zvolí rychlejší variantu vypínání analogového vysílání, skutečně jim vzniká nárok na dvě kompenzace. Nárok má ale jedno ale. Zatímco licenci na první kompenzační program RRTV televizím udělí do 60 dní po obdržení žádosti, na druhý si musí počkat až do úplného konce analogového vysílání v České republice. Konkrétně je to do 60 dnů po termínu dokončení přechodu zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální podle TPP. Návrh novely navíc obsahuje klauzuli, že licenci RRTV udělí jen tehdy, pokud Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznámí, že v některé z vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání je k dispozici volná přenosová kapacita.

Nikoho ale nic nenutí, aby v multiplexech volná kapacita na další program Novy a Primy byla. Provozovatelé multiplexů mají naopak možnost zaplnit si dočasně volnou kapacitu sítě programy, které vysílají na kabelu nebo na satelitu a na které se místo licenčního řízení vztahuje pouze registrační povinnost. Návrh sice říká, že takové vysílání je pouze dočasné a může k němu dojít jen, pokud o místo neprojeví zájem provozovatel licencovaného programu. Při vyjmenování paragrafů, podle kterých se licence udílejí, ale paragraf 25a shrnující pravidla pro licence kompenzační, zmíněný není. Jeho provozovatel tedy zatím nefiguruje ve „skupině vyvolených“, která je upřednostňována před přílivem registrovaných programů.

ICTZ23

Pokud jsme zmínili nejrůznější termíny a data, stojí za to si připomenout ještě jedno. Tím je 30. listopad 2007. Právě do něj jsou všechny analogové televize nuceny souhlasit s TPP a koncem analogového vysílání 9. září 2009, jinak se na Českou televizi vrátí reklama v míře jednoho procenta denního vysílacího času. Termín 30. listopadu 2007 je závazný bez ohledu na to, kdy návrh zákona skutečně vstoupí v platnost. Aby mohly Nova a Prima využít celou 60 denní lhůtu pro úvahy na kompenzačními licencemi a zároveň zamezily vysílání reklamy na České televizi, musí digitální novela projít oběma komorami Parlamentu, získat prezidentský podpis a vyjít ve Sbírce zákonů nejpozději do 1. října letošního roku.

Jak se k představenému návrhu postaví právníci Novy a Primy, kteří si ho měli přes víkend prostudovat, se dozvíme už tuto středu.

Autor článku

Autor pracoval do ledna 2011 ve zpravodajství TV Z1. V redakci DigiZone.cz působil od startu v říjnu 2005 do dubna 2008 jako redaktor, pak i zástupce šéfredaktora.