Hlavní navigace

O boji na trhu serverových operačních systémů...

17. 8. 2000
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V nedávné době byla v rámci internetového deníku Svět Namodro uvedena do provozu služba SERVERcheck, která bude vytvářet pravidelné měsíční statistiky o nejpoužívanějším software pro provoz WWW serverů. Jaké jsou výsledky první - červencové - zprávy a jsou závěry skutečně tak zřejmé, jak se zdají na pohled být?

Tiskovou zprávou ze dne 12. července byl uveden do provozu SERVERcheck. SERVERcheck je nová služba v rámci deníku Svět Namodro, která bude počínaje červencem přinášet pravidelné měsíční statistiky o typu provozovaného serverového software a operačních systému. První statistika zahrnuje počáteční data, další vydané statistiky budou obsahovat vývoj trendů. Průběžné informace a měsíční zprávy lze nalézt na stránce služby:

„S plnými 61% jednoznačně vede zdarma dostupný serverový software Apache provozovaný převážně na Unix/Linux platformách. Následován je produktem Microsoft Internet Information Server, který je používán na 35% webových serverů v České republice. Nejvíce používaným operačním systémem pro provoz WWW serverů je přitom Unix/Linux platforma s podílem 53%, následována Microsoft operačními systémy, ty mají podíl 36%.“

(Zdroj: Služba SERVERcheck splečnosti MIA, a. s.)

Proč právě Linux?

Výsledné statistiky vypadají samozřejmě, ale při pohledu na tabulku se neubráníme legitimní otázce, která však bývá často opomíjena – proč vede právě Apache v kombinaci s operačními systémy Unix/Linux. Na trhu jsou přece lepší serverové operační systémy, než Linux. Je snad tento stav dán výhradně skutečností, že oba produkty jsou poskytovány zdarma? Domnívám se, že nikoli.

Služba SERVERcheck „vytvořila“ marketingový segment o obsahu 42060 běžících a funkčních WWW serverů, což je pouze součást jakéhosi většího – globálního – segmentu běžících a funkčních WWW serverů. Tento marketingový segment můžeme definovat jako pole a uvnitř každého pole probíhá boj o moc – v případě serverových operačních systému boj o podíl na trhu. Tento boj však vypadá z pohledu nezúčastněného pozorovatele jako HRA.

Probíhající hra má určité sázky – které v důsledku konkurence na trhu existují v každé hře --, avšak tyto sázky jsou viditelné výhradně pro zúčastněné hráče, tj. společnosti, které se na hře podílí. Boj o trh serverových operačních systému vykazuje odbobné principy – hodnotu sázky dokáží rozeznat pouze hráči. Z vnějšího pohledu vypadá hra nezajímavá – stejně nezajímavá, jako se jeví statistika SERVERchecku – pozorovatele nechávají výsledky lhostejným.

Každý nově příchozí hráč se pokouší vztahy uvnitř pole zvrátit, jako se o to v současné době snaží Linux, nebo se na první pohled tváří, že ho pole nezajímá, např. Microsoft – ve skutečnosti však jasně deklarovaný nezájem znamená uznání sázek a společnost tímto způsobem potvrzuje, že jí pole není lhostejné. Usilovat v poli o revoluci znaméná přikládat poli význam.

Homogenní pole má sklon stále více se uzavírat do sebe a fungovat bez ohledu na klientelu – tato skutečnost se výrazněji než na poli serverových operačních systémů projevuje na poli operačních systému pro pracovní stanice – vedoucí společnost nebere na vědomí přání zákazníků. Následná konkurenční snaha o zvrácení zažitých vztahů v poli může z vnějšího pohledu vypadat jako přetahování se o nepodstatné.

ebf - partner 1

Kdo bude vítězem?

Sama hra aktéry hře přizpůsobené zcela pohlcuje – nepochybně tím více, čím lépe hru ovládají. K výhodám hráče, který se pro hru narodil – v našem případě tedy Linux, jež vznikl v jakési symbióze s internetem – patří skutečnost, že má pro hru cit. Pokud se na počátku lidé Linuxu posmívali, později se ukázalo, že dobrý hráč neinvestuje tam, kde je zisk, ale tam, kde zisk bude – v tomto případě byl investicí internet.

Bylo by mylné předpokládat, že motivací je výhradně ekonomický zájem – peněžní zisk. Motivací je radost ze hry, která je dána citem pro hru. Mít cit pro hru znamená mít hru v krvi, ovládat prakticky její budoucnosti, mít cit pro její vývoj, proto Linux musí na poli internetových serverů logicky zvítězit. Špatný hráč zasahuje vždy nevčas, příliš brzo (off-topic Apple) nebo příliš pozdě (Microsoft), kdežto dobrý hráč vidí dopředu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Score => Lupa.cz => M&W => Advertures => McCann Prague => Leagas Delaney Hamburg / Prague => Dark Side => [?]

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).