Hlavní navigace

Ohlédnutí za létem s Mytrixem

28. 8. 2001
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Ikony analyzéru Mytrix.cz najdete na řadě serverů českého Internetu (i těch nejvýznamnějších), ale jaký vlastně ve skutečnosti je? Především nízké kvality, s bizarními obchodními podmínkami, dražší než zahraniční originál a navíc dokonce manipuluje s vlastními pravidly. Zkrátka tento způsob léta zdá se nám býti poněkud nešťastným.

Kdo chtěl u nás ještě nedávno podrobněji analyzovat návštěvnost svých stránek, mohl si vybrat ze tří možností – některou ze zahraničních online služeb (HitBox, WebtrndsLive), offline software pro analýzu serverových logů (Analog, Webtrends), nebo vlastní řešení. Nedávno přibyla možnost další – první český (či spíše lokalizovaný) online systém Mytrix.

Můžete namítnout, že Mytrix u nás není ani první, ani jediný. Již několik let zde přeci funguje Navrcholu, Toplist a pár dalších. Většinou se však ve skutečnosti jedná o katalogy či počítadla přístupů s pouze základními statistickými funkcemi. Teprve Mytrix aspiruje na členství v kategorii analytických nástrojů pro profesionální použití.

Start

Mytrix se uvedl v červnu t.r. poněkud kontroverzní reklamní kampaní, jejíž součástí bylo rozeslání nemalého počtu nevyžádaných emailů. Nechci obecně hodnotit etičnost tohoto postupu, nicméně zdá se, že kampaň byla odbornou veřejností přijata spíše přátelsky, se zájmem a byla v celku úspěšná.

Web Mytrixu je zdravě jednoduchý, přehledný. Pozornějšího čtenáře snad jen zarazí nejednoznačnost, s jakou autoři projektu deklarují své cíle. Na jednom místě se dočtete, že se jedná o profesionální analytický nástroj pro webmastery a majitele webů, na jiném místě je systém prezentován jako autoritativní monitor českého Internetu s ambicemi podobnými např. iAuditu. Ještě jinde se hovoří o plánovaném vstupu na reklamní trh.

Ve skutečnosti je však Mytrix jen tím prvním a chce-li být transparentní, měl by jím i zůstat. Všechny tři cíle jsou dohromady těžko slučitelné a jejich spojení by v důsledku vedlo ke značné nevěrohodnosti celého projektu.

Funkční rozsah

Další, co bude každého jistě zajímat, je funkční rozsah a cena. Mytrix neopouští již tradiční internetovou strategii a kromě plné placené verze MytrixPro nabízí i funkčně chudší, zato však bezplatnou variantu MytrixFree. Podívejme se nejprve na druhou jmenovanou.

Především je třeba říci, že MytrixFree není ve skutečnosti zadarmo. Uživatel platí povinným zobrazováním ikony, která případně může mít podobu počítadla přístupů. Ve srovnání se zahraniční konkurencí se nejedná o nic neobvyklého. Stejným způsobem zaplatíte i za bezplatnou verzi WebtrandsLive, TheCounter i HitBox. Poslední zmíněný se dokonce nespokojí s vlastní ikonou, ale do obdélníku 88×62 „pouští“ reklamu jiných firem.

Zůstaneme-li ale u srovnání s těmito konkurenty, nepříjemně nás překvapí, co Mytrix za zobrazování své ikony nabízí. Podle propagačních materiálů firmy to jsou „stovky statistik“, ve skutečnosti se však jedná jen o různé časové pohledy na počty přistupujících IP adres, zobrazených stránek, návštěvníků a odkazujících serverů (tzv. referrerů). Podrobnější výčet naleznete v popisu vlastností.

Zdá se, že se stratégové Mytrix.cz snažili vymezit jen vůči českým bezplatným službám Navrcholu a Toplist a nabídli jen o málo více. Jak si jinak vysvětlit, že bezplatná verze HitBoxu nabízí prakticky totéž, jako placená verze MytrixPro a i mateřský Mytrix.com má v bezplatné verzi mnohem více funkcí.

Deklarovaný funkční rozsah placeného MytrixPro vychází v porovnání s konkurencí již lépe. Nabízí skoro totéž, co jmenované zahraniční služby a těch pár funkcí, které chybí, nemá veliký praktický význam. Méně jednoznačně však vyjde srovnání cenové a ještě spornější je skutečná kvalita služeb.

Cena

Podívejme se nejprve na ceny. Srovnání Mytrix.cz s mateřským Mytrix.com ukazuje následující tabulka:

Page View Mytrix.cz Mytrix.com
do 20.000 190
do 50.000 499 380
50.001 – 150.000 999 760
150.001 – 500.000 1.999 1.140
500.001 – 1.000.000 2.999 1.900
1.000.001 – 10.000.000 3.999 3.800
nad 10.000.000 4.999

Ceny jsou uvedeny v Kč, pro přepočet cen Mytrix.com byl použit kurs 38 Kč za 1 USD.

Z tabulky vyplývá, že mateřský Mytrix.com je ve všech pásmech levnější, v některých dokonce velmi výrazně. Jeho nejlevnější pásmo navíc začíná již na 20 tisících shlédnutých stránkách (dále jen PV) oproti 50 tisícům u Mytrix.cz. Zdá se, že Mytrix.cz nemíří do řad běžných českých firemních webů, pro které je 50 tisíc zobrazených stránek měsíčně nedostižným snem a bezmála 6.000 korun ročně těžko přijatelnou zátěží.

Dlužno ovšem dodat, že Mytrix.com je na mezinárodní scéně nejlevnější. Konkurenční HitBox a WebtrendsLive jsou přeci jen cenově někde jinde. Například cena WebtrendsLive v pásmu do 25 tisíc zobrazených stran činí 25 dolarů a HitBox je se svými 39,95 dolary (za stejný objem) ještě výše. Na druhou stranu jeho pásma začínají již od 24,95 dolarů za objem do 5.000 PV/měsíc.

V souvislosti s cenou je třeba zmínit ještě dvě okolnosti. Pro období červenec – srpen 2001 vyhlásil Mytrix.cz „platební prázdniny“, a umožnil tak zájemcům otestování služby MytrixPro zdarma. Tento počin nelze hodnotit jinak než kladně.

Druhý případ však již pochvalu nesklidí. Zpočátku totiž bylo možné spojit více webů pod jeden účet, a cenové pásmo pak určoval počet zobrazených stran všech těchto webů dohromady. To umožnilo menším webům a zejména poskytovatelům webových služeb kompenzovat nadsazený limit 50 tisíc PV prvního pásma. S platností od 17. srpna však došlo ke změně, kterou byla tato možnost zrušena.

Přiznám se, že mne osobně tento postup značně rozladil, neboť za weby, se kterými bych se dříve vešel celkem do 500 korun měsíčně, bych nyní musel zaplatit skoro desetkrát více. Tím ovšem pro mne a věřím, že i pro mnoho dalších, MytrixPro ztrácí přitažlivost.

Celá záležitost má navíc dosti podivný nádech, když si uvědomíme, že u ceníku byl ještě 21.8.2001 starý text, který výslovně uváděl původní, pro zákazníky výhodnější variantu a textem současným byl nahrazen až poté, kdy jsem na rozpor vedení společnosti upozornil. Do té doby byla změna zveřejněna pouze v sekci tiskových zpráv, a to již od 10.8.2001. Rozpor se tedy nacházel na stránkách celých deset dní.

Obchodní podmínky

Tyto podivné kejkle s cenou ve mně podnítily zájem i o další obchodní podmínky služby MytrixPro. Musím se přiznat, že při jejich čtení jsem nevycházel z úžasu. Podmínky, které by snad byly akceptovatelné v případě bezplatné služby, totiž naprosto ignorují platícího zákazníka a staví ho do nedůstojného a smluvně naprosto nevýhodného postavení.

Místy je formulace podmínek natolik nesmyslná a neuvěřitelná, že se nezbytně vnucuje podezření na chybu. Avšak na výslovný dotaz mi Martin Petrášek, vedoucí projektu Mytrix.cz a dříve marketingový ředitel Mytrix, s.r.o., sdělil, že podmínky jsou v pořádku a jejich nezávadnost prý konstatoval i právník Seznamu Radek Soběslavský. Nu, přiznám se, že o jejich nezávadnosti pro zákazníky Mytrix, s.r.o. pochybuji.

Posuďte sami. Např. podle bodu 4.6 bude webserver (platícího zákazníka!) ze systému vyřazen, pokud během čtyř týdnů nezaznamená žádný přístup. Pikantní je i bod 6.3, podle kterého má Mytrix,s.r.o. „rozhodné slovo ve všech sporech se zúčastněnými webservery“, a jedinou obranou zákazníka tak zůstává „právo se s okamžitou platností vzdát účasti v projektu Mytrix.“ To ovšem bez nároku na vrácení třebas i ročního předplatného dle bodu 2.4.

Kvalita

Nakonec se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, a to kvalitě vlastní služby. MytrixPro jsem testoval na dvou poměrně málo zatížených webech po dobu necelých dvou měsíců od července do srpna 2001. Při hodnocení jsem přihlédl i k výsledkům živých analýz serveru Interval.cz, které v systému slouží jako veřejně přístupná demonstrační verze.

Dostupnost statistického serveru jak při generování záznamů o návštěvnosti, tak při zobrazování reportů byla až na drobné výjimky dobrá. Taktéž rychlost reakce uživatelské podpory lze hodnotit kladně, i když se v žádném případě nejedná o podporu typu 24/7. V ostatních ohledech je však můj dojem spíše rozpačitý.

První, a dalo by se říci klíčovou bolestí sytému, je nízká kvalita popisu jednotlivých reportů. U mnoha z nich totiž vůbec není jasné, jaké veličiny vlastně zobrazují a jaká metodika byla uplatněna pro jejich výpočet. Výjimkou nejsou reporty, jejichž výstupní data jsou obsažena ve sloupci s lakonickým titulkem „Počet“, aniž by bylo jasné, zda jde o počet PV, návštěvníků či něčeho jiného.

Ve většině těchto případů bylo možné získat vysvětlení od administrátora systému, některé otázky však zůstaly nezodpovězeny. Např. jsem se nikdy nedozvěděl, jak systém pracuje s údajem o délce návštěvy (jednotlivých stránek i celého webu), či které vyhledávače a jak bere v úvahu pro statistiku klíčových slov (dotazů).

Dalším problémem je věrohodnost údajů. Jestliže totiž porovnáte čísla z různých reportů, zjistíte, že k sobě jaksi nepasují. Např. součty návštěvníků či shlédnutých stran, které by měly být v různých reportech stejné, se kupodivu často liší. V mnoha případech se tyto rozpory sice po konzultaci s uživatelskou podporou vyjasnily nedokonalostí popisu jednotlivých veličin v reportech, avšak některé zůstaly nevysvětleny.

Je to škoda, neboť celé spektrum reportů MytrixPro se zdá nabízet opravdu užitečné informace, většinou v dobře zvoleném, přehledném a velmi variabilním členění. Jakmile je však jednou zaseto zrnko (v tomto případě dosti velké zrno) nedůvěry, hodnota informací automaticky klesá.

Ve světle těchto zásadních problémů nemá ani smysl zmiňovat drobnější nedostatky, které by jinak práci se systémem komplikovaly méně významně. Snad jen namátkou – např. v reportu odkazujících serverů nelze odlišit vlastní (tj. sledovaný) server (doménu) od cizích a percentuální vyjádření tím ztrácí smysl. Podobně v reportech návštěvnosti jednotlivých stránek nelze zohlednit implicitní dokumenty adresářů, a dvě různá URL mířící na stejnou stránku se tak tváří jako stránky dvě.

Závěr

Co říci závěrem? Start Mytrix.cz jsem velmi uvítal. Již delší dobu používám obdobné zahraniční služby a absenci domácí náhrady jsem si silně uvědomoval. Těšil jsem se, že Mytrix.cz přinese české a tedy „přátelštější“ prostředí pro naše zákazníky a spoléhal jsem i na to, že české ceny budu přeci jenom příznivější. S vervou jsem se tedy pustil do jeho testování.

BRAND

Bohužel, na konci mne čekalo jednoznačné zklamání. Nevěrohodné výsledky, bizardní obchodní podmínky a v neposlední řadě nešťastná cenová politika, poznamenaná navíc podivnou manipulací s pravidly těsně před zahájením placeného provozu mne přesvědčily, že na českém trhu je pro skutečně profesionální analytický online systém stále ještě volné místo.

Najde se někdo, kdo ho zaplní?

Autor článku

Autor je specialista na webdesign, internetové obchodní strategie a marketing. Vydává e-zin pro webmastery Sova v síti a od roku 1990 vede společnost PROKOP Software.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).