Hlavní navigace

Optické sítě pro domácnosti a triple play v praxi v ČR

22. 7. 2005
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Termín FTTH (Fiber to the home - optika do domu) slýcháme především v kontextu se super-rychlými linkami v Asii, v USA či některých vyspělejších zemích Evropy. Ovšem i v ČR tato technologie proniká do domácností a může mít ambice v některých lokálních sítích nahradit WiFi. Zblízka se podíváme na čtyři sítě, z nichž jedna má i triple-play řešení.

Na začátek musím uvést, že primárním impulsem pro tento článek byla zmínka o službě 802.cz na serveru Marigold Patricka Zandla, od které se odvinul nápad trochu zmapovat dění především v oblasti FTTH (Fiber to the home – optika do domu) v ČR (o triple play v praxi se toho zatím moc psát nedá). Článek si rozhodně nečiní nárok na úplnost v žádném směru, pouze chce ukázat na několika případech, co všechno také může v ČR fungovat – tedy že připojení k Internetu a související služby neposkytuje pouze několik největších poskytovatelů, tedy Český Telecom + Eurotel, Karneval a UPC či populární komunitní WiFi sítě, ale také lokální poskytovatelé, zaměřující se na budování optických metropolitních sí­tí.

Jenom pro úplnost, trocha vymezení pojmů. Jako FTTH (Fiber to the home) budu v tomto článku označovat obecně sítě, kde optická síť slouží k dovedení vysokokapacitního připojení co nejblíže koncovému zákazníkovi, i když poslední úsek tvoří metalické ethernetové vedení (nikoliv jako „last mile“, ale spíše jako „last meter“). Ne vždy to však musí nutně být dům koncového zákazníka, raději se však nebudeme zaplétat do různých možných variant FTTx a zůstanu o souhrnného označení FTTH.

Využití optického vlákna pro páteřní rozvody nabízí velkou kapacitu, kterou v podstatě nelze ničím jiným nahradit – bezdrátové technologie sice postupně zvyšují přenosové kapacity, ale jak kovové vedení, tak především optické vlákno nabízí řádově vyšší rychlosti, a jelikož se technologie vyvíjí také v této oblasti, dá se předpokládat, že si i nadále budou udržovat náskok. Pro realizaci přípojek k jednotlivým zákazníkům zpravidla postačuje klasická ethernetová technologie, a to jak délkou vedení, tak přenosovými rychlostmi, samozřejmě v zahraničí se někdy již zcela vypouští metalické vedení a optická přípojka vede skutečně až do domácnosti (na to si v ČR musíme asi ještě počkat).

Jako u každé jiné technologie, i zde najdeme různá pro a proti. Zatímco výhodou FTTH jsou potenciálně rychlosti v řádu desítek až stovek Mbit/s, dovolující využívat plně multimediální služby (Internet, hlas, obraz), nevýhodou jsou náklady spojené s vybudováním takovýchto přístupových sítí (obecně jakékoliv nové rozvody pokládané do země vyžadují velké investice). Proto volba na FTTH padne v případě, kdy je rozumná návratnost investice a je možné pomocí přístupové sítě zasáhnout mnoho zákazníků naráz. Řešení je tak ideální pro panelovou zástavbu, trochu horší to je v případě klasické městské zástavby a rodinné domky se připojují v podstatě výjimečně, například pokud jsou dostatečně blízko optického vedení. V tomto směru je také možné vidět bezdrátovou technologii jako vhodné doplnění tam, kde skutečně není jiné rozumné volby, a využívat alespoň vybudovanou páteřní síť při tvorbě přístupových bodů.

802.CZ – triple play poprvé v ČR?

Síť 802.cz, provozovaná společností Mattes AD, si pravděpodobně může nárokovat označení první triple play sítě v ČR. Na její části, která využívá FTTH, lze používat připojení k Internetu rychlostí 10 Mbit/s, což dovoluje kromě využití hlasových služeb, které poskytovatel nabízí, rovněž sledování TV prostřednictvím Internetu. První vlaštovkou byla v tomto případě hudební televize Óčko, ovšem podle aktuálního vyjádření zástupce provozovatele se právě dnes (22. července 2005) spouští i další tři televizní programy. Omezení dostupnosti sledování TV je dáno jednak kvalitou připojení (Óčko má obraz s bitratem 2 Mbit/s a zvuk 320 kbit/s ve stereu), a také omezením na AS9080, jehož součástí je síť poskytovatele.

Co přesně tedy 802.cz nabízí? Pod jednou značkou je zkombinováno více druhů připojení a služeb, například i WiFi síť, o které jsme před časem psali na Lupě, nebo také VoIP a TV služby, ovšem nás nyní zajímá právě část sítě, využívající FTTH. Podle vyjádření zástupců společnosti je k páteřní optické síti připojeno asi 80 procent panelové zástavby ve Frýdku-Místku s tím, že je pokryta i část historické zástavby. FTTH má být dostupné i ve Frýdlantu nad Ostravicí. Přípojky jsou realizovány optickým vedením k domu, případně do bloku na sídlišti, a dále přes Ethernet, v případě panelových bloků s více vchody je jedna optická přípojka na tři vchody. Přes tuto síť je podle údajů firmy realizováno zhruba 2500 přípojek, což vzhledem k počtu obyvatel Frýdku-Místku (zhruba 60.000) dává poměrně slušnou penetraci obyvatelstva, o počtu domácností nehovoře.

V těchto oblastech je možné používat službu 802.10.Mega Doma, která za 999 korun bez DPH nabízí rychlost 10 Mbit/s, podle údajů poskytovatele s agregací 1:1 (nebo je dostupná za 399 korun služba s rychlostí 512 kbit/s), to vše bez omezení přenosu dat. Linku s rychlostí 10 Mbit/s je možné využívat pro službu 802.TV, neboli sledování televize (přístup k TV je zatím zdarma v rámci testovacího provozu, od roku 2006 by měl být zpoplatněn, poté se bude jednat nejen o triple play, ale i triple pay) a také lze využívat službu 802.VOX, tedy VoIP, realizovaný přímo poskytovatelem (po sporných zkušenostech s různými poskytovateli jiných VoIP služeb se rozhodli pro realizaci vlastními silami). Ceny za hlasová volání jsou příjemné – zřízení a měsíční paušál zdarma, špička/mimo špičku po ČR za 0,72/0,50 Kč, volání do USA 1,80 Kč, samozřejmostí je číslo pro příchozí hovory. Službu mohou používat také uživatelé mimo síť 802.cz, ti si zaplatí 100 korun za zřízení služby, a 10 korun je měsíční paušál… Všechny služby se platí formou předplatného, zákazník neuzavírá žádné smlouvy, pokud přestane mít o jakékoliv služby zájem, jednoduše dále neplatí.

Zajímavé jsou plány na rozvoj samotné FTTH sítě a také služby 802.TV. Optická síť by se měla dále rozšiřovat, ve Frenštátu p. Radhoštěm by měla v brzké době začít výstavba, další města jsou ve stádiu plánování (prý i jedno sídliště v Praze). Televizní nabídka by se rovněž měla dále rozšiřovat a stát se skutečnou PayTV – jak již bylo řečeno, již nyní by měly být dostupné další čtyři kanály, CS Film, ČT24 a Galaxie Sport, přičemž v jednání je řada dalších programů – vyjednávání se zástupci provozovatelů prý není právě triviální. Všechny programy by měly být standardně dostupné pro předplatné na jeden měsíc, pouze jeden, zatím nejmenovaný, by měl umožňovat zaplacení pouze vybraných hodin vysílání. Mimochodem, provozovatelé poměrně často požadují, aby bylo vysílání dostupné jen pro uživatele využívající set-top box. V plánu je také budoucí zprovoznění opravdového VoD (Video on Demand), zde je však vše především ve stádiu příprav a snahy a dohody se studii. Zajímavý je záměr nabídnout takto připravený produkt velkoobchodně dalším poskytovatelům – což dává ostatně rozum, neboť jinak by každý musel připravovat vlastní obsah, řešit smlouvy atp.

Kabel1 – od rádia k optice

Poměrně zajímavá je síť Kabel1 v Klášterci nad Ohří (a blízkém okolí). Tento poskytovatel začal doslova od píky (a to ještě tak trochu náhodou): nejdříve připojoval zájemce za využití vlastní bezdrátové přípojky, ovšem postupně se začala síť rozrůstat, a to jak mimo město do přilehlých obcí přes WiFi, tak po městě, i za využití FTTH. Zajímavé je, že za celým projektem stojí opravdu malý místní poskytovatel se čtyřmi zaměstnanci (tři technici, včetně provozovatele, kteří se starají o výstavbu a servis, a jeden pracovník v kanceláři), což svědčí především o ohromném nadšení zakladatele a provozovatele sítě. Je to protiklad „firemního“ přístupu, kdy se společnost rozhodne pro vybudování sítě na základě business plánu a dostatečného finančního krytí, v tomto případě došlo pozvolnou evolucí až k přechodu na optickou páteřní síť, přičemž pro rozvoj sítě jsou dle vyjádření provozovatele používány v podstatě jen provozní prostředky. Z toho samozřejmě vyplývá, že vývoj byl místy poměrně živelný a nekoordinovaný, síť stavěla, „aby to fungovalo“, nyní se však provozovatel snaží síť „učesat“ a pracuje jak na rozšíření pokrytí optickou sítí, tak například na výměně síťových prvků, které prý díky neskutečně složité topologii dělaly doslova psí kusy. Provozovatel sítě pravidelně informuje zákazníky o probíhajících úpravách a novinkách na webu, a naopak uživatelé prostřednictvím diskusních fór komunikují s poskytovatelem a informují o problémech a podobně, takže v tomto směru se jedná o jakousi sympatickou fúzi nadšenecké komunitní sítě a tradičního komerčního přístupu.

Ceny za připojení přes FTTH se pohybují mezi 330 korunami za 0,5 Mbit/s až 770 korunami za 10 Mbit/s, opět bez omezení přenosu dat; příjemná je instalace zdarma. Připojení je realizováno (převážně) jako vnitřní neveřejná síť s možností přesměrování provozu z vnější IP adresy, takže fungují i serverové služby a podobně, v rámci vnitřní sítě je možné přístupovat i na vysílání řady TV kanálů. Hlasové služby nejsou nabízeny přímo poskytovatelem, zájemci používají například služby od Fayn a dalších operátorů.

Síť je v tomto případě realizována někdy jako plné FTTH, někdy jsou metalikou vedené i desítky metrů k domu, tedy podle aktuálních potřeb a možností při budování sítě. Rozvoj sítě stále bouřlivě probíhá, v současné době se pracuje na pokládce nového kilometrového páteřního vedení, má dojít k náhradě jednoho delšího metalického vedeni (asi 150 m), které není možné využít pro rychlost 1 Gbit/s, za optický kabel, a řeší se rovněž zavedení optického připojení do jedné z blízkých obcí, kde je na WiFi zhruba 80 zákazníků, což v kombinaci s vlastními AP uživatelů pro interní použití vytváří velké komplikace. V současnosti Kabel1 připojuje asi 2500 zákazníků, což je vzhledem k počtu obyvatel města (15.000) velmi dobrý výsledek.

DomaNet – konkurence ADSL v Českém Těšíně

Další síť, na kterou se podíváme, sídlí v Českém Těšíně a pod názvem DomaNet ji provozuje firma NeTron. Jedná se rovněž o FTTH síť (na technologiích Cisca), do ostrého provozu byla uvedena letos (budování trvalo dva roky), v současné době zasahuje zhruba 3000–3500 potenciálních zákazníků (domácností) a má již 600 zákazníků a zájemců o služby (v rámci letní promo akce byl dočasně zrušen instalační poplatek, takže se zájemci podle všeho „nahrnuli“). Do konce roku se předpokládá 800–1000 zákazníků.

Připojení a ceny se pohybují od 350 korunami bez DPH za rychlost 160 kbit/s (symetricky) až po 900 korun bez DPH za 1024 kbit/s, přičemž připojení je bez jakýchkoliv limitů. V porovnání s jinými ISP to není až tak zázračná nabídka, drží se rychlostně spíše při zemi, ovšem cenou i parametry dokáže konkurovat ADSL. Před spuštěním služeb si provozovatel nechal zpracovat studii, co jsou zhruba uživatelé ochotni platit, a vychází to, co se již dříve tvrdilo, že částka 400–500 korun měsíčně za připojení není příliš závratná ani pro méně majetné rodiny. Hlasové i video služby jsou v přípravě, pracuje se na dalším rozšíření do dalších oblastí Českého Těšína, a možná se DomaNet střetne ve Frenštátu pod Radhoštěm s 802.cz, kam DomaNet také hodlá upřít své úsilí.

Netbox směřuje do Prahy

Brněnská síť Netbox firmy Smart Comp se již protřásala na Lupě (ale i jinde), část uživatelů asi byla popuzena tím, že přiznivci této sítě svého času takřka do jakékoliv diskuse vkládali chválu na tuto síť – podobně, jako se často objevují v diskusích výkřiky, že WiFi je řešením všech problémů.

Každopádně pro nás je důležité, že Netbox také využívá rozvod pomocí optických kabelů a následné rozvedení po domu přes Ethernet. V Brně je nyní podle údajů společnosti zhruba 50.000 nainsta­lovaných přípojek (počet zákazníků firma nesděluje), kromě připojení k Internetu firma také nabízí služby v oblasti telemetrie, zabezpečení a podobně. Příští týden se bude spouštět první část připojení v Jihlavě (Březinky), do konce roku chce mít firma pět až šest tisíc zásuvek. Na řadu přichází také Praha; začíná se na Praze 13. Partnerem v Praze je T-Systems (dřívější PragoNet – bude využita metropolitní optická síť jako páteř), do konce roku chce firma instalovat 25.000 zásuvek, do konce roku 2007 by to mělo být 150–200 tisíc zásuvek.

Ceny služeb jsou v jednotlivých lokalitách podobné, byť se počet dostupných tarifů, jejich názvy a ceny liší (viz web). Nejlevnějším připojením je služba, nahrazující dial-up, kde se platí za čas, na druhé straně nabídky jsou tarify s rychlostmi 4/1 či 6/2 Mbit/s bez jakéhokoliv omezení a s přístupem na vnitřní síť rychlostí 10/10 Mbit/s (sdílenou mezi všemi městy s Netboxem) – to za měsíční paušály 400–800 korun bez DPH, ovšem s relativně vysokými instalačními poplatky.

Firma má poměrně smělé ambice, což je vidět například na celkem vysokém cílu v počtu instalovaných zásuvek v Praze (tedy domácností s možností přístupu, nikoliv samotných zákazníků). Kromě toho připravuje další služby, jako je VoIP, která má být spuštěna příští měsíc, a služby VoD, LiveTV a Timeshifted (pravděpodobně míněno nahrávání programu s možností následného shlédnutí) mají být dostupné do konce roku. Kromě toho firma jedná s dalšími městy o rozšíření sítě, a s poskytovateli o spolupráci, kdy provozovatel Netboxu může dodat jak své know-how, tak obchodní jméno. Cílem je dle ředitele Smart Comp, Martina Čupery, sjednotit poskytovatele FTTH/ETTH pod jednotnou platformou a vytvořit tak síť, která bude konkurenceschopná vůči xDSL a kabelovým televizím. Plán je to odvážný, ovšem nikoliv nerealizovatelný.

ebf - tip - debata

Smyslem tohoto článku bylo především ukázat, že to lze dělat i jinak, než je obecně známo; kromě největších poskytovatelů jsou populární především komunitní sítě využívající WiFi. Je samozřejmé, že FTTH není řešením na všechny problémy, podobně jako není WiFi univerzálním řešením, ovšem tam, kde to je možné a smysluplné, dává FTTH zákazníkům mnohem větší možnosti využití Internetu – tyto služby nabývají na významu s příchodem digitální televize šířené přes Internet či VoD.

Několik uvedených příkladů ukazuje, že sítě FTTH se i v našich podmínkách mohou dobře uchytit a v určitých lokalitách získat poměrně zajímavé počty zákazníků. Díky rozmachu broadbandu v posledních letech a zvýšené poptávce po podobných službách také bude snazší získávat prostředky na výstavbu nových optických sítí. Doufejme, že o podobných projektech uslyšíme častěji a už nebudeme muset závidět super-rychlé připojení obyvatelům Asie.

Hlasujte o novém designu Lupy
Nová Lupa bude v novém kabátě. I vy můžete svým hlasem rozhodnout, jak bude vypadat. Pomožte nám vybrat ten nejlepší design! Hlasovat můžete až do 27. července 2005 na adrese /design.php3

Máte možnost se připojit přes FTTH?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).