Hlavní navigace

Otázky kolem služeb k software

20. 9. 2001
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Co je to vlastně ASP? To je ústřední problém, se kterým se poskytování aplikačních služeb potýká. Jak rozvinutý je světový i náš tuzemský trh aplikačních služeb? V čem jsou největší přínosy a úskalí fenoménu pronajímaných služeb k software? Na tyto i další otázky hledala odpověď konference ASP Prague 2001.

V úterý se v Praze uskutečnila zajímavá konference s názvem ASP Prague 2001. Byla první svého druhu ve střední a východní Evropě a přilákala na 270 účastníků. O čem že to ale pojednávala? Samozřejmě o ASP, ale co to vlastně je?

Programátoři znají ASP jako zkratku od Active Server Pages, což je technologie, která generuje dynamické WWW stránky. Zde se však jedná o něco jiného — zde je ASP zkratkou od Application Server Providing, případně Application Service Provider, což lze přeložit jako „poskytování aplikačních služeb“ (resp. poskytovatel aplikačních služeb). Jde o záležitost, která má mnoho zajímavých vlastností, přičemž jednou z nich je i to, že není úplně triviální vysvětlit, o co přesně se jedná. Však také v závěrečném diskusním panelu zazněl jeden velmi trefný postřeh: „dnes nám trvalo celý den, než jsme se trochu ujednotili na tom, co vlastně ASP je. Jak to ale vysvětlit zákazníkovi na půlstránkovém letáčku tak, aby to ihned pochopil? Jak to udělat, aby ASP řešení byla reálně prodatelná?“

Jak se stále častěji ukazuje, největším problémem ASP je skutečně nedostatek osvěty, a v důsledku toho nedostatečné povědomí zákaznické veřejnosti o podstatě, výhodách a přínosech ASP. Proto také u nás vznikl informační portál sluzbyASP.cz , který usiluje o osvětu v oblasti ASP. Úterní konference byla jednou z konkrétních akcí provozovatelů tohoto portálu (resp. společnosti Internet Information Services, založené panem Martinem Taxem, původně z firmy Deltax).

ASP už je tady

Jednou z náplní konference byly „koncepční příspěvky“, zabývající se fenoménem ASP jako takovým, jeho perspektivami i dosavadním vývojem. Zde jsem si jako hlavní závěr odnesl poznání, že jde o něco, co již reálně existuje, ale je zatím spíše ve stádiu zrodu a prvotního vývoje než ve stádiu etablovaného a „vyzrálého“ segmentu trhu — ještě to není žádný velký business, ale kdo chce v této oblasti seriózně podnikat, už nesmí jen stát a čekat, protože právě v této době se již obsazují základní pozice na trhu. O jeho velikosti se přitom vedou učené disputace.

Například IDC jej pro rok 2000 odhadovala celosvětově na jednu miliardu dolarů a do roku 2005 předpovídá nárůst až na 24 miliard. V západní Evropě se jedná o nárůst z 93 milionů dolarů v roce 2000 na více jak pět miliard dolarů v roce 2005. Pořadatelé konference odhadli český ASP trh v roce 2001 na 200 milionů korun a do roku 2005 mu předpovídají nárůst na tři až sedm miliard korun. A to už rozhodně není zanedbatelné.

Pokud jde o konkrétní nabídku ASP služeb, ta je samozřejmě nejširší v USA, kde by mělo být nabízeno více jak 1.500 různých aplikací. Pokud jde o náš tuzemský trh, ten pořadatelé odhadli na cca 40 nabídek ASP služeb.

K tomu si dovolím jeden osobní postřeh. Určitá neujasněnost o tom, co považovat za „službu ASP“ a co již nikoli, se projevila i v doprovodné soutěži, která měla vybrat nejlepší služby ASP na našem trhu. Jako jeden z porotců jsem vůbec nehodnotil tři přihlášené služby, protože jsem dospěl k závěru, že nejde o služby ASP (respektive že nesplňují mou představu toho, co je služba ASP). Jiný z porotců se zase přiznal k tomu, že u některých mu nebylo jasné, v čem vlastně tyto služby spočívají.

Podle hodnocení poroty nakonec získaly palmu vítězství následující tři služby (bez určení pořadí):

  • E-Synergy od firmy Exact Software na příkladu modulárního integrovaného eBusiness řešení pro fiktivní firmu deltabike (lze si vyzkoušet na volně přístupném demu na adrese www.deltabike.cz ).
  • Služba XML2EDI společnosti Editel (součást Deloitte&Touche) pro elektronické obchodování mezi firmami. Tuto službu již od března a dubna používají řetězce MACRO a DELVITA pro obchodování se svými dodavateli. Podrobnější informace najdete na webu XML2EDI, případně můžete ozkoušet i demonstrační verzi.
  • I-procurement firmy Delta, což je služba pro interní objednávání (procurement) provozních a výrobních prostředků. Demo samozřejmě najdete také na webu (jméno a heslo viz odkaz „Přehled uživatelských profilů“).

Co je vlastně ASP?

Tři předchozí příklady oceněných ASP služeb možná jsou v něčem ilustrativní, ale nejspíše také nepostačují k pochopení a hlavně docenění toho, oč zde jde. Stejně tak k tomu nepostačují z kontextu vytržená hesla a slogany jako „nekupujte si software, pronajměte si ho“ či „software jako služba“ apod. ASP je totiž zajímavým fenoménem, který má celou řadu výchozích předpokladů a „hybných momentů“, od technologických až po ryze podnikatelské: mimojiné:

  • pokrok v telekomunikačních službách, snižování jejich cen a zvyšování spolehlivosti;
  • možnost pracovat s aplikacemi na dálku (různými způsoby, např. skrze technologii ICA firmy Citrus či technologie z ní odvozené, skrze službu WWW, jinými formami vzdáleného terminálového přístupu atd.);
  • neustálé zvyšování provozních nákladů na IT, zejména na správu a údržbu, aktualizace;
  • pomalost zavádění nových softwarových řešení do praxe, riziko neúspěchu, které je s tím spojené;
  • nutnost optimalizovat své náklady na IT, činit je dobře predikovatelnými;
  • nedostupnost (resp. špatná dostupnost) specializovaného know-how v oblasti IT;
  • potřeba soustředit se na hlavní předmět svého podnikání (nikoli na podpůrné IT) a další.

ASP je možné si představit jako trend, který určitým způsobem reaguje na výše citované „hybné momenty“ a nabízí jistou alternativu k dosavadnímu způsobu provozování a používání softwarových aplikací. Je to samozřejmě spojeno s nemalými změnami, které se týkají i přístupu, resp. uvažování lidí, i s určitými potenciálními nevýhodami až riziky, které je vhodné uvědomit si (včetně toho, jak dalece jsou aktuální a jak se s nimi lze vyrovnat, jak je eliminovat atd.). Jde přitom o něco, co se týká především podnikatelských subjektů (i když to může mít zajímavé důsledky i pro nepodnikající soukromé osoby), a to jak malých a středních, tak i těch větších — a pro některé z nich může být doslova jedinou šancí na přežití v tvrdé konkurenci.

ebf - tip do článku - debata

Stejně tak je ASP příležitostí pro nové druhy podnikání i pro uplatnění jiných subjektů (poskytovatelů tzv. aplikační infrastruktury, provozovatele datacenter alias telehotelů, producentů softwaru a další). Je i zajímavým teoretickým fenoménem, který k dosud používaným výpočetním modelům přidává nové modely (např. model označovaný jako „server-based computing“).

Největším problémem se ale skutečně zdá být osvěta a popularizace fenoménu ASP. Proto bych zde rád udělal malý průzkum a dotázal se formou ankety vás, čtenářů, zda máte zájem o osvětové články zde na Lupě, zabývající se podstatou celého fenoménu.

Máte zájem o osvětové články o ASP zde na Lupě?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).