Hlavní navigace

Petr Bednář: chceme se stát pětkou českého Internetu

9. 9. 2010
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 74287
Hostem zářijového NetClubu byl Petr Bednář, ředitel divize Online, Mladá fronta. Jedním z hlavních témat byla nedávná akvizice společnosti CPress Media. Zdali za ní stojí stejní lidé jako za Mf, jsme se ale nedozvěděli. Ke zpoplatnění internetového obsahu se staví skepticky, stejně tak jako k integraci papírového a internetového newsroomu. „Je možné, že získáme do správy ještě další weby," říká Petr Bednář.

Mladá fronta koupila nedávno brněnské vydavatelství CPress Media…

Není to úplně tak, že by Mladá fronta koupila CPress Media. Mf byla novým majitelem pověřena, aby se o kompletní portfolio CPress Media starala. Zajišťujeme weby po technické, obsahové, ale i obchodní stránce.

Kdo je ale tedy novým majitelem CPress Media?

Finanční investoři – americká společnost General Group.

Co ze správy těch webů vlastně Mladá fronta má?

Dělíme se o výnosy.

Loni ale byla CPress Media 18 milionů ve ztrátě…

Proto se o to staráme v současné době my, aby aktivity, kterým se CPress Media věnuje, byly ziskové.

Logo NetClub
Hostem říjnového setkání NetClubu bude Kateřina Hrubešová, Executive Director, SPIR. Registrovat se můžete už nyní. Fotogalerie z předchozích setkání naleznete na NetClub blogu.

Podílíte se tedy na úhradě ztrát, které v CPress Media nyní vznikají?

V časopisecké části došlo po převzetí k uzavření některých titulů, čímž se tato část dostala někam na nulu. Pokud jde o Internet, tak ten ve ztrátě nebyl.

NetClub - Petr Bednář 1

Návštěvnost online divize CPress Media byla předtím, než jste ji převzaly přibližně stejná jako tehdejší návštěvnost online titulů Mladé fronty?

Oni měli okolo milionu a sto tisíc návštěvníků, my jsme měli zhruba o padesát tisíc návštěvníků měsíčně méně.

Nakolik se tyto uživatelské báze překrývají?

Překryv nebyl příliš velký, protože portfolio webů je různorodé. V současné době tedy máme přibližně 1,8 milionů uživatelů.

Na kolik přišel odkup CPress Media?

To nemohu říct, byť jsem viděl smlouvy a účastnil jsem se jednání.

Jak probíhá spojování CPress Media a MF po personální stránce?

V internetové části Cpressu bylo asi 20 lidí, kteří se z velké části nachází v Brně. Tyto jsme si udrželi. V Praze odešel jeden člověk na vlastní žádost. Spolupráce Praha – Brno není zcela idylická, je to prostě 200 kilometrů. Se všemi lidmi jsme ale velmi spokojení a byli jsme velmi překvapení, jak kvalitní věci dělají.

Kdo ve skutečnosti vlastní vydavatelství Mladá fronta?

European Financial Services.

Na Lupě se objevily spekulace, že za společnostmi European Financial Services a General Group stojí ti samí lidé. Patří tedy Mladá fronta a nový majitel CPress Media stejným lidem?

Nevím.

Co znamená spojení CPress Media a Mladé fronty pro český Internet?

Pro Internet jako takový to neznamená pravděpodobně nic zásadního. Zúžil se počet hráčů na trhu. Pro Mladou Frontu to znamená, že se během dvou let dostala z pozice hráče, který neznamenal na Internetu vůbec nic, mezi hráče českého Internetu s největším zásahem a největšími výnosy z inzerce.

Na jakém místě pomyslného žebříčku se Mladá fronta v současné době nachází?

Když porovnáte provozovatele očištěné od mediazastupitelů, kteří žádná média nevlastní, tak jsme dle Netmonitoru na šestém místě.

NetClub - Petr Bednář 4

Jakým směrem by se online divize Mf měla do budoucna vyvíjet? Jaký je váš strategický cíl?

V tuto chvíli Mf provozuje asi 25 webů ve čtyřech různých segmentech: ženy, muži, cestování a zpravodajství. Všechny zmíněné segmenty chceme nadále rozvíjet. Je možné, že získáme do správy ještě nějaké další weby. Navíc pracujeme na nových verzích již provozovaných webů s cílem zvýšit návštěvnost. Chceme se stát pětkou českého Internetu.

Existují mezi jednotlivými segmenty určité synergie?

Překryvy mezi weby pro muže a ženy nejsou příliš velké. Jedna z věcí, na které pracujeme, je technologické sjednocování webů, abychom nemuseli udržovat několik různých systémů.

Vidíte na českém Internetu příležitost ke koupi webů za cenu, která dává smysl a které by se vám hodily i po obsahové stránce do vašeho portfolia?

Když se na konci června objevily informace, že se změnil majitel CPress Media, tak jsem dostal do mailu asi 20 různých nabídek. Nakonec jsme kromě jednoho malého projektu všechny odmítli. Nebylo to kvůli ceně, ale proto, že pro nás nedávaly smysl. Abych ale odpověděl na vaši otázku, ano, na českém Internetu jsou stále subjekty, které jsou zajímavé.

Co se vám za dva roky působení v Mladé frontě nejvíce povedlo?

Myslím si, že Mladé frontě se hlavně povedlo vybudovat tým lidí, kteří se starají o provoz všech našich webů. Jedna věc je něco koupit, ale druhá věc je udržet to v chodu a prodávat tam inzerci. Na to potřebujete šikovné lidi. Mf neměla před dvěma lety nikoho, kdo by se Internetu věnoval. Dnes na to máme celkem 65 zaměstnanců. Najít dobré a kvalitní lidi je dneska to nejtěžší.

A z pohledu čtenáře?

Zmíním například projekt zdn.cz, kde se nám povedlo zvýšit návštěvnost o 40 procent za jeden rok.

Nakolik vedle sebe mohou existovat tisková a online podoba stejné značky?

Nevystačíte si s jedním modelem. U každého webu máme různý vztah k tištěnému titulu a redakci. Máme projekty, které s žádným tištěným médiem nesouvisí a pokud ano, tak ta blízkost je různá. U deníku E15 jako u zpravodajského média je relativně nejbližší. Jiná situace je u webů, které určitým způsobem souvisí s měsíčníkem. Psaní pro časopis o životním stylu se liší od toho, jak musíte psát pro web. Když vezmete články z měsíčníku a dáte je na web, tak je v zásadě nikdo nečte.

Máme v portfoliu časopis Dieta, ve kterém jsou články o tom jak zhubnout. Loni v létě jsme přemýšleli, že bychom rádi udělali web o hubnutí – Fitweb.cz. Přes několik fází jsme se dopracovali k tomu, že je to v zásadě aplikace, která umožňuje uživatelům zaregistrovat se, uložit si svou váhu a výšku, a pak každý den zadávají, co jedí. Současně zadávají sportovní aktivity a získávají tak přehled o energetickém příjmu a výdeji. Tyto údaje se zveřejňují na společné zdi, uživatelské rozhraní je podobné Facebooku.

NetClub - Petr Bednář 5

Na začátku jsme se ptali, zdali budou lidé ochotní tyto informace sdílet mezi sebou, ale ukázalo se, že jsou. Časopis Dieta každý rok na jaře pořádá soutěž, kdy se vybere sedm čtenářek, které následujících několik měsíců pod dohledem hubnou. Těchto sedm soutěžících po celou dobu soutěže veškeré své aktivity zadávalo na Fitweb. Toto je model, kdy vztah tisk a online je úplně jiný, než na jaký jsme zvyklí.

Jaký máte obchodní model pro své weby?

Na všech našich webech je primárním obchodním modelem prodej inzerce. Protože jsme přišli na trh pozdě, nemůžeme vytvářet masový ženský web, který bude obsahovat vše pod jednou značkou. V segmentu „ženy“ jsme proto vybudovali několik úzce a různě zaměřených webů. V každém segmentu jsme schopni uživatelky ze všech těchto webů agregovat, ale současně můžeme prodávat úzce zacílenou inzerci.

Jak se bude vyvíjet soužití tištěných a elektronických médií? V čem vidíte budoucnost?

Budoucnost určitě vidím na Internetu. Dlouhodobý trend je takový, že peněz z reklamy v tištěných médiích ubývá, přesouvají se do jiných mediatypů, například na Internet. Neznamená to, že by tištěná média měla za rok zaniknout, ale doba jejich závratných růstů skončila a do budoucna bude nutné hledat způsoby, jak je financovat.

Co si myslíte o placení za online obsah?

Pokud jde o možnost zpoplatnit internetový obsah, tak jsem spíše skeptik. Lidé nebudou na Internetu ochotni platit z důvodu příliš široké konkurence. Nejenom mezi obdobnými weby, které poskytují podobný obsah, ale i konkurence úplně jiného typu zábavy na Internetu. Kdyby všechny zpravodajské weby v Česku naráz v jeden den zpoplatnily svůj obsah, tak i v tomto případě by automaticky velká část uživatelů nezačala platit alespoň na jednom z nich. Lidi by prostě oželeli obecné zpravodajství a chodili by na Internetu na úplně jiné stránky. Trávili by například mnohem více času na Facebooku a na specializovaných webech.

Kolik procent příjmů z reklamy v Mf tvoří příjmy z online reklamy?

Letos je to přibližně 15 procent.

NetClub - Petr Bednář 2

Jaký má internetová divize Mf obrat?

Desítky milionů korun.

Budou za pět let existovat klasické noviny v dnešních nákladech?

To dnes není nikdo schopen odhadnout. Já noviny a časopisy čtu a nemyslím si, že bych s tím v blízké době přestal. Internetová média v jakékoliv podobě ale budou rozhodně významnější než tištěná média. Velké printové domy mohou mít v budoucnu problém s tím, že příjmy z Internetu jim nejsou schopny vygenerovat tolik příjmů, aby to uživilo veliké zázemí, jako to zvládal tisk. Konkurencí jsou jim low-cost garáže, které fungují maximálně efektivně.

Některé české deníky přežijí a bude to luxusní zboží. Možná budou vycházet jen jednou týdně a budou stát klidně jednu, dvě stovky v dnešních cenách. Vedle toho bude masový Internet, kde bude obsah zdarma. Model distribuce tištěných médií zdarma se bude také rozšiřovat. Cena časopisů, včetně luxusního segmentu, i na českém trhu trvale klesá. Zbude pár placených exkluzivních médií. Je možné, že budoucnost je i v promo časopisech firem, jako Čilichili od Vodafone.

Co si myslíte o spojování a propojování online a printových redakcí?

K multimediálním redakcím jsem v poslední době skeptický, integrace papírového a internetového newsroomu je tak obrovský zásah do pracovních návyků, že to přinese více škody, než užitku. Budou spolu úzce spolupracovat, mít pravidla kdy a co použít, ale integrovat ne.

Jaké je postavení E15.cz v segmentu zpravodajských serverů a jste s jeho pozicí spokojený?

Nikdy nejsem s ničím úplně spokojený. Na E15.cz máme skvělou cílovou skupinu. Jsou tam velmi vysoké afinity u vysokoškoláků s velmi nadprůměrnými příjmy. Jsme spokojený s výnosy, které máme na jednoho návštěvníka. Na druhou stranu nejsem spokojený s celkovou návštěvností webu a je to jedna z věcí, které se budeme nyní intenzivně věnovat. Rozšíříme redakci, ale i obsahový záběr.

NetClub - Petr Bednář 6

Jak se díváte na konec divize PPF Media a projektu Našeadresa.cz z pohledu vydavatele regionálního týdeníku Sedmička?

Mám pocit, že Našeadresa nebyl ve skutečnosti tak úplně internetový projekt, spíše to byl printový projekt. Slabina investice PPF do médií byla sázka na jednu kartu. Našeadresa měla být hyperlokální a řešit, co se děje ve čtvrti, kdežto Sedmička je regionální na úrovni měst. Hyperlokální médium už vlastně existuje, je velmi silné, dá se mu těžko konkurovat a jmenuje se Facebook. Máme nejvyšší počet příchodů na regionální Sedmičku právě z Facebooku.

Kde vidíte potenciál webu Sedmička.cz a považujete ji za úspěšný projekt?

Je to projekt, který od svého spuštění bez nějakého většího úsilí trvale zvyšuje svoji návštěvnost. Dnes hovoříme o 150 tisíci unikátních návštěvníků měsíčně. Daří se nám zvyšovat návštěvnost různými akcemi jako je Tablo roku nebo Servírka roku. Na druhou stranu celková návštěvnost není taková, aby se z toho dalo vytáhnout moc inzertních peněz. Jediné, čím je ten web specifický, je lokálnost. I kdyby návštěvnost byla několikanásobně vyšší, tak když ji rozsekáte na jednotlivé regiony, nedostane až tak velké číslo.

Je jednou z cest k novým příjmům pro vydavatele je prodej aplikací a obsahu pro mobilní telefony či tablety? Plánujete v tomto směru nějaké aktivity?

E15 si do iPhone stahuje denně řádově 2000 lidí, máme zhruba 10 000 stažení. Pro iPad připravujeme aplikaci pro nové Recepty.cz. Zkoušíme si tyto technologické hračky a díváme se, jak fungují. Myslím si, že je tam i byznys potenciál.

Kolik prostředků má v současné době Mf na případné akvizice?

Vždy záleží na konkrétním projektu. Jsou možné miliony, desítky i stovky milionů, záleží na tom, jak vyhodnotíme potenciál projektu.

Byli byste ochotni platit za obecné zpravodajství na Internetu?