Hlavní navigace

Poplatky za zrušení: už došlo i na ADSL

19. 8. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Banky už se svými poplatky za rušení účtů narazily. Podobný problém ale klepe na dveře i u ADSL. U nabídek na bázi unbundlingu jsou poplatky za zrušení běžné. U přeprodávaného ADSL dosud nebyly. První, kdo se je pokusil zavést i zde, konkrétně EMEA Telecom, si to ale rychle rozmyslel.

S ADSL je to jako s každou jinou službou, poskytovanou na komerčním základě: poskytovatel s ní má nějaké náklady a očekává také nějaký zisk. V závislosti na tom pak stanoví cenu pro koncového zákazníka a rozdělí ji do dvou složek: fixní, placené jednorázově, a průběžné, placené pravidelně po celou dobu používání služby (nejčastěji měsíčně). Jsou samozřejmě možné i specifické varianty, například s nulovou fixní složkou, případně nulovou průběžnou složkou.

Někdy je také uvedený rozklad provázen požadavkem, aby zákazník službu odebíral (rozuměj: platil průběžnou složku ceny) nejméně po určitou minimální dobu. Pak z toho jsou smlouvy na dobu určitou, nebo smlouvy na dobu neurčitou, ale s „minimální dobou využívání služby.“ Jejich logika je zřejmá: poskytovatel stanovil svou cenu na základě kalkulace, která počítá s tím, že zákazník mu vydrží a neuteče dříve, než ve své kalkulaci předpokládal.

Proti nedodržení tohoto předpokladu se poskytovatel jistí ve smluvních vztazích se zákazníkem formou přesného stanovení podmínek a sankcí pro předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou. Třeba povinností, aby předčasně odcházející zákazník uhradil všechny fixní složky, zbývající do řádného termínu ukončení smlouvy.

Ačkoli to v praxi bývá řešeno mnohdy nepříliš srozumitelně a jasně (pro zákazníka) a ačkoli si toho mnozí zákazníci zpočátku nevšímají (či jen neberou na vědomí) a pak se notně diví a protestují, obecně proti tomu asi nelze nic namítat.

Výstupní poplatky

Něco trochu jiného ale jsou poplatky za ukončení, resp. zrušení služby. Tedy poplatky, které by měli platit všichni zákazníci při svém „odchodu“ – a to bez ohledu na to, jakým způsobem končí jejich vztah s poskytovatelem (zda „řádně“, nebo nějak předčasně). Příkladem mohou být veřejnosti dobře známé (a silně kritizované) poplatky za rušení účtů v bance.

Z čistě ekonomického hlediska však mohou mít takovéto „výstupní“ poplatky svou logiku: poskytovatel má obecně určité náklady jak se zřízením služby, tak i s ukončením jejího poskytování. Mohou být i nulové, ale také nemusí. Na jejich základě pak poskytovatel stanovuje fixní složku své ceny. Proč by ale tuto fixní složku musel inkasovat jen ve formě jednorázového „vstupního“ poplatku? Proč by ji nemohl rozložit do dvou složek – jedné „vstupní“, placené na začátku, a druhé „výstupní“, placené na konci?

Silným argumentem proti „výstupní“ složce je psychologický prvek: zákazníci mají tendenci to interpretovat značně negativně, jako jakousi daň za to, že chtějí odejít, resp. přestat něco používat. A nezřídka to vnímají jako obstrukci poskytovatele, který se tak brání jejich odchodu.

Jak je to s ADSL?

Pokud je mi známo, u tzv. přeprodávaného ADSL dosud žádné „výstupní“ poplatky (za ukončení, resp. zrušení služby) nebyly.

To samozřejmě nemusí znamenat, že zákazník nezaplatí vůbec nic, i když jeho vztah s poskytovatelem skončí „řádně“ (řádnou výpovědí u smluv na dobu neurčitou nebo uplynutím u smlouvy na dobu určitou) a bez nedoplatků ze strany zákazníka. Zbývá totiž ADSL modem. Pokud jej má zákazník pouze pronajatý, musí jej vrátit – a za to si poskytovatelé účtují nemalou sumu. To proto, že jim samotným účtuje Český Telecom 1600 korun za „Vyzvednutí pronajímaného KZ po ukončení pronájmu ze strany Poskytovatele“ (viz jeho referenční nabídka ADSL). Jeden hezký příklad toho, jak to s vracením modemů chodí v praxi, najdete v tomto příběhu.

Výhodnějším řešením bývá odkoupení modemu (koncového zařízení), což překvapivě vychází levněji než vrácení. Nejjednodušší je situace u samoinstalačních balíčků, v rámci kterých si hned na začátku zákazník kupuje modem do svého vlastnictví.

Unbundlované ADSL

Jiná situace je ale u ADSL na bázi unbundlingu (zpřístupnění místní smyčky), konkrétně u služeb realizovaných na infrastruktuře Telenor Networks. Zde už jednorázové „výstupní“ poplatky jsou běžné, byť se mohou nazývat různě. Namátkou (všechny ceny bez DPH):

  1. Contactel, služby ADSL Contact+): zrušení služby = 1600 korun.
  2. Czech On Line, služby VOLNÝ ADSL Plus: „deaktivační poplatek“ je 1600 korun.
  3. Novera, služby DSL Profi+: zrušení služby = 2000 korun.
  4. Tiscali, služby ADSL Plus: zrušení služby = 2000 korun.

Položme si nyní následující otázku: existuje nějaká příčinná souvislosti mezi tím, že služby na bázi předprodávaného ADSL nemají „výstupní poplatky“, a služby na bázi unbundlingu je naopak standardně mají? Je to jen na rozhodnutí koncového poskytovatele, nebo to má nějaký hlubší důvod?

Hlubším důvodem určitě bude struktura nákladů koncového poskytovatele. V případě přeprodeje ADSL od Českého Telecomu (ČTc) je podstatná jeho velkoobchodní nabídka (resp. tzv. referenční nabídka ADSL). A ta žádný přímý „výstupní poplatek“ neobsahuje (pokud za něj nebudeme považovat již zmiňovaný poplatek 1600 korun za vrácení ADSL modemu).

V případě ADSL na bázi unbundlingu je zase podstatná velkoobchodní nabídka společnosti Telenor Networks. Ta ale není veřejná. Vím o ní pouze to, že nějaký „výstupní poplatek“ obsahovala a stále obsahuje (ale jeho výši neznám). Důležité ale je, že i Telenor Networks sám vychází z toho, co a jak mu nadiktuje Český Telecom skrze svou referenční nabídku zpřístupnění (protože Telenor Networks využívá zpřístupněné smyčky Českého Telecomu). No a referenční nabídka zpřístupnění od ČTc už veřejná je, a lze se do ní tedy podívat. Její předchozí verze „výstupní poplatek“ skutečně obsahovaly, a to ve výši cca 5500 až 6000 korun (podle druhu unbundlingu). Vedle toho pak Český Telecom požadoval ještě jednorázový „vstupní“ poplatek ve výši cca 10.000 korun.

Nicméně: na konci letošního dubna, v rámci nebývalé „regulační smršti“, vzal Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zpřístupnění místní smyčky (unbundling) do regulace a nejvýrazněji snížil právě jednorázové ceny: „vstupní poplatek“ na cca 5000 korun a „výstupní poplatek“ zrušil úplně. Jak se ale zdá, v referenční nabídce Telenor Networks se to úplným zrušením „výstupního poplatku“ dosud neprojevilo.

Unbundling už i pro domácnosti

Existenci „výstupního poplatku“ u unbundlovaného ADSL je vhodné dát do souvislosti i s posledními změnami u těchto služeb. Původně, ještě za neregulovaných cen za samotné zpřístupnění, byly konkurenceschopné jen u vyšších (high-end) verzí, určených hlavně firmám. Nyní, po snížení cen za unbundling regulátorem, už mají šanci konkurovat i „nižším“ verzím předprodávaného ADSL. Však se také zhruba v pololetí dostávají takovéto „nižší verze“ do nabídek koncových poskytovatelů, a ti je začínají nabízet také malým firmám a domácnostem.

Jak dalece jsou nové nabídky unbundlovaného ADSL konkurenceschopné, ukazuje nynější nabídka služeb Start a FUN společnosti Nextra. Ta totiž nabízí obě služby ve dvou variantách – na infrastruktuře ČTc (a tedy na bázi přeprodeje velkoobchodních služeb ČTc) a na infrastruktuře Telenor Networks. Průběžná cena přitom vychází jasně ve prospěch druhé varianty, neboť je velmi přibližně na úrovni dvou třetin ceny téže služby na infrastruktuře Českého Telecomu. To dokládá, že v koncových cenách Českého Telecomu je stále dost velký prostor pro jejich další snižování.

Výstupní poplatek, nebo Fair Use Policy?

Vysoké jednorázové náklady, i po zavedení regulace, však stále zůstávají problémem ADSL služeb na bázi unbundlingu a jsou nejpalčivější právě u „nejnižších“ služeb. Tyto jednorázové náklady je třeba nějak „rozpustit“ v koncové ceně, a to jak v její průběžné části, tak i v její jednorázové složce. Má-li být průběžná složka konkurenceschopná, oproti cenám za přeprodávané ADSL, nesmí být příliš vysoká. Proto zřejmě nezbývá poskytovatelům prostor k odbourání výstupního poplatku a jeho rozpuštění do průběžné ceny.

Zajímavé ale je, že alespoň jeden z poskytovatelů přeci jen „výstupní poplatek“ na unbundlovaném ADSL neúčtuje. Je to právě již zmiňovaná Nextra. U svých služeb Start a FUN zvolila jiné řešení a od 1. září 2005 zavádí na jejich unbundlovaných verzí stejnou Fair Use Policy (FUP) jako na verzích realizovaných na infrastruktuře Českého Telecomu. Tím bohužel padla i dosavadní zásada, že unbundlované ADSL je prosté restrikcí v podobě FUP.

EMEA Telecom

O zavedení „výstupního poplatku“ (poplatku za zrušení služby) se nedávno pokusil EMEA Telecom, a to změnou ve svém ceníku (k 1. červenci 2005 pro nové zákazníky a od 1. srpna 2005 pro stávající zákazníky). Prakticky současně s tím rozšířil své portfolio i o ADSL přes unbundling (na infrastruktuře Telenor Networks), v podobě služeb AhojDSL Free (v celém širokém portfoliu, s agregací od 1:40 až po 1:4).

Problém vysokých jednorázových nákladů na unbundlované ADSL se EMEA Telecom rozhodl řešit tak jako většina ostatních poskytovatelů, tedy zavedením poplatku za zrušení služby (ve výši 1590 korun), a také minimální dobou využívání služby (v délce 12 měsíců), ale nikoli zavedením Fair Use Policy (jako Nextra). Naproti tomu u přeprodávaného ADSL má stále smlouvy na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

Ovšem, a to je docela podstatné, EMEA Telecom neomezil poplatek za zrušení služby jen na unbundlované ADSL, ale nově jej zavedl pro všechny své ADSL služby. Tedy i pro přeprodávané ADSL od Českého Telecomu (služby AhojDSL Standard a Profi). Na druhé straně snížil jednorázový zřizovací poplatek (z 990 korun na 590 korun) a odstranil dosavadní poplatek za navýšení služby (původně 490 korun).

Zákazníci EMEA Telecomu to ale přijali velmi nelibě. Například v diskusi na serveru DSL si nebrali servítky, „stížnosti“ docházely i na adresu redakce Lupy. Argumentovali přitom i způsobem zavedení změny ceníku, kterou se měli dozvědět až náhodně z webu poskytovatele. Ten zase, v odpovědi na mé otázky, uvádí, že je patřičně informoval samostatným dopisem a na faktuře.

No, nakonec se vše vyřešilo. EMEA Telecom zřejmě usoudil, že mu zavedení výstupního poplatku i u přeprodávaného ADSL nestojí za tolik negativní publicity, a rozhodl se vzít své rozhodnutí zpět. Když jsem se na celou záležitost dotazoval přímo u zdroje, ředitel EMEA Telecomu pan Oleg Vojtíšek mi napsal:

Poplatek za zrušení služby se týkal všech služeb AhojDSL, ale plánujeme jeho zrušení u služeb na bázi Českého Telecomu (Standard a Profi) nejpozději od 1. září 2005, a to pro stávající i nové zákazníky. Poplatek vzbudil u uživatelů rozhořčené reakce a dojem, že plánujeme snížení kvality služby a tímto způsobem si je chceme uvázat, což rozhodně není pravda. Poplatek dosud nebyl a už ani nebude vyúčtován ani jednomu zákazníkovi. Chceme si zachovat image férového operátora.

Těsně před redakční uzávěrkou se to promítlo i do ceníku na webu EMA Telecomu. Dosavadní položka:

KL22 hlasovani

  • Snížení, přeložení, zrušení služby: 1590 korun

byla k 18. srpnu 2005 nahrazena položkami

  • Snížení a přeložení služby: 1290 korun.
  • Zrušení služeb Standard a Profi: zdarma.
  • Zrušení služby Free 1590 korun.

Takže klesl i poplatek za snížení a přeložení služby. Vzhledem k tomu, co EMEA Telecom uvádí o pohybu svých zákazníků („Od zavedení služby na začátku roku 2004 odešlo přibližně 1,5 procenta zákazníků.“) by se na „výstupním poplatku“ asi skutečně moc „nezahojili.“

Vadilo by vám zavedení poplatku za zrušení (přeprodávaného) ADSL?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.