Hlavní navigace

Domácnost bez ČTc - ADSL a telefon od Českých Radiokomunikací

15. 7. 2005
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Pokud chcete využívat připojení k Internetu přes ADSL, ovšem pokud možno nikoliv od Českého Telecomu, máte nyní zajímavou možnost - České Radiokomunikace nabízejí neomezené ADSL včetně klasické telefonní linky, to vše realizované přes LLU a levněji, než kolik stojí podobné služby od Českého Telecomu. Kolik ušetříte vy?
České Radiokomunikace uvedly svou novou službu Bluetone Premium ADSL tiskovou zprávou s mírně zavádějícím titulkem „ČRa zahajují prodej služby Bluetone Premium ADSL – první ADSL služby na trhu bez podmínky paušálu za telefonní linku“ – což není pravda, neboť i jiné ADSL služby realizované přes LLU lze provozovat bez nutnosti platby paušálu za telefonní linku Českému Telecomu (ČTc). Zákazník si zkrátka připlatí 200–250 korun, (cenový rozdíl mezi částečným a úplným zpřístupněním linky), a zbaví se tak telefonní linky od Českého Telecomu. Podobnou službu již několik měsíců nabízí například Czech On Line či Nextra.

V čem však Českým Radiokomunikacím prvenství jednoznačně patří, je ADSL včetně hlasové služby za ceny snadno dostupné pro domácnost. Doposud se totiž nabídka operátorů v oblasti hlasových služeb přes ADSL soustředila především na firemní zákazníky, případně oblast SOHO (small office, home office), kde kombinaci ADSL přes LLU a hlasových služeb přes VoIP nabízí například Czech On Line – ovšem cena příslušného ADSL připojení začíná na 1600 korunách. Asi nejlevnější „balíček“ ADSL (přes LLU) a hlasových služeb tak za 999 korun s rychlostí přípojky 1024/256 nabízí firma Unient Communications, která je však známá především jako provozovatel obecně použitelného VoIP řešení Viphone. Případně si mohl zájemce zakoupit telefonní služby přes VoIP od jiného poskytovatele, než od kterého má ADSL, ať již se jednalo o zmíněný Viphone, Fajn nebo Skype.

V praxi to znamená, že doposud neměl běžný domácí uživatel k dispozici snadné řešení, jak se vymanit z bezprostředního vlivu Českého Telecomu – poskytovatelé se nejdříve zaměřili na velké firmy, v posledním půlroce na menší společnosti a živnostníky. V druhém pololetí tohoto roku nás podle všeho čeká celá plejáda služeb, zaměřených právě na domácí uživatele, kombinující hlas a data – ať se bude jednat o přístup přes ADSL, nebo například přes kabelový Internet. Ovšem v tomto směru se dá tvrdit, že nabídka ČRa je jako první opravdu orientovaná na domácí uživatele.

Jak je na tom LLU?

Ještě než se podíváme na podrobnosti ohledně nové služby ČRa a především cenové porovnání se službami ČTc a dalších operátorů, zastavíme se na chvilku u samotné technologie zpřístupnění místní smyčky, tedy LLU. Pokusil jsem se zjistit, kolik xDSL přípojek bylo již takto realizováno, což je především zajímavé porovnání s počtem ADSL linek ČTc. Žádná ze společností nebyla ochotna prozradit přesná čísla, takže vše je jen přibližné: podle ČTc je v České republice v daném okamžiku zpřístupněno zhruba 3000 linek, Telenor Networks pouze naznačil, že linek má „něco kolem 3000“ a České Radiokomunikace zatím instalovaly řádově několik set linek přes LLU – můj odhad vycházející z dostupných informací je 400–500. To nám může dávat hrubé rozložení počtu zhruba kolem 2500–2700 linek realizovaných společností Telenor a zmíněných 400–500 pro ČRa. Ještě než začněme toto číslo porovnávat s počtem ADSL linek ČTc (170.000), musíme také vzít v potaz, že se v případě LLU nejedná jen o ADSL, ale také SHDSL, využívané především firmami k rychlému symetrickému připojení k Internetu. Dá se však předpokládat, že takovýchto linek bude jen zlomek ze všech zpřístupněných li­nek.

Celkově vzato se podíl LLU na celkovém trhu s ADSL pohybuje pod dvěmi procenty, což opravdu není mnoho. Ve vyspělé Evropě jsou přes LLU realizované i desítky procent ze všech ADSL přípojek, tam však často hraje roli razantnější přístup regulátora. Poslední cenové rozhodnutí z března tohoto roku snížilo měsíční paušál za částečné zpřístupnění linky (použitelné pro ADSL) na 158 korun, plné zpřístupnění linky (kdy již není aktivní žádná služba od ČTc) stojí 403 korun měsíčně, samozřejmě bez DPH. Jelikož se dá především u částečně zpřístupnění smyčky očekávat již jen mírný pohyb ceny směrem dolů, samotné snížení poplatků za zpřístupnění již asi cenu ADSL služeb příliš nesníží. Na celkové náklady LLU však má výrazný vliv také drahá kolokace, neboli pronájem prostor v ústřednách ČTc pro umístění techniky alternativních operátorů a také vysoké manipulační poplatky, které provázejí každou zpřístupněnou linku. Například za zřízení jedné zpřístupněné linky platí alternativní operátor ČTc zhruba 4600 korun.

V daný okamžik omezují větší penetraci ADSL přípojek přes LLU asi dva hlavní faktory. Jedním je cena, kdy zatím není možné se dostat na nejnižší cenovou úroveň, tedy kolem 400 kroun, a druhým je dostupnost. Zatímco ČTc postupně osazuje své ústředny DSLAMy a využívá tak veškeré své stávající infrastruktury, obě firmy nabízející LLU musí na jednotlivé ústředny „pronikat“, tedy uzavírat smlouvy s ČTc, což není vždy snadné, řešit již zmíněné kolokace, připojení k vlastní datové síti a další „drobnosti“. To limituje rozšíření LLU jak rychlostně, neboť „obsazení“ každé ústředny nějaký čas trvá, tak finančně – provozovatelé infrastruktury pro LLU se samozřejmě vrhají především na oblasti, kde se dá očekávat široký zájem uživatelů a tedy snadnější návratnost vložených prostředků.

Z tohoto důvodu nelze bohužel LLU považovat za všelék – vysoké náklady spojené s LLU se musí někdy vrátit a tak asi vždy zůstane doménou větších měst. Czech On Line však před nedávnem prohlásil, že hodlá v tomto roce rovněž zahájit provoz vlastních LLU připojek na své infrastruktuře, a že se primárně bude zaměřovat na menší města, kam se zatím TN ani ČRa nedostali.

O současné dostupnosti LLU si můžete udělat obrázek na příslušných stránkách ČRa a TN. Obě společnosti nabízí služby přes LLU v následujících městech: Praha, Brno, Liberec, Pardubice, České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, ČRa navíc ještě v Ústí nad Labem. V praxi má však ČRa dostupné své LLU na méně telefonních linkách než TN, například v Praze má TN podle mapy více než dvojnásobné „pokrytí“ – zatímco ČRa mají technologii instalovanou na asi 17 pražských ústřednách, TN na 37. Mimochodem, ani to, že se daná linka nachází v dosahu určité ústředny ještě neznamená, že bude možné ji bez problémů zpřístupnit – například kvůli skupinovému zapojení a podobně.

Co nabízí ČRa domácnostem?

Když v loňském roce společnosti Telenor Networks a České Radiokomunikace začaly poskytovat ADSL služby přes LLU (resp. TN prostřednictvím svých obchodních partnerů), obě firmy zvolily trochu odlišný přístup. Zatímco TN a jeho prodejci se výrazně zaměřují na domácnosti, České Radiokomunikace nasadily služby a ceny vhodné spíše pro podnikatele. To se nyní mění a ČRa se tak zařadí mezi firmy, které nabízí cenově dostupné ADSL, v tomto případě včetně možnosti hlasových služeb.

V praxi nabízí tři rychlosti připojení, 512/128, 1024/256 a 2048/512 kbit/s, bohužel nikde na Internetu není dostupná informace o agregaci linky. Důležité však je, že se jedná o ADSL bez jakéhokoliv datového omezení, nejsou aplikovány ani datové limity, ani FUP, služba je zřízená přes částečné zpřístupnění smyčky a není tedy nijak ovlivňovaná ČTc. Službu lze zřídit tam, kde ČRa mají ústředny vybavené svou technologií pro LLU – viz již zmíněné mapky. Podmínkou pro zřízení služby je závazek na 12 měsíců, zřizovací poplatek je 0 korun.

Kromě samotného ADSL je však množné také zvolit variantu s hlasovou službou od ČRa, čímž přestane uživatel používat hlasové služby ČTc, neboť se využije plného zpřístupnění smyčky a ČRa se postarají jak o data, tak o hlas. V takovém případě je samozřejmostí možnost převodu telefonního čísla z původní linky. Co je na však na této hlasové službě poměrně zajímavé je, že se jedná o klasickou telefonní linku, ať již analogovu HTS nebo digitální ISDN, tedy nikoliv o VoIP, jako u všech ostatních poskytovatelů (kromě ČTc), kteří nabízí hlas přes ADSL/SHDSL. Z běžného uživatelského hlediska již dnes není mezi VoIP a klasickou telefonní linkou takový rozdíl, ale přesto mohou být určitá plus pro standardní telefon po drátu – například není závislý na funkčnosti ADSL modemu a napájení v domácnosti, jako VoIP řešení, a rovněž není možné „rušit“ hlas datovými přenosy, pokud absentuje na lince QoS.

Uživatel tak vlastně získá shodné služby jako od ČTc, tedy ADSL linku a tradiční pevnou linku, ovšem obojí pod „taktovkou“ ČRa a za jeden paušál – tedy samozřejmě pokud chce, pokud nikoliv, může nadále používat hlasové služby od ČTc a platit tak zvlášť poplatek za ADSL, a zvlášť poplatek za pevnou linku. Ceny vidíte v tabulce, cena za ADSL je v případě, kdy si zákazník ponechá pevnou linku do ČTc, cena za ADSL + telefon je v případě, že se zákazník rozhodne využívat spolu s ADSL pevnou linku od ČRa. Všechny ceny jsou bez DPH.

Rychlost Cena za ADSL Cena za ADSL + telefon
512/128 kbit/s 649 korun 799 korun
1024/256 kbit/s 699 korun 899 korun
2048/512 kbit/s 839 korun 999 korun

Docela zajímavé je porovnání ceny s telefonem a bez – cena „měsíčního paušálu“ za linku, neboli rozdíl obou cen, kolísá mezi 150 a 200 korun, což rozhodně není špatné, zvlášť pokud se podíváme na ceny Českého Telecomu. Co však může někoho zarazit je, že samotný rozdíl mezi částečným a úplným zpřístupněním linky je 245 korun, tedy více, než o kolik je ADSL s telefonem dražší než ADSL bez telefonu.

Nakolik je nabídka zajímavá však vynikne až po porovnání s dosavadními cenami za ADSL. V tabulce jsou zahrnuty následující položky: ADSL služby Českého Telecomu Internet Expres (s FUP), Czech On Line (Volný) přes LLU od TN (bez FUP, ceny v případě úpisu na 24 měsíců) a SkyNet přes LLU od TN (s datovými limity 10 GB), přičemž SkyNet a Czech On Line nenabízí přes LLU rychlost 512/128 kbit. K těmto cenám jsou následně připočítány buď: poplatek za úplné zpřístupnění smyčky (216 korun u Volný, neboť tuto částku má v ceníku, a 245 korun u Skynetu, což rozdíl mezi částečným a úplným zpřístupněním smyčky) a nebo poplatek za nejlevnější paušál ČTc použitelný s ASDL – Telefon Standard za 277 korun (bez DPH). V případě ADSL od ČTc samozřejmě není možné mít služby bez hlasového paušálu. Ceny jsou bez DPH.

Služba Cena samotného ADSL Cena za ADSL bez hlasových služeb Cena za ADSL + paušál ČTc
ČTc 512/128 kbit/s 599 korun 876 korun
ČTc 1024/256 kbit/s 799 korun 1076 korun
ČTc 2048/256 kbit/s 1399 korun 1676 korun
Volný 1024/256 kbit/s 599 korun 815 korun 876 korun
Volný 2048/256 kbit/s 999 korun 1215 korun 1276 korun
SkyNet 1024/256 kbit/s 649 korun 894 korun 926 korun
SkyNet 2048/256 kbit/s 869 korun 1114 korun 1146 korun

Jak je patrné při pohledu do tabulky, je nabídka ČRa vždy výhodnější, než co nabízí ČTc, a až na jediný případ, kdy jsme počítali s ADSL od Volný za cenu s dvouletým úpisem, i výhodnější než kombinace LLU u vybraných ISP a hlasového paušálu od ČTc. Úspora někdy může být značná, v případě linky 2 Mbit/s až 700 korun (oproti ČTc).

CIF 24 - tip - superearly cena

Na konec ještě zmíníme ceny volání: ty jsou u ČRa při volání po ČR 0,95/0,72 korun ve špičce/mimo špičku, 3,99 korun do mobilních sítí 24 hodin denně. U ČTc a jeho tarifu Standard je to 1,33/0,63 korun/min pro volání do místních sítí, 2,68/1,34–0,63 pro dálkové hovory (mimo špičku se cena liší večer/v noci/o ví­kendu), a 5,46 korun pro volání do mobilních sítí. Všechny ceny jsou bez DPH. Ušetřit se tedy dá ve většině případů i za volání.

Novinka ČRa má to štěstí, že přichází na trh jako první v cenové hladině snadno dostupné pro domácnosti – brzy bude podobných nabídek, byť využívajících VoIP, výrazně více. Každopádně zákazník v tomto případě získá v jednom paušálu jak hlasové, tak datové služby, a k tomu se zbaví bezprostřední závislosti na ČTc. Novinka ČRa tak může zaujmout cenou, která je velmi konkurenceschopná i proti ostatním nabídkám ADSL na trhu, „integrací“ hlasové a datové služby do jednoho balíčku a také nezávislostí na dominantním operátorovi, který není u řady zákazníků příliš v oblibě. Můžeme být jen zvědaví, kolik zákazníků se podaří na takovéto služby nalákat a také jak si alternativní operátoři povedou v oblasti, kde zpravidla tolik zkušeností nemají, totiž jako hlasový telekomunikační operátor pro rezidenční zákazníky.

Pokud jste v dosahu ústředen s technologií ČRa a používáte ADSL, přejdete k Českým Radiokomunikacím?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se již dlouhá léta šťourá v Macích, mobilních technologiích a Internetu a provozuje svůj osobní technický blog www.maler.cz.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).