Hlavní navigace

Pošlete své gigabajty do oblak. Otestovali jsme čtyři cloudové disky

24. 8. 2012
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

Po cloudových kancelářských aplikacích nebo cloudových e-mailových řešeních jsme se podívali na nabídku cloudových disků. Jaké služby nabízejí a co brání jejich využití v praxi?

Nedávno jsme se zde na Lupě věnovali cloudovým úložištím primárně sloužícím pro synchronizaci souborů mezi osobními počítači a pro jejich zpřístupnění z mobilních zařízení. Tentokrát se zaměříme na jinou kategorii cloudových úložišť, kterou představují tzv. cloudové disky. Jedná se o vysokokapacitní online úložiště určená pro skladování i většího objemu dat, ke kterým lze z osobního počítače přistupovat jako k dalšímu pevnému disku nebo obdobným způsobem.

Samotná synchronizace dat je jen jednou z jejich funkcí, nikoliv však tou primární. Zároveň poskytují větší volnost využití než standardní jednodušší synchronizační služby. Do cloudového disku lze jednosměrně zálohovat data dodaným nebo libovolným programem. Možná je i klasická již zmíněná obousměrná synchronizace, ovšem s možností synchronizovat data mezi různými složky na pevném disku počítače a disku cloudovém, přičemž na každém počítači je možné synchronizovat jiné složky. 

Výhodou je též možnost snadného sdílení dat přes Internet a týmové spolupráce. U některých služeb přijde vhod napojení na webová kancelářská řešení, u jiných povedený dodávaný zálohovací software. Cloudový disk je možné připojit teoreticky k libovolnému počítači jako by šlo o další místní paměťové médium nebo pevný disk někde v místní síti. Přístup k němu lze získat i přes webový prohlížeč na kterémkoliv počítači, aniž by bylo nutné cokoliv instalovat. 

Cloudový disk je řešením pro uživatele, kteří používají více počítačů a potřebují mít stále svá data k dispozici, aniž by je přenášeli na fyzickém nosiči jako je flash disk nebo klasický externí pevný disk. Představují zajímavou alternativu k budování vlastních malých souborových serverů v rámci domácí nebo firemní sítě, které by díky VPN byly dostupné i přes Internet.

Český broadband cloudovým diskům nepřeje

Idea cloudových disků je velice atraktivní, ale jako u každé cloudové služby, tak i zde je tu negativní složka plynoucí ze samé podstaty veřejné cloudové služby: závislost na přístupu k Internetu. Bez připojení k Internetu nejsou data dostupná, což může být v praxi velký problém. 

Navíc jsou tu samozřejmě nemalé nároky na rychlost připojení, které mohou být na českém trhu pro podobné služby problémem. Zejména rychlost uploadu je velkou bolístkou nabídky tuzemských poskytovatelů připojení, takže pro pravidelné zálohování velkého objemu dat se v českých podmínkách cloudové disky nehodí.

Přesto patří do kategorie legitimních úložných řešení, která si své spokojené uživatele mohou najít i na českém trhu. Podrobněji jsme se podívali na nabídku čtyř služeb. V tomto článku se zaměříme na první dvě. Jednu orientovanou zejména na zálohování dat a druhou určenou k obecnějšímu využití.

Comodo Cloud: zaměřeno na zálohování

Comodo Cloud je služba provozovaná společností Comodo Security Solutions, která si mezi českými uživateli udělala dobré jméno zejména díky svému bezplatnému osobnímu firewallu, ale vyvíjí řadu dalších bezpečnostních řešení. Mezi ně lze počítat i službu Comodo Cloud, protože jednou z jejích primárních úloh je vzdálené zálohování (remote backup) důležitých dat.

Zdarma si lze založit účet s úložištěm o kapacitě 5 GB. Má všechny funkce, které služba nabízí, tedy včetně šifrování uskladněných dat. Bezplatně si lze přilepšit až o dalších 10 GB doporučováním služby například svým přátelům. Za baťovských 9,99 USD měsíčně nebo 99,99 USD ročně je možné využívat úložiště o kapacitě 250 GB. Za úložiště o kapacitě 1 TB je účtováno 19,99 USD měsíčně nebo 199,99 USD ročně.

Uživatelům služby jsou zdarma poskytovány dva programy pro Windows XP a vyšší: Comodo Online Storage  a Comodo BackUp. První zmíněný slouží k přidání cloudového úložiště mezi zařízení s vyměnitelným úložištěm, přičemž je mu přiřazeno i vlastní písmenko. S úložištěm lze pracovat jako by se jedno například o flash disk. Z lokálních programů je možné otevírat soubory v něm uložené nebo naopak ukládat do něj soubory lokálními programy vytvořené. 

Comodo Cloud funguje ve Windows 7 jako zařízení s vyměnitelným úložištěm s přiděleným vlastním písmenem.

Do cloudového úložiště může přistupovat průzkumník jako třeba na zmíněný flash disk. Soubory tak lze do cloudového úložiště přesouvat a kopírovat zcela tradičním způsobem. Platí to i obráceně. Zajímavostí je volitelná funkce Drop Zone: při jakémkoliv tažení souboru nebo složky se na obrazovce objeví plovoucí okno, přičemž přetažením souboru či složky do jeho prostoru je dotyčný soubor, resp. dotyčná složka automaticky nahrána do cloudového úložiště.

Comodo Cloud se integruje do průzkumníka tak, že jakýkoliv soubor či složku lze jednoduše přesunout přímo do cloudu.

Další funkcí programu je automatická synchronizace. Na rozdíl od jednodušších nástrojů typu Dropbox, Google Drive nebo Microsoft SkyDrive umožňuje najednou synchronizovat libovolné složky umístěné napříč pevným diskem nebo klidně třeba i složky z více pevných disků. Chybí však funkce pro omezení přenosové rychlosti synchronizace, což je dost velkým mínusem.

Comodo Cloud umí synchronizovat obsah libovolných složek na pevném disku s cloudovým úložštěm.

Comodo Backup: zálohování nejen do cloudu

Comodo BackUp vedle souborů a složek umí zálohovat kompletní obraz libovolného pevného disku či jen vybraného diskového oddílu, e-maily uchovávané e-mailovým klientem na pevném disku nebo třeba záznamy ze systémového registru. Data ze zálohy lze obnovit přímo prostřednictvím programu Comodo BackUp nebo při nabootování z jím vytvořeného záchranného média.

Uživatelům služby Comodo Cloud je poskytován zálohovací software, který se neomezuje jen na zálohu souborů a složek, ale umí zálohovat i kompletní disk nebo systémový registr. 

Zálohu lze provádět jednorázově nebo automaticky. Automatické zálohování je možné spustit každý den ve zvolený čas, každých X minut, v týdenním či měsíčním intervalu, ve vybrané dny v týdnu, po přihlášení uživatele nebo při nečinnosti počítače, kde je možné definovat dobu nečinnosti počítače, po níž se zálohování automaticky spustí.

Program Comod BackUp umožňuje detailní nastavení automatického zálohování, díky němuž se uživatel nemusí o zálohování po prvotním nastavení prakticky vůbec starat.

Mezi podporované funkce patří například inkrementální zálohování, zálohování za využití stínové kopie, nastavitelná komprese zálohy, zašifrování zálohovaných dat a jejich ochrana heslem, automatické provádění úkolů před spuštěním zálohování a po jeho dokončení, vypnutí počítače po dokončení zálohy, posílání hlášení e-mailem atd.

Celkový dojem z programu kazí hodně nepovedená česká lokalizace, která je zjevně strojová a v praxi nepoužitelná, protože kvůli nepřesnostem v překladu často není jasné, k čemu daná volba nebo funkce vlastně slouží. Přepnutí do původní angličtiny je tak prakticky nevyhnutelné. 

Webové rozhraní zaspalo dobu

Comodo Cloud disponuje webovým rozhraním pro přístup k datům z libovolného počítače s přístupem k Internetu, které ovšem dnes nijak neoslní. Víceméně slouží jenom k základním účelům jako je stahování souborů z úložiště, nahrávání souborů do úložiště (bez podpory nahráváním přetahováním v moderních prohlížečích) a správa souborů.

A ani ty základní disciplíny nezvládá zrovna na jedničku. Například při prohledávání úložiště se zohledňuje jen název souborů (nikoliv jejich obsah). Je tu možnost sdílet jednotlivé soubory vytvořením unikátního odkazu, přes který si sdílený obsah může stáhnout kdokoliv, ovšem chybí funkce pro přímé odeslání odkazu e-mailem nebo jeho sdílení prostřednictvím některé ze sociálních sítí.  

Webové rozhraní služby Comodo Cloud bohužel podporuje jen ty nejzákladnější funkce pro přístup k souborům a jejich správu.

Webové rozhraní služby Comodo Cloud nespolupracuje se žádnou sadou webových kancelářských aplikací, takže nelze prohlížet či upravovat soubory kancelářské povahy. Rovněž není možné prohlížet fotky, přehrávat videa nebo poslouchat hudbu. Jediným benefitem je snad filtrace zobrazení souborů podle jejich typu (dokumenty, video, audio, obrázky) či vytváření záložek na konkrétní umístění v cloudovém úložišti. 

Mobilní aplikace se zálohou kontaktů

Comodo Cloud nabízí obslužné aplikace chytrou elektroniku se systémy iOS až ve verzi 5.0 nebo vyšší a Android od verze 2.1 nebo vyšší. Aplikace umožňuje základní přístup k souborům v cloudovém úložišti, které lze otevírat v příslušných aplikacích nainstalovaných v zařízení nebo ukládat do paměti zařízení pro pozdější offline přístup.

Mobilní aplikace služby Comodo Cloud vedle základního přístupu do úložiště umožňuje zálohu kontaktů z mobilu.

Za zvýšenou pozornost stojí funkce pro zálohování kontaktů z chytrého mobilu, tedy možnost jejich exportu a importu. Samozřejmě nechybí možnost nahrávání souborů z mobilního zařízení do cloudového úložiště. Vedle nahrávání existujících souborů z interní paměti nebo paměťové karty je možné nahrát právě pořízenou fotografii, videonahrávku nebo audionahrávku.

OpenDrive: navrhněte si cenu dle svých potřeb

Služba OpenDrive je jako cloudový disk podstatně zajímavější volbou než Comodo Cloud, ale pro začátek je nutné zorientovat se v její nabídce. Pro osobní užití zdarma nabízí úložiště o kapacitě 5 GB. OpenDrive však omezuje objem dat přenesených za jeden den (traffic), maximální velikost jednoho souboru a maximální počet uživatelů a u bezplatné varianty navíc i rychlost přenosu dat, jejímž stropem je pouhých 200 kbit/s.

Nabídka tarifů vypadá následovně:

  • Basic (zdarma): úložiště o kapacitě 5 GB, velikost jednoho souboru maximálně 100 MB, traffic 1 GB / den a maximálně jeden uživatel.
  • Home (5 USD měsíčně nebo 50 USD ročně): úložiště o kapacitě 100 GB, velikost jednoho souboru maximálně 1 GB, traffic 25 GB / den a maximálně tři uživatelé.
  • Office (15 USD měsíčně nebo 150 USD ročně): úložiště o kapacitě 500 GB, velikost jednoho souboru maximálně 3 GB, traffic 100 GB / den a maximálně pět uživatelů.
  • Pro (25 USD měsíčně nebo 200 USD ročně): úložiště o kapacitě 1 TB, velikost jednoho souboru maximálně 5 GB, traffic 250 GB / den a maximálně sedm uživatelů (počítačů).

Výhodou je, že si kdokoliv může sestavit tarif odpovídající jeho požadavkům. Lze si nastavit vlastní velikost cloudového úložiště, vlastní maximální denní traffic, vlastní limit velikosti jednoho souboru a maximální počet uživatelů, kteří budou zároveň cloudové úložiště používat. Cena se pružně přizpůsobuje, takže lze platit skutečně jen za to, co je reálně potřeba.

OpenDrive vedle nabídky tarifů nabízí možnost sestavit si vlastní odpovídající potřebám konkrétního uživatele.

OpenDrive nabízí obslužnou aplikaci nejen pro Windows XP a vyšší, ale také pro Mac OS X ve verzi 10.5 nebo pozdější. Věnujme se však aplikaci pro majoritní platformu. Ta nenamapuje cloudové uložiště např. jako flash disk s vlastním písmenkem. V okně Počítač (Tento počítač) se zobrazuje mezi ostatními položkami jako systémová složka. Uživatelé ve fóru technické podpory služby si již roky stěžují, že právě proto některé programy nejsou schopné do cloudového úložiště ukládat data.

OpenDrive nefunguje jako další místní úložiště nebo síťový disk. Přitom jde o nejpožadovanější funkce ze strany uživatelů.

Připojení cloudového disku jako další jednotky s vlastním písmenem patří dlouhodobě mezi nejčastější požadavky uživatelů. Provozovatel služby se k situaci postavil zatím tak, že z webu odstranil nepravdivou větičku „The application appears on your computer like a traditional drive“. Z průzkumníka je však do cloudového úložiště přístup možný jako do kteréhokoliv jiné složky.

Synchronizace a záloha souborů, vlastní koš, bezpečná složka

OpenDrive umožňuje synchronizovat libovolné složky či jen vybrané soubory mezi počítačem a cloudovým úložištěm. Najednou lze synchronizovat různá data z různých umístění a do různých umístění. Kromě klasické obousměrné synchronizace je možná i záloha, ovšem v tomto případě z cloudového úložiště na místní pevný disk. Dlužno dodat, že aplikace pro Mac OS X zálohování a synchronizování nepodporuje.

OpenDrive podporuje obousměrnou synchronizaci mezi počítačem a cloudovým diskem anebo zálohu dat z cloudového disku na disk lokální, ovšem jen pod MS Windows.

Ani pod MS Windows synchronizace není na jedničku. Opět chybí nástroj pro omezení využití internetové přípojky během přenosu dat mezi počítačem a úložištěm. Možné je pouze nastavit interval pravidelného provádění synchronizování (zálohování) a maximální počet simultánně přenášených souborů. Obojí však bohužel jen plošně pro veškerou synchronizaci a zálohu dat.

OpenDrive má vlastní koš pro smazané soubory, z nějž lze jednoduše obnovit např. omylem odstraněná data. Obslužná aplikace však neumožňuje obnovení předchozí verze souborů, přestože samotná služba je v cloudu uchovává. To je další mínus propojení úložiště s počítačem. Obnovení předešlé verze souborů je možné jen z webového rozhraní. 

Pochvalu si naopak zaslouží speciální bezpečná složka, do níž je možný přístup vždy jen po zadání hesla nezávisle na přístupu k celému úložišti. Je tedy možné pro celé úložiště nastavit automatické přihlašování, ale nehledě na něj zůstává jedna složka extra chráněná pro ukládání citlivých dat. Soubory jsou přitom zašifrovány (AES / 256 bitů) ještě před přenesením souborů do úložiště.  

Sdílení souborů s možností jejich zpoplatnění

Jak díky integraci funkcí obslužného programu do průzkumníka, tak přes webové rozhraní je možné snadno nastavit sdílení konkrétních souborů a složek. Složky mohou být veřejné, skryté nebo privátní. Do veřejných složek může přes internet přistupovat kdokoliv. Do skrytých pak opět kdokoliv, ovšem musí znát unikátní odkaz vedoucí k dané složce.

I obsah privátních složek lze sdílet, ovšem jen se jmenovitě vybranými uživateli služby OpenDrive. Těm lze navíc zakázat provádět v nich jakékoliv změny, tedy například mazat data nebo editovat soubory. Volitelně si tedy mohou sdílený obsah pouze pasivně prohlížet.  Samozřejmě ale privátní složky mohou být skutečně zcela soukromé.

Za pozornost stojí možnost zpoplatnění přístupu ke kterémukoliv souboru. Stačí si zvolit cenu a vygenerovat odkaz vedoucí na soubor. Uživatel, který takový odkaz použije, si může přečíst popisek souboru a případně k němu získat přístup po zaplacení stanoveného poplatku přes platební systém PayPal. Teoreticky tak lze jednoduše monetizovat zajímavé úlovky digitálního fotoaparátu nebo digitální videokamery.

Webové rozhraní přehraje hudbu i otevře dokumenty

Webové rozhraní služby OpenDrive patří k těm lepším, ale k dokonalosti má daleko. Vedle základní správy souborů v cloudovém úložišti včetně správy již probíraného sdílení nechybí funkce pro upload souborů z pevného disku (v moderních prohlížečích i prostým tažením myši z desktopového do webového prostředí) či možnost nahrát soubory z jiného internetového umístění.

S webovými aplikacemi Zoho Writer, Zoho Sheet a Zoho Show je možné přímo z webového prostředí v cloudu vytvářet nové dokumenty, tabulky a prezentace (DOC/TXT, XLS, PPT). Nechybí jednoduchý prohlížeč obrázků a potažmo fotografií a přehrávač videa s podporou celoobrazovkového režimu. Kladem je extrakce archivů na straně serveru. 

Webové rozhraní služby OpenDrive spolupracuje s webovými kancelářskými aplikacemi Zoho.

Soubory je možné jednoduše stáhnout na pevný disk. Textové dokumenty lze zobrazit a editovat ve webovém textovém editoru Zoho Writer. Totéž platí pro tabulky a prezentace, ovšem nikoliv ve standardu Office Open XML. Zde jsou podporovány jen původní formáty MS Office, tedy XLS pro tabulky a PPT pro prezentace, které se sice jako výchozí používaly naposledy v Office 2003, ale faktem je, že kvůli zpětně kompatibilitě je řada uživatelé preferuje dodnes.

Dokumenty z cloudového disku OpenDrive je možné z webového rozhraní otevřít ve webovém textovém editoru Zoho Writer. Nechybí ani podpora úpravy tabulek a prezentací, ovšem ne ve standardu Office Open XML.

Zajímavý je hudební přehrávač, díky němuž lze OpenDrive proměnit v takové jednoduché soukromé Spotify založené na vlastní hudební sbírce nahrané do cloudového úložiště. Pokročilé automatizované třídění hudby na základě ID3 značek byste však ve výčtu funkcí hledali marně. Přinejmenším podpora playlistů, která je třeba u synchronizační cloudové služby SugarSync samozřejmostí, by nebyla od věci.

Webové rozhraní OpenDrive podporuje poslech hudby nahrané do cloudového úložiště na libovolném počítači.

Kromě již zmíněného koše pro obnovu dříve odstraněných souborů webové rozhraní nabízí funkci pro přístup k dřívějším verzím jednotlivých souborů. Zklamáním je ovšem integrované prohledávání cloudového úložiště, které se opět zaměřuje jen na názvy souborů. Není schopné najít například konkrétní dokument na základě jeho obsahu nebo hudební skladbu podle značky.

Z webového rozhraní lze spravovat jednotlivé uživatelské účty k danému cloudovému úložišti pro různé členy rodiny anebo zaměstnance firmy. Pro zvýšení ochrany soukromí je možné omezit přístup ke službě jen z konkrétních IP adres (lze jak povolit konkrétní adresa, tak zakázat vybrané adresy). K dispozici jsou statistiky využití cloudového úložiště a rozsáhlý log veškerých aktivit.

Mobilní aplikace jen s elementárními funkcemi

OpenDrive poskytuje aplikaci pro zařízení značky Apple s iOS ve verzi 3.0 a vyšší nebo zařízení se systémem Android ve verzi 2.1 a pozdější. Aplikace ani pro jednu platformu ničím zásadním nepřekvapí nebo nepotěší. K dispozici jsou elementární funkce pro přístup k datům (jejich ukládání do paměti zařízení anebo otevírání v nainstalované aplikaci).

Mobilní aplikace služby OpenDrive nezaujme žádnou funkcí, kterou by šlo považovat za nadstandardní, natož killer-feature.

Data z cloudového úložiště lze i prostřednictvím mobilní aplikace sdílet. Samozřejmě je možné nahrát libovolné soubory z paměti zařízení nebo vložené paměťové karty do cloudu, ale přímé pořízení fotky nebo videa s okamžitým přesunem do cloudového úložiště však není podporováno. Rovněž chybí funkce pro prohledávání úložiště.

Pomalé připojení? Data lze poslat poštou na pevném disku

Zajímavější složkou službou je možnost zaslat data k uskladnění v cloudovém úložišti na pevném disku postaru poštou. Uživatelé využívající některý ze zpoplatněných tarifů služby mohou požádat o zaslání pevného disku o kapacitě 1,5 TB klasicky poštou. Na něj pak uloží svá data a v odpovědním balíčku jej pošlou zpět. Umožněno je chránit data při putování poštou šifrovacím programem TrueCrypt.

DT24

Jakmile pevný disk dorazí zpět provozovateli služby, přenese z něj všechna data do cloudového úložiště. To se hodí zejména novým uživatelům, kteří si potřebují na začátku nahrát velký objem dat najednou, což při rychlosti uploadu nejen českých internetových přípojek je dosti velká zkouška trpělivosti. Tato služba je poskytována bezplatně, resp. je součástí standardních poplatků.

Tolik první díl naší přehlídky vybraných cloudových disků. Příští týden vám představíme další dvě služby, přičemž jedna opět bude zaměřena hlavně na zálohování a druhá pak určená k širšímu využití. Nebude samozřejmě chybět ani závěrečné shrnutí doplněné o několik postřehů z praxe.

Zaujaly vás cloudové disky?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je nezávislý novinář a publicista věnující se informatice, elektronice a telekomunikacím. V těchto oborech i podniká. Se serverem Lupa.cz spolupracuje již řadu let jako externí redaktor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).