Hlavní navigace

Právník dTestu: Hledáme zákazníka UPC, který se kvůli poplatku za set-top-box bude ochoten soudit

11. 12. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Jak se vyvíjí kauza kritizovaných poplatků za pronájem set-top-boxů a modemů UPC, a servisního poplatku u satelitního Skylinku a CS Linku? DigiZone.cz se ptal právního poradce dTestu Miloše Borovičky.

V červnu jste veřejně radili zákazníkům UPC, jak se bránit zavedenému poplatku za pronájem modemu nebo set-top-boxu ke kabelové televizi. Kolik klientů UPC se vám od té doby ozvalo a kolika z nich jste dokázali pomoci?

Odhadem šlo o osmdesát až devadesát lidí, kteří nám volali kvůli jednorázovému zdražení a vysloveně se ptali na tento problém.

prohlášení, které dTest k zavedení pronájmu přijímacích zařízení UPC vydal, jste napsali, že operátor formálně splnil požadavek zákona pro jednostrannou změnu podmínek smlouvy, protože o ní informoval v dostatečném časovém předstihu. Přesto jste dodali, že se obrátíte na dozorové orgány a necháte tento postup prošetřit. Jak to dopadlo?

Podali jsme podnět Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ), zda nedošlo k porušení zákona. Mám pocit, že ČTÚ žádné pochybení nezjistil. Je tam jedna záležitost, o které jsme přemýšleli a chtěli jsme ji rozvést, a to je otázka, zdali lze jakoukoli smlouvu mezi provozovatelem sítě elektronických komunikací a zákazníkem takto jednostranně měnit, protože smlouva o výpůjčce, která původně na tato zařízení byla, je sepsána podle občanského zákoníku, nikoli podle zákona o elektronických komunikacích. Prováděli jsme si k tomu určité analýzy a bohužel jsme se v nich úplně neshodli na tom, zda to lze nebo nelze, takže jsme nechtěli jít zbytečně do sporu s UPC a podávat žalobu, kterou bychom se domáhali zdržení se protiprávní činnosti. Uvažujeme o tom, že podpoříme svou argumentací zákazníka, který se rozhodne proti změně smlouvy podat reklamaci a následné námitky k ČTU.

Zákazníkům UPC jste radili, že pokud nechtějí využívat modemy nebo set-top-boxy UPC, za které musí platit nájem, ale o služby této kabelové společnosti mají dále zájem, aby si pořídili vlastní přijímací zařízení. Jenže třeba u set-top-boxů je přijímač spárovaný s dekódovací kartou, takže v žádném jiném set-top-boxu než tom od UPC klientům služba nepůjde.

Ano, tento problém jsme předběžně řešili, UPC omezuje využitelná zařízení jen na ta svoje, která nejsou zrovna levná. Obdobná zařízení se dají pořídit levněji, třeba v zahraničí. UPC to ale odůvodňovala tím, že její síť neumí komunikovat s těmito zahraničními přijímači a nedokáží ji nastavit tak, jak by potřebovali. Nejsem technik, takže to neumím posoudit.

Zaznamenali jste nějaký případ, kdy by zákazník UPC odmítl platit nájem za přijímač a kabelová společnost na něm tento poplatek vyžadovala soudní cestou, nebo mu rovnou ukončila poskytování služby?

Takový případ jsme nezaznamenali, protože většina zákazníků, kteří s tím měli problém, využila toho, že ač měli smlouvy na dobu určitou, od UPC raději utekli a nechtějí mít s touto společností už nic společného. Na druhou stranu, zprávy od UPC jsou takové, že většina jejich zákazníků tuto změnu přijala, ale to je oficiální stanovisko jejich tiskového mluvčího, takže bych ho bral s rezervou.

UPC také v souvislosti s chystaným zvýšením DPH od Nového roku oznámila zdražení veškerých služeb. ČTÚ minulý týden vydal prohlášení, v němž oznámil, že v případě tohoto zdražení, které je vyvoláno vládním rozhodnutím, zákazníci nemají právo předčasně vypovídat smlouvy, aniž by se vystavili sankcím ze strany operátora. Už se na vás v téhle věci obrátili nějací klienti UPC?

Ne. Zprávu ČTÚ jsme si pročetli, připravujeme si k ní vlastní analýzy. Dospějeme asi ke stejným závěrům, k nimž dospěl ČTÚ. V tomto ohledu tedy bude asi zbytečné nabádat zákazníky k tomu, aby odstupovali od smluv, bylo by to příliš velké riziko, že by potom následovaly sankce. Zákon výslovně říká, že dojde-li ke změně smlouvy vlivem změněné legislativy, pak právo odstoupit od smlouvy nevzniká.

Čili ve chvíli, kdy operátor zdražuje na základě rozhodnutí státu o zvýšení DPH, je z obliga a pouze reaguje na změnu pravidel a je v tom nevinně.

Ano, přesně tak. V takovém případě v podstatě nezdražuje operátor, ale služba se zdražuje o tu vyšší daň.

V létě jste upozorňovali i na problém s nově zaváděnými servisními poplatky u satelitních služeb Skylink a CS Link, které zpoplatnily dosud bezplatné programové nabídky Gratis a Free. Jak se tato kauza vyvíjí? Řešíte stále ještě případy zákazníků, kteří tento poplatek odmítají platit?

Zákazníkům se to opravdu nelíbí a stále se na nás v této věci obrací, protože na spoustu z nich dopadne tato změna až od 1. ledna 2013. Ptají se, zda mají platit, nebo ne. Bohužel, v tomto případě daly orgány dozoru za pravdu zase spíše Skylinku s tím, že změnu oznámil správně a včas. Podle jejich výkladu tedy může zdražit službu prakticky jak chce. My se domníváme, že tam mohlo dojít k zneužívání dominantního postavení na trhu satelitní televize, nicméně stejného názoru není Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který na náš podnět nezjistil žádné protisoutěžní jednání.

Hrál v té kauze roli i fakt, že majitel Skylinku a CS Linku nepůsobí v České republice a obě služby provozuje z Lucemburska? ČTÚ to zjistil ve chvíli, kdy s tímto operátorem chtěl zahájit správní řízení a zjistil, že v podstatě nemůže, protože firma M77 Group nemá oprávnění pro provozování služeb elektronických komunikací v České republice.

Určitě to nějakou roli hrálo. ČTÚ to dodnes řeší už jen na těch základních bázích, že M77 Group ani neoznámil podnikání na trhu elektronických komunikací v České republice, čímž porušil zákon o elektronických komunikacích. Nicméně to nemá úplně vliv na posouzení, zda došlo ke správné změně smluvních podmínek, přestože to bylo po formální stránce zřejmě provedeno dobře. Stálo by ale za to popřemýšlet o doslovné dikci zákona o elektronických komunikacích, který říká, že zákazníkovi má být oznámena změna stejným způsobem, jako je dodávaná faktura, tedy vyúčtování za službu. To evokuje otázku, jestli lze měnit podmínky u služeb, které byly bezplatné a ke kterým nebylo dodáváno žádné vyúčtování. Ale to je otázka, s níž si musí poradit ČTÚ. My jsme ve svých podnětech tuto argumentaci naznačovali, ale nemáme zprávy o tom, že by byla nějakým způsobem přijata.

Jak jste řekl, spousty zákazníků Skylinku a CS Linku se servisní poplatek dotkne až od Nového roku. V případě, že s ním nesouhlasí, na koho se mohou obrátit?

UXD

My jim můžeme dát základní radu, jakým způsobem se tomuto poplatku bránit, když s ním nesouhlasí. Doporučoval bych podat reklamaci na vyúčtování, respektive na to, že byla služba odpojena, a pak následně námitku proti vyřízení reklamace k ČTÚ. Ale mám-li být upřímný, domnívám se, že ani český zákazník, ani my už v této kauze moc nezmůžeme. I kdyby se podávaly hromadné stížnosti proti tomuto poplatku, asi to už nepovede k jeho zrušení.

Jste klientem UPC a uvažujete o tom, že byste ve spolupráci s dTestem napadli zavedení poplatku za pronájem modemu nebo set-top-boxu? Kontaktujte nás na redakčním e-mailu redakce@digizone.cz!

Foto: archiv Miloše Borovičky