Hlavní navigace

Přenositelnost čísla na dosah ruky

13. 12. 2002
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Velkoobchodní nabídka ADSL od Českého Telecomu ještě není na světě, a už se objevují první kritiky na její adresu. Blíží se také konec roku, a s ním i předvolba operátora a přenositelnost čísel. APVTS a ČTÚ hlásí "hotovo", pokud jde o jejich technické řešení. Zbývá už jen maličkost - dohodnout se na cenách.

Také právě končící týden byl poměrně bohatý na události v oblasti telekomunikací. Nesl se v duchu bilancování pomalu končícího roku a výhledů do roku nadcházejícího. Ten by měl přinést dvě nové telekomunikační služby – tzv. předvolbu operátora (Carrier PreSelection) a přenositelnost čísel (NP, Number Portability).

APVTS a ČTÚ hlásí hotovo (po technické stránce)

V současné době je u nás (v síti ČTc) dostupná služba „volby operátora“ ve variantě s tzv. individuální (krátkou) předvolbou. Ta nutí každého, kdo chce svůj hovor vést přes jiného operátora, aby vytočil speciální krátkou předvolbu ještě před číslem volaného. Podstata nové služby CPS (předvolby operátora) spočívá v tom, že zákazník Českého Telecomu si dopředu vybere, přes kterého alternativního operátora mají být standardně vedeny všechny jeho hovory, a tato jeho volba se pevně nastaví na příslušné ústředně Telecomu – tak, aby již nemusel vytáčet krátkou individuální předvolbu, a přesto byly jeho hovory vedeny přes jím zvoleného operátora.

Způsob, jakým bude trvalá předvolba (CPS) u nás implementována, umožňuje zákazníkům ČTc, aby si stanovili vybraného operátora samostatně pro všechny národní hovory, a samostatně pro všechny mezinárodní hovory. I když tak učiní, stále mají možnost svou „implicitní volbu“ pro konkrétní hovory změnit – stačí vytočit příslušnou krátkou předvolbu a ta „přehluší“ pevné přednastavení.

Pokud jde o technické řešení předvolby operátora (a stejně tak i přenositelnosti čísla), zde došlo k docela zajímavé situaci. Jelikož platný telekomunikační zákon explicitně neřeší technické aspekty této služby – tedy ani nezmocňuje regulátora k tomu, aby tyto podmínky určil a operátorům je závazně nadiktoval – došlo na „neformální“ řešení: regulátor, ve spolupráci s APVTS (Asociací provozovatelů telekomunikačních sítí), inicioval vznik otevřeného odborného tělesa (Fóra pro CS/CPS a NP), které příslušné technické řešení připravilo. Jelikož ale regulátor nemůže toto řešení vydat jako závazný technický standard, museli se k němu přihlásit (na dobrovolné bázi) sami operátoři a zavázat se k jeho dodržování. Takto to zafungovalo u krátké individuální předvolby (která je u nás dostupná od 1.7.2002) a stejně to dopadlo i nyní, v případě trvalé předvolby a přenositelnos­ti čísla.

Na včerejší tiskovce APVTS a ČTÚ, kde byly výsledky práce Fóra prezentovány novinářům, to šéf APVTS Svatoslav Novák ocenil takto:

Tento přirozený způsob tvorby regulačních pravidel nemá pravděpodobně v Evropě obdoby

Databáze pro přenositelnost

V případě přenositelnosti čísla byla situace ještě složitější v tom ohledu, že nestačilo vymyslet technické řešení, ale bylo třeba udělat něco navíc. Konkrétně zřídit a začít provozovat centrální databázi, která by vedla evidenci všech „přenesených čísel“ (tj. pamatovala si informace typu „to a to číslo se přestěhovalo tam a tam, do té a té sítě“). Takovéto databáze se pak dotazují telefonní ústředny operátorů, když potřebují zjistit, kam mají směrovat konkrétní hovor.

Otázkou ovšem bylo, kdo by měl takovouto centrální databázi provozovat. Měl by to být některý z operátorů? Nebo raději někdo nezávislý? Kdo?

Nakonec se aktivity chopilo opět APVTS, které zřídilo firmu CNPAC s.r.o. (Czech Number Portability Administrative Centre). Toto s.r.o. pak příslušnou databázi (Národní referenční databázi pro NP) bude provozovat. Právě včera ji APVTS „instalovala do provozu“ (což by fakticky mělo znamenat připravenost k testům) a nabízí ji operátorům k užívání. Díky tomu tito budou moci dostát zákonnému závazku nabídnout přenositelnost čísla nejpozději k 31.12.2002.

Zpočátku bude tato referenční národní databáze sloužit potřebám přenositelnosti v pevné síti. Očekávaný zájem o její služby přitom nejspíše bude gradovat teprve s časem (neboli: zpočátku bude asi hodně malý). Do budoucna by ale tato databáze měla sloužit i potřebám přenositelnosti také v mobilní síti.

Jak je to s cenou?

Celkové shrnutí stavu příprav na trvalou předvolbu a přenositelnost vypadá následovně:

  • tvorba technických specifikací (pro CS, CPS i NP) je ukončena, specifikační dokumenty (standardy) jsou hotovy
  • hotové a schválené jsou cenové modely služeb (tj. základní pravidla pro cenotvorbu)
  • národní referenční databáze je v instalační fázi (její provozovatel, CNPAC s.r.o., je zřízen)
  • započaly testy mezi operátory pro realizaci trvalé předvolby a přenositelnosti

Stále ovšem chybí jeden veledůležitý kamének do celkové mozaiky, a tím jsou konkrétní ceny. Zde dohoda ještě není na světě a vše naopak nasvědčuje tomu, že se i zde bude opakovat již tradiční scénář: Český Telecom nastíní své představy (ve formě referenční nabídky), tyto ale pro alternativní operátory nebudou přijatelné, vznikne rozpor a ten bude muset řešit regulátor tím, že cenové podmínky direktivně určí sám. Takto to dopadlo u krátké individuální předvolby, kde regulátor vydal příslušné cenové rozhodnutí v polovině června 2002. Mj. v něm určil, že Telecom si v rámci tzv. originace hovorů může účtovat příplatek ve výši 6 haléřů za minutu na krytí nákladů, které se zavedením této služby měl (Telecom původně požadoval 28 haléřů). Zbytek ceny za originaci hovoru pak tvoří poplatek ve stejné výši jako propojovací poplatek za terminaci hovoru (aktuálně 51 haléřů za minutu ve špičce, pro tzv. 1 tranzit).

Podle dostupných signálů je představa Telecomu o cenách za pevnou předvolbu (referenční nabídka CPS) již na světě, a někteří alternativní operátoři již vyjádřili svůj nesouhlas s ní (rozporovali ji u regulátora). Včera měl setkání s novináři Aliatel, a o této konkrétní problematice se tam také mluvilo. Podle Aliatelu Telecom požaduje řádové zvýšení příplatku za realizaci trvalé předvolby. Nejspíše se tedy Telecom znovu vrátil k něčemu srovnatelnému s jeho předchozím požadavkem na 28 haléřů u individuální předvolby (což mu regulátor následně „zkrouhnul“ na 6 haléřů). Jak ale Aliatel upozorňuje, Telecom požaduje výrazné zvýšení originačního příplatku nejen pro nově zaváděnou trvalou předvolbu, ale i pro již existující a používanou individuální předvolbu – což podkládá technickým argumentem o tom, že z hlediska dalšího vedení hovorů dokonce nelze odlišit obě varianty od sebe. Pokud by na to regulátor přistoupil, nastala by opravdu paradoxní situace: všude ve světě propojovací poplatky obecně klesají, jenom u nás by krátce po svém zavedení originační poplatek naopak vzrostl.

Aliatel kritizuje pravděpodobnou velkoobchodní nabídku ADSL

Na včerejším setkání Aliatel s novináři se mluvilo i o velkoobchodní nabídce na ADSL služby, kterou by měl Telecom zveřejnit v prosincovém Telekomunikačním věstníku (vychází již 16.12.2002). Představitelé Aliatelu vyjádřili názor, že v uvedeném termínu nabídka pravděpodobně bude zveřejněna – ale podmínky prý budou (podle neoficiálních informací) pro Aliatel nepřijatelné (a nejspíše i pro ostatní alternativní operátory). V čem konkrétně?

ebf 24 - tip duben

I zde představitelé Aliatelu konkretizovali své obavy, když uvedli, čeho se obávají, že bude v nabídce uvedeno:

  • princip rozděleného účtování: Aliatel se obává, že celá nabídka bude postavena na principu rozděleného účtování, jaké se Telecom snažil prosadit již u svého Internetu Plus. Proti samotnému principu Aliatel prý nic nemá, ale jeho zásadním protiargumentem je to, že nevidí možnost, jak zabránit tomu, aby Telecom maximalizoval 1. složku (tj. co nejvíce vydělával na části ceny za transport, kde má monopol) a naopak minimalizoval 2. složku ceny (za internetové služby). Tomu rozumím jako diplomatickému vyjádření obav z křížového financování vlastního IOLu, které by následně vytlačilo z trhu jiné ISP a poskytovatele internetových služeb. Dále zazněly argumenty o tom, že z pohledu uživatelů by rozdělené zpoplatnění mohlo přinést značné komplikace (což byl také argument Zástupců uživatelů Internetu na Fóru pro dial-up, vůči snahám o rozdělené zpoplatnění u dial-upu).
  • outsourcing celé přenosové soustavy: pro alternativní operátory by bylo nejvýhodnější přebírat provoz od ADSL zákazníků co nejdříve, nejlépe přímo na místních ústřednách. Aliatel se obává, že Telecom jim nabídne pouze možnost přebírat provoz naopak co nejpozději, v jediném bodě pro celou ČR. Tedy že Telecom nejprve svede veškerý provoz od uživatelů ADSL z celé republiky do jednoho bodu (za což si nechá náležitě zaplatit), a teprve zde jej předá ostatním poskytovatelům služeb. Tím se ale uzavírá prostor pro alternativní operátory a jejich působení v roli telekomunikačních operátorů.
  • třetí obava Aliatelu je spojena s tím, že Telecom mu bude předávat ADSL provoz pomocí IP protokolu, a nikoli pomocí ATM, jak požaduje on. To má jeden podstatný důsledek: zatímco protokol IP je vhodný pro internetový provoz, není už tak vhodný pro poskytování jiných služeb, zejména multimediálního charakteru (vyžadujících konstantní přenosové zpoždění a pravidelnost doručování dat). Telecom by tak efektivně komplikoval svým konkurentům případné snahy poskytovat po ADSL jiné služby, například přenos hlasu či obrazu apod.

Termín 16.12.2002, kdy by měl prosincový Telekomunikační věstník vyjít, se kvapem blíží. Nechme se tedy překvapit, zda tam velkoobchodní nabídka ADSL služeb od ČTc bude či nebude, a jak bude vypadat. Bude to dárek pod stromeček? Pokud ano, komu udělá radost? Dá si jej Telecom sám sobě, v podobě další zbraně proti konkurenci? Nebo to bude dáreček, který potěší koncové uživatele, tolik dychtící po ADSL? Co myslíte?

Jaká bude velkoobchodní nabídka ADSL od Českého Telecomu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).