Hlavní navigace

Připojení bez kabelu od Vodafone: předzvěst budoucích služeb na LTE?

12. 5. 2014
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Nové „Připojení bez kabelu“ navazuje na předchozí „Mobilní připojení Turbo“. Funguje ale jen na UMTS a LTE, má vyšší objemový limit a zastropované maximální rychlosti.

Počátkem letošního roku přišel český Vodafone s akční nabídkou služby „Mobilní připojení Turbo“, která za 499 Kč měsíčně (s úvazkem na 2 roky) poskytuje mobilní připojení s novou formou FUP (tzv. Smart FUP). 

V rámci ní může uživatel přenést až 20 GB dat, načež dochází ke zpomalení některých druhů provozu na 64 kbit/s. Ostatní přenosy, jako třeba běžné brouzdání a elektronická pošta, však nejsou uměle zpomalovány ani poté. Služba přitom funguje všude tam, kde má Vodafone pokrytí umožňující alespoň nějaký datový přenos. Tedy třeba i pouhé GPRS.

Akční nabídka ale skončila s koncem dubna, v tom smyslu, že cena za nově aktivovanou službu Mobilní připojení Turbo vzrostla ze 499 Kč na standardních 999 Kč měsíčně. Nyní tedy Vodafone přichází s jinou novinkou – již zmiňovanou službu s názvem „Připojení bez kabelu“. Má obdobnou koncepci jako „Mobilní  připojení Turbo“, ale i některé zajímavé odlišnosti:

  • jde o službu, prezentovanou nikoli jako mobilní připojení, ale spíše jako náhradu pevného připojení. Tedy pro stacionární, či spíše nomadické využití: můžete ji používat střídavě na různých místech, ale nepočítá se s jejím využíváním „za pohybu“
  • nemá „Smart FUP“, a místo toho je označována jako „služba s omezeným přístupem k síti Internet“
  • objem 20 GB, po kterém dochází ke zpomalení některých přenosů, byl zvýšen na 30 GB
  • zpomalení některých přenosů na 64 kbit/s (po dosažení  20 GB) bylo nahrazeno zpomalením na 256 kbit/s (po dosažení 30 GB)
  • všechny přenosy, bez ohledu na objem již přenesených dat, mají nově omezenu maximální rychlost (na 4 Mbit/s směrem k uživateli, 2 Mbit/s v opačném směru)
  • nové „Připojení bez kabelu“ funguje jen na technologiích UMTS a LTE. Navíc vyžaduje speciální SIM kartu a speciální koncové zařízení (kombinaci modemu a domácí brány), které si zákazník musí zakoupit (jednorázově, nebo na splátky)
  • nového zákazníka přijde měsíční paušál za „Připojení bez kabelu“ na 499 Kč měsíčně, zvolí-li variantu bez úvazku. Pokud se uváže na 24 měsíců, přijde ho měsíčně na 399,20 Kč měsíčně (vše vč. DPH). Stávající zákazníci, kteří již mají s Vodafonem sjednané nějaké minimální měsíční plnění (smlouvu MSL), mohou „Připojení bez kabelu“ získat za 349 Kč měsíčně. Také se ale musí uvázat na 24 měsíců.

Pojďme nyní k jednotlivým aspektům podrobněji.

Místo Smart FUP jen „služba s omezeným přístupem k síti Internet“

Dosavadní služba „Mobilní připojení Turbo“ se pyšní inovovanou Fair Use Policy, kterou Vodafone nazval „chytrou“ (Smart FUP). Její podstatou je to, že po dosažení určitého objemového limitu (konkrétně 20 GB za měsíc) je řada konkrétních přenosů  – zejména P2P přenosy, streaming a komunikace s datovými úložišti a souborovými servery – zpomalena na 64 kbit/s. Do té doby ale žádné rychlostní omezení aplikováno není, a u ostatních přenosů není aplikováno ani poté.

Nové „Připojení bez kabelu“ se chová obdobně, byť s jinými parametry: po dosažení 30 GB zpomaluje vybrané přenosy, ale jen na 256 kbit/s. Výčet těch přenosů, které jsou omezovány, je ale stále definován jen dosti neurčitě (nikoli přesným výčtem přenosových protokolů, portů či konkrétními pravidly, ale jen příklady). Jako třeba u datových úložišť, kde je jako příklad zmiňován přístup k Rapidshare, Box a Google Drive. Takže co třeba přístup k Dropboxu, Onedrive a dalším podobným službám?  Patří sem třeba i uschovna.cz, nebo uloz.to?

Nově je pak u „Připojení bez kabelu“ přidána ještě celá nová kategorie přenosů, jejichž rychlost je po dosažení objemového limitu (30 GB) omezována, a to „komunikace mezi hráči a hracími servery (např. xbox live, zynga, diablo)“. Opět ale bez přesné specifikace toho, čeho všeho se toto omezení týká. To u Smart FUP v rámci služby „Mobilní připojení Turbo“ takovéto „hraní“ omezováno ještě nebylo.

Za zdůraznění určitě stojí, že Vodafone toto selektivní omezení některých přenosů již neprezentuje jako FUP (Fair Use Policy). Očividně tedy již zareagoval na doporučení ČTÚ k pravidlům řízení datového provozu, podle kterých se taková služba, která aplikuje pravidla řízení datového provozu jdoucí nad rámec tzv. opodstatněného řízení provozu, již nesmí označovat jako „služba přístupu k síti Internet“ (ve smyslu neomezeného přístupu), ale jen jako „služba s omezeným přístupem k síti Internet“. Alespoň v Podmínkách své nové služby tak Vodafone činí:

5. Tarif „Připojení bez kabelu“ je službou s omezeným přístupem k síti Internet. Vzhledem k charakteru mobilních sítí není tento tarif určený pro služby přenosu a sdílení souborů (tzv. file sharing a P2P přenos) a kontinuální přenos audio-vizuálních materiálů (tzv. streaming) a hraní online her, které mohou být zpomaleny na rychlost 256 kbps pro download i upload. (…) U všech ostatních služeb dostupných prostřednictvím sítě internet, jako je například prohlížení webových stránek, posílání emailů, sociální sítě (např. Facebook) a VoIP (např. Skype) nedochází ke zpomalení po celou dobu používání tarifu.

S tvrzením, že ostatní protokoly nejsou zpomalovány, ale poněkud neladí „obecné“ omezení rychlosti, které Vodafone nově aplikuje, a to na všechny přenosu bez rozdílu a bez ohledu na přenesený objem dat:

Tarif je omezen maximální přenosovou rychlostí. Rychlost downloadu je 4 Mbps a rychlost uploadu 2 Mbps, v nočních hodinách může být rychlost dvojnásobná, tj. rychlost downloadu 8 Mbps a uploadu 4 Mbps v závislosti na kapacitě sítě.

Nočními hodinami se přitom rozumí interval od půlnoci do šesti hodin ráno. Samozřejmě přitom jde jen o tzv. marketingové rychlosti, neboli o rychlosti „až“ (byť v citovaném úryvku z Podmínek bylo toto důležité slovíčko nahrazeno zmínkou o maximální přenosové rychlosti). Obvyklým způsobem, tedy za pomoci slovíčka „až“, to popisuje tisková zpráva:

Rychlost stahování až 4 Mbps, rychlost nahrávání až 2 Mbps

Nicméně u předchozího Mobilního připojení Turbo takovéto „zastropování“ rychlostí všech přenosů, nezávisle na objemu dosud přenesených dat, aplikováno nebylo. Nebo alespoň nebylo uvedeno v podmínkách služby.

K tomu si zdůrazněme, že nová služba Připojení bez kabelu funguje jen na UMTS a LTE, a je tedy dostupná jen tam, kde má Vodafone pokrytí svého Turbo Internetu (tedy buď 3G, nebo LTE, zatím v pásmu 900 MHz). Připomeňme si, že když Vodafone spouštěl svůj Turbo Internet, pyšnil se podstatně vyššími rychlostmi, a to i přesto, že v pásmu 900 MHz využívá blok jen o šířce 3 MHz:

Teoretická rychlost datových přenosů je až 20 Mbit/s, v průběhu testování bylo dosaženo reálné rychlosti přesahující 15 Mbit/s.

Nyní tedy omezuje maximální rychlost směrem k uživateli na 4 Mbit/s, a v noci (od půlnoci do šesti ráno) na 8 Mbit/s. V souvislosti s LTE to opravdu „není mnoho“.

Podmínkou je drahé koncové zařízení

Jak jsme si již uvedli výše, samotná služba „Připojení bez kabelu“ přijde dle aktuálního ceníku na 499 Kč měsíčně, nechce-li se zákazník vázat na 24 měsíců. Pokud je ochoten se uvázat na takto dlouhou dobu, záleží ještě na tom, zda jde o nového zákazníka, nebo o zákazníka stávajícího, který již s Vodafonem má nějakou smlouvu, obsahující ustanovení o minimálním měsíčním plnění (MSL). V prvním případě bude za „Připojení bez kabelu“ platit po 24 měsíců vždy 399,20 Kč, zatímco ve druhém případě bude platit každý měsíc jen 349 Kč.

Dlužno dodat, že tato poslední možnost není uvedena v aktuálním ceníku, a hovoří o ní jen tisková zpráva k uvedení nové služby.

Výše uvedené ceny ale nejsou jediným nákladem na straně zákazníka, který by chtěl nové „Připojení bez kabelu“ využívat. Nemůže si například jednoduše pořídit novou (datovou) SIM kartu, a tu vložit do nějakého „svého“ zařízení podporujícího 3G a LTE v pásmu 900 MHz. Zakazují to podmínky nové služby, které ve svém bodě 3 požadují použití speciálního zařízení (modemu), určeného právě pro danou službu:

Datový tarif „Připojení bez kabelu“ je určen pro zákazníky Vodafone, kteří jsou vybaveni zvláštní SIM kartou určenou pro službu „Připojení bez kabelu“ a zároveň i modemem určeným pro službu „Připojení bez kabelu“. Tarif je určen pro stacionární použití.

Takovýmto speciálním zařízením je dnes modem Vodafone 3000. Ve skutečnosti jde o zařízení Huawei B593s-22, opatřené („brandované“) značkou Vodafone.  Podporuje technologii LTE v pásmech 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz, a 3G/UMTS/DC HSPA+ v pásmech 900 a 2100 MHz, s maximálními rychlostmi 100/50 Mbit/s (v případě LTE), resp. 42,2/5,76 Mbit/s (v případě 3G). Podporuje tedy jak dnešní „Turbo Internet“, v rámci kterého Vodafone nasadil své LTE v pásmu 900 MHz, tak i jeho budoucí podobu, v rámci které Vodafone jistě využije frekvence v pásmu 800 MHz, získané v aukci.

Jde přitom o „kombinované“ zařízení, které kromě modemu obsahuje celou domácí bránu, včetně přepínače, směrovače a firewallu, se 4 LAN porty a 2 USB porty. Navíc má toto zařízení ještě dva „pevné telefonní“ porty RJ-11, o jejichž využití český Vodafone nemluví: zmiňuje skoro všechno možné (včetně připojení Smart TV či herních konzolí), ale o pevných telefonech mlčí.

Nejde ale o žádné špičkové zařízení, které by bylo posledním výkřikem techniky. Třeba LAN porty jsou pouze 100 megabitové, a nikoli gigabitové (jak je stále častěji zvykem i u „velmi základních“ koncových zařízení). Navíc to poněkud neladí s maximální rychlostí rádiového rozhraní (150 Mbit/s) při použití LTE. Ale to tuzemské zákazníky zatím opravdu nemusí trápit: díky umělému omezení rychlostí na 4 Mbit/s směrem k uživateli (v noci pak 8 Mbit/s) jim plně postačí i stomegabitové ethernetové porty. Stejně jako absence podpory nejnovějšího WiFi standardu 802.11ac. Ten, stejně jako gigabitový Ethernet, podporuje až novější zařízení B4000.

Zájemce ale může odradit nemalá cena tohoto koncového zařízení (B3000). I když je to zařízení charakteru „vše v jednom“, takže třeba v domácnosti již nejspíše nebudou potřebovat žádné další „síťové“ zařízení, je stále dosti drahé: jeho standardní cena je 4 377 Kč. Tu musí zaplatit ti, kteří nesvolí k úvazku na 24 měsíců. Těm, kteří se uváží na 24 měsíců, jej Vodafone nabízí i na splátky. V takovém případě vychází nikoli dráž než při jednorázové koupi, ale naopak o 1000 Kč levněji: na počátku jednorázově 977 Kč, a každý ze 24 měsíců úvazku 100 Kč (celkem tedy 3377 Kč).

Celkové hodnocení

Vodafone prezentuje své nové „Připojení bez kabelu“ jako službu, určenou spíše pro rezidenční segment, a zamýšlenou jako náhrada pevného připojení. Přitom ale hovoří o jejím testování v pilotním provozu:

Pilotní provoz zatím poběží ve vybraných lokalitách omezenou dobu, abychom vyzkoušeli, jaký má tato průlomová služba tržní potenciál.

Jak to ale jde dohromady s poměrně vysokou „vstupní“ investicí do zařízení B3000 a s těmi cenovými variantami nové služby, které předpokládají úvazek na 24 měsíců? Bude služba po tuto dobu vůbec dostupná? Prý ano, jak zní odpověď na můj dotaz:

Zákazníci, kteří si službu pořídí během pilotního provozu, ji budou moci využívat po dobu úvazku (24 měsíců) za stávajících podmínek.

I tak jsem ale přesvědčen, že popisovaná podoba „Připojení bez kabelu“ je něco spíše dočasného, na čem si Vodafone skutečně nějak testuje trh („jaký má tato průlomová služba potenciál“). Hlavně se ale snaží tento trh co nejdříve nějak obsadit, ještě než přijdou s obdobnými nabídkami jeho dva hlavní konkurenti. A to vyzbrojeni konkurenční výhodou, spočívající ve sdílení nové infrastruktury (proti kterému prý Vodafone hodlá bojovat všemi prostředky).

I když ani Vodafone zatím nemá vybudovanou novou infrastrukturu pro LTE v pásmu 800 MHz, může zákazníky lákat alespoň na své prozatímní řešení v podobě nasazení LTE v pásmu 900 MHz, v rámci svého Turbo Internetu. I když i zde má k dispozici jen relativně úzké frekvenční pásmo (2× 3 MHz), na kterém se LTE nemůže „tolik předvést“.

Předpokládám, že právě proto Vodafone tolik trvá na použití takového zařízení, které v budoucnu umožní bezproblémový přechod na LTE v pásmu 800 MHz. A že stávající podoba „Připojení bez kabelu“, zejména pokud jde o zastropování maximálních rychlostí, je skutečně jen dočasná a poplatná dnešnímu stavu infrastruktury. Že se s postupem času bude zlepšovat. Protože pokud by to mělo být vše, co LTE přinese, pak by to snad ani nestálo na všechny ty vášně kolem aukce kmitočtů a investice do nové infrastruktury. Ale určitě to není zdaleka poslední slovo.

ebf 24 - tip duben

Nicméně z pohledu zákazníka je to docela nepříjemné: může jen tušit a očekávat, jak se bude měnit situace na trhu, a s ní snad i podoba samotné služby. Přesto by se ale již dnes měl k této službě nějak uvázat: ať již úvazkem jejímu poskytovateli, na předlouhých 24 měsíců, nebo alespoň jednorázovým pořízením  samotného koncového zařízení, uzpůsobeného pro jednoho konkrétního poskytovatele.


P.S. podle upřesnění od společnosti Vodafone se do limitu 30 GB započítávají pouze ty přenosy, které jsou následně omezovány (a nikoli tedy ty, které po vyčerpání limitu omezovány nejsou, jako běžné brouzdání či el. pošta). To je další rozdíl oproti Mobilnímu připojení Turbo, kde se do limitu 20 GB započítávaly všechny přenosy.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).