Hlavní navigace

Privatizace ST: získá zahraniční investor monopolní postavení?

27. 7. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zahraniční investice mohou být i pro silnou společnost značně rizikovou záležitostí, pokud se vám ovšem nepodaří objevit subjekt, jenž má díky špatné legislativě na domácím trhu postavení, které riziko špatné investice omezuje takřka na nulu. O tom, jak se privatizovaly Slovenské Telekomunikace píše Matúš Serdula.

Zahraniční investice mohou být i pro silnou společnost značně rizikovou záležitostí, pokud se vám ovšem nepodaří objevit subjekt, jenž má díky špatné legislativě na domácím trhu postavení, které riziko špatné investice omezuje takřka na nulu. O tom, jak se privatizovaly Slovenské Telekomunikace píše Matúš Serdula.

V utorok 18.7 bol predaný 51-percentný podiel akcií v Slovenských Telekomunikáciach. Nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom zaň zaplatila 1 mld. Eur (viac ako 44 mld. Sk) – odhady sa pohybovali od 40 do 60 mld. Sk. Cena pozostáva z dvoch častí. Prvou je kúpa časti akcií a druhou navýšenie základného imania tak, aby investor získal 51-percentný podiel na základnom imaní. Základné imanie ST dosahuje v súčasnosti výšku 21mld. Sk. S peniazmi z privatizácie ST sa počíta v štátnom rozpočte a bolo už rozhodnuté aj ich prerozdelenie, ktoré sa ale ešte bude prerokuvávať.

Privatizačný poradca, poradenské konzorcium Deutsche Bank, z privatizácie zinkasuje okolo 400 mil. Sk. Presná suma nie je známa pretože sa tiež skladá z viacerých častí. Jedna časť je tvorená pevnou sumou, druhá je určená percentuálne. V súvislosti s výberom privatizačného poradcu ešte na začiatku privatizácie musel odstúpiť minister dopravy Gabriel Palacka a štátny tajomník František Kurej.

O získanie podielu v ST sa uchádzalo viacero kandidátov. Záujem prejavili aj rakúsky telekomunikačný operátor Telekom Austria AG a francúzsky France Telecom. Napokon však vyhrala spoločnosť Deutsche Telekom, ktorá je v súčasnosti prítomná vo všetkých susedných krajinách Slovenska. V Česku vlastní podiel v Radiomobile a v Rakúsku vlastní mobilného operátora Max.mobil. V Maďarsku Deutsche Telekom sprivatizoval telekomunikačnú spoločnosť MATÁV. Na Ukrajine poskytuje služby pevných liniek pre vnútroštátne a medzinárodné diaľkové hovory Utel a spolupracuje aj s mobilným operátorom UMC. V Poľsku je DT vlastníkom mobilného operátora PTC. Do zbierky podnikov, ktoré DT vlastní by sa mala zaradiť aj americká firma VoiceStream Wireless Corp. Suma ktorú za ňu zaplatí je 50,7 mld. USD. Platba sa uskutoční čiastočne v hotovosti a čiastočne prevodom akcií. Tejto transakcii sa bude venovať Kongres, pretože nie je v súlade s americkými zákonmi – 59 % spoločnosti Deustche Telekom totiž vlastní nemecká vláda, Deutsche Telekom si za svoje ciele stanovilo rozvinúť Slovenské Telekomunikácie na jednu z najúspešnejších telekomunikačných spoločností v Strednej Európe. Ďalej sa budú snažiť o zavedenie nových služieb a nových na budúcnosť orientovaných technológií. Toto platí osobitne pre rastové odvetvie telekomunikácií, mobilnej komunikácie a internetu. Rozhodnutie sa pre strategického partnera má podnietiť aj iných medzinárodných investorov k investíciám do Slovenska, čo povedie aj k ďalšiemu posilneniu hospodárskeho rozvoja krajiny.

Predaj akcií telekomunikácií sa podľa Deutsche Telekom uskutočnil transparentným medzinárodným tendrom a je dobrou vizitkou a inšpiráciou pre ďalších zahraničných investorov, ktorí sa zaujímajú o investičný vstup na Slovensko.

Ako uvádza Deutsche Telekom, Slovenské telekomunikácie a ich spolupracovníci by mohli s DT ako strategickým partnerom profitovať zo skúseností na nemeckom trhu a úspešne zvládnuť prechod z monopolnej na konkurencieschopnú spoločnosť. Avšak monopolnou by táto spoločnosť mala ostať až do začiatku roka 2003. Zmeniť to môže iba Protimonopolný úrad SR, ktorý vydá rozhodnutie o povolení koncentrácie spoločností ST a Deutsche Telekom. Pri vydaní rozhodnutia by nemali nastať závažnejšie problémy, pretože podľa vyjadrenia pracovníka Protimonopolného úradu SR: „Aj my máme záujem o to, aby zahraničný investor čo najskôr prišiel na Slovensko.“ Protimonopolný úrad bude skúmať všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na situáciu na trhu po vstupe strategického partnera. Skúmať sa bude napríklad váha novovzniknutej spoločnosti na trhu, zmena štruktúry či zmena konkurenčnej situácie. Do úvahy sa zoberú aj napríklad iné dcérske spoločnosti či účasti nemeckej spoločnosti na Slovensku či vplyv iných činností spoločnosti Deutsche Telekom na jej pôsobenie na slovenskom trhu.

V stredu 19.7 bola Slovenským Telekomunikáciam vydaná licenacia s platnosťou 20 rokov. Počas platnosti tejto licencie sú v súlade s podmienkami vydanej licencie Slovenské telekomunikácie ako držiteľ licencie oprávnený vykonávať na území Slovenskej republiky tieto činnosti:

  • zriaďovať, prevádzkovať a udržiavať pevnú verejnú telekomunikačnú sieť
  • poskytovať všetky druhy telekomunikačných služieb prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete
  • prostredníctvom rádiových telekomunikačných zariadení (vrátane satelitných zariadení) poskytovať tie telekomunikačné služby, ktoré oprávnene poskytoval predo dňom vydania tejto licencie

Držiteľovi licencie sa zároveň udeľuje na celom území Slovenskej republiky do 1. januára 2003 výhradné právo na poskytovanie verejných telefónnych služieb prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete. Pri poskytovaní telekomunikačných služieb je držiteľ licencie povinný dodržiavať rozvojové ukazovatele a základné parametre kvality služieb. Slovenské telekomunikácie zabezpečia v zmysle licencie úplnú digitalizáciu pevnej telefónnej siete v termíne do 31. decembra 2004.

ebf - tip - debata

Ďalšími akcionármi okrem Deutsche Telekom, ktorý vlastní 51% akcií, sú štát vlastniaci 34% a Fond národného majetku s podielom 15%. Fond národného majetku však nebude môcť s akciami verejne nakladať jeden rok.

Matúš Serdula

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor studuje na Ekonomické univerzitě a na Slovenské technické. Univerzitě v Bratislavě. Publikuje v příloze Počítače denníku SME a v. Internetovém denníku INET.sk.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).