Hlavní navigace

Proč jsou oblíbené některé exotické domény?

29. 6. 2007
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Autor: 29
Kromě běžných domén s koncovkami .cz, .eu, .sk, .de apod. lze prostřednictvím registrátorů na území ČR registrovat i další koncovky mnohem vzdálenějších až exotických zemí. Co vede registrátory k tomu, že nabízejí koncovky takových států, jako je Tuvalu (.tv), Samoa (.ws), Laos (.la) anebo třeba Mikronésie (.fm)?

V nedávném článku Doménový nacionalismus jsem se zabýval využitím různých národních domén nejvyšší úrovně (ccTLD) v rámci Evropy s jejich často striktními podmínkami registrace. Tentokrát se zaměřím na domény, jejichž registrace – ač jsou národními koncovkami států – je možná bez větších bariér a jejich vlastníky se může stát prakticky kdokoliv.

V článku byla řeč o některých TLD (domén nejvyšší úrovně), jejichž správci chápou příslušnou koncovku jako „národní bohatství“ a striktně vyžadují vazbu vlastníka nebo některé kontaktní osoby u domény k dané zemi. V některých případech je dokonce omezen počet domén, které lze zaregistrovat na jediného vlastníka (např. .cy). Pro registraci je pak třeba doložení dokumentů, jako je výpis z obchodního rejstříku, prohlášení advokáta či bankovního úředníka (např. .ie), nebo je dokonce vyžadována ochranná známka znějící na doménové jméno (např. .ua). Je zřejmé, že tyto restrikce v důsledku vedou k nižším registracím příslušných národních koncovek, nehledě k faktu, že podmínky registru jsou často obcházeny pomocí různých prostředníků apod.

Existují ovšem i jiná národní TLD, jejichž správci přistupují k registracím zcela opačně. Chápou doménová jména jako významný marketingový nástroj a naopak se snaží registraci co nejvíce otevřít zahraničním žadatelům a propagovat ji. Tomu často napomáhá i fakt, že sami žadatelé mají zájem o registraci těchto domén pro jejich atraktivnost na doménovém trhu. V neposlední řadě v rámci příslušného TLD může být volné doménové jméno, které je v jiných TLD (např. .com) už zabrané. Různé častěji registrované národní TLD si rozeberme podrobněji.

Ačkoliv je registrace domén v následujících TLD velmi otevřená, po důkladném prostudování podmínek jejich registrace nalezneme přece jen určitá omezení, která jsou však běžná. Jde nejčastěji o:

  • Registraci domén pouze s určitou minimální délkou,
  • registraci domén, které nejsou blokované (nejčastěji si správce registru vyhrazuje právo držet určité domény jako geografické názvy, zkratky zemí atd. pro své vlastní účely, pro účely vlády, veřejných institucí atd.),
  • registraci domén, na které má žadatel právo a nejsou v rozporu s ochrannou známkou jiného držitele nebo v rozporu s obecnými právními předpisy.

.AC – Ostrov Ascension – domény nejvyšší úrovně končící na .ac odpovídají národní koncovce ostrova Ascension, který se nachází v jižním Atlantiku. Registr domén .ac je řízen mateřskou společností Internet Computer Bureau PLC sídlící v městě Christchurch v Anglii. Výhodou je otevřená registrace domén druhé úrovně komukoliv bez omezení země původu. Pro domény třetí úrovně platí omezení pro žadatele, kteří musí mít bydliště/sídlo na území ostrova Ascension (např. firma.com.ac). Využití těchto domén se doporučuje pro akademické instituce, neboť zkratky „ac“ se často užívá pro oddělení doménového prostoru využívaného akademickými institucemi (v rámci subdomény .ac.TLD). Registrace je možná prostřednictvím některého z mnoha partnerských registrátorů, cena přímo od registru je 60 GBP.

.AM – Arménie – toto TLD představuje národní koncovku Arménie. Správcem registru je AM NIC (Armenia Network Information Centre), fungující na neziskovém základě v rámci sdružení ISOC AM. Opět kromě technických restrikcí na délku a formát doménového jména neexistují další administrativní překážky pro volnou registraci domén s touto koncovkou. V podmínkách lze přesto nalézt i velmi vágní formulaci o možnosti odmítnutí registrace „příliš obecných pojmů„ jako doménových jmen, což dává správci registru relativně velkou možnost subjektivního posuzování. Od 16. 4. 2007 byla otevřena i registrace 2–3 písmenných koncovek států. TLD .am je celosvětově využíváno mnohými rádiovými stanicemi jako atraktivní koncovka. Správce registru domény s koncovkou .am nabízí za 50 USD.

.AS – Americká Samoa – .as je národní koncovka nezačleněného území Americká Samoa pod jurisdikcí USA nacházejícího se v jižní části Tichého oceánu. Zvláště pro území ČR je ovšem zajímavé, že znaky „as“ současně připomínají i zkratku akciové společnosti jako jedné z právních forem společností na území České republiky. Správcem .as domén je organizace ASNIC (American Samoa Network Information Center) sídlící v New Yorku. Nevýhodou je relativně vysoká cena. V rámci registrace je nutné předplatit si 2 roky za 100 USD celkem. Zajímavostí je možnost registrace IDN domén, tj. domén obsahujících diakritické znaky, která byla otevřena v březnu 2005. Nutným předpokladem je podpora vašeho prohlížeče, který se musí umět s diakritikou v názvu domény vypořádat, tj. převést ji na korektní název skutečně uložený v DNS.

.BZ – Belize – ačkoliv .bz představuje národní koncovku státu Belize, který nalezneme na východním pobřeží Střední Ameriky, jde zároveň o atraktivní TLD pro oblast firemních portálů jako náhrada za běžnou generickou koncovku .biz. Správcem tohoto TLD je BZ NIC (Belize's Network Information Center) v rámci společnosti University Management Ltd., založené v roce 2000 na základě smlouvy mezi University of Belize a společností DataPro Int. Ltd. Cena roční registrace, kterou inzeruje správce registru, je 35 USD a k registraci jsou nabízeny koncovky .bz, .com.bz, .org.bz, .net.bz a .edu.bz. V červnu 2001 bylo uzavřeno partnerství mezi dosavadním správcem registru a společností Verisign pro zajištění celosvětové propagace a nezbytného technického zázemí, které provoz každého TLD vyžaduje. Nutno podotknout, že právě Verisign již takových partnerství uzavřel velmi mnoho a prakticky jde dnes o největšího hráče na celosvětovém doménovém trhu s exkluzivními právy pro registraci .com, .net, .org domén ať už přímo, nebo prostřednictvím dceřiných společností.

.CC – Kokosové ostrovy – koncovka .cc představuje národní doménu Kokosových ostrovů, které jsou teritoriem Austrálie v Indickém oceánu. Správu domény nejvyšší úrovně .cc nyní vykonává společnost eNom, Inc., sídlící v USA, na základě smlouvy se správcem registru, tj. společností eNIC (od května 2001 jde o dceřinou společnost mezinárodní korporace v oblasti domén Verisign, Inc.). Koncovka .cc je hojně registrována jako alternativa ke generickým doménám s koncovkou .com, neboť .cc lze chápat jako zkratku pro komerční stránky – „commerce“ – registrace je otevřena komukoli bez omezení. Správce registru se dále snaží propagovat využití této koncovky i v jiných oblastech. Může jít o zkratku pro obchodní komory – „chamber of commerce“, konferenční centra – „conference center“ atd. Roční registrace je nabízena za 30 USD. Nutno poznamenat, že počet webových stránek zaindexovaných v TLD .cc prostřednictvím vyhledávače Google – viz tabulka níže – svědčí o tom, že se jedná o jednu z nejoblíbenějších koncovek mezi národními TLD.

.DJ – Džibutsko – domény v rámci TLD .dj jsou využívány velmi často pro hudebně zaměřená webová sídla, neboť koncovka připomíná zkratku slov „disc jockey“. Formálně se ovšem jedná o národní doménu Džibutska, které se nachází v severovýchodní části Afriky. Každá žádost o .dj doménu musí být nejprve schválena správcem registru (Network Information Center of Djibouti při společnosti Djibouti Télécom), neboť dle pravidel jsou zakázány hrubé, rouhavé a eroticky zaměřené výrazy. Současně probíhá kontrola, zdali registrovaná doménová jména nejsou v konfliktu s všeobecně známou obchodní známkou, jejichž držitelé mají přednostní práva, nebo zda nejde o nějaký obecný název. Registrace a prodloužení .dj domény stojí 40 EUR. Lze jen doufat, že registrace bude v budoucnu více transparentní, přehledná a otevřená i pro partnerskou spolupráci. Vhodná by byla kromě současné francouzské i anglická verze stránek, která by napomohla rozšíření důležitých informací pro žadatele o tuto jistě atraktivní koncovku.

.FM – Mikronésie – TLD .fm představuje národní koncovku Federativního státu Mikronésie, který se nalézá severovýchodně od ostrova Papua-Nová Guinea v Tichém oceánu. Správcem registru je společnost FSM Telecommunications Corporation, která si ovšem jako významného partnera od roku 1998 zvolila společnost BRS Media sídlící v městě San Francisco v USA, čimž vznikla marketingová značka dotFM. Koncovka .fm se následně rychle rozšířila pro označení webových sídel rádiových stanic. Registrátoři velmi často nabízejí možnost registrace domén v TLD .fm v kombinaci s TLD .am a .tv, které také představují vhodné označení pro multimediální obsah na Internetu.

.IN – Indie – registrace národní koncovky Indie byla od února 2005 otevřena jakémukoli žadateli. O velké oblíbenosti tohoto TLD svědčí počet zaindexovaných webových stránek ve vyhledávači Google (viz níže). K registraci se totiž i pro české firmy přímo nabízí velmi atraktivní doménová jména jako např. bud.in, budte.in, jsem.in apod. Vláda Indie ustanovila jako oficiálního správce tohoto TLD organizaci INRegistry. Registraci domén zajišťuje mnoho akreditovaných registrátorů, kteří mají přímý přístup do registru a úpravy údajů domén či registrace tak probíhají online. Stejně tak lze jednoduše domény převádět mezi registrátory se znalostí speciálního kódu, tzv. AUTH-ID, podobně jako např u generických domén. Bez omezení jsou nabízeny koncovky .in, .co.in, .net.in, .org.in, .firm.in, .gen.in a .ind.in. Restrikce existují pouze pro registrace v rámci subdomén .ac.in, .res.in, .gov.in a .mil.in, které si mohou zaregistrovat pouze oprávněné subjekty z Indie.

.LA – Laos – ačkoliv .la představuje formálně TLD přidělené Laoské lidově demokratické republice, registraci domén a správu registru zajišťuje společnost LA Names Corporation sídlící v městě Guernsey ve Velké Británii. Ta na svých stránkách inzeruje .la jako oficiální koncovku pro využití v rámci města Los Angeles. Jde vlastně o jedno z prvních TLD, která by bylo lépe zahrnout do tzv. geoTLDs, tedy mezi TLD, které mají vazbu na určitý region. V budoucnu se očekává vznik mnoho dalších geoTLD, jako např. .berlin, .cym (Welsh), .nyc (New York City) .asia (volná registrace by měla být spuštěna v roce 2008). Registraci domén .la je možné pořídit za 50 USD.

.MD – Moldávie – tato koncovka představuje národní TLD republiky Moldávie. Registrace zajišťuje organizace MaxMD sídlící v USA, ačkoliv oficiálně jako správce figuruje organizace MoldData sídlící v Moldávii. Registrace domén v rámci TLD .md je otevřena jakémukoli subjektu a je využívána především pro registrace domén subjektů v oblasti zdravotnictví – .md = „medical“, které mohou být i správcem akreditované pro poskytování zdravotních služeb. MaxMD nabízí roční registraci za 150 USD jako balík spolu s e-mailovou schránkou.

.ST – Svatý Tomáš a Princův ostrov – registrace domén s koncovkou .st je otevřena komukoliv bez omezení, přičemž toto TLD se doporučuje k využití pro názvy ulic a telefonní čísla. Jde o národní koncovku dvou ostrovů, které se nacházejí v Guinejském zálivu poblíž Afriky. Správce .st domén ST Registry/Bahnhof Internet, sídlící ve Stockholmu ve Švédsku, nabízí volnou registraci domén druhé úrovně, restrikce pro sídlo existují pouze pro subdoménové varianty gov.st, saotome.st, principe.st, consulado.st, embaixada.st, org.st, edu.st, net.st, com.st, store.st, mil.st a co.st. Zajímavé je, že k registraci jsou nabízeny i dvoupísmenné domény, které v rámci jiných TLD často nejsou k dispozici (ovšem za velmi vysoký poplatek 999 EUR). Doménu v TLD .st pořídíte na 1 rok za 35 EUR. Registr nabízí mj. velmi zajímavou funkci, kdy je možné nechat si vypsat domény, které mají v blízké době expirovat.

.TV – Ostrovy Tuvalu – .tv je národní koncovkou souostroví Tuvalu, nacházejícího se v Tichém oceánu nedaleko Nového Zélandu. Koncovka je pro svou atraktivnost a otevřenou registraci užívána pro označení webových stránek televizních stanic, mediálních agentur a jiných poskytovatelů multimediálního obsahu. Správu domény zajišťuje společnost eNom, Inc., na základě smlouvy se správcem registru, tj. společností .tv Corporation (od ledna 2002 jde o dceřinou společnost mezinárodní korporace v oblasti domén Verisign, Inc.), podobně jako je tomu u TLD .cc. Pro registraci je možné využít některého z mnoha registrátorů. Roční registrace .tv domén od společnosti eNom, Inc. přijde na 24,95 USD. Mezi ostatními zde uvedenými TLD jde prakticky o nejatraktivnější koncovku.

MMF24

.WS – Západní Samoa – .ws je národní koncovkou ostrovního státu v jižní části Tichého oceánu. Jde ale současně o zajímavou alternativu k jiným běžným TLD typu .com, .net. Koncovku .ws je totiž možné chápat jako zkratku pro webové sídlo – „website“. Správcem registru .ws domén je organizace SamoaNIC. Pro registrace neexistuje žádné omezení, jedinou nevýhodou je nemožnost transferu domén mezi registrátory. Dále je nutné předplácet při registraci rovnou 2 roky. Cena registrace .ws domény na 2 roky o délce 4 a více písmen přímo od organizace SamoaNIC stojí 35 USD. Pro registrace 3písmenných domén je již cena 1000 USD a pro 1–2písmenné domény 2500 USD.

V článku bylo zmíněno několik zajímavých národních TLD, které jsou častěji registrovány pro svou podobnost s používanými zkratkami. Ty mohou označovat tematickou oblast příslušného webového sídla, určitý region apod. Mnohé menší registry využily partnerství s velkým subjektem na doménovém trhu pro propagaci příslušného TLD. Je samozřejmě otázkou, do jaké míry uživatelé tuto atraktivitu akceptují. Zajímavé srovnání z hlediska celosvětového využití přináší níže uvedené tabulka s počtem zaindexovaných stránek v uvedených TLD v rámci vyhledávače Google.

zajímavé národní TLD
TLD Počet zaindexovaných serverů v Google
.AC 707 000
.AM 2 600 000
.AS 885 000
.BZ 1 640 000
.CC 10 200 000
.DJ 302 000
.FM 8 640 000
.IN 13 600 000
.LA 1 870 000
.MD 2 390 000
.ST 1 630 000
.TV 18 300 000
.WS 5 160 000

Máte zaregistrovanou doménu s některou exotickou koncovkou?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je doménovým specialistou technické podpory společnosti Ignum.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).