Hlavní navigace

Q&A: Vše, co jste chtěli vědět o roamingu, ale báli jste se zeptat

4. 7. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Isifa
Od července vstoupila v platnost další fáze regulace cen roamingu. Co to pro zákazníky znamená? Jak je to s mobilními daty? A co se vyplatí? Nabízíme vyčerpávající odpovědi.

Q: Co jsou roamingové zóny či oblasti?

A: Ceny roamingu rozhodně nejsou stejné pro všechny země a teritoria, která mohou lidé se svými koncovými zařízeními navštívit. Operátoři ale nestanovují své ceny za roamingové služby individuálně pro jednotlivé země, což by bylo značně nepřehledné, nýbrž je rozdělují do několika málo oblastí, resp. zón, a své ceny pak stanovují pro celé oblasti (zóny). Nejčastěji jde o 3 roamingové zóny, přičemž do první z nich obvykle patří členské země EU (a také některé další země či teritoria).

Q: Jsou regulovány všechny ceny roamingu?

A: Nikoli: regulace, která má formu stanovení maximálních koncových cen (stropů) pro maloobchodní zákazníky, se týká jen zemí EU, neboli té zóny, která je zahrnuje (přesněji viz další otázka). Netýká se dalších zemí/zón.

Q: Jsou regulovány všechny roamingové tarify?

A: Nikoli: mobilní operátor musí nabízet nejméně jeden regulovaný tarif, s regulovanými cenami pro země EU (přesněji viz další otázka). Obecně je takovýto tarif označován jako tzv. eurotarif. Kromě toho ale může každý operátor nabízet libovolný počet dalších roamingových tarifů, kde již není regulací nijak omezen. 

V praxi je to dnes tak, že trio našich operátorů s vlastní sítí (Telefónica, T-Mobile a Vodafone) nabízí více roamingových tarifů (z nichž jen jeden je regulovaným eurotarifem), zatímco nově nastupující virtuální operátoři nabízí jen jeden roamingový tarif – který je tudíž nutně eurotarifem.

Q: Co jsou roamingové eurotarify? Proč je v nabídce operátora nevidím?

A: Pojem „eurotarif“ je obecným označením pro takový tarif, který je mobilní operátor povinen nabízet a který „spadá do regulace“ (tj. ve své části, týkající se roamingových služeb poskytovaných v rámci EU, má ceny vyhovující požadavkům regulace). Takovýto tarif může, ale také nemusí být pojmenován jako „eurotarif“: konkrétně u české Telefóniky se tak skutečně jmenuje (O2 Eurotarif). U T-Mobile se dříve jmenoval „Roamingové zvýhodnění EU“ a nyní se jmenuje T-Mobile Roaming. V případě Vodafone jde o tarif s názvem Vodafone World Roaming. U nastupujících virtuálních operátorů, kteří další roamingové tarify nenabízí, nemají jejich eurotarify obvykle žádné konkrétní jméno. 

Každému zákazníkovi, kterému jsou aktivovány služby mobilního roamingu, je automaticky nastaven právě eurotarif (samozřejmě pokud si zákazník sám nevybere nějaký jiný roamingový tarif).

Q: Kdy je pro mne výhodnější eurotarif a kdy jiný roamingový tarif?

A: Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď: výhodnost toho kterého tarifu závisí na individuálních potřebách konkrétního uživatele. 

Obecně asi lze říci, že pokud se hodláte pohybovat jen v EU (přesněji: v „dosahu“ eurotarifů, což není přesně to samé, viz další otázky) a vaše „spotřeba“ roamingových služeb není příliš velká, bude pro vás eurotarif nejspíše výhodnější. Stejně tak, pokud se nechcete příliš zatěžovat detailním plánováním a hodnocením roamingových tarifů. Můžete si vzpomenout i na známý vtip o tom, že eurotarify si ušili sobě na míru unijní úředníci, pro své cesty a dovolené v zahraničí. Ať už tomu věříte či nikoli, z pohledu hodnocení eurotarifů to může být docela dobré vodítko. 

Na druhou stranu, pokud se v zahraničí pohybujete častěji (i mimo EU) a vaše potřeba roamingových služeb je spíše vyšší, mohou být pro vás výhodnější jiné (neregulované) roamingové tarify.

Q: Co se u eurotarifů změnilo k 1.7.2013?

A: Mění se dvě věci: jednou z nich je vstup Chorvatska do EU. To znamená, že příslušné zóny pro eurotarify nyní musí zahrnovat i Chorvatsko. Druhou změnou je další pokles regulovaných cen v rámci eurotarifů

Q: Jaké jsou regulované ceny roamingu v rámci eurotarifů?

A: Regulovány jsou maximální možné ceny (stropy) maloobchodních cen. To znamená, že jednotliví operátoři mohou v rámci svých eurotarifů nasadit ceny nižší, ale nikoli vyšší. Od 1.7.2013 jsou tato maxima (stropy) cca 7,47 Kč za minutu odchozího hovoru, 2,18 Kč za minutu příchozího hovoru, 2,49 Kč za odchozí SMS a 14 Kč za 1 MB mobilních dat. 

Obecně si dovolím konstatovat, že trio operátorů s vlastní sítí (Telefónica, T-Mobile a Vodafone) se drží dosti těsně pod těmito stropy, zatímco nastupující virtuální operátoři jdou se svými cenami přeci jen níže.

v eurocentech za minutu/zprávu/1MB

odchozí hovor v roamingu

příchozí hovor v roamingu

odchozí SMS v roamingu

1 MB dat v roamingu

od 1.1.2012

29

8

9

70

od 1.7.2013

24

7

8

45

od 1.7.2014

19

5

6

20

Q: Je regulován také způsob tarifikace u eurotarifů?

A: Ano, u odchozích hovorů v roamingu je povinná tarifikace 30+1 (tj. první půlminuta celá, pak po sekundách). U příchozích hovorů je povinná tarifikace 1+1 (po sekundách od začátku). 

U mobilních dat pak po 1 MB. V praxi to například znamená, že když ze zahraničí zavoláte domů jen velmi krátce (do půl minuty), zaplatíte za to nejvýše ½ * 7,47 = 3,74 Kč.

Q: Kde přesně platí eurotarify?

A: Obecně v celé Evropské unii, která od 1.7.2013 zahrnuje také Chorvatsko. Kromě toho „pokrývají“ eurotarify také tři další země: Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Operátoři tyto země obvykle definují jako „Zónu EU“ či „Zónu 1“ a ve svých cenících (ne nutně na webu) konkrétně vyjmenovávají všechny země a další teritoria, která do takovéto zóny řadí. 

Pokud jde o státy jako je Švýcarsko, Monako, Vatikán, San Marino, Andoru a různá „další teritoria“, jako jsou například Guernsey, Jersey, ostrov Man, Faerské ostrovy apod., pak zde je situace u různých operátorů různá: například Vodafone je obecně benevolentnější a do své Zóny 1, kde platí jeho eurotarif (Vodafone World Roaming), zahrnuje také Švýcarsko, Monako, Andoru, Vatikán, San Marino atd. (výčet). To T-Mobile řadí Švýcarsko, Monako či Andoru až do Zóny 2, a tudíž mimo svůj eurotarif (podrobněji viz ceník). V případě Telefóniky je tomu podobně jako u T-Mobile. Pozor ale také na to, že definice zón u stejného operátora se může lišit podle toho, jaké konkrétní roamingové služby se týká. Takže Zóna 1 či Zóna EU pro eurotarif může být jiná, než pro neregulovaný tarif.

Pokud se tedy chystáte do nějakých „méně běžných“ destinací, rozhodně doporučuji podrobnější studium podmínek a ceníků vašeho operátora.

Q: Záleží na tom, ke které mobilní síti se v zahraničí připojím?

A: V případě eurotarifů na tom nezáleží. U dalších roamingových tarifů už to tak jednoznačné být nemusí: operátoři mohou přicházet např. s akčními nabídkami, které se mohou týkat jen některých jejich roamingových partnerů a nikoli všech. Proto je vhodné si včas zjistit přesné podmínky u svého operátora.

Q: Jak s mobilními daty v roamingu?

A: Určitě opatrně! Data v roamingu sice postupně zlevňují, ale stále jsou extrémně drahá a mnohonásobně dražší než „doma“. V minulosti bývala mobilní data v roamingu zdrojem mnoha velmi nepříjemných „šoků z vysokého účtu“, kdy zákazník platil opravdu horentní sumy za relativně malé objemy dat, o jejichž využití v zahraničí dokonce nemusel sám mít ani tušení (protože si o ně „řekl“ sám jeho mobil). Naštěstí i zde nastoupila regulace, chránící proti „šoku z vysokého účtu“.

Q: Co je a kde funguje datový limit?

A: Datový limit je jedno z regulačních opatření, které má chránit proti šoku z vysokého účtu, způsobenému mobilními daty. Funguje tak, že když měsíční útrata za mobilní data v roamingu dosáhne ekvivalentu 50€, je další využití mobilních dat zastaveno a může být obnoveno jen s explicitním souhlasem zákazníka. Ten si může sám dopředu nastavit příslušný limit na jinou (vyšší) hodnotu, pokud o to má zájem.

Takovýto limit by měl být automaticky aplikován všem uživatelům roamingu všech mobilních operátorů, bez ohledu na jejich roamingový tarif. Do poloviny roku 2012 se přitom týkal jen roamingu v zemích EU (resp. tam, kde platí eurotarif), ale dnes už se týká celého světa.

Datový limit se u jednotlivých operátorů jmenuje jinak: Telefónica jej dosud označovala  jako EU Limit pro datový roaming, který fungoval jako řešení jen pro EU. Od 1.7.2013 jej změnila na Datový limit, s platností již po celém světě. T-Mobile jej označuje jako Data roaming limit, a alespoň v ceníku (nikoli na webu) již hovoří o jeho působnosti pro celý svět. Vodafone jej označuje jako Roamingový datový limit.

Q: Kdy je výhodnější místní SIM karta místo roamingu? 

BRAND24

A: Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, v praxi záleží na potřebách uživatele, zemi, kde se právě nachází, délce pobytu a míře, v jaké chce roamingové služby konzumovat. Dalším kritériem by určitě měla být dostupnost na novém či stávajícím telefonním čísle: pokud vám stačí být v zahraničí dosažitelní například jen pro svou rodinu, není problém jí sdělit, jaké nové telefonní číslo, spojené s místní SIM kartou, právě používáte. Naopak, pokud chcete být i v zahraničí dosažitelní pro celý a apriorně neomezený okruh svých zákazníků, partnerů, dodavatelů atd., není sdělení nového čísla reálné a musíte být stále dostupní na svém domácím telefonním čísle. Místní SIM karta s novým číslem pak pro vás nepřipadá v úvahu. 

Výjimkou ale může být komunikace vedená po datové síti (např. volání pomocí Skype, Viber-u, různé druhy IM apod.): přes místní SIM kartu se pouze připojujete k „místnímu“ Internetu, a dále již komunikujete stejně jako doma.

Jak používáte svůj mobil v zahraničí?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).