Hlavní navigace

Rada České televize schválila roční bonus pro Petra Dvořáka

Jan Brychta

Členové Rady České televize schválili na dnešním zasedání roční bonus generálnímu řediteli. Loni tato odměna přesáhla dva miliony korun.

Doba čtení: 2 minuty

Bonus je udělován na základě dohody o pracovních podmínkách generálního ředitele, a to za předpokladu, že jsou splněna kritéria v oblasti hospodářských výsledků (vyrovnané hospodaření a dodržování plánovaného rozpočtu), úrovně televizního vysílání České televize (kvalita programové nabídky nebo celoročního podílu ČT na diváckém trhu) a také manažerských výsledků. Mezi další sledované povinnosti patří například manažerské výsledky, dodržování právních předpisů, komunikace s Radou ČT i veřejností, plnění strategických plánů a realizace pozitivních restrukturalizačních změn, kvalita manažerských rozhodnutí a kvalita kontrolních procesů a činností.

Rada na svém zasedání také projednala rozpočet České televize na rok 2015, který nebyl překročen ani celkově, ani v kapitolách mzdových, výrobních a provozních a režijních nákladů. Skutečné celkové náklady za rok 2015 byly ve srovnání s rozpočtem o 103 917 tis. Kč nižší. Výnosy z podnikatelské činnosti (reklama, sponzoring, product placement, prodeje práv a služeb, vklady do výroby, barterová plnění) byly oproti rozpočtu nižší o 9 782 tis. Kč a ostatní výnosy byly oproti rozpočtu vyšší o 21 853 tis. Kč. Díky nižším skutečným nákladům byl fond televizních poplatků v porovnání s rozpočtem čerpán v objemu o 159 576 tis. Kč nižším.

V souladu s dlouhodobými plány se Česká televize zaměřovala na původní českou televizní a filmovou tvorbu, jejíž podporu považuje za jedno ze svých základních poslání. Externí náklady na výrobu pořadů dosáhly v roce 2015 celkem 2 177 217 tis. Kč. Většinu pořadů vyrábí přímo Česká televize, která také uzavírá smlouvy a hradí potřebné televizní profese, práva a služby. Část výroby je pořizována v zakázkové výrobě a koprodukcích, kdy ČT není pověřena výrobou. Tímto Česká televize podporuje nezávislé producenty v České republice a pomáhá udržovat konkurenční prostředí na trhu audiovize.

Interka19

Sledovanost a spokojenost diváků v loňském roce

Průměrný podíl všech kanálů České televize na dospělém publiku starším patnácti let v roce 2015 činil 30,42 procenta. Česká televize tak dosáhla na nejlepší výsledek v posledních 6 letech, a to i přes vyšší investice komerčních televizí do vlastní tvorby. Stabilní je i průměrný podíl na sledovanosti (share) v hlavním vysílacím čase, tedy mezi 19.00 a 22.00. Průměrný kumulativní share všech kanálů ČT činil v populaci 15+ v hlavním čase 29,21 procenta, což je rovněž nejvyšší hodnota za posledních šest let. V evropském srovnání zůstávají nadále velmi úspěšnými kanály ČT 24, ČT:D a také ČT Sport, které jsou z hlediska sledovanosti na prvních příčkách při srovnání s obdobnými kanály v Evropě.

Spokojenost s jednotlivými kanály České televize dosáhla hodnoty 81 procent, tedy stejně jako v roce 2014. Nejvyšší spokojenost dosahovaly nové detektivní seriály Labyrint a Vraždy v kruhu, ale také mimořádná historická trilogie Jan Hus. Nadprůměrné spokojenosti dosahují pořady na stanici ČT 2, především dokumenty vysílané v hlavním vysílacím čase, jako byl například dokument o trampingu Zvláštní znamení touha, ale i nový žánr pořadů docusoap.

Našli jste v článku chybu?