Hlavní navigace

SaaS je ve skutečnosti výrazně úspěšnější než zbytek IT

22. 7. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 29
Průzkum učiněný firmou Gartner a publikovaný zde na Lupě říká, že uživatelská spokojenost s nasazenými SaaS aplikacemi je pouze průměrná. A hovoří o třech oblastech, ve kterých se uživatelská spokojenost hodnotila. Je to cena, rychlost nasazení a integrace se stávajícími systémy.

V článku zmiňovaný průzkum Gaartneru najdete zde.

Všechny tři oblasti jsou horká témata, protože cena i rychlost nasazení jsou marketingově propagovány jako klíčové výhody a integrace se sestávajícími systémy je, pro každého trošku zasvěceného čtenáře, celkem jasnou potenciální oblastí problémů.

Mimochodem, za zmínku stojí, že ačkoli se na Lupě neustále komentáře k libovolnému článku o SaaS točí pouze o vlastnictví dat a bezpečnosti (1, 2), tak ani jedno z témat evidentně není tím problémovým místem. A není jím již několik let.

Výsledky, které Gartner publikuje, jsou však poněkud tendenčně prezentované, a to již v samotné tiskové zprávě, nikoli v původním článku, který pouze velmi dobře převzal dostupná data. Prezentace výsledků úspěšnosti SaaS konceptu nereflektuje současnou ekonomickou realitu ani odlišnosti jednotlivých SaaS aplikací a z pohledu regionálních firem jsou navíc velmi pravděpodobně málo relevantní. Hodnotí totiž US a UK firmy, což by nebylo tak kritické, ale zdá se, že hodnotí především velké firmy, což v US podmínkách znamená něco diametrálně odlišného než v podmínkách českých nebo středoevropských.

Vliv současné ekonomické reality

V současné době se IT projekty díky krizi zastavují jako na běžícím pásu. Vlastně už se ani nezastavují, protože se zastavily již dávno a znovu spuštěny prostě nebyly. V takové situaci se určitě nabízí otázka, jestli je 32 % firem, které chtějí zvýšit využívání SaaS aplikací málo nebo hodně? Když přičteme firmy, které hodlají zůstat na současném stavu (tedy dále provozovat své SaaS aplikace), vyjde nám, že 90 % firem chce využívat stejný nebo vyšší počet SaaS aplikací. Toto je nutné hodnotit jako jednoznačný úspěch SaaS konceptu a především pak v současné ekonomické situaci.

Klíčový faktor, přes který je nutné na cenu SaaS aplikací pohlížet, jsou úspory z rozsahu. S rozsahem provozovaných činností klesají náklady na vyprodukování jednotky výstupu z činnosti. Je tedy nutné hodnotit, kolik stojí aplikace (nebo celé IT prostředí) na jednoho uživatele. A zde je zakopán pes, protože náklady na IT na člověka ve velkých firmách jsou výrazně nižší než v malých a středních. Pokud jsou velké firmy schopné realizovat úspory z rozsahu, je zřejmé, že SaaS poskytovatelé jim nebudou moci nabídnout o tolik výhodnější finanční nabídku a může dojít k jistému zklamání oproti předpokladům. Pro menší firmy však stejná nabídka může být výrazně výhodnější, protože samy úspory z rozsahu realizovat nemohou.

Pro srovnání, odhad růstu IT výdajů podle jiného reportu Gartneru je –3,8 %. Tedy pokles výdajů. Pokud se vezme v potaz, že u SaaS je nárůst výdajů, je těžko pochopitelné tvrzení, že firmy hodnotí SaaS aplikace vlažně. Spíše naopak, protože na rozdíl od IT jako celku, se do něho výdaje zvyšují.

Hodnocení spokojenosti firem

Hodnocení spokojenosti firem je nutné vnímat jako hodnocení oproti očekávání. Tedy nejedná se o nezávislé posouzení samotného konceptu, ale jedná se o hodnocení spokojenosti proti očekáváním nastaveným marketingem SaaS společností. Nízká míra spokojenosti oproti očekávání tedy nehovoří proti SaaS konceptu jako takovému, ale hovoří spíše pro marketingová oddělení SaaS dodavatelů a hype, který je kolem vytvořený. Reálná spokojenost se opět odvíjí od faktu, že 90 % firem chce zachovat nebo zvýšit počet SaaS aplikací. Tedy je hodně vysoká.

Odlišnosti jednotlivých SaaS aplikací

Ačkoli Gartner uvádí, že odpovědi nemají příliš velký rozptyl, tak především v hodnocení rychlosti nasazení a nutnosti uživatelských úprav a integrací je nutné brát v potaz o jakou aplikaci se jedná a do jaké firmy se implementuje. Faktorů vstupujících do hry je mnoho. Na tento lapsus Gartneru upozorňoval již Niskham v diskuzi pod minulým článkem, který má sám rozsáhlé zkušenosti s SaaS aplikacemi díky Seminar CRM, který provozuje.

Stručně řečeno jsou aplikace, kde nasazení bude trvat delší dobu, protože je nutné projít různými nastaveními a uživatelskými úpravami a jsou oblasti, kde je možné vše spustit a používat. Stejně tak jsou firmy, které nepotřebují provádět integraci s již existujícími systémy a jiné zase ano. Je však pravda, že se SaaS zatím stále vytýká, že je příliš “consultant heavy“ a o zlepšení v této oblasti usiluje snad každý SaaS poskytovatel.

Hodnocené firmy

Posledním faktorem, který je důležitý pro pohled na výsledky, je velikost a typ firem, které byly hodnocené. Víme, že se jedná o „enterprise“ sektor, což indikuje velké firmy, které navíc sídlí v US a UK. Důležitost tohoto faktu spočívá v hodnocení cenové výhodnosti SaaS aplikací.

Klíčový faktor, přes který je nutné na cenu SaaS aplikací pohlížet, jsou úspory z rozsahu. S rozsahem provozovaných činností klesají náklady na vyprodukování jednotky výstupu z činnosti. Je tedy nutné hodnotit, kolik stojí aplikace (nebo celé IT prostředí) na jednoho uživatele. A zde je zakopán pes, protože náklady na IT na člověka ve velkých firmách jsou výrazně nižší než v malých a středních. Pokud jsou velké firmy schopné realizovat úspory z rozsahu, je zřejmé, že SaaS poskytovatelé jim nebudou moci nabídnout o tolik výhodnější finanční nabídku a může dojít k jistému zklamání oproti předpokladům. Pro menší firmy však stejná nabídka může být výrazně výhodnější, protože samy úspory z rozsahu realizovat nemohou.

Content First 2022_tip temata

Navíc Gartner svým zaměřením pouze na velké hráče opomíjí přínos SaaS pro malé firmy, kterým koncept zpřístupňuje jinak cenově nedostupné technologie. Tato vlastnost SaaS opět hovoří spíše v jeho prospěch, který však tento report neukazuje.

Závěrem

90 % velkých firem chce zachovat nebo rozšířit své SaaS portfolio aplikací, což hovoří o poměrně jasném úspěchu SaaS konceptu. Protože však nejsou k dispozici porovnatelné výsledky pro on-premise systémy, je možné interpretovat výsledky oběma způsoby, což také Gartner udělal. Nicméně z růstu výdajů do SaaS je zřejmé, že roste více jako samotný IT trh a daří se mu úspěšně zvyšovat tržní podíl.

Autor článku

Autor se zabývá ekonomickými přínosy IT v podnicích. Jeho hlavními. Zájmy jsou enterprise 2.0, software jako služba a cloud computing.