Hlavní navigace

Vliv webu 2.0 na firemní komunikační a kolaborační platformy

8. 4. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Vývoj firemních komunikačních platforem je v poslední době více než překotný. Jsou stále populárnější mezi běžnými uživateli a ti si návyk na určitý druh komunikace a sdílení informací přenášejí do firemního prostředí. Pro online platformy působí i zvyšující se rychlost a penetrace internetového připojení – není důvod komunikovat jinak, jestliže jsou všichni zúčastnění připojeni k rychlým internetovým linkám.

Situace u koncových uživatelů

I přes vzrůstající popularitu služeb pro koncové uživatele (Facebook, Twitter apod.) není s konečnou platností rozhodnuto o vítězi války platforem, a proto se zostřuje konkurenční boj a zároveň technologický vývoj. Spolu s vývojem a novými verzemi služeb se však mění také pravidla hry pro různé skupiny využívající služby.

Běžní uživatelé i marketingoví odborníci a všemožní prodejci jsou novinkami ovlivněni a musí jim přizpůsobovat své chování. Vývoj těchto platforem nás nutně vede k otázce, jak bude vypadat komunikační kontinuum v blízké budoucnosti. Jaké platformy budou firmy používat pro své potřeby a jak se bude lišit využití platforem podle typu komunikace na nich vedené.

Z technologického hlediska je vývoj komunikačních platforem umožněn stále rychlejším zpracováním javascriptu prohlížeči a již zmiňovaným internetovým připojením, které dnes již prakticky nepřináší žádné limity pro opravdu efektivní komunikaci. S dnešními rychlostmi jsme schopni bezproblémově sdílet data, zvuk i obraz a práce s daty je skoro stejně rychlá jak na lokálních discích, tak na vzdálených aplikacích. Rychlosti připojení jsou dokonce poměrně dostačující pro komunikaci na mobilních zařízeních, i když zde se stále o plnohodnotném využívání stále ještě hovořit nedá.

Zatímco využití komunikačních platforem pro koncové uživatele je vcelku jasné (pobavit se s přáteli), mnohem zajímavější je jejich komerční využití ve firemním sektoru.

Komunikační platformy je možné rozdělit na několik kategorií, které společně tvoří ucelený mix nástrojů na hromadnou spolupráci lidí a sdílení firemních znalostí. Ze služeb web 2.0 se do komunikačního kontinua zahrnují mikrology, blogy, wiki a sociální sítě. Tyto komunikační platformy vznikly a ověřily své vlastnosti pro hromadnou spolupráci lidí právě díky koncovým uživatelům, kteří potřebovali nebo chtěli hromadně spolupracovat, a to často bez možnosti potkávat se v reálném životě.

Vlastnosti systémů se hodí velmi dobře i pro firemní užití, což má za následek efektivnější spolupráci, než přinášelo vysedávání lidí na poradách.

Náhled na zápis z porady ve wiki

Náhled na zápis z porady ve wiki

Situace ve firemním sektoru

Zatímco především sociální sítě jsou pro firmy více méně nová komunikační platforma, která je zatím využívána především pro reklamní účely a testování nových způsobů komunikace, firemní wiki a blogy začaly nahrazovat klasické nástroje, jako jsou běžné intranety a KMS určené ke sdílení vnitrofiremních informací. Jejich jednoznačná výhoda spočívá v tom, že jsou schopné spojit funkce řady těchto aplikací do jednoho řešení. Firemní wiki umožňují lepší práci s nestrukturovanými daty, jsou snadněji použitelné a často provozované formou SaaS (Software as a Service), čímž firma získá snadno a rychle použitelné řešení, o které se nemusí starat. Navíc odpadá potřeba počátečních investic, což je zvláště v době ekonomické krize velmi vítaná vlastnost. Lze také hovořit o tom, že aplikace provozované na cloud computingu mají vyšší bezpečnost, než které je schopné dosáhnout vnitřní IT (ano, já vím, vaše interní IT je lepší než nějaký cloud a SaaS dohromady).

Na komunikační platformy je nutné se dívat dvěma pohledy. Ten první rozlišuje podle velikosti skupiny, ve které probíhá komunikace a sdílení znalostí. Ten druhý rozlišuje podle typu informací, které jsou na platformě sdíleny. Základní rozdělení podle komunikujících skupin je následující.

Jeden na jednoho (jeden na málo)

Klasickým nástrojem pro tento druh komunikace je e-mail. E-mail posílá pouze jeden člověk a posílá ho pouze omezené skupině lidí, kteří jsou podle odesílatele relevantní příjemci (což se nemusí shodovat s názorem příjemce). E-maily jsou výbornou komunikační platformou pro zasílání zpráv s krátkou informační hodnotou mezi několika málo lidmi a pro zasílání informací, které potřebujeme relativně rychle vyřídit. Dá se říci, že sem dnes z části patří také sociální sítě.

Jeden na mnoho

Typickou aplikací, při které je komunikace vedena ve formě „jeden (několik málo) zaměstnanců na mnoho“ je intranet běžící na klasickém CMS (content management system) systému. Práva a znalosti na editaci obsahu má většinou pouze několik málo lidí z firmy a intranet se využívá především ke sdílení znalostí směrem odshora dolů, tedy management většinou publikuje informace, které chce sdělit svým zaměstnancům. Intranety nejsou platformou, na které by mohli volně komunikovat zaměstnanci a kterou by bylo možné využívat k řešení každodenních problémů. A nejsou ani platformou, na které by zaměstnanci mohli k informacím přidávat své komentáře či názory. Jedná se tedy o čistě jednosměrnou komunikaci. Z web 2.0 nástrojů použitelných ve firmách do této kategorie patří mikrology, blogy a sociální sítě.

Mnoho na mnoho

„Mnoho na mnoho“ je způsob komunikace, který umožňuje propojit všechny zaměstnance ve firmě. Nároky na takovou platformu jsou samozřejmě výrazně odlišné než na ostatní nástroje, u kterých informace může editovat vždy pouze velmi omezená skupina lidí. Komunikační platformy, které umožňují komunikaci typu „mnoho na mnoho“, jsou především firemní wiki. Ačkoli nejznámější využití samotných wiki je internetová encyklopedie Wikipedia, firemní wiki se od ní technologicky a funkčně odlišují a kladou velký důraz především na propojení obsahu a lidí, kteří ho tvoří, dále na snadné sdílení nově přidaného obsahu a na možnost rozšíření o partnerské zóny tak, aby se daly využít pro B2B komunikaci.

Protože tato komunikační platforma umožňuje více lidem spolupracovat nad stejným obsahem, jsou wiki nástroje vybavené speciálními funkcemi, které umožňují uchovávat informace o posledních změnách dokumentů, a to i informací o tom, kdo danou změnu udělal. Wiki jsou schopné porovnávat jednotlivé verze dokumentů mezi sebou, takže je vždy vidět, jaké novinky na dokumentu vznikly.

Součástí těchto systémů jsou také speciální funkce monitorování obsahu, které ihned po přihlášení umožňují každému uživateli zjistit na svém dashboardu (nástěnce) všechny změny, které ve wiki byly v poslední době provedeny. Každý uživatel wiki tak může být neustále a velmi snadno informován o všech novinkách a změnách.

Dashboard ve firemní wiki

Dashboard neboli nástěnka ve firemní Wiki

Firemní wiki jsou velmi užitečným řešením pro propojení znalostí všech zaměstnanců s možností využití i externích znalostí od zákazníků a dodavatelů. Stává se z nich jak interní komunikační platforma na sdílení znalostí, tak i nástroj B2B komunikace. V takových případech je pak výhodné využít firemní wiki jako službu, protože je výrazně jednodušší umožnit spolupracovníkům z jiných firem přístup k obsahu, než by tomu bylo v případě, že wiki by byla posazená za firewallem. Zároveň se jedná o výrazně bezpečnější řešení, než představuje vystavení vlastní firemní wiki na obyčejný webhosting.

Nejznámější světová řešení firemních wiki dodávaných jako služba jsou Socialtext a PBWiki, v Čechách je alternativou Abakowiki. Kromě PBWiki jsou další dvě zmiňované služby postavené na opensource softwaru, takže se firmy nemusí bát, že by firemní data byla zamknutá do jednoho řešení. Pro malé a střední firmy je takové řešení velmi příjemnou alternativou ke klasickému nákupu softwaru, protože je rychle nasaditelné, bezpečné a není nutné se o běh aplikace nijak starat.

Content First 2022_tip temata

Budoucí vývoj

Je velmi zajímavé sledovat budoucí vývoj moderních komunikačních a kolaboračních platforem, protože vyspělost celého odvětví ještě rozhodně není maximální. Vývoj směřuje k integraci řady funkcí do jediného řešení, aby firmy s pronájmem, případně nákupem platformy pro spolupráci, která je často postavená na wiki, získaly i vlastní nástroj pro interní sociální síť, mikrolog pro sdílení rychlých informací nebo nástroj pro webkonference, sdílení dokumentů apod.

Vývoj směřuje k tomu, že budou vznikat nástroje, které integrují do jednoho řešení veškeré druhy komunikace a samostatná řešení budou stále vice výjimkou.

Anketa

Používáte v práci nějakou jednotnou online komunikační platformu?

Autor článku

Utor se zabývá ekonomickými přínosy IT v podnicích. Jeho hlavními. Zájmy jsou enterprise 2.0, software jako služba a cloud computing.