Hlavní navigace

Set-top-boxy za 2500 korun: Protek 1002 vs. Digitall World TFT-4000E

13. 10. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 118483
První ze seriálu recenzí přijímačů digitálního televizního vysílání se zaměří na dva produkty nejnižší cenové skupiny. Dozvíte se, co mají společného, čím se liší a jaké jsou nedostatky a výhody každého z nich. Už teď si můžete být jisti, že příjem digitální televize zvládnou - horší to může být s uživatelským komfortem.

Základní ohledání

Set-top-boxy od výrobců Protek a Digitall World získá uživatel v obdobně velkých krabicích, každé balení obsahuje kromě přijímače také dálkový ovladač, baterie do něj a v případě TFT-4000E navíc i kabel na propojení kompozit video a stereo audio konektorů. Oba přístroje mají stejné rozměry a jsou natolik malé, že je můžete umístit nahoru na televizi s úhlopříčkou alespoň 55 centimetrů.

Protec 1002 a Digitall World nad sebou

Protek 1002 je stříbrný a na předním panelu má pouze černý ovál uprostřed, kde se nachází indikační dioda a infračervený přijímač signálu dálkového ovladače – žádné tlačítko. Dioda nesvítí vůbec, pokud je přístroj vypnutý, červeně ve stand-by režimu a zeleně při činnosti přístroje. Její světlo je poměrně intenzivní, a tak ti, kdo budou spát se set-top-boxem v jedné místnosti, nejspíš využijí možnosti úplně ho vypnout. Přístroj má také nahoře a po stranách řadu ventilačních průduchů, které by uživatel neměl ničím zakrývat.

Protec 1002 zezadu

Zadní panel přístroje obsahuje vývod napájecího kabelu a vypínač. Protek 1002 může být napájen 110 až 250 V s frekvencí 50 nebo 60 Hz. Z konektorů je k dispozici vstup pro anténu, RF výstup, dva SCARTy (jeden na připojení televize a druhý do videa) a zvukový stereo výstup. Pro instalaci nového ovládacího softwaru má set-top-box zdířku RS-232 na sériový kabel do PC.

Digitall World má stříbrnou barvu, kterou doplňuje černý pruh v celé šířce předního panelu. Jeho součástí je tlačítko na zapínání přístroje, další dvě pro volbu programů a senzor dálkového ovladače. Diody jsou na předním panelu dvě: červená svítí v režimu stand-by, zelená za chodu. Obě jsou malé a nesvítí příliš pronikavě. Set-top-box má ventilační zdířky jen zespoda, horní část má nepřerušovanou a zvlněnou, ale ani na TFT-4000 E by podle příručky neměl uživatel nic pokládat.

Digitall World zezadu

Síťový kabel přístroje vychází ze zadní části, povolené napájení má rozmezí 90 – 250 V s frekvencí 50 nebo 60 Hz. Mezní spotřeba přístroje je 15 W. Na zadním panelu je anténní vstup a výstup, SCART pro připojení TV a trojice konektorů kompozit video a stereo audio na vyvedení signálu do dalšího elektronického spotřebiče. Digitall World má také optický zvukový výstup a konektor RS-232.

Protek 1002 DVB-T

Protec 1002

Po zapojení všech kabelů a uvedení přístroje do provozu čeká uživatele úvodní obrazovka. Aby se něco začalo dít, musí vstoupit do menu pomocí tlačítka na dálkovém ovladači. Set-top-box nejprve komunikuje v němčině, a tak neuškodí změnit si jazyk. Cesta k češtině vede přes pátou položku základního menu – Benutzereinste­llungen a druhou volbu nabídky následující – OSD Einstellung. Nyní už stačí nastavit Menüsprache na CZECK, aby bylo přijímači rozumět i česky.

Obsah úvodní nabídky čítá pět položek: TV programy, Radio programy, Ladění kanálů, Nastavení systému a Uživatelské nastavení. Set-top-box je nejdříve potřeba naladit na české multiplexy. Ladící menu nabízí automatické prohledávání a možnost hledání na vlnovém pásmu jednoho VHF nebo UHF kanálu. Uživatel si kanál zvolí buď číslem, nebo zadá jeho frekvenci. Další možností je změna šířky pásma (6 – 8 MHz), módu, ochranného intervalu a typu ladění. Většina majitelů přijímače využije nejspíš možnosti automatického ladění. Set-top-box se po vybídnutí povelem Scan pustí do práce. Prohledávání trvá zhruba dvě minuty a po jeho dokončení by se televizní a rozhlasová nabídka měla zaplnit programy. Pokud ne, je problém buď v nesprávném zapojení, nebo nedostatečném příjmu. Těmito okolnostmi se budeme na DigiZone zabývat ve speciálním článku, který vyjde příští týden.

Dříve, než začneme zkoumat programovou nabídku, je dobré Protek 1002 nastavit. Čtvrtá položka úvodního menu nabízí možnost upravit A/V výstup: typ TV (PAL, NTSC, Auto), mód video výstupu (CVBS, RGB), obrazu (4:3, 16:9) a AUX. Důležité je, aby byl zvolen PAL. Výstup ve formě RGB nabízí ostřejší obraz. Další nastavení set-top-boxu umožňují zapnout přívod 5 V pro pasivní pokojovou anténu, změnit čas a zapnout nebo vypnout jeden z osmi časovačů. Časovače dávají uživateli možnost, aby se přístroj v určitou dobu probudil nebo vypnul na daném programu, a to buď jednou, nebo pravidelně každý den.

Nabídka uživatelských nastavení dovoluje aktivovat rodičovský zámek, který znemožní sledování vybraných programů bez patřičného čtyřčíselného hesla. Mění se tu také jazyk nabídek (češtinu má Protek jen poloviční – bez diakritiky), jejich průhlednost a doba trvání informací na obrazovce. Kromě toho tu uživatelé naleznou i možnost návratu k továrnímu nastavení.

Třídění a volba programů

První dvě položky hlavního menu set-top-boxu Protek 1002 slouží k výběru, třídění a úpravě programů: jedna volba je pro televizi, druhá pro rozhlas – s oběma se ale pracuje stejně. Po vybrání některé z nich se uživateli ukáže obrazovka se seznamem programů na levé straně a náhledovým oknem a třemi záložkami na straně druhé. Účel záložek je zobrazení informací o programu, úprava jeho nastavení a přidání do skupiny oblíbených. Diváci tu mohou měnit název programu, uzamknout ho, smazat nebo přemístit na jinou pozici. Můžou také nastavit jeho přeskakování při běžném listování programovou nabídkou a také celou nabídku setřídit (abecedně nebo podle placeného a bezplatného příjmu). Oblíbené skupiny jsou zprávy, sport, filmy a vzdělání, není však problém přidat si vlastní.

Dálkový ovladač obsahuje podobnou sadu tlačítek jako ten od televize, některá jsou tu ale navíc. Základem jsou čtyři barevné spínače, které slouží pro přístup do menu, jeho opuštění, zjištění kvality signálu a návrat na dříve sledovaný program. V menu však získávají další funkce v závislosti na tom, co je v určité nabídce potřeba udělat nebo kam se hodí přejít. Někoho možná zaujme tlačítko pro výběr z nabídky oblíbených programů, ke zmenšení obrazu zhruba na šestinu obrazovky či jeho dočasné zmrazení. Nezbytný je přepínač mezi režimem televize a rádia – při rozhlasovém příjmu se objeví velký barevný nápis Radio. Tlačítko Info slouží ke zjištění základních informací o vysílaném programu, chybí tu ale údaj o provozovateli multiplexu.

Nedostatky

Protek 1002 je sice vybaven českým menu, neobsahuje však českou znakovou sadu. Pokud se divák rozhodne použít EPG, dostane se mu změti znaků, ve které si bude muset správné písmeno s českou diakritikou jen pracně domýšlet. Možná mohl být německý výrobce v tomto ohledu trochu prozíravější. Nesmyslně zní i používané označení Favoritní programy. Slovo favorit v češtině sice existuje, ale má význam spíš předpokládaného vítěze. Favourites jako Oblíbené léta překládá i Microsoft, proč by tedy nemohli výrobci set-top-boxů? Autorovi se také ani přes veškerou snahu nepodařilo spustit teletext.

Další zápory přístroje jsou spíše jen drobnosti nebo kosmetické vady. Menu se zobrazí vždy přes celou obrazovku, a tak sledování programu v pozadí ani přes částečnou průsvitnost nepřipadá v úvahu. Dálkový ovladač je na diváka přísný – pokud je už například v nabídce, nebo si jen zobrazil informace o programu, ostatní tlačítka nereagují. Změna programu a hlasitosti je možná jen tehdy, když je obrazovka ničím „neznečištěna“. Hlasitost set-top-boxu není propojena s hlasitostí televizní a uživatel je musí regulovat každou zvlášť. Tlačítka na změnu programu reagují pomalu, ovladač čeká vždy na dvoučíselný kód, a teprve po několika vteřinách se spokojí s jedinou číslicí. Český manuál je šitý horkou jehlou, není v něm proto nouze o překlepy.

Digitall World TFT-4000E

Digitall World

Set-top-box od firmy Digitall World je svému konkurentovi velmi podobný a má i řadu stejných vlastností, všimneme si proto jen hlavních rozdílů mezi nimi. Po zapojení a spuštění přístroje následuje tabulka se seznamem frekvencí. Je dosud prázdná, přístroj se musí naladit. Stačí však stisknout jedno tlačítko na dálkovém ovladači a TFT-4000E vyhledá všechny dostupné multiplexy během několika sekund. Po vyhledání se u programů zobrazuje úroveň signálu a jeho kvalita, dále také číslo a frekvence kanálu i jeho provozovatel. Jakmile uživatel potvrdí vše vyhledané, může se začít dívat.

Hlavní nabídka se zobrazuje poloprůsvitná zhruba ve čtvrtině obrazovky, vysílaný program za a kolem ní je nadále ke koukání. Menu obsahuje čtyři položky a na úvod je v angličtině. Užitečné je proto zvolit si Setup, v něm Menu Language a přejít na český jazyk. Češtinu umí Digitall World včetně háčků a čárek, dokonalý ale není a některé symboly mu dělají potíže (např. ž).

Položky hlavní nabídky jsou: Seznam kanálů, Průvodce programy, Nastavení a Instalace. Seznam kanálů představuje přehlednou tabulku, ve které může divák programy vybírat, zjistit si o nich podrobnější informace, mazat je, přejmenovávat a přemisťovat a hlavně řadit do kategorií. Digitall World jich má přednastavených 16 – například Film a divadlo, Zprávy a události, Vzdělání, Sport a další. V době tří multiplexů nejvýš po pěti programech je to skoro až luxus, dostupnou televizní produkci kategorie pokrývají víc než bohatě. Úprava programů je u set-top-boxu podmíněna heslem, z továrny je nastavený kód „0000“.

Databáze set-top-boxů

Set-top-box-nahled
Porovnat vlastnosti jednotlivých přístrojů určených pro příjem terestrického digitálního vysílání (DVB-T) můžete podrobně v naší velké databázi set-top-boxů. Databáze obsahuje několik desítek přístrojů určených pro příjem pozemního digitálního vysílání.

Průvodce programy (EPG) po prvním spuštění ukazuje, co právě vysílají všechny dostupné stanice. Další volbou si může uživatel zobrazit následující pořady na jednotlivých kanálech nebo týdenní nabídku jednoho z nich. I TFT-4000E umí po vybrání pořadu zobrazit další informace o něm. Nastavení oproti Proteku nenabízí napájení pasivní antény, má ale více variant výstupu (CVBS, RGB, S-VHS a Component). Také je tu možné předvolit jazyk titulků a zvukového výstupu, což je užitečné, pokud je vysílání vícejazyčné. Průsvitnost si divák nastavuje po 20 procentech, může si vybrat i ze čtyř barevných schémat.

Ovladač přístroje má standardní uspořádání: programová tlačítka v horní polovině, šipky, barevná a další funkční tlačítka v části dolní. Narozdíl od německého set-top-boxu fungoval TFT-4000E teletext na první pokus, jeho zobrazení je však nezvyklé. Stránky teletextu překrývají obraz, zůstává kolem nich ale tenký pruh sledovaného programu, což působí rušivě. Možnost vybírat si mezi černým a průsvitným pozadím Digitall World nemá. Je příjemné, že se na teletextu zobrazuje dobře čeština, zarážející pak, že v EPG jsou některé znaky s diakritikou chybné. TFT-4000E má navíc funkci Sleep, která přístroj za zvolený čas vypne; schází mu ale časovač, jenž nabízí zas Protek. Při volbě režimu rozhlasu zůstává obrazovka černá, jen v jejím rohu se zobrazuje malá ikona rádia.

Který je lepší?

Oba přístroje mají svoje výhody a nedostatky. Oba nabízejí při pokrytí signálem kvalitní obraz všech programů. Protek 1002 vyniká dvěma SCARTy, napájením pasivní antény a českým manuálem. Chybí mu ale česká diakritika, funkční teletext, naladění mu trvá déle a na jeho ovládání si musí uživatel chvíli zvykat. Menu, ač může být průsvitné, zabírá celou obrazovku a nepůsobí příliš ladně. Digitall World TFT-4000E český manuál vůbec nemá, konektor SCART obsahuje jediný a dohání to alespoň rozděleným výstupem kompozit video a stereo audio. Diakritiku zvládá, i když ne stoprocentně, teletext mu funguje. Nabídku má hezky graficky řešenou a ovládání poměrně intuitivní. Pro mě je tedy vítězem klání v ringu levných set-top-boxů TFT-4000E, i když netvrdím, že by nemohl být lepší a mít druhý SCART navíc. Někdo si po přečtení textu možná oblíbil víc Protek, nebo si raději počká na set-top-box s bohatší výbavou. Proč ne.

Protek 1002
Celkové hodnocení 5,5 b.
Technická výbava a cena (max. 5 bodů) 3,5 b.
Podpora češtiny (max. 3 body) 1 b.
Instalace, obsluha a dojem (max. 2 body) 1 b.
Digitall World TFT-4000E
Celkové hodnocení 5 b.
Technická výbava a cena (max. 5 bodů) 1,5 b.
Podpora češtiny (max. 3 body) 1,5 b.
Instalace, obsluha a dojem (max. 2 body) 2 b.

Přístroje zapůjčil: DVBTShop.net

Databáze: Digitall World TFT-4000E

cif - debata 2

Orientační cena: 2350 Kč

Foto: Autor

Co byste rádi viděli v dalších recenzích?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor pracoval do ledna 2011 ve zpravodajství TV Z1. V redakci DigiZone.cz působil od startu v říjnu 2005 do dubna 2008 jako redaktor, pak i zástupce šéfredaktora.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).