Hlavní navigace

SuperCash: rozhýbe platby na českých e-shopech?

17. 6. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 29
České internetové obchody, poskytovatelé online služeb a jejich zákazníci získali nový platební nástroj. Jde o systém s názvem superCASH, který k zaplacení hotovosti využívá terminálů společnosti Sazka.

Nejen uživatele, ale i obchodníky často trápí možnosti zaplacení zboží či služeb objednaných online. Neexistuje ideální platební nástroj, jsou jen nástroje, které se v některých parametrech mohou těm ideálním přiblížit. Každý obchod a služba má svá specifika, ze kterých může vycházet konkrétní systém jako více či méně vhodný. Pojďme si nejdříve shrnout, co která strana nejspíš očekává.

Co je ideální pro obchodníka? Mít peníze od uživatele ihned po objednávce zboží či služby, a to ve výši co nejvíce se blížící útratě uživatele. Transakční náklady totiž užírají marži obchodníkům. Uživatelům bývají tato čísla a výdaje obchodníka skryty. Pokud uživatel zaplatí např. pomocí pohodlné a celkem anonymní platby prostřednictvím SMS se zvýšeným tarifem např. 79,– Kč za stažení obsahu nebo za kredit pro služby, poskytovatel obsahu či služby neinkasuje 79,– Kč, ale o několik desítek korun méně (v závislosti na objemu a provozu – zbytek si rozdělí technologický partner a operátor).

Rovněž platba platební kartou znamená pro obchodníka několik procent z ceny včetně DPH dolů a také čekání na zúčtování plateb (obchodník nedostane peníze v okamžiku zákazníkovy platby kartou). Dobrou volbou pro obchodníka je tedy platba z bankovního účtu na účet, ale každý zákazník nemá běžný účet (nebo účet s možností online ovládání), případně nechce sdělovat číslo účtu z jakéhokoliv důvodu. Nebo mu není příjemné platit před dodáním zboží a navíc platit pár korun za převod. Při platbě dobírkou zase obchodník nemá jistotu, že zákazník zboží převezme a než přijme platbu z dobírky, může uběhnout několik týdnů.

Neodebrané zboží způsobuje českým e-shopům škody za statisíce. Jaká práva mají zákazníci při nákupech po Internetu? Čtěte v článku Neodebrané zboží stojí e-shopy statisíce.

Co je ideální z pohledu uživatele? Platit co nejpozději, nemuset nikam chodit, nepředávat nikomu citlivé údaje – číslo platební karty (PayPal, platba kartou), případně číslo účtu (paysec, platba obchodníkovi na účet) nebo číslo mobilního telefonu (Premium Rate SMS). Uživatel také nechce v souvislosti s platbou nést další náklady (nevýhoda dobírky, kde poplatek většinou navýší poštovné, účtované zákazníkovi).

Jsou i systémy, stojící někde na pomezí. Např. systém PayPal potřebuje k založení uživatelského účtu číslo platební karty uživatele, ale další platby probíhají tak, že k číslu se obchodník nedostane. Obchodník se k citlivým údajům z karty nedostane i v některých dalších případech, kdy se informace dostanou jen ke zprostředkovateli platby (3-D Secure), ale každopádně opět platí provozovatelům systému část z utržených peněz.

To je možná větší důvod, proč se platby kartami na českém Internetu tolik nerozšířily, protože obchodníci musí odevzdávat několik procent z již tak dost nízkých marží, daných konkurenčním bojem, kdy je hlavní municí snižování cen. Zneužití čísla karty však nehrozí pouze v online prostředí. Karta může být velice lehce zneužita např. při platbách v restauracích, kde si kartu personál půjčí někam „do kuchyně“, kde nic nebrání pořídit kopii nebo alespoň opsat veškeré údaje z karty. Známy jsou též případy kopírování magnetických proužků z karet a získávání PINu kamerou v bankomatech bank nebo dokonce celé falešné bankomaty, které se karet zmocní pod záminkou nepovedené transakce.

Manum superCASH

Ale abychom se vůbec dostali k systému superCASH. Jak již název napovídá, jde o hotovostní platbu. Jako místo pro odevzdání peněz za objednané zboží či služby slouží místa, vybavená terminály společnosti Sazka. Z pohledu zákazníka proběhne nákup zboží nebo objednání služby obdobně, jako při jakékoliv jiné platební metodě. S volbou platby metodou superCASH zákazník obdrží po odsouhlasení objednávky na obrazovce 24 místný číselný kód, případně v kombinaci s čárovým kódem, které může vytisknout nebo jen opsat. Tyto předloží (nebo nadiktuje) na kterémkoliv online terminálu společnosti Sazka, zaplatí příslušnou hotovost a odchází s potvrzením o uskutečněné platbě. Zákazník kromě ceny zboží zaplatí navíc ještě 10,– Kč, tzv. transakční poplatek. Obchodník je do deseti minut informován o transakci a může expedovat zboží nebo uvolnit službu.

V čem je tedy Manum superCASH jiný? Zejména v možnost platit anonymně a to opakovaně, s limity pouze pro jednotlivé platby a to ve výši 99 999 Kč při transakci (dostatečné i pro jednotlivé objednávky letenek či některých luxusnějších dovolených). Např. systém PaySec je omezen ročními platbami na 63 tisíc, maximální možný zůstatek je 60 tisíc a jedna platba nesmí přesáhnout 50 000 korun. Jak již bylo uvedeno, zákazník zaplatí při využití superCASH poplatek ve výši 10 Kč. Z toho plyne, že systém není příliš konkurenční pro malé platby. Provozovatelé doporučují obchodníkům využití od 50 korun výše (odpověď na můj dotaz na tiskové konferenci, zda půjde zaplatit na terminálu 5,– Kč, byť další náklad je desetikoruna za transakci placená zákazníkem).

Co je PaySec a co přinesl do prostředí českých mikroplateb? Vše důležité i s odkazy na související články shrnuje text PaySec a mikroplatby na českém Internetu

Možné překážky v nasazení

K výši transakčních nákladů na straně obchodníků nebyli zástupci společnosti MANUM konkrétní, podmínky se ujednávají smluvně. Systém by prý měl být konkurenceschopný v porovnání s platebními kartami. Transakční poplatky by se mohly dostat i na nižší úroveň, než je tomu je u platebních karet. Obdobně jako u karet jsou smluvně nastaveny výplatní termíny. Obchodník tedy nemá peníze k dispozici okamžikem zaplacení na terminálu Sazky, ale až se zpožděním, jako u některých jiných platebních metod. Zboží může být expedováno nebo služba uvolněna do několika minut po zaplacení, protože systém SUPERcash obchodníka informuje o zaplacení nejpozději do deseti minut od transakce.

Tento nový platební kanál by tak mohl najít uplatnění i tam, kde dnes převládá způsob placení pomocí Premium SMS, tedy v platbách za služby, např. na různých seznamovacích a komunitních serverech typu LibimSeTi.cz, Rande.cz, Stesti.cz a mnoha dalších, kde by provozovatelé byli jistě rádi za větší část z platby, než např. u zmíněných PR SMS. U těchto služeb by snad jedinou překážkou pro některé mladší uživatele mohlo být, že v obchodních podmínkách je uvedeno „Společnost MANUM si tímto vyhrazuje zákaz používání Aplikace superCASH osobám nezletilým, osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, osobám zbavených způsobilosti k právním úkonům.“

Platební metoda superCASH také může najít své zákazníky mezi poskytovateli obsahu pro dospělé, kde se uplatní prvek anonymity (příjemce na terminálu neví, za co přijímá hotovostní platbu). Tyto nákupy však bývají dost impulzivní a platba mobilním telefonem pomocí SMS nemá pro konzumenta obsahu bariéru v podobě nutnosti vytáhnou peníze. Natáhnout kalhoty a vyrazit k nejbližšímu Sazka terminálu může být, zejména ve večerních hodinách, problém. I když terminálů má Sazka asi sedm tisíc.

Vyhledávat v síti terminálů lze i na stránkách provozovatele služby superCASH. Odkaz ze seznamu terminálů v dané lokalitě (dle města či PSČ) lze rovnou zobrazit na mapě odkazem do Google Maps (také si lze představit více dotažený systém, kdy v mapě bude vidět více terminálů, ale na druhou stranu asi hodně uživatelů zná svůj nejbližší terminál Sazky).

Jenom tři?

Co bude zřejmě líto uživatelům, které systém technicky nadchl, je zatím skutečnost, že superCASH podporují ke dni představení projektu pouze tři obchodníci: obchod s účetním a ekonomickými programy BlahaSoft, obchod s programy shop.instaluj.com a drinks24.cz, kde lze zakoupit nápoje, pochutiny a dárky (požadována útrata v minimální výši 500,– Kč). I to bylo důvodem, proč jsem po tiskové konferenci systém nevyzkoušel, neboť je sto jiných věcí, které bych si zrovna rád v e-shopu koupil, ale ani jedna není ze zmíněných obchodů. Rozjednáni jsou podle provozovatelů další obchodníci, kterých by časem měly být údajně až stovky. Jejich seznam bude průbežně k dispozici na webu www.supercash.cz.

(Skoro)patentovaný systém

Ačkoliv např. ČTK cituje představitele společnosti Manum Systém jsme si nechali patentovat a ani patentový úřad nenašel nic podobného v zahraničí (Finanční noviny), má se věc dle názoru autora článku trochu jinak. Zatím má společnost Manum podanou přihláška patentu, která by měla být publikovaná ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví dne 9. července 2008 pod číslem 299377 (tato informace pochází od tiskového mluvčího společnosti Manum Jana Kovaříka). Podaná přihláška totiž automaticky neznamená, že bude patent úřadem na 100 % udělen. Na stránkách provozovatele se rovněž „MANUM superCASH“ honosí R v kroužku, ačkoliv ochranná známka je teprve od 1. dubna 2008 přihlašovaná a nikoliv udělená a přihlašovaná známka nemá výsadu používání znaku „registered“, určeného výhradně až pro známky registrované.

UXD

Co je však zvláštní je to, že v případě systému superCASH nepřihlašuje patent přímo Sazka, která má průmyslově chráněny např. platby za vstupenky a dobíjení kreditu (patent na „Způsob a zařízení pro dobíjení kreditu do čipových karet“ a užitné vzory pro „Centrální loterijní systém s interaktivními videoloterijními terminály“, „Systém prodeje vstupenek“ a „Zařízení pro dobíjení čipových karet“), ale přihlášku podává Manum. Společnost Manum tak má nad Sazkou smluvně navrch. V obchodních podmínkách se objevuje Pokladna – smluvní partner společnosti MANUM – společnost provozující síť terminálů na území České republiky, které jsou schopny přijímat hotovostní platby Zákazníků prostřednictvím aplikace superCASH (v současné době SAZKA a.s.), které vyznívá tak, že Sazka nemusí být do budoucna jediným partnerem, který poskytne terminály pro příjem hotovostních plateb.

V budoucnu si tak lze možná představit i jiné výběrčí hotovosti (kteří by nakonec nemuseli používat tolik technicky složitých online terminálů). Další otázkou je, zda MANUM bude jedinou společností, která bude moci nabízet internetovým obchodníkům hotovostní platby přes terminály Sazky, nebo budou moci obchodníci i uživatelé využít služeb jiného subjektu, který by přinesl na tento trh konkurenci.

Budete využívat systém MANUM?

Autor článku

Autor pracuje intenzivně s Internetem od roku 1993. Dlouhodobě se. Věnuje publikační činnosti, spolupracoval např.