Hlavní navigace

T-Mobile jde do UMTS FDD a do blokování nelegálního obsahu

16. 12. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Autor: 29
Ještě v září český T-Mobile tvrdil, že do budování klasické 3G sítě (na bázi UMTS FDD) nepůjde. Nyní už se věci mají jinak a na konec příštího roku chystá její komerční spuštění. Podobně ještě nedávno deklaroval, že nebude blokovat nelegální obsah na Internetu paušálně všem svým zákazníkům. Nyní  změnil názor a od května příštího roku k tomu hodlá přistoupit.

Včera se objevily dvě zajímavé a nové informace, které se (spíše jen shodou okolností) obě týkají českého T-Mobile. Jak už tušíte z perexu, jednou z nich je zpráva, že ani T-Mobile nezůstane stranou  většinových “3G trendů“  a také postaví  vlastní 3G síť na bázi UMTS FDD (Frequency Division Duplex). A to paralelně ke své dosavadní 3G síti na bázi UMTS TDD (Time Division Duplex), jejíž služby nabízí pod ryze marketingovým označením „4G“.

Už i T-Mobile….

Dovolím si ale začít druhou z nových informací, která se týká blokování nelegálního obsahu na Internetu. Ještě včera jsem zde na Lupě, v článku o zablokování Wikipedie, vyjádřil očekávání, že český T-Mobile nepřijde s (nedobrovolným) blokováním nelegálního obsahu všem svým uživatelům, tak jak to naopak již dříve učinil Vodafone.

Toto mé přesvědčení vycházelo z nedávných diskusí s lidmi v T-Mobile, kteří takovýto záměr  jednoznačně dementovali a potvrzovali jen přípravu dobrovolné verze, v podobě dětského zámku.

Skutečnost je ale nakonec jiná. Na včerejší konferenci Safer Internet, konané s příznačným podtitulem „Hodnocení obsahu a bezpečný mobilní Internet“, se v prezentaci T-Mobile přece jen objevila věta:

Přístup k nelegálnímu obsahu (tj.  dětské pornografii) bude zablokován všem zákazníkům T-Mobile.

Skrze následný dotaz jsem se pak dozvěděl, že by se tak mělo stát od května příštího roku, a že půjde o principiálně stejné řešení, jaké již aplikuje český Vodafone: přebíráním a „naplňováním“ blacklistů od britské organizace Internet Watch Foundation. Tedy té, která před nedávnem dala na svůj blacklist i část Wikipedie (viz včerejší článek). I technická realizace nejspíše bude stejná, přes britský systém CleanFeed.

Takže už i český T-Mobile se rozhodl následovat příklad českého Vodafone, který stejný krok učinil již dříve (v polovině loňského roku). T-Mobile tedy již „ví, do čeho jde“, a jakou reakci uživatelské veřejnosti asi může očekávat.

V jedné věci se ale T-Mobile očividně již poučil: na rozdíl od Vodafone, který začínal s poněkud „širším repertoárem“ blokování  (k dětské pornografii chtěl blokovat ještě násilí a rasovou nesnášenlivost), se T-Mobile omezil jen na samotnou dětskou pornografii.

Při zdůvodňování zvoleného řešení (přes blacklisty IWF) včera zazněla přesně stejná argumentace, jako dříve od Vodafone: nechceme být autoritou, která rozhoduje o závadnosti či nezávadnosti obsahu. A jelikož zde v ČR taková autorita není, budeme přejímat  hodnocení britské Internet Watch Foundation.

Nicméně i tento argument by mohl časem doznat změny. K hodnocení obsahu se začínají hlásit i další subjekty, například britská síť INHOPE, sdružující horké linky pro nahlašování závadného obsahu. A na základě poptávky tuzemských operátorů by se něco podobného mohlo „urodit“ i zde v ČR. Ale to si nechme zase na jindy, na samostatný článek.

O2 se na to dívá jinak

Mezi přístupem T-Mobile a Vodafone je ještě jeden zajímavý rozdíl: zatímco Vodafone blokuje jen v rámci svého mobilního přístupu k Internetu, T-Mobile tak hodlá činit u všech svých internetových služeb. Tedy i u svého ADSL.

Podstatně odlišnější  je ale zatím přístup Telefóniky O2 Czech Republic. Na včerejší konferenci Safer Internet zaznělo, že blokování neplánuje, a preferuje jiný přístup: především osvětu, podpořenou spíše řešením na bázi whitelistů (u dětí). Ve vyjádření, které se mi k tomu podařilo získat, TO2 CR uvádí:

Společnost Telefónica O2 Czech Republic se v této oblasti rozhodla jít primárně cestou vzdělávání, jak dětí, tak jejich rodičů a učitelů. „Domníváme se, že edukace je tím zásadním při řešení tohoto problému“.

Dle našeho názoru není blokování nevhodného obsahu dostačujícím řešením,“ říká Veronika Řečníková. Telefónica O2 se tímto krokem odlišuje od svých konkurentů, kteří upřednostňují cestu blokování.

Mnohem efektivnější je proto dostatečná znalost a uvědomění si rizik v prostředí moderních technologií, jak dětí, tak rodičů, spolužáků anebo učitelů.  „Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v následujících letech výrazně podpořit vzdělávání v této oblasti. Ideální by bylo, pokud by se dostalo také do školních osnov bezpečné používání ICT“.

UMTS FDD

Druhá zajímavá zpráva ze včerejšího dne pochází ze setkání generálního ředitele českého T-Mobile Rolanda Mahlera  s novináři. Zazněly zde jak „bilancující“ informace, o tom že T-Mobile v tomto roce naplnil a dokonce ještě překonal své vlastní záměry a plány, tak i určitý výhled do nadcházejícího roku.

Právě v rámci výhledu na příští rok pak zazněla dosti překvapivá informace o tom, že i český T-Mobile hodlá jít do „klasického“ 3G, na bázi technologií UMTS FDD. Dozvěděli jsme se, že již brzy začne příslušnou síť stavět, a že komerční spuštění jejích služeb by mělo přijít do konce příštího roku. Pak také že pokrytí  by již v době spuštění nemělo být pouze symbolické, ale mělo by zahrnovat většinu největších měst v ČR. Později padla zmínka o pěti největších městech, s dalším postupným nárůstem pokrytí.

No, na druhou stranu to zase až tak překvapivé oznámení není. Tedy alespoň ne po věcné stránce, protože perspektivnost původně zvolené varianty TDD (Time Division Duplex, fungující v nepárové části 3G spektra) se neprokázala. Méně diplomaticky řečeno, připomíná spíše slepou větev vývoje.

Ne že by TDD technologie, zvolená českým T-Mobilem  již v roce 2005, vůbec nefungovala. Problémem je spíše „minoritnost“ tohoto řešení, projevující se mj. značně omezenou nabídkou koncových zařízení, schopných s touto technologií pracovat, i omezeným vývojem nových produktů atd.  A naopak: neschopností „majoritních“ koncových zařízení  pracovat s touto technologií. Třeba celý slavný iPhone si v TDD síti neškrtne, a musí vzít zavděk alespoň 2G technologiemi. A s ním většina dalších 3G koncových zařízení, pokud nejsou vysloveně šity na míru UMTS TDD.

Nynější rozhodnutí o zavedení UMTS FDD je překvapením spíše po „manažerské stránce“. T-Mobile totiž v poslední době dával celkem jednoznačně najevo, že do „majoritního“ UMTS FDD jít nehodlá, a že jeho dalším cílem je až technologie LTE (Long Term Evolution).

Naposledy toto stanovisko  zaznělo v září letošního roku, v souvislosti s prodeji iPhone a s tím, jak Telefónica zveřejnila záměr v příštím roce výrazně rozšířit svou 3G síť (na bázi UMTS FDD). T-Mobile tehdy jasně řekl, že on se do budování takové sítě pouštět nehodlá:

Klasickou síť třetí generace zavádět nehodláme. V tuto chvíli by z našeho pohledu šlo o krátkodobou, nevýhodnou investici. Celá skupina T-Mobile chce v budoucnosti zavést technologii LTE, která nabízí dlouhodobý potenciál rozvoje," uvedla pro ČTK Martina Kemrová, mluvčí zmíněného mobilního operátora.

Uplynulo pár měsíců, a včera jsme se tedy dočkali opačného prohlášení:  že T-Mobile se do 3G sítě na bázi UMTS FDD přece jen pustí.

Jedním z důvodů, který včera zazněl, bylo tvrzení, že stávající síť UMTS TDD nedokáže pokrýt požadavky uživatelů. Vyznělo to spíše v kontextu kapacitního pokrytí, ale asi by se to dalo interpretovat i jinak: čím dál tím více zákazníků si pořizuje koncová zařízení, podporující 3G (tedy: v provedení UMTS FDD), ale v 3G síti českého T-Mobile (na bázi UMTS TDD) je použít nemohou. Viz výše uváděný příklad iPhonu, který ale rozhodně není jediný.

Dalším důvodem, který včera také zazněl, je časový horizont technologie LTE: jak se v poslední době ukazuje, do jeho nástupu (včetně dostatečné dostupnosti koncových zařízení) je zřejmě o něco dále, než se původně předpokládalo.

A tak asi i kvůli tomu český T-Mobile přehodnotil své původní stanovisko a rozhodl se přeci jen vybudovat 3G síť  na bázi klasické UMTS FDD. Měla by být „nejmodernější“, podle nejnovějších verzí příslušných standardů, a tedy již včetně HSDPA i HSUPA. Žádné další technické detaily ale nebyly včera k dispozici.

T-Mobile bude modernizovat

Zpráva o záměru vybudovat novou 3G síť zazněla v kontextu toho, že český T-Mobile chce v příštím roce „podstatně“ zvýšit investice do své sítě (jakékoli bližší kvantifikaci se ale ředitel Mahler důsledně bránil). Dojít by mělo k výrazné modernizaci  jeho sítě, včetně posílení jejích páteřních částí.

CIF 24 - tip - superearly cena

V rámci páteřní části sítě T-Mobile by mělo dojít hlavně k většímu nasazení  optiky, tak aby se mohla vhodně zvyšovat kapacita přenosů mezi jednotlivými prvky mobilní sítě, podle rostoucích potřeb mobilního broadbandu. Část optiky si T-Mobile možná položí sám a zbytek vhodně pronajme, podle místních dispozic.

Pokud jde o ostatní části sítě, zde by kromě instalace nových „3G“ prvků (pro UMTS FDD) mělo dojít k modernizaci i pokud jde o „2G prvky“. Také ty by měly být vyměněny za modernější.  Cílem prý není ani tak další zahuštění pokrytí, jako spíše technologická obnova, mj. umožňující lepší správu a snížení spotřeby energie až o 30%.

Budete při volbě (mobilního) operátora brát ohled na to, zda blokuje či neblokuje nelegální obsah na Internetu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).