Hlavní navigace

Zpravodajské servery: nejdůvěryhodnější iDnes, Tn.cz je bulvár

16. 12. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 29
Který český zpravodajský server je nejdůvěryhodnější a který je největší bulvár? Jak lidé vnímají soupeření Internetu, televize a tisku? Na to se pokouší odpovědět poslední průzkum Mediaresearch. Takže, jak to je?

Výzkumná agentura Mediaresearch v listopadu (terénní sběr probíhal v době od 21. do 24. listopadu) uskutečnila dotazníkový průzkum, v jehož rámci se pokusila na tuto otázku odpovědět. V jeho rámci bylo hodnoceno celkem 12 zpravodajských webů a poněkud atypicky také agregátor zpráv Google News. Průzkum se uskutečnil pomocí e-mailového dotazníku na 582 uživatelích starších patnácti let a měl by statisticky reprezentovat názor přibližně 3 900 000 lidí. Oslovení uživatelé byli součástí e-panelu (zahrnuje přibližně 6000 osob) společnosti Mediaresearch.

Jak si stojí internetové zpravodajství ve srovnání s konkurencí

Internetu dnes připadá úloha jednoho ze dvou nejčastějších zdrojů zpravodajství vůbec. Přestože ženy zatím dávají spíše přednost televizi, muži dost jednoznačně preferují právě Internet. Denní frekvence a doby strávené konzumací informací se zde již zcela vyrovnají televiznímu zpravodajství. Vícekrát za den dnes zpravodajské weby navštěvuje podle Mediaresearch necelá polovina internetové populace (48 %), zatímco například konkurenční rozhlasové zpravodajství poslouchá několikrát denně o deset procent uživatelů méně a televizní dokonce pouze 34 %.

„Z pohledu času stráveného sledováním zpravodajství jsou již televize (35 min) a Internet (36 min) téměř rovnocennými a zároveň nejsledovanějšími médii. Necelou půlhodinu denně v průměru poslouchají lidé zpravodajství také v rádiu. Tištěné formě zpráv věnují lidé nejkratší část svého dne (cca 14 min). V denním průměru je čas strávený sledováním zpravodajství v televizi, rádiu i v novinách mezi muži a ženami srovnatelný. Rozdíl z hlediska pohlaví se projevuje jen u sledování zpravodajských webů, ženy je sledují v průměru 29 min denně, kdežto muži až 43 min denně,“ tvrdí dále Mediaresearch. Alespoň jednou denně navštíví zpravodajský web tři čtvrtiny internetové populace, což také přibližně odpovídá denní konzumaci televizního zpravodajství a převyšuje konzumaci rozhlasu i novin.

„Lidé s vysokými nároky na zpravodajství vyhledávající seriózní zpravodajství věnují nejméně času sledování zpravodajství v televizi, a naopak daleko více času než ostatní věnují zpravodajství v novinách a sledování zpravodajských webů. Naopak lidé inklinující k bulváru tráví nejméně času na zpravodajských webech a nejvíce času stráví konzumací zpravodajství v televizi. Čas věnovaný poslechu zpravodajství v rádiích je u obou skupin vyrovnaný,“ říká v jiné pasáži průzkumu Mediaresearch.

preference

Celková oblíbenost


Internetové zpravodajství má v oblíbenosti navrch zejména díky nepřetržitému přístupu k informacím, možnosti sledovat další vývoj tématu a řazení zpráv a v neposlední řadě také výběru reklam. Oproti tomu televizní zpravodajství vede v pohodlnější konzumaci, nadstandardním zpracování reportáží a kvalitě redakce. Co do důvěryhodnosti mediatypu však dnes mezi televizí a Internetem již prakticky neexistuje rozdíl, ačkoliv jsme si řekli, že zájemci o seriózní zpravodajství preferují Internet – to pravděpodobně souvisí s jejich ekonomickou aktivitou, protože jsou v práci, kde není možné pustit televizi, zatímco Internet je tu přirozenou součástí. Je také zajímavé, že u klasických papírových novin uživatelé nejčastěji oceňovali jako jejich hlavní přednost to, co by jednou mohlo vést k jejich potupnému zániku, a to čím dál méně obtěžující množství reklamy.

Jak lidé hodnotí jednotlivé servery

Co do samotné návštěvnosti vyšly zpravodajské servery z průzkumu ve čtyřech skupinách. Intervaly ve frekvenci návštěv se u jednotlivých skupin poměrně dost odlišují.

  • V první se umístily nejčastěji navštěvované servery, patří sem iDnes, Novinky a Aktuálně, které alespoň jednou týdně navštíví více než polovina všech respondentů.
  • Ve druhé skupině se nacházejí servery, které ve stejné periodě navštívilo alespoň jedna pětina uživatelů. Zde se umístil zpravodajský web iHned.cz, Tn.cz a ČT24.
  • Do třetí skupiny se dostaly servery, které alespoň jednou měsíčně navštíví alespoň 15 % uživatelů. Zde nalezneme Týden.cz, Lidovky.cz, Českénoviny.cz, které alespoň jednou měsíčně navštěvuje nejméně 15 % respondentů. V poslední skupině se umístily Zprávy Google, Z1TV.cz, iŽurnál.cz a ČRo Rádio Česko.

Uživatelé na hodnocených serverech nejvíce oceňovali snadnou orientaci, aktuálnost, důvěryhodnost a serióznost ve vztahu k obsahu. V celkovém hodnocení, vyjma množství a obtížnosti reklam byl napříč kategoriemi nejlépe hodnocený zpravodajský server iDnes.cz. Naopak naprosto nejhůře hodnoceným serverem byl zpravodajský server ČRo Rádio Česko, z velkých výrazně propadl Tn.cz, který dostal naprosto nejhorší známky důvěryhodnosti: celkově 2,92 oproti 1,6 iDnesu – (známkovalo se jako ve škole 1–5).

obsah

Hodnocení obsahu


Absolutně nejčastěji uživatelé navštěvují zpravodajství Novinky.cz a iDnes.cz, jejich služeb využívá celkem 27 % respondentů více než jednou denně. Pravděpodobně jde také o nejznámější zpravodajské servery, pouze 1 % dotázaných totiž nezná server iDnes.cz a 4 % respondentů Novinky.cz. Na opačném stupni pomyslné škály stojí naopak zpravodajství serverů Z1TV.cz, iŽurnál.cz a Čro Rádio Česko, většina dotázaných servery buď neznala vůbec, nebo o nich slyšela, ale nenavštěvuje je.

Pozor na problémy: je třeba vzít v potaz, že jde o výpovědi dotázaných, nikoliv měření návštěvnosti a může se samozřejmě stát, že dotázaní předpokládali nebo z nějakého důvodu uvedli vyšší počet návštěv, než ve skutečnosti realizují. Z průzkumu navíc není patrné, zda uživatelé vědomě rozlišovali jednotlivé části iDnes zpravodajství, nebo je hodnotili dohromady. Například za zpravodajství lze považovat především Zpravy.idnes.cz, otázka je, zda tam návštěvníci nezahrnovali i technické magazíny mobil.idnes.cz nebo herní bonusweb.idnes.cz, jsou tu i výslovně bulvárně zaměřené revue.idnes.cz nebo xman.idnes.cz – to vše se díky strategii portálu zahrnuje pod jednu značku a takovéto průzkumy to poněkud omezuje.

srovnani

Malé srovnání s daty z NetMonitoru – data za listopad.


Další obecné trendy

Obecně z analýzy sledovanosti vyplynulo, že polovina uživatelů sleduje internetové zpravodajství denně, pouze 6 % pouze jednou týdně a jen 2 % je nesleduje vůbec. Ženy na Internetu sledují zpravodajství výrazně méně často než muži a Internet jako zdroj informací preferují hlavně lidé vysokoškolsky vzdělaní. Naopak televizní zpravodajství sledují zejména lidé s nižším vzděláním (ZŠ, SŠ), 57 % vysokoškoláků dokonce navštěvuje zpravodajské weby častěji než jednou denně. frekvence

Frekvence návštěvnosti


Nejhorší frekvenci sledování mají klasické papírové noviny, pouze 24 % uživatelů je čte alespoň jednou denně, 17  % několikrát do týdne, 22% jednou týdně a 25 % méně často a 7 % nečte vůbec. Zpravodajství jakéhokoli druhu je nejméně zajímavé pro věkovou skupinu okolo 15–24 let.

Zpravodajské servery a důvěryhodnost

U serverů, které zná a používá dostatečný počet dotázaných uživatelů, se Mediaresearch pokusil provést také srovnání důvěryhodnosti. Z celkového výběru 6 zpravodajských serverů vyšlo nejlépe zpravodajství iDnes.cz následované těsně ČT24. Za nejméně důvěryhodný server uživatelé považují zpravodajství Tn.cz. Co se týče věkového rozvrstvení, servery iDnes.cz, Novinky.cz a Aktuálně.cz hodnotili nejlépe lidé ve věku 35–44 let, ČT24 oceňovali zejména lidé v rozmezí 25–34 let a Tn.cz hodnotili nejlépe respondenti starší 45 let.

duveryhodnost

Hodnocení důvěryhodnosti zpravodajství.


Vliv věku uživatelů na hodnocení byl nejvýraznější u serverů Novinky.cz, Aktuálně.cz, Tn.cz a ČT24. Vliv vzdělání se do celkového hodnocení důvěryhodnosti promítl jen částečně. Je však možné říci, že Novinky.cz, Aktuálně.cz a pochopitelně také Tn.cz preferovali zejména uživatelé se základním vzděláním či výučním listem. Naopak zpravodajství ČT24 vítězilo jednoznačně u respondentů s vysokoškolským vzděláním. Tomu ostatně odpovídá i další trend.

„Respondenti s vysokými nároky na zpravodajství vyhledávající seriózní zpravodajství nejvíce preferovali ČT24, dále pak iHned.cz. Všechny ostatní servery hodnotili přísněji než lidé s malými či středními nároky na zpravodajství. Lidé vyhledávající nenáročné až bulvární zpravodajství ohodnotili všechny servery dobrými známkami, nejlépe pak iDnes.cz. Nejrozdílněji byl hodnocen server Tn.cz, který lidé vyhledávající seriózní zpravodajství hodnotili výrazně negativněji,“ uvádí ve své zprávě k průzkumu Mediaresearch.

Cloud23

Kdybychom měli obecně shrnout výsledky průzkumu, pak bychom mohli prohlásit zhruba následující:

  • Zprávy iDnes a ČT24 jsou hodnoceny z hlediska důvěryhodnosti obsahu nejlépe.
  • Aktuálně i Novinky si drží v hodnocení mírný odstup.
  • Lidovky a České Noviny mají odstup jak v hodnocení kvality zpravodajství, tak návštěvnosti.
  • Tn.cz je hodnoceno jako spíše bulvární a nenáročné zpravodajství.
  • A ti ostatní jsou ve všech parametrech chápáni jako „ti ostatní“.
  • Reklamy je všude moc. Bez výjimky.

A co vy? Který obecný zpravodajský server považujete za nejdůvěryhodnější a proč?

Jak často čtete internetové zpravodajství?

Autor článku

Externí spolupracovník serveru Lupa.cz a expert na blockchain a kryptoměny. Jako šéfredaktor v minulosti vedl ADASTRA Business Intelligence Magazine a server ITbiz.cz. Dnes pracuje jako redaktor časopisu Forbes.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).