Hlavní navigace

T-Mobile zažaloval ČTÚ. Chce zvrátit rozhodnutí úřadu ve sporu s Českým bezdrátem

2. 9. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: T-Mobile
Do jaké míry může regulační úřad řešit spory o smlouvy, které mezi sebou operátoři na komerčním základě uzavírají? Správní soud bude rozhodovat v zajímavém sporu.

Může Český telekomunikační úřad (ČTÚ) nařídit síťovému operátorovi, aby ve smlouvě s virtuálem snížil velkoobchodní ceny? A kde jsou hranice pravomocí regulátora při řešení operátorských sporů? Tyto otázky má na stole správní soud, který bude posuzovat právní argumentaci ČTÚ ve sporu operátora Český bezdrát s T-Mobilem.

Předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková v březnu nařídila T-Mobilu, aby Českému bezdrátu snížil velkoobchodní ceny mobilních dat o 41 %, a v červnu toto rozhodnutí potvrdila i Rada ČTÚ. T-Mobile na konci července obě rozhodnutí napadl správní žalobou u Městského soudu v Praze a navrhuje je prohlásit za nicotná.

Rozhodnutí Rady ČTÚ je podle něj „… excesivním zásahem správního orgánu do práv Žalobce [T-Mobilu, pozn. redakce] a bylo vydáno zcela mimo zákonné meze. Jeho obsahem je ingerence [vměšování, pozn. redakce] do smluvní volnosti stran formou nastavení konkrétní ceny, za kterou budou příslušné služby jednou stranou druhé poskytovány,“ píší v textu žaloby, který má Lupa k dispozici, právníci T-Mobilu. „Fakticky se tak jedná o regulaci cen, byť v daném případě s účinky pro jeden konkrétní smluvní vztah,“ dodávají.

Regulace cen je přitom podle operátora možná jen za podmínek, které konkrétně vyjmenovává zákon o elektronických komunikacích (ZEK) – tedy na základě analýzy trhu a stanovení tzv. podniku s významnou tržní silou. ČTÚ podle žaloby nic takového neprovedl a svým postupem se snaží nedostatek pravomocí obejít, tvrdí T-Mobile. Navrhuje tak rozhodnutí ČTÚ prohlásit za nicotná, protože podle něj k nim nebyl úřad vůbec příslušný.

„Názor T-Mobilu, že si mohou dělat co chtějí, diktovat ceny, jaké chtějí, protože vše je jen o trhu a ten ovládají společně s O2 a Vodafonem oni a nikomu dalšímu do toho nic není, je zvrácený. Nějaké poctivé jednání jim zcela nic neříká,“ říká k žalobě šéf Českého bezdrátu Petr Benýšek.

„T-Mobile ve své žalobě rovněž navrhuje pozastavení účinnosti rozhodnutí ČTU s odůvodněním, že má rozhodnutím způsobenu větší újmu, než bude způsobeno rozhodnutím o pozastavení pro Český bezdrát, což je naprosto absurdní. 41% snížení ceny za mobilní data představuje částku 298 tisíc Kč za rok, což je 0,0047 % ze zisku společnosti T-Mobile za rok 2020. Pro Český bezdrát tato částka představuje 92,8 % zisku před zdaněním,“ dodává.

Není postup jako postup

Samotný spor se mimo jiné točí kolem toho, jak si ČTÚ vyložil zákon. Úřad říká, že případ rozhodl na základě § 80 odst. 7 ZEK, který mu dává pravomoc rozhodovat spory mezi operátory, pokud jeden z nich navrhne smlouvu o propojení nebo o přístupu a obě strany se na ní do dvou měsíců nedohodnou. Úřad pak má rozhodovat „postupem podle § 127“ ZEK. První odstavec paragrafu 127 pak říká, že:

Předseda Rady rozhoduje spory mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti (§ 7) nebo mezi těmito osobami a jinými podnikateli působícími v jiném členském státě, v jejichž prospěch existuje povinnost přístupu nebo propojení na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Podle ČTÚ formulace „postupem podle § 127“ znamená, že úřad z dotyčného paragrafu může použít jen onen „postup“, ale nemusí už prokazovat, že byly splněny podmínky, které § 127 vyjmenovává, aby podle něj úřad mohl spory rozhodovat. „Zejména není třeba zkoumat, zda se předmětný spor týká povinností uložených zákonem nebo na jeho základě,“ argumentoval úřad v rozhodnutí o rozkladu.

T-Mobile s tímto výkladem nesouhlasí. „Takový postup je zcela mimo meze legality rozhodování správního orgánu, a proto není přípustný,“ píše operátor v žalobě.

Vypovězené smlouvy

Zajímavé je, že krátce po rozhodnutí ČTÚ T-Mobile vypověděl smlouvy o propojení 12 virtuálním operátorům s tím, že přichází s novou velkoobchodní nabídkou. „Vzhledem k tomu, že Český telekomunikační úřad nedokázal rozlišit smlouvu o propojení od smlouvy o přístupu, bylo potřeba uvedené smlouvy uzavřít znovu odděleně,“ vysvětlovala to Hospodářským novinám mluvčí firmy Zuzana Svobodová.

T-Mobile zároveň virtuálům poslal návrh nové smlouvy o přístupu. „Fakticky znamená zrušení propojení mezi EriMobile a T-Mobile a zahájení přeprodeje služeb T-Mobilu, a to navíc maximálně s balíčkem 10 GB a omezenou rychlostí LTE na 20 Mb/s,“ popisuje Benýšek.

I když jsou ceny dat v návrhu smlouvy nižší než u původně napadeného kontraktu, není podle něj nabídka pro virtuála výhodná. „Už nemůžeme nakupovat data po jednotkách, tj. po kB, ale musíme je nakupovat po balíčcích a takto je zase prodávat. Nemůžeme tedy vytvářet vlastní balíčky, nemůžeme využívat vlastní konektivitu a vlastní IP adresy, a nemůžeme tak zákazníkovi poskytovat ani technickou podporu, jako ji poskytujeme nyní. Fakticky tedy s koncem smlouvy o propojení padá i jednotková snížena cena za data dle rozhodnutí ČTÚ, čímž T-Mobile dle našeho názoru rozhodnutí ČTU obchází, respektive přímo maří výkon úředního rozhodnutí,“ dodává.

Spor o ceny mobilních dat

Připomeňme, že celý spor se týká dodatku ke smlouvě mezi T-Mobilem a Českým bezdrátem. Menší operátor se několik let snažil se síťovým partnerem vyjednat jeho změnu, která se týkala smluvně dohodnutých velkoobchodních cen mobilních dat. Český bezdrát je chtěl snížit, protože se od roku 2015 nezměnily. Vzhledem k posunu na trhu přitom smluvní ceny virtuálnímu operátorovi nedávaly ekonomický smysl. Máme data nakupovat za velkoobchodní ceny, které jsou vyšší než dnešní maloobchodní ceny T-Mobilu, stěžoval si Český bezdrát.

T-Mobile ale o změně smlouvy nechtěl slyšet, takže spor nakonec v prosinci 2019 doputoval na ČTÚ. Úřad nejprve odmítal v případu rozhodnout a vyzýval obě strany, aby se domluvily, letos v březnu ale nakonec rozhodnutí vydal. Předsedkyně Rady ČTÚ je překvapivě nepostavila na zákoně o elektronických komunikacích, který určuje pravidla na telekomunikačním trhu, ale na obecných ustanoveních občanského zákoníku. V rozhodnutí tak mimo jiné stojí:

Podle § 2 odst. 2 občanského zákoníku nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu a nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. Z výše uvedeného je zjevné, že odpůrcovo trvání na velkoobchodních cenách, účtovaných navrhovateli za mobilní data, v cenové úrovni účinné ke dni 1. 5. 2016, které navrhovateli v současné době neumožňují na maloobchodním trhu mobilních dat replikovat nabídky pro své zákazníky, být konkurenceschopným soutěžitelem a vytvářet zisk, nadto v situaci, kdy odpůrce je přímým konkurentem navrhovatele na maloobchodním trhu, není ze strany odpůrce poctivé.

Touto právní argumentací úřad překvapil nejen T-Mobile, ale i Lupou oslovené telekomunikační právníky. Rozkladová komise ČTÚ, kam případ doputoval po odvolání T-Mobilu, ale tento postup posvětila.

Úřad podle verdiktu „… nepoctivost odpůrce [T-Mobilu, pozn. redakce] spatřuje ve způsobu, jakým se tento zachoval ve smluvním vztahu s navrhovatelem, tj. že při vědomí aktivity, kterou navrhovatel konstantně vyvíjel s cílem změnit obsah smlouvy, i při vědomí názoru Úřadu (viz níže uvedená citace z jeho stanoviska) na potřebu snížení cen, odpůrce odmítl (bez řádného zdůvodnění) jakkoliv vyjít vstříc požadavkům navrhovatele…“

BRAND

Rozkladová komise také T-Mobilu připomněla, že ve smlouvě, o kterou se spor vede, je uvedeno: „Tato Smlouva a všechny právní vztahy s ní související se řídí a budou vykládány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník, a zákonem č. 127/2005 Sb. v platném znění, o elektronických komunikacích, a předpisy vydanými k jeho provedení a dalšími právními předpisy České republiky.“ A že smlouva na občanský zákoník odkazuje i na jiných místech.

T-Mobile v půlce srpna s Českým bezdrátem uzavřel dodatek ke smlouvě, který byl v souladu s rozhodnutím ČTÚ. Firmě ale také tuto smlouvu vypověděl a poslal jí nový návrh.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Najdete mě na Twitteru nebo na LinkedIn

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).