Hlavní navigace

Telekomunikační giganti a přístupnost

26. 3. 2004
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Tímto článkem pokračujeme v našem seriálu, ve kterém testujeme základní pravidla přístupnosti webových stránek velkých českých webů. V prvním díle to byly největší portály, ve druhém největší zpravodajské servery a v tomto díle se podíváme na zoubek velkým telekomunikačním operátorům. Jak obstáli v našem testu?

Proč jsem vybral zrovna telekomunikační firmy, je nasnadě. Nejvíce svou činností odpovídají tématickému zaměření Lupy a navíc, stejně jako to bylo u portálů a zpravodajských médií, i oni oslovují a obsluhují širokou cílovou skupinu. Nejsou to subjekty, pro které by hendikepovaní uživatelé Internetu nebyli zajímaví. Tito uživatelé, úplně stejně jako majorita, využívají jejich služeb, a proto není důvod jim neposkytnout důležité informace na webových stránkách.

Podíváme se tedy na titulní stránky korporátních webů třech velkých telekomunikačních firem – Českého Telecomu, Aliatelu a Contactelu.

Co se týká testovaných kritérií přístupnosti, zůstal jsem u stejné osmičky parametrů, které jsem použil i v případě portálů a zpravodajských serverů. Kritéria jsem testoval v prohlížeči MS Internet Explorer 6.0.

Výsledky testu

1. Použitelnost bez funkčního Javascriptu

Existuje celá řada uživatelů, kteří nepoužívají Javascript. A nejsou to pochopitelně jen ti, kteří jej používat nechtějí. Jedná se o mnoho uživatelů, kteří jej zkrátka používat nemohou.

Ve svém prohlížeči jsem si tedy vypnul JavaScript a navštívil titulní stránky testovaných webů. Dále jsem pro prohlédnutí stránky použil ryze textový prohlížeč Lynx.

Český Telecom
NE: Stránka je normálně dostupná, ale bez funkčního JavaScriptu nefungují odkazy spodních flashových bannerů (noscriptová verze totiž odkaz na alternativním GIFu vůbec nemá).
Aliatel
ANO: Stránka je normálně dostupná a všechny prvky na ní jsou funkční.
Contactel
ANO: Seznam aktualit sice při vypnutém JavaScriptu přeskočí nad hlavní layout stránky, ale všechny aktivní prvky jsou dostupné a funkční. (Ty aktuality by ale jistě šly řešit lépe.)

2. Ovládání bez myši

Stránka nesmí být závislá pouze na jednom typu vstupního zařízení. Pakliže je možné ovládat funkcionalitu stránky pouze myší, je to chyba, která diskriminuje všechny, kteří nemohou trvale či jen dočasně efektivně používat horní končetiny.

Proto jsem vyzkoušel, zda je možné ovládat testované stránky např. klávesnicí.

Český Telecom
NE: Stejně jako v bodě 1 je problém s grafickými flashovými bannery, které mají odkazovat na další stránky, ale odkaz nelze klávesnicí provést.
Aliatel
ANO: Všechny aktivní prvky na stránce jsou ovladatelné i klávesnicí.
Contactel
ANO: Všechny aktivní prvky na stránce jsou ovladatelné i klávesnicí.

3. Správné alternativní popisky

Uvedení adekvátních alternativních popisků u všech netextových prvků, které nesou významovou informaci, je jedna z nejdůležitějších zásad přístupného webu. Podíval jsem se tedy na textové popisky všech obrázků na testovaných stránkách.

Český Telecom
NE: Ačkoliv všechny významové obrázky mají správně uvedenou textovou alternativu, problém je opět se spodními flashovými bannery. Stránky sice nabízejí NOSCRIPT variantu s klasickým GIFem. Ten ale alternativní popisek nemá, což je škoda.
Aliatel
NE: Na stránce se nevyskytuje ani jeden obrázek, který by měl uvedený textový popisek. Zvláště u navigačních obrázků je to hodně s podivem.
Contactel
NE: Mnoha obrázkům alternativní popisek chybí, a to i u tak důležitých míst, jako je logo nebo ovládací obrázky pro anglickou verzi či nápovědu.

4. Použitelnost bez stylů

Ačkoliv moderní prohlížeče kaskádové styly (CSS) bez problémů podporují, je tu stále ještě velká skupina uživatelů, kteří je nemohou používat vůbec nebo je využívají jen omezeně. Proto jsem si ve svém prohlížeči vypnul podporu kaskádových stylů a navštívil testované stránky.

Český Telecom
ANO: Stránka používá kaskádové styly velmi intenzivně a je i bez jejich podpory naprosto použitelná.
Aliatel
ANO: Stránka kaskádové styly téměř nepoužívá a je (zřejmě kvůli tomu) i bez jejich podpory použitelná.
Contactel
NE: Při vypnutých stylech se horizontální menu téměř zneviditelní, protože písmo je tmavě modré a podklad černý.

5. Sémantika dokumentu

V rámci tohoto bodu se zaměříme jen na tu nejdůležitější část sémantiky dokumentu, a sice na prvky nadpisů a seznamů. Je velmi důležité, aby každý významový nadpis či seznam byl označen jako nadpis či seznam i ve zdrojovém kódu pomocí adekvátních značek ( <Hn>, <ul>, <ol> apod.) protože mnoho pomocných technologií na prohlížení internetových stránek tyto značky využívá pro prezentaci obsahu stránky (např. předčítání pouze nadpisů na stránce apod.).

Podíval jsem se tedy do zdrojového kódu, zda jsou správně označeny všechny významové nadpisy a seznamy.

Český Telecom
NE: Český Telecom správně používá seznamy ve středových boxících, ale s nadpisy šetří. Několik jich na stránce má, ale dalo by se jich použít mnohem více (např. u nadpisů oněch středových boxíků).
Aliatel
NE: Aliatel na své titulní stránce nepoužívá žádné nadpisy ani seznamy, ačkoliv by se pro oba prvky uplatnění našlo. Ve srovnání s Telecomem tedy mnohem horší stav.
Contactel
NE: Contactel také na své titulní stránce nepoužívá žádné nadpisy ani seznamy, ačkoliv by se také pro oba prvky uplatnění našlo.

6. Zvětšitelnost textu

Možnost zvětšit si text patří také k nejzásadnějším prvkům přístupnosti webových stránek. Každá stránka by tudíž měla mít velikost písma nadefinovanou tak, aby si uživatel mohl velikost jednoduše zvětšit podle svých potřeb. Zkusil jsem tedy zvětšit písmo na testovaných stránkách.

Český Telecom
NE: Velikost písma je nadefinována v nevhodných jednotkách, a tudíž nelze zvětšit.
Aliatel
NE: Velikost písma je nadefinována v nevhodných jednotkách, a tudíž nelze zvětšit.
Contactel
NE: Velikost písma je nadefinována v nevhodných jednotkách, a tudíž nelze zvětšit.

7. Použitelnost bez barev

Ne všichni uživatelé mají stejně kvalitní monitory, někteří dokonce používají černobílé zobrazení. Proto není dobré při prezentaci nějaké informace spoléhat pouze na barevné vyjádření. Zkusil jsem si tedy stránku zobrazit v černobílém provedení a při kontrastním barevném nastavení ve Windows (funkce Vysoký kontrast).

Český Telecom
ANO: Titulní stránka je použitelná při vypnuté barvě i kontrastním barevném nastavení Windows.
Aliatel
ANO: Titulní stránka je použitelná při vypnuté barvě i kontrastním barevném nastavení Windows.
Contactel
ANO: Titulní stránka je použitelná při vypnuté barvě i kontrastním barevném nastavení Windows.

8. Jasný cíl každého odkazu

Každý odkaz by měl vyjadřovat svůj cíl, a to pomocí svého textu nebo případně i pomocí atributu title. Dále platí, že by text neměl být u více odkazů stejný, pakliže vede na různé cíle. Tyto zásady platí nejen proto, že to pomůže uživatelům pomocných technologií, které umějí zobrazovat nebo předčítat pouze odkazy, ale také proto, že to pomůže všem, kteří se chtějí na stránce rychle zorientovat.

Prohlédl jsem si tedy texty všech odkazů na testovaných stránkách:

Český Telecom
ANO: Všechny odkazy mají jasně uvedený svůj cíl.
Aliatel
NE: Obrázkové odkazy, kterých je na stránce mnoho, nemají atribut ALT, a tudíž je cíl odkazů zcela neznámý.
Contactel
NE: Problematický je obrázkový odkaz loga, kde obrázku chybí ALT. Další špatné odkazy jsou odkazy … více, kterých je na stránce více a nejsou od sebe odlišeny.

Závěr

Jednoduchým součtem zjistíme, že 4 body získává Aliatel a shodně 3 body Český Telecom a Contactel. Nicméně, ačkoliv to tak na první pohled vypadá, Aliatel rozhodně nemůže být označen za vítěze. Důvodem je fakt, že 2 body získal pouze proto, že jsem jako primární testovací nástroj použil MSIE. Ve Firefoxu či Opeře stránka funguje jen velmi špatně. Příkladem je třeba funkčnost bez JavaScriptu, kde stránka v MSIE obstála, ale ve Firefoxu nikoliv.

Vítěz dnešního kola je pro mě jednoznačně Telecom, byl jsem na něj hodně přísný v bodě o sémantice dokumentu. A kdyby si opravil ty spodní flashové bannery, které jsem v testu několikrát kritizoval, rázem by mu několik bodů přibylo.

Obecně však tento minitest dopadl prachbídně. Ostatně většina čtenářů to předpokládala a svůj názor vyjádřila v anketě minulého dílu. Přes 80 % čtenářů se domnívalo, že telekomunikační firmy dopadnou hůře než portály a zpravodajská média.

MM socky3

Na první pohled se výsledky dnešního testu zdají být velmi frustrující. Ano, telekomunikační giganti na přístupnost kašlou a nezajímají se o své zákazníky se specifickými potřebami. Na druhou stranu však ve výsledcích Telecomu spatřuji naději, že i webové stránky takového kolosu se dají udělat přístupné. Stačilo by jen jinak nadefinovat velikost písma, přidat pár označení nadpisů a vypořádat se s tím flashem. Rázem bychom měli stránku velmi dobře přístupnou a nestálo by to vůbec příliš mnoho úsilí.

Kdyby se to Českému Telecomu (resp. jeho dodavateli) podařilo, hned bych mu to vítězství v projektu WebTop100, které získal v minulém roce, přál víc.

Autor článku

David se tvorbě webových stránek se zvláštním zřetelem na přístupnost se věnuje na svém weblogu Přístupnost.