Hlavní navigace

Testujte v přímém přenosu aneb usability laboratoř ExperienceU

25. 5. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

ExperienceU, UX divize společnosti Dobrý web, má od léta 2011 novou laboratoř pro testování použitelnosti. Jak funguje, co umí a jaké má technické parametry?

Intuitivní. Slovo, které velmi dobře vystihuje zásadní vlastnost kvalitního webu. Dotýká se přívětivosti i ovladatelnosti, tedy základních vlastností, které kromě grafiky musí dobré webové stránky mít vyladěné na co nejvyšší úrovni.

Proč?

Na to existuje jednoduchá odpověď – při dnešní konkurenci v online prostředí má uživatel možnost okamžitě se přemístit jedním kliknutím, jestliže ho váš web svou nesrozumitelností připravuje o energii a čas. Uživatelé chodí na web, protože hledají správné a důvěryhodné informace, odpovědi na otázky, nebo potřebují vykonat nějaký úkol – jestliže jim neposkytnete podmínky pro to, aby svoje informační potřeby rychle a „bezbolestně“ uspokojili, prostě odejdou. Uživatelé interagují v online prostředí pouze s vaším webem, ten jediný je může přesvědčit, aby si u vás objednali nějaký produkt/službu. Kromě pestré nabídky a dobře zpracovaného obsahu je můžete ovlivnit už jen přitažlivým designem a především pak smysluplnou strukturou a ovladatelností. Webové stránky by měly být nejen atraktivní, ale především funkčně dokonalé a snadno použitelné.

Mám použitelný web?

Kvalitu uživatelské přívětivosti webových stránek můžete ověřit uživatelským testováním. Je to metoda, kterou lze odhalit nedostatky a mezery v použitelnosti webu. Smyslem testování je ověření ovladatelnosti testovaného produktu a na základě výsledků pak jeho přizpůsobení potřebám uživatelů. Můžete mít různé představy o tom, jak intuitivní váš web je, ale dokud je nekonfrontujete s realitou prostřednictvím testování, zůstanou jen dohady a možná i tak mylné, že snižují váš obchodní potenciál a konkurenceschop­nost.  

Jak testovat?

V dnešní době využívají firmy nejčastěji služeb kvalifikovaných agentur, které uživatelské testování zorganizují a vyhodnotí. Se skupinou testerů prochází podle předem stanovených scénářů web, zaznamenají reakce a ty vyhodnocují. Výsledky pak předají zadavateli testování obvykle i s návrhem, jak chyby odstranit.

Z pohledu nabízených služeb je v českých vodách novinkou testování v laboratoři, při němž jsou přítomni respondenti, výzkumníci i majitelé webu, kteří celé testování sledují v reálném čase. Profesionálně vybavenou laboratoř pro tento typ uživatelského výzkumu, kterou si lze v ČR v současnosti komerčně pronajmout, provozuje od léta 2011 ExperienceU.

Co umí a jak vypadá laboratoř?

Laboratoř ExperienceU nabízí všechny běžné (prezenční i vzdálené testování, individuální rozhovory, focus group) i ne tolik běžné (testování oční kamerou, designové workshopy, testování na mobilních zařízeních) typy uživatelského výzkumu. Tímto se neliší od většiny dalších agentur, které uživatelské testování také nabízejí. Co ale podstatné je, že ExperienceU navíc předpokládá, že klíčovým aspektem úspěšného použití metod UX je zapojení realizačního týmu zadavatele testování do jeho samotné realizace. Proto má k dispozici laboratoř, která umožňuje přímé sledování průběhu testování ze strany samotných majitelů webu. Od toho se odvíjí i struktura a vzhled laboratoře.

Z hlediska prostorového rozvržení nabízí laboratoř dvě oddělené testovací místnosti, dále místnost pro deset pozorovatelů a místnost pro překladatele, který v případě potřeby zajistí simultánní překlad. Podle ExperienceU je při rozvržení místností důležité minimalizovat možný kontakt mezi pozorovateli a respondenty. Ten může mít vliv především na psychiku respondenta a jeho následnou schopnost chovat se přirozeně.  Právě z tohoto důvodu jsou čekací prostory v laboratoři určeny výhradně respondentům a pro pozorovatele je mimo pozorovací místnosti vyhrazena ještě relaxační místnost.

Taky si chcete postavit laboratoř?

V tom případě berte v potaz, že laboratoř musí splňovat řadu technických parametrů, jako je adekvátní míra zvukotěsnosti, špičková kvalita přenosu zvuku a obrazu, schopnost záznamu zvuku a obrazu, možnost interakce s moderátorem, více projekčních ploch s možností přepínání, či schopnost multi-jazyčné distribuce zvuku v pozorovací místnosti.

Technické parametry laboratoře:

  • Fixní kamera pro snímání obličeje respondenta či snímání dění v místnosti. 
  • Dálkově ovládaná kamera (lze ovládat z pozorovací místnosti) umožňuje několikanásobný optický zoom a téměř neomezený pohyb.
  • Prostorové mikrofony přenášející zvuk z celé místnosti – využití zejména při cardsortingu, uživatelském testování, focus groups či rozhovorech.
  • Klopové mikrofony – pro přenos zvuku při testování použitelnosti či individuálních rozhovorech.
  • Audiovizuální vybavení pro překladatele.
  • Audio souprava pro pozorovatele – především při zahraničních projektech pro přenášení simultánního překladu, systém doplňují reproduktory v pozorovací místnosti.
  • Mixážní pulty.
  • DVR systém umožňující přehrávání či záznam zvuku i obrazu ze všech kamer a mikrofonů.
  • Projekční plochy – projektor, projekční plátno, LCD televizor.
  • Software Morae umožňující v reálném čase streamovat testování i prostřednictvím internetu zcela mimo testovací prostory.

K průběhu stavby a vzniku laboratoře se vyjádřil Adam Fendrych, specialista UX z ExperienceU: „Technická realizace celého labu byla celkově dost velkým oříškem. Naše idea, tedy propojit pár místností zvukem a obrazem, se zdála být relativně jednoduchá. Tušili jsme, že bude potřeba řešit spoustu technických aspektů, celková náročnost ale byla větší, než jsme si představovali. Spolupracovali jsme se specialisty na bezpečnostní audio a video techniku. Naše požadavky byly dost specifické a rozhodně pro ně neexistuje nějaké hotové řešení, které stačí koupit a nainstalovat. Co byla nakonec asi největší změna oproti původním představám, byl způsob přenosu obrazu a zvuku. Původně jsme chtěli vše přenášet „po kabelech“, nezávisle na síťovém připojení. Zejména kvůli záznamu a spolupráce se softwarem Morae nakonec zvítězila varianta přenosu přes IP.“

A jak laboratoř funguje?

Co se týká využití laboratoře, je ze strany zadavatelů největší zájem o klasické prezenční testování. Průběh je následující: v jedné místnosti sedí uživatel a pracuje s rozhraním dle pokynů přítomného moderátora. V pozorovací místnosti vše sledují zástupci testovaného rozhraní – majitelé, manažeři, programátoři apod. V přímém přenosu vidí, na jaké problémy uživatel naráží, a slyší jeho – často upřímné a expresivní – komentáře.

Reakce na testování ze strany zadavatelů jsou pak podle Adama velmi pozitivní. „Pro lidi, kteří nikdy neviděli, jak s jejich webem pracuje reálný uživatel, je to často šokující zážitek. Teprve když vše vidí na vlastní oči, naplno jim dojde, že chyby v použitelnosti jim skutečně odrazují klienty. Působí na ně emoce uživatelů – jak se s webem trápí, jak na něj nadávají, jak se zoufale snaží najít zásadní informaci. To je zážitek, který nelze zprostředkovat jinak a který má daleko silnější efekt než sebelepší analýza, graf či tabulka. Manažeři a majitelé poté často zcela změní způsob uvažování a začnou usilovně přemýšlet, jak uživatelům pomoci.“

Testujte, upravujte, inovuje – tvoře intuitivní weby

Chování uživatelů se dá předpovídat jen částečně a je nutné mít na paměti, že se mění spolu s technologickým vývojem a s tím, jak se mu lidé přizpůsobují. Tak, jak se mění chování uživatelů, se mění i nároky na použitelnost a její pravidla. Propojení designu a informační architektury v digitální prostředí je jen jedním z kroků k dobře fungujícím stránkám. Chcete-li uživatelsky přívětivý web je testování aplikovaných pravidel použitelnosti zásadní pro ověření kvality a smysluplnosti navrženého rozhraní. Testovat se dají wireframe stránek i hotové funkční návrhy, a to v různých fázích vývoje – při budování, po dokončení, v průběhu provozu webu.

UXD

Při testování u nějž jsou přítomni i majitelé webu, je výhodu hlavně to, že v přímé interakci vidí uživatele, kteří mají problémy s dokončením jednoduchých úkolů a kteří přehlížejí i zdánlivě dobře navržené a viditelné prvky. Pro následnou úpravu webu je to z hlediska managementu i návrhářů webu motivující víc než pouhé statistiky a zprávy ze zprostředkovaného testování.

Testovat se dá i v kanceláři, zasedačce či v podstatě jakékoliv tomu alespoň trochu uzpůsobené místnosti, laboratoř má však tu zásadní výhodu, že je k dispozici neustále bez nutnosti řešit zázemí, techniku a především její kvalitu. Díky tomu, že je prostorové rozvržení laboratoře uzpůsobené podmínkám testování, je i jeho průběh pro respondenty a zadavatele pohodlnější.

Video o využití laboratoře v praxi:

Autor článku

Autorka se zabývá použitelností a souvisejícími oblastmi. Najdete ji na Linkedin, Twitteru. Pracuje pro Dobrý web. Člen Asociace UX (dříve ACM SIGCHI Prague).