Hlavní navigace

Trendy business internetového trhu v ČR podle Aliatelu

26. 10. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Telekomunikační společnost Aliatel nedávno představila internetové služby pod značkou Speedbone. Jako poskytovatel zaměřující se na business klientelu také představila svoji podobu předpokládaných trendů v této oblasti internetového trhu v České republice. Pojďme se tedy podívat na jednotlivé body této vize budoucích trendů.

S příchodem každé nové společnosti na trh máme možnost sledovat její výklad budoucích trendů. Přestože se tyto výklady v podání jednotlivých společností často velmi různí, jsou základem pro další směřování jejich snah. Jejich správné podchycení je tak základem úspěchu každé společnosti. V takové oblasti, jako je Internet, je podchycování takových trendů značně problematické, a to především vzhledem k prudkému vývoji. Žádná společnost (ani internetová) se však bez podrobné analýzy trendů neobejde.

Nejinak je tomu v případě Aliatelu, který na Invexu představil svoje internetové služby pod značkou Speedbone. Vzhledem k zaměření na business klientelu je takový výklad budoucích trendů značně specifický. Jak tedy vidí Aliatel trendy business internetového trhu v České republice:

1) Rozvoj QoS (Quality of Service) pro IP

Požadavky na zavedení služeb QoS existují již dlouhou dobu, bohužel se stále nedaří tyto služby v širším měřítku realizovat. Aliatel uvádí, že potřeba QoS bude způsobena především rostoucím počtem uživatelů a rozvojem aplikací, které budou využívat. To se projevuje, byť v omezené míře, již dnes. Služby QoS se však stále pohybují především ve stádiu experimentálním, např. také jako jeden z výzkumných projektů TEN-155 CZ. Nasazení QoS, stejně jako všech služeb s garantovanými vlastnostmi, v globálním měřítku, je stále hudbou daleké budoucnosti, přesto nasazení těchto služeb v rámci jednotlivých sítí je možné očekávát v poměrně brzké době.

2) Komoditizace IP konektivity

O posunu v architektuře sítí ve smyslu omezení počtu síťových vrstev a přesunu IP vrstvy co nejblíže fyzickým vrstvám již dnes nikdo nepochybuje. Umožňuje totiž značné uspoření přenosových kapacit linek. Pro podrobnosti doporučuji nedávný článek Michala Krska.

3) Outsourcing

Je v poslední době velice oblíbený, a to především ve vyspělých státech. Důvody, proč si čím dál častěji nechávají jednotlivé společnosti provozovat své služby (především v oblasti e-commerce) specializovanými společnostmi, nejsou již pouze finanční. Řada společností by byla ochotna investovat do vytvoření vlastních aplikací a budování potřebného týmu, ukazuje se však, že se ve vyspělých státech začíná nedostávat potřebných odborníků na tyto služby. Otevírá se tak prostor pro společnosti, které jsou schopny takový tým vybudovat a poskytovat stejné služby s veškerým uživatelským servisem.

V našich zeměpisných šířkách se však nedostatek odborníků zatím neprojevuje jako hnací motor outsourcingu, jsou jím finanční důvody. Řada firem není ochotna a v mnoha případech ani schopna investovat vysoké částky do vývoje a provozu vlastních aplikací. Neochota takových investic je mimo jiné způsobena jejich nejasnou návratností.

Kromě klasického případu outsourcingu, tedy provozu webových aplikací, se v poslední době tento typ služeb objevuje především v oblasti e-commerce. To si v současné době uvědomuje řada firem a dochází k obrovskému boomu v outsourcingu aplikací e-commerce. Narozdíl od již zmiňovaného provozu webových aplikací jde však o podstatně složitější službu, kterou již nemůže provozovat každý, přesto dochází a v budoucnu ještě výrazněji dojde k přesycení této oblasti trhu.

Podstatně méně se naopak nabízí outsourcing některých jiných služeb. Příkladem může být např. realizace streamingu dat na klíč. Tyto služby jsou však zatím nejen zákaznicky nezajímavé, jsou také nesmírně technicky náročné. Jednou ze základních výhod outsourcingu je především snadné napojení aplikací na bezpečné a zaručené služby. Realizaci služeb tzv. na klíč je tak předpovídána vysoká úspěšnost.

BRAND23 Workshop

4) Boom v segmentu malých podniků

V současné době můžeme sledovat, že se na Internetu prezentuje již většina velkých a středních firem. Malé firmy se naproti tomu na Internetu prezentují velice sporadicky. Dá se však předpokládat, že ani ony se vstupu na Internet v budoucnosti neubrání. Právě malé firmy by pak měly být hlavním motorem již uvedeného outsourcingu, protože ten je pro ně jedinou schůdnou cestou prezentace na Internetu. Realizace projektů pro malé firmy není z hlediska jednotlivých nabídek příliš zajímavá, v absolutních číslech naopak objem předpokládaných tržeb z této oblasti představuje velice zajímavé hodnoty, podmínkou však je vstup dostatečného počtu malých firem na Internet. Nelze podceňovat ani vliv pouhé přítomnosti malých firem na Internetu.

Závěr

Pouze budoucnost ukáže, nakolik jsou tyto vize správné. Ukazují však názorně tendence přetvorby pouhých poskytovatelů připojení k Internetu (ISP) přes poskytovatele aplikační infrastruktury (AIP) až v poskytovatele aplikačních služeb (ASP). V mnoha případech se společnosti nezastavují ani tam a pouštějí se až na vrchol pyramidy, tedy do oblasti poskytovatelů internetového obsahu (ICP). Tato tendence vyplývá také z předpokladu, že zisky ISP se proti společnostem postaveným výše na trhu (AIP, ASP, ICP) budou neustále snižovat. Společnosti níže na trhu (telco operátoři, ISP) se tak budou snažit dostat v tomto modelu na vyšší stupně. Názorným příkladem v České republice budiž vstup společností jako Aliatel, Contactel a Český Telecom na internetový trh.

Souhlasíte se čtyřmi základními trendy business internetového trhu v ČR tak, jak je vidí Aliatel?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Lupa. Jeho specializací jsou poskytovatelé připojení a technické aspekty Internetu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).